Parenteel van Joannes van Boxtel

I Joannes van Boxtel. Joannes trouwde met N.N.
Kinderen van Joannes en N.N:
1 Jan Jansen van Boxtel. Volgt II-a.
2 Hendrick Jansen (Heerschap) van Boxtel, geboren omstreeks 1600. Volgt II-b.
II-a Jan Jansen van Boxtel, zoon van Joannes van Boxtel (zie I) en N.N. Jan trouwde met N.N.. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1626.
Kinderen van Jan en N.N.:
1 Jan Janssen van Boxtel, geboren omstreeks 1618 in Loon op Zand. Volgt III-a.
2 [waarschijnlijk] Adriaen Jan van Boxtel, geboren omstreeks 1623. Volgt III-b.
3 Ida van Boxtel. Zij is gedoopt op 24 oktober 1627 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1624-1648 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 2, pg12)].
Getuige bij:
06-06-1661     doop Lucia Koene van Boxtel (geb. 1661) [zie IV-f]    [tante vaderszijde]   [bron: Loon op Zand RK dopen 1648-1671 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 3, pg64)]
4 Conradus Joannes van Boxtel, gedoopt op 16 juli 1628 in Loon op Zand. Volgt III-c.
III-a Jan Janssen van Boxtel is geboren omstreeks 1618 in Loon op Zand, zoon van Jan Jansen van Boxtel (zie II-a) en N.N..
Notitie bij Jan: Rechterlijk Archief Loon op Zand
inventarisnummer 68, 1637-1638
Bewerkt door: J.A.H. Boeren

5-1-1637 003v
Jan Janssen van Boxtel, wonende te Sprang, transporteert een bedrag van 66 gulden aan de heer Niclaes Ievens, luitenant van de wagens van Zijne Excellentie. Dit bedrag moet betaald worden door Adam Janssen Vucht.

---------------- --------------- ----------------------

Rechterlijk Archief Loon op Zand
inventarisnummer 76, 1654-1656
Bewerkt door: J.A.H. Boeren

Folio 94A
Cornelis Joris Adriaensen de Buet transporteert goederen aan Jan
Janssen van Boxtel. De betaling bestaat uit een 4 jaar oude rood-bruine ruin
en een bedrag van 34 gulden.
14-6-1655

----------------------------

Rechterlijk Archief Loon op Zand, inventarisnummer 77, 1657-1659
Bewerkt door: J.A.H.Boeren
Folio 15v
Willem Huijbertssen Scheijemaeckers bekent schuldig te zijn aan Wouter Adriaenssen, H. Geestmeester, een jaarlijkse cijns van 3 gulden ten behoeve van de H. Geest van Loon op Zand.
Door de vestiging van eenzelfde cijns door Jan Janssen van Boxtel op 22-8-1657 is deze cijns komen te vervallen.
8-2-1657

-----------------------------

Rechterlijk Archief Loon op Zand, inventarisnummer 78, 1660-1661. Bewerkt door: J.A.H.Boeren

Folio 94
Jan Janssen van Boxtel bekent schuldig te zijn aan Joost Peeterssen, wonende te Tilburg, een bedrag van 156 gulden en 6 stuivers terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 20-3-1662 ingelost is met uitzondering van 8 gulden, waarop beslag gelegd is door Jan Peters Havermans, als voogd over de onmondige kinderen van Joris Adriaens.
5-3-1661

----------

Folio 11
(1) Floris, (2) Walraven van der Elst, gehuwd met Jenneken, (3) Aert Meeussen en Jan Janssen van Boxtel, als voogden over Frans, (4) genoemde Floris en Walraven voor Adriaen Cornelissen Tiel, gehuwd met Margarita, allen kinderen van Huijbert Florissen de Pruijser en Sara Corsten, transporteren goederen aan Cornelis Joost Hermans en Huijbert Joost Hermans.
6-4-1665 (RHC-Tilburg)


Folio 77, Rechterlijk Archief Loon op Zand, inventarisnummer 81, 1670-1674, Bewerkt door: J.A.H.Boeren
Jan Jans van Boxel bekent schuldig te zijn aan de diakonie van de Gereformeerde Kerk een bedrag van 25 gulden.
16-2-1671

------------
Rechterlijk Archief Loon op Zand, inventarisnummer 79, 1662-1665, Bewerkt door: J.A.H. Boeren

Folio 105
Jan Janssen van Boxtel, gehuwd met Maijken Corstiaen Jan Wijnen,
transporteert goederen aan Sara Corstiaen Jan Wijnen, weduwe van Huijbert
Florissen.
De kooppenningen zijn volledig betaald.
30-6-1663

Folio 119
Jan Janssen van Boxtel, gemachtigde van Barbara Lucas Adriaenssen, gehuwd
met Willem Huijbert Scheijemakers, transporteert goederen aan Henrick Peeter
Adriaenssen Neth.
5-12-1663

Folio 119v
Hendrick Peeter Adriaenssen Neth bekent schuldig te zijn aan Jan
Janssen van Boxtel, als gemachtigde, een bedrag van 178 gulden terzake van een
transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de eerst termijn van de schuld
op 5-12-1663 ingelost is.
5-12-1663

Folio 162v
Aert Meeussen en Jan Janssen van Boxtel zijn aangesteld als voogden
over Frans, onmondige zoon van wijlen Huijbert Florissen de Pruijsser en Sara
Corsten.
15-9-1664
Adressen:
1637     Sprang
1665     woont op de stede van Joris Adriaens, Vaerte, Loon op Zand
Beroep:
1665     landbouwer, arbeider, slootgraver
Jan trouwde met Maijken Corstiaen (Christiaan) Jan Wijnen, nadat zij op 21 februari 1645 in Loon op Zand in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28 februari 1645 in Loon op Zand [bron: Doop-, trouw- en begraafboeken van Loon op Zand 1608 – 1810 (RAT)].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Maijken: Johannes Johannes Boxteler x Maria Christianus
Maijken is een dochter van Corstiaen Jan Wijnen.
Kinderen van Jan en Maijken:
1 Jenneken Jansen van Boxtel, gedoopt op 26 december 1645 in Sprang. Volgt IV-a.
2 Corstiaan van Boxtel. Hij is gedoopt op 28 juni 1648 in Sprang.
Notitie bij de geboorte van Corstiaan: Corstiaen, zoon van Jan Jansen Boxeler, van Loon.
3 Huijbert Jansse van Boxtel, geboren omstreeks 1655. Volgt IV-b.
4 Willem Janse (Heerschap) van Boxtel, geboren omstreeks 1662 in Loon op Zand. Volgt IV-c.
IV-a Jenneken Jansen van Boxtel, dochter van Jan Janssen van Boxtel (zie III-a) en Maijken Corstiaen (Christiaan) Jan Wijnen. Zij is gedoopt op 26 december 1645 in Sprang.
Notitie bij de geboorte van Jenneken: dochter van Jan Jansen Boxeler, tot Loon.
Jenneken:
(1) trouwde met Cornelis Hermense van Hest of Gest. Cornelis is geboren in Loon op Zand. Cornelis is overleden vóór 23 november 1695.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 7 december 1695 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK Trouwboek 1685-1715 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 5, pg130)] met Peter Hendrik Hamers, nadat zij op 23 november 1695 in Loon op Zand in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Jenneken en Peter: Trouwgetuigen: Joanna Hermanus van Hest en Joanna Gerardus.
IV-b Huijbert Jansse van Boxtel is geboren omstreeks 1655, zoon van Jan Janssen van Boxtel (zie III-a) en Maijken Corstiaen (Christiaan) Jan Wijnen. Huijbert is overleden na 1689, minstens 34 jaar oud.
Notitie bij Huijbert: Hubertus Joanneszn van Boxtel.

Folio 161, Rechterlijk Archief Loon op Zand, inventarisnummer 81, 1670-1674, Bewerkt door: J.A.H.Boeren
De gemeente bekent schuldig te zijn aan Martinus Coquelle en Jan Adriaens van den Hove, als voogden over de onmondige kinderen van Andries Leenderts de Bont en Cornelia Pierre Poisson, een bedrag van 79 gulden en 10 stuivers.
De schuld wordt getransporteerd aan Huijbert van Boxsel.
9-1-1689
Huijbert trouwde, ongeveer 28 jaar oud, in 1683 in Loon op Zand met Pieternel Bartholomeus, 22 of 23 jaar oud, nadat zij op 13 februari 1683 in Loon op Zand in ondertrouw zijn gegaan [bron: LoZ Trouwen 1608-1810 DTB Loon op Zand inventarisnummer 1-9, 13, 26-36, 46]. Pieternel is geboren in 1660.
Notitie bij Pieternel: Petronilla Stephanusdr
Kinderen van Huijbert en Pieternel:
1 Bartholomeus van Boxtel, geboren in 1686 in Loon op Zand. Hij is gedoopt op 15 april 1686 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand dopen, 1608-1810, DTB Loon op Zand inventarisnummer registers 1-13, 41-47].
Notitie bij Bartholomeus: Bartholomeus van Boxel gedoopt op maandag.
2 Anna van Boxtel, geboren in 1690 in Loon op Zand. Zij is gedoopt op 22 maart 1690 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand dopen, 1608-1810, DTB Loon op Zand inventarisnummer registers 1-13, 41-47].
Religie:
IV-c Willem Janse (Heerschap) van Boxtel is geboren omstreeks 1662 in Loon op Zand, zoon van Jan Janssen van Boxtel (zie III-a) en Maijken Corstiaen (Christiaan) Jan Wijnen. Willem is overleden, ongeveer 44 jaar oud. Hij is begraven op 22 juni 1706 in Loon op Zand [bron: Begraafboek 1624-1810 (BHIC)]. Willem trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 30 januari 1689 in Loon op Zand [bron: Inv.nr. 05 - Loon op Zand - doopboek 1687-1711 en trouwboek 1685-1715 (rooms-katholieke parochie) aktenr. 121 (RAT)] met Margarita Jans, nadat zij op 12 januari 1689 in Loon op Zand in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Margarita: Willem Janse van Boxtel met Margarita Jans
Ondertrouw op 12 jan 1689 Loon op Zand
Huwelijk op 6 feb 1689 Loon op Zand
Instantie: ng
Huwelijk (kerk) op 30 jan 1689 Loon op Zand
Religie: rk
Trouwgetuigen: Antonia Adrianus en Maria Brouwers.

-------------------------------------------------------------------

12-01-1689 Willem Jansen van Boxel, jm, van loon
otr Grietje Janse, wd van Hendrick Jansen Verhoeven, wonende
in de vrijhoeven
otr loon, met attestatie na loon 04-02-1689
Margarita is weduwe van Hendrick Jansen Verhoeven (ovl. vóór 1689).
Kind van Willem en Margarita:
1 Adriana Wilhelmusdr Joannes van Boxtel. Zij is gedoopt op 21 oktober 1690 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand, dopen rk 1685-1713, pag. 27v (RAT)].
III-b Adriaen Jan van Boxtel is geboren omstreeks 1623, zoon van [waarschijnlijk] Jan Jansen van Boxtel (zie II-a) en N.N.. Adriaen is overleden vóór 1667, ten hoogste 44 jaar oud.
Notitie bij Adriaen: Arie Jans van Boxel
Adriaen trouwde met Bastiaenken Cornelis Talen. Bastiaenken trouwde later op 7 september 1667 in Loon op Zand met Jan Jansen ter Locht. Bastiaenken trouwde later op 1 april 1674 in Sprang met Jan Gijsbertse Kuijper.
Kind van Adriaen en Bastiaenken:
1 Johannes van Boxtel. Hij is gedoopt op 30 oktober 1650 in Sprang.
III-c Conradus Joannes van Boxtel, zoon van Jan Jansen van Boxtel (zie II-a) en N.N.. Hij is gedoopt op 16 juli 1628 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand - doopboek 1624-1648, pag. 16 (RAT)].
Notitie bij de geboorte van Conradus: Ook wel Koenraet Jansz van Boxel/Coenrardus Joanneszn.
Conradus is overleden vóór 6 september 1687, ten hoogste 59 jaar oud.
Notitie bij Conradus: Rechterlijk Archief Loon op Zand, inventarisnummer 77, 1657-1659
Bewerkt door: J.A.H.Boeren

Folio 120v
Coenraerdt Janssen van Boxtel bekent schuldig te zijn aan Anthonis Adriaensse de jonge een bedrag van 337 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 30-11-1662 ingelost is.
26-7-1658

-----------------------

Rechterlijk Archief Loon op Zand, inventarisnummer 77, 1657-1659
Bewerkt door: J.A.H.Boeren


Folio 22v
Adriaen Janssen Hoijmeijer, wonende te Capelle, als gelastigde van Jan Diercxssen van Nederveen, schout te Capelle, transporteert goederen aan Handrick Jan Janssen van Boxtel.
3-3-1657

Folio 120v
Anthonis Adriaenssen de jonge, wonende te Capelle, transporteert goederen aan Coenraerdt Janssen van Boxtel.
26-7-1658
----------------

Rechterlijk Archief Loon op Zand, inventarisnummer 78, 1660-1661. Bewerkt door: J.A.H.Boeren
Folio 81
Coenraerdt Janssen van Boxtel bekent schuldig te zijn aan Adriaen Janssen de jonge, brouwer te Sprang, een bedrag van 150 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 13-3-1666 ingelost is.
26-1-1661

Folio 91v
Joost Peeterssen, wonende te Tilburg en gehuwd met Willemken Joris Adriaenssen, transporteert goederen aan Jan Janssen van Boxtel.
5-3-1661

---------------------------------

Folio 24, Rechterlijk Archief Loon op Zand, inventarisnummers 80a, 80b en 80c, 1665-1670, Bewerkt door: J.A.H. Boeren
Coenraet Janssen van Boxtel bekent schuldig te zijn aan Jan Anthonissen Spies een bedrag van 50 gulden.
22-12-1665 (RHC-Tilburg)


Folio 28
Coenrardt Janssen van Boxtel transporteert goederen aan Peeter Stoffel Quirijnen.
14-3-1662

Folio 28v
Peeter Stoffel Quirijnen bekent schuldig te zijn aan Coenrardt Janssen van Boxtel een bedrag van 1125 gulden en 13 stuivers terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 18-12-1667 ingelost is.
14-3-1662

Folio 29
Jan Laureijs Geeridtssen van den Hout en Cornelis Hendricxssen van Gils, gehuwd met Maijken Laureijs Geeridtssen van den Hout, transporteren goederen aan Coenrardt Janssen van Boxtel.
14-3-1662

Folio 29v
Coenrardt Janssen van Boxtel bekent schuldig te zijn aan Jan Laureijs Geeridtssen van den Hout en Cornelis Hendricxssen van Gils een bedrag van 420 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de eerste termijn op 30-11-1662 ingelost is.
14-3-1662

Folio 36
1. Peeter Diercxssen van Nederven, tevens voor de andere kinderen en erfgenamen van Dierck Anthonissen van Nederven en Willemken Diercxssen van Oirt,
2. Willem Goossens van Heijst, tevens voor de overleden Fransken Anthonissen van Nederveen,
3. Adriaen Anthonissen Timmer, gehuwd met Erken, dochter van Andries Claes de With en Erken Anthonissen van Nederven, en tevens voor de andere kinderen en erfgenamen van genoemd echtpaar, en
4. Cornelis Louff, schout van Sprang en gehuwd met Geertruijt, dochter van Daem Aertssen Rommen, en tevens voor de andere kinderen en erfgenamen van genoemde Daem, allen voor de erfgenamen van Henrick Anthonissen van Nederven, in leven schout van Sprang,
5. Jan Diercxssen de Greeff en zijn broer Henrick, beiden wonende te Sprang, en tevens voor de andere kinderen en erfgenamen van Thomas Roelen de Greeff en Jenneken Diercxssen van Oirt, transporteren goederen aan CoenraerdtJanssen van Boxtel.
11-4-1662


Folio 37
Coenraerdt Janssen van Boxtel bekent schuldig te zijn aan Peeter Diercxssen van Nederven, Willem Goossens van Heijst, Adriaen Anthonissen Timmer, Cornelis Louff, Jan Diercxssen de Greeff en zijn broer Henrick een bedrag van 200 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 8-11-1689 ingelost is.
11-4-1662

Folio 36
Henrick Jan Diercxssen de Greeff, wonende te Sprang, naast de goederen die op heden door Peeter Diercxssen van Nederven, Willem Goossens van Heijst, Adriaen Anthonissen Timmer, Cornelis Louff, Jan Diercxssen de Greeff en zijn broer Henrick aan Coenraerdt Janssen van Boxtel getransporteerd zijn.
11-4-1662

Folio 37
Henrick Jan Diercxssen de Greeff, wonende te Sprang, doet afstand van zijn rechten op genaaste goederen ten behoeve van Coenraerdt Janssen van Boxtel.
11-4-1662

Folio 68v
Peeterssen Waegenmaecker.
20-10-1662
Folio 69v
Marten Jan Peeterssen Waegenmaecker bekent schuldig te zijn aan
Coenraerdt Janssen van Boxtel een bedrag van 100 gulden terzake van een
transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 2-9-1666 bij Jacob
Jan Tunussen Decker, timmerman te Sprang, ingelost is.
20-10-1662Coenraerdt Janssen van Boxtel transporteert goederen aan Marten Jan

Folio 69v
Jan Peeterssen Waegenmaecker stelt zich borg voor zijn zoon Marten.
20-10-1662

Folio 69v
Coenraerdt Janssen van Boxtel verhuurt of verpacht turf op goederen aan Jan Peeterssen Waegenmaecker voor een bedrag van 100 gulden.
20-10-1662

Folio 76
Coenraerdt Janssen van Boxtel cedeert de eerste drie termijnen van de aflossingen op zijn schuldvorderingen op Jan Peterssen Waegenmaeckers en diens zoon Marten ten bedrag van 2 x 100 gulden aan Jacob Jan Thonissen Decker,
timmerman te Sprang.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 2-9-1666 ingelost is.
25-11-1662
Conradus trouwde, 22 jaar oud, op 8 januari 1651 in ’s Grevelduin-Capelle met Adriaentje Jans Hoimeijer, nadat zij op 10 december 1650 in ’s Grevelduin-Capelle in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Conradus en Adriaentje: otr 10-12-1650 Coenraet Jans, jm, van loon, wonende in vrijhoeven
met Ariaentien Jans, jd, van cappel
tr 08-01-1651
Adriaentje trouwde later op 28 september 1687 in Loon op Zand met Corstiaan Goijerse Popelier.
Notitie bij Adriaentje: Ook wel Adriana Johannes/Adriana Joannesdr.
Kinderen van Conradus en Adriaentje:
1 Adriana Conradus van Boxtel, gedoopt op 26 augustus 1654 in Loon op Zand. Volgt IV-d.
2 Anna Conradus van Boxtel, gedoopt op 30 november 1656 in Loon op Zand. Volgt IV-e.
3 Elisabetha Conradus (Lucia Koene) van Boxtel, gedoopt op 6 juni 1661 in Loon op Zand. Volgt IV-f.
4 Adrianus Conradus van Boxtel, gedoopt op 3 november 1663 in Loon op Zand. Volgt IV-g.
5 Johannes Conradus van Boxtel, gedoopt op 4 juli 1666 in Loon op Zand. Volgt IV-h.
IV-d Adriana Conradus van Boxtel, dochter van Conradus Joannes van Boxtel (zie III-c) en Adriaentje Jans Hoimeijer. Zij is gedoopt op 26 augustus 1654 in Loon op Zand [bron:.Loon op Zand RK dopen 1648-1671 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 3, ISIS/Jan van den Bergh doekefkes@hetnet.nl]. Bij de doop van Adriana was de volgende getuige aanwezig: Maria Cornelius.
Notitie bij de geboorte van Adriana: Adriana Coenrardusdr Johannes gedoopt op woensdag.
Doopgetuige: Maria Cornelius.
Notitie bij Adriana: Adriaent Koenen (van Boxtel)
Adriana trouwde met Geerit Peters Timmer.
Beroep:
1686     seeldrayer
Kind van Adriana en Geerit:
1 Peter Timmer. Hij is gedoopt op 22 december 1686 in Capelle.
IV-e Anna Conradus van Boxtel, dochter van Conradus Joannes van Boxtel (zie III-c) en Adriaentje Jans Hoimeijer. Zij is gedoopt op 30 november 1656 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1648-1671 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 3, pg46)]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Cornelius en Hendrick Jansen (Heerschap) van Boxtel (geb. ±1600) [zie II-b] [oudoom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Anna: Ook wel Anna Conradusdr Joannes.
Doopgetuigen: Henricus Jois en Maria Cornelii.

ISIS/Jan van den Bergh doekefkes@hetnet.nl
Religie:
Anna trouwde, 30 of 31 jaar oud, in 1687 in Loon op Zand met Jan Janse van Dongen, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op 2 februari 1687 in Loon op Zand in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Jan: Bron: Loon op Zand trouwen, 1608-1810
Archief: DTB Loon op Zand inventarisnummer 1-9, 13, 26-36, 46
ISIS
Jan is geboren omstreeks 1662 in Dongen.
IV-f Elisabetha Conradus (Lucia Koene) van Boxtel, dochter van Conradus Joannes van Boxtel (zie III-c) en Adriaentje Jans Hoimeijer. Zij is gedoopt op 6 juni 1661 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1648-1671 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 3, pg64)]. Bij de doop van Lucia Koene waren de volgende getuigen aanwezig: Judocus Matheii en Ida van Boxtel (geb. 1627) [zie II-a,3] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Lucia Koene: Ook wel Elisabetha Coenrardusdr Joannes.
Doopgetuigen: Judocus Matheii en Ida Jois.


ISIS/Jan van den Bergh doekefkes@hetnet.nl
Religie:
Lucia Koene trouwde met Leonardus Leonarduszn (Linderse) Colman.
Kinderen van Lucia Koene en Leonardus:
1 Joanna Lenders (Colman). Zij is gedoopt op 10 april 1692 in Loon op Zand [bron: Inv.nr. 05 - Loon op Zand - doopboek 1687-1711 en trouwboek 1685-1715 (rooms-katholieke parochie) pag. 37v (RAT)].
2 Maria Colman. Zij is gedoopt op 6 september 1694 in Loon op Zand.
3 Joannes Colman. Hij is gedoopt op 23 december 1696 in Loon op Zand.
4 Adrianus Colman. Hij is gedoopt op 26 december 1699 in Loon op Zand.
5 Elisabetha Colman. Zij is gedoopt in juni 1702 in Loon op Zand.
6 Antonius Colmans, geboren in 1704 in Loon op Zand. Hij is gedoopt op 14 december 1704 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1687-1711 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 5, pg85v)].
Notitie bij Antonius: Doopgetuigen: Henricus Coenrardus Colman en Maria Corste Populier.
IV-g Adrianus Conradus van Boxtel, zoon van Conradus Joannes van Boxtel (zie III-c) en Adriaentje Jans Hoimeijer. Hij is gedoopt op 3 november 1663 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1648-1671 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 3, pg73v)]. Bij de doop van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Gerarda Jois en Hendrick Jansen (Heerschap) van Boxtel (geb. ±1600) [zie II-b] [oudoom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Adrianus: Ook wel Adriaen Koenen van Boxel/Adriaan Coenen van Boxel.
Doopgetuigen: Henricus Jois en Gerarda Jois.
Moeder wordt in de doopacte alleen met voornaam Adriana genoemd.

ISIS/Jan van den Bergh doekefkes@hetnet.nl
Religie:
Adrianus trouwde, 27 jaar oud, op 11 februari 1691 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand NG Trouwboek 1679-1786, pag.17v (RAT)] met Anneke Bastianse Timmerman, nadat zij op 26 januari 1691 in Capelle en Loon op Zand in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Anneke: Loon op Zand NG Trouwboek 1679-1786 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, t rouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 13, pg17v)
N.B. De akten staan door elkaar.
ISIS

------------------------------------------------------

Capelle:
26-01-1691 Adriaan Coenen van Boxel, jm, van loon
otr Anneken Basteans Timmerman, jd, van cappel
otr loon, met attestatie na loon om aldaer te trouwen
Zij is gedoopt in Capelle.
Notitie bij Anneke: Anna Sebastianusdr / Anneken Basteans Timmerman
Kinderen van Adrianus en Anneke:
1 Anna van Boxtel, geboren [bron: 19/152v Bron: Sprang-Capelle N.G. dopen, 1610-1810, inventarisnummer 17-20 en 21 DTB]. Zij is gedoopt op 4 mei 1692 in Capelle.
Notitie bij Anna: Anna van Boxel
Religie:
2 Adriaen van Boxtel. Hij is gedoopt op 25 juli 1694 in Capelle.
3 Conradus Adrianuszn Coene (Koenraad) van Boxtel, gedoopt op 8 september 1697 in Loon op Zand. Volgt V-a.
4 Bastiaan van Boxtel. Hij is gedoopt op 14 november 1700 in Capelle.
V-a Conradus Adrianuszn Coene (Koenraad) van Boxtel, zoon van Adrianus Conradus van Boxtel (zie IV-g) en Anneke Bastianse Timmerman. Hij is gedoopt op 8 september 1697 in Loon op Zand [bron: DTB rk Loon op Zand 1608-1810, pag. 55 (RAT)]. Koenraad is overleden vóór 28 januari 1746, ten hoogste 48 jaar oud.
Notitie bij Koenraad: Coenraad van Boxtel
Koenraad trouwde, 28 jaar oud, op 7 december 1725 in Capelle [bron: imp. trouwen 1737-1765 Capelle] met Geertruij Otterdijk, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Koenraad en Geertruij: 07-12-1725 Coenraat Boxstel,
imp.tr
Geertruij Otterdijk,
ider onder de classis van pro deo
Geertruij is een dochter van Peter Hendriks Otterdyk en Teuntje Floris. Zij is gedoopt op 6 november 1701 in Capelle [bron: Nederduits Gereformeerd doopboek 1693-1750, pag. 11v (BHIC)]. Bij de doop van Geertruij was de volgende getuige aanwezig: Herman Claessen.
Notitie bij de geboorte van Geertruij: Geertruyd Ottersdyck
Geertruij trouwde later op 28 januari 1746 in Capelle met Adriaan Blom.
Kinderen van Koenraad en Geertruij:
1 Adriaan van Boxtel, gedoopt op 30 juni 1726 in Capelle. Volgt VI-a.
2 Teuntje van Boxtel. Zij is gedoopt op 26 oktober 1727 in Capelle [bron: 20/163,.Sprang-Capelle N.G. dopen, 1610-1810, DTB Sprang-Capelle inventarisnummer 17-20 en 21, bron: 20/163].
VI-a Adriaan van Boxtel, zoon van Conradus Adrianuszn Coene (Koenraad) van Boxtel (zie V-a) en Geertruij Otterdijk. Hij is gedoopt op 30 juni 1726 in Capelle [bron: 20/32v, Sprang-Capelle N.G. dopen, 1610-1810, DTB Sprang-Capelle inventarisnummer 17-20 en 21]. Adriaan is overleden op 30 oktober 1815 in ’s-Gravenmoer, 89 jaar oud.
Religie:
Adriaan:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 6 februari 1752 in ’s Gravenmoer met Soetje Kop, 23 jaar oud, nadat zij op 21 januari 1752 in ’s Gravenmoer in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Adriaan en Soetje: Blad 133 dtb ’s Gravenmoer 1671-1814
Adriaen van Boxtel, j.m. van geboorte tot Cappel
en woonachtig alhier hem in huwelijkse staat
willende te begeven met Soetje Kop, jonge dochter
van geboorte en woonagtig alhier
Soetje is een dochter van Dirk Cornelissen Kop en Aaltje van Gool. Zij is gedoopt op 14 november 1728 in ’s-Gravenmoer. Soetje is overleden op 18 mei 1770 in ’s-Gravenmoer, 41 jaar oud. Zij is begraven op 22 mei 1770 in ’s-Gravenmoer.
Notitie bij overlijden van Soetje: als huisvrouw-aangegeven door haar man Adriaan van Boxel
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 28 april 1771 in ’s-Gravenmoer met Dorothea van Dongen, 37 jaar oud, nadat zij op 12 april 1771 in ’s-Gravenmoer in ondertrouw zijn gegaan. Dorothea is een dochter van Adriaan van Dongen en Adriaentie Fijnenbuijk. Zij is gedoopt op 21 juni 1733 in Dongen. Dorothea is overleden op 13 januari 1812 in ’s-Gravenmoer, 78 jaar oud. Dorothea is weduwe van Dionijs van Loon (ovl. vóór 1771).
Kinderen van Adriaan en Soetje:
1 Coenraad van Boxtel, gedoopt op 5 november 1752 in ’s-Gravenmoer. Volgt VII-a.
2 Aaltje van Boxtel, gedoopt op 28 juli 1754 in ’s-Gravenmoer. Volgt VII-b.
3 Dirk van Boxtel. Hij is gedoopt op 7 december 1755 in ’s-Gravenmoer.
4 Geertruij van Boxtel. Zij is gedoopt op 26 december 1758 in ’s-Gravenmoer. Geertruij is overleden op 14 februari 1759 in ’s-Gravenmoer, 1 maand oud.
5 Geertruij van Boxtel. Zij is gedoopt op 27 oktober 1761 in ’s-Gravenmoer. Geertruij is overleden op 1 juni 1763 in ’s-Gravenmoer, 1 jaar oud.
6 Geertruij van Boxtel, gedoopt op 4 maart 1764 in ’s-Gravenmoer. Volgt VII-c.
7 Johannes Adrianus van Boxtel. Hij is gedoopt op 19 december 1768 in ’s-Gravenmoer. Johannes is overleden op 2 maart 1771 in ’s-Gravenmoer, 2 jaar oud.
Kinderen van Adriaan en Dorothea:
8 Janna Maria van Boxtel, gedoopt op 20 september 1773 in ’s-Gravenmoer. Volgt VII-d.
9 Soetje van Boxtel, gedoopt op 19 juni 1777 in ’s-Gravenmoer. Volgt VII-e.
VII-a Coenraad van Boxtel, zoon van Adriaan van Boxtel (zie VI-a) en Soetje Kop. Hij is gedoopt op 5 november 1752 in ’s-Gravenmoer. Coenraad is overleden op 10 mei 1829 in ’s-Gravenmoer, 76 jaar oud.
Beroepen:
bouwman
schepen
Coenraad trouwde, 29 jaar oud, op 27 januari 1782 in ’s Grevelduin-Capelle met Johanna de Leeuw, 20 jaar oud, nadat zij op 7 januari 1782 in ’s Grevelduin-Capelle in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Coenraad en Johanna: 07-01-1782 Coenraet van Boxtel, jm, geb ’s Gravenmoer,
otr won ’s Grevelduijn Capel
Johanna de Leuw, jd, geb ’s Grevelduijn Capel
tr 27-01-1782

07-01-1782 Coenraat van Boxtel, jm, geb ’s Gravenmoer,
imp.tr won ’s Grevelduijn Cappel
Johanna de Leeuw, geb alhier
voor beijde in de 4e classe f 6-0-0
Johanna is een dochter van Adriaan de Leeuw en Johanna Paans. Zij is gedoopt op 29 maart 1761 in ’s Grevelduin-Capelle. Johanna is overleden op 19 september 1835 in Capelle, 74 jaar oud.
Kinderen van Coenraad en Johanna:
1 Soetje van Boxtel. Zij is gedoopt op 17 juli 1784 in ’s-Gravenmoer.
2 Johanna van Boxtel. Zij is gedoopt op 16 augustus 1786 in ’s-Gravenmoer.
3 Soetje van Boxtel, gedoopt op 29 juni 1790 in ’s-Gravenmoer. Volgt VIII-a.
4 Adriana van Boxtel, gedoopt op 23 juli 1794 in ’s-Gravenmoer. Volgt VIII-b.
5 Geertruij van Boxtel, gedoopt op 13 augustus 1797 in ’s-Gravenmoer. Volgt VIII-c.
6 Helena Florentina Dirkje van Boxtel, gedoopt op 28 maart 1809 in ’s-Gravenmoer. Volgt VIII-d.
VIII-a Soetje van Boxtel, dochter van Coenraad van Boxtel (zie VII-a) en Johanna de Leeuw. Zij is gedoopt op 29 juni 1790 in ’s-Gravenmoer. Soetje trouwde, 20 jaar oud, op 29 maart 1811 in ’s-Gravenmoer [bron: aktenr. 12] met Johannes (Jan) Verhagen, 28 jaar oud. Jan is een zoon van Joost Verhagen en Pieternella Janse Verhagen. Hij is gedoopt op 13 oktober 1782 in Capelle.
VIII-b Adriana van Boxtel, dochter van Coenraad van Boxtel (zie VII-a) en Johanna de Leeuw. Zij is gedoopt op 23 juli 1794 in ’s-Gravenmoer. Adriana trouwde, 25 jaar oud, op 7 mei 1820 in ’s-Gravenmoer [bron: aktenr. 21] met Marijnus Verhagen, 30 jaar oud. Marijnus is een zoon van Joost Verhagen en Pieternella Janse Verhagen. Hij is gedoopt op 14 februari 1790 in Capelle.
Beroep:
bouwman
VIII-c Geertruij van Boxtel, dochter van Coenraad van Boxtel (zie VII-a) en Johanna de Leeuw. Zij is gedoopt op 13 augustus 1797 in ’s-Gravenmoer. Geertruij is overleden op 26 november 1858 in ’s-Gravenmoer, 61 jaar oud. Geertruij trouwde, 29 jaar oud, op 8 oktober 1826 in ’s-Gravenmoer [bron: aktenr. 38] met Gerrit van Raamdonk, 27 jaar oud. Gerrit is een zoon van Pieter van Raamdonk en Willemina Knaap. Hij is gedoopt op 28 juli 1799 in Raamsdonk.
Beroep:
zonder beroep
VIII-d Helena Florentina Dirkje van Boxtel, dochter van Coenraad van Boxtel (zie VII-a) en Johanna de Leeuw. Zij is gedoopt op 28 maart 1809 in ’s-Gravenmoer. Helena is overleden op 15 februari 1885 in ’s-Gravenmoer, 75 jaar oud. Helena trouwde, 21 jaar oud, op 30 december 1830 in ’s-Gravenmoer [bron: aktenr. 10] met Gerrit Talen, 26 jaar oud. Gerrit is een zoon van Gerrit Talen en Grietje Blok. Hij is gedoopt op 6 juni 1804 in ’s-Gravenmoer.
Beroep:
schipper
VII-b Aaltje van Boxtel, dochter van Adriaan van Boxtel (zie VI-a) en Soetje Kop. Zij is gedoopt op 28 juli 1754 in ’s-Gravenmoer. Aaltje trouwde, 33 jaar oud, op 18 mei 1788 in ’s Grevelduin-Capelle met Gijsbert de Jong, 36 jaar oud, nadat zij op 2 mei 1788 in ’s Grevelduin-Capelle in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Gijsbert: 02-05-1788 Geijsbert de Jong, jm, geb en won ’s Grevelduijn Capel
otr Aaltje van Boxel, geb ’s Gravenmoer en won
’s Grevelduijn Capel
tr 18-05-1788

01-05-1788 Gerrit de Jong, jm
imp.tr Aaltje van Boxtel, jd, won alhier
pro deo
Gijsbert is een zoon van Jan de Jong en Wouterke de Haan. Hij is gedoopt op 11 juli 1751 in ’s Grevelduin-Capelle.
VII-c Geertruij van Boxtel, dochter van Adriaan van Boxtel (zie VI-a) en Soetje Kop. Zij is gedoopt op 4 maart 1764 in ’s-Gravenmoer. Geertruij is overleden op 15 maart 1792 in ’s Grevelduin-Capelle, 28 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geertruij: 15-03-1792 Geertruij van Boxtel, hv van Adriaan Konings,
imp.bgr overl alhier
onder de classe pro deo
Geertruij trouwde, 27 jaar oud, op 15 mei 1791 in ’s Grevelduin-Capelle met Adriaan Konings, nadat zij op 29 april 1791 in ’s Grevelduin-Capelle in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Geertruij en Adriaan: 29-04-1791 Adrijaan Konings, jm, geb Groot Waspik
otr Geertruij van Boxel, jd, geb ’s Gravenmoer,
beijde won ’s Grevelduijn Capel
tr 15-05-1791

28-04-1791 Adriaan Koonings, jm, geb Groot Waspik
imp.tr Geertruij van Boxtel, jd, geb ’s Gravenmoer,
beijde won alhier
pro deo
VII-d Janna Maria van Boxtel, dochter van Adriaan van Boxtel (zie VI-a) en Dorothea van Dongen. Zij is gedoopt op 20 september 1773 in ’s-Gravenmoer. Janna is overleden op 10 februari 1849 in ’s-Gravenmoer, 75 jaar oud. Janna trouwde, 37 jaar oud, op 16 oktober 1810 in ’s-Gravenmoer met Hendrik van Oosterhout, 27 jaar oud, nadat zij op 24 september 1810 in ’s-Gravenmoer in ondertrouw zijn gegaan. Hendrik is een zoon van Michiel van Oosterhout en Pieternella van Gool. Hij is gedoopt op 22 juni 1783 in ’s-Gravenmoer. Hendrik is overleden op 19 februari 1855 in ’s-Gravenmoer, 71 jaar oud.
VII-e Soetje van Boxtel, dochter van Adriaan van Boxtel (zie VI-a) en Dorothea van Dongen. Zij is gedoopt op 19 juni 1777 in ’s-Gravenmoer. Soetje is overleden op 14 september 1862 in ’s-Gravenmoer, 85 jaar oud. Soetje trouwde, 26 jaar oud, op 21 mei 1804 in ’s-Gravenmoer met Cornelis van Dalen, 21 jaar oud, nadat zij op 5 mei 1804 in ’s-Gravenmoer in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is een zoon van Pieter van Dalen en Catharina van Seters. Hij is gedoopt op 4 december 1782 in ’s-Gravenmoer. Cornelis is overleden op 26 februari 1857 in ’s-Gravenmoer, 74 jaar oud.
IV-h Johannes Conradus van Boxtel, zoon van Conradus Joannes van Boxtel (zie III-c) en Adriaentje Jans Hoimeijer. Hij is gedoopt op 4 juli 1666 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1648-1671 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 3, pg84)]. Bij de doop van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Johanna Johannes en Hendrick Jansen (Heerschap) van Boxtel (geb. ±1600) [zie II-b] [oudoom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Ook wel Jan Koene van Boxel/Joannes Coenrarduszn.
Doopgetuigen: Henricus Joannes en Johanna Johannes.

SIS/Jan van den Berg
Johannes is overleden vóór 1715, ten hoogste 49 jaar oud.
Religie:
Johannes trouwde, 21 jaar oud, op 13 maart 1688 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand NG Trouwboek 1679-1786, inv.nr. 13, pg15 (BHIC)] met Maria Christiaense (Maijken) Populier, 27 jaar oud, nadat zij op 21 februari 1688 in Loon op Zand in ondertrouw zijn gegaan. Maijken is een dochter van Corstiaan Goijerse Popelier en Jenneken Roeloffs. Zij is gedoopt op 20 februari 1661 in ’s Grevelduin-Capelle. Maijken is overleden na 16 juni 1753, minstens 92 jaar oud. Maijken trouwde later op 15 september 1715 in Loon op Zand [bron: DTB rk Loon op Zand 1608-1810, pag. 101v (RAT)] met Theodorus Janse (Dirk) Heijmans (ovl. vóór 1753).
Notitie bij Maijken: Ook wel Marij Corsten Popelier/Maria Christianusdr
.
Kinderen van Johannes en Maijken:
1 Joanna Jansen van Boxtel, geboren in 1689 in Loon op Zand. Zij is gedoopt op 24 oktober 1689 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1687-1711 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 5, pg21) ISIS/Jan van den Berg].
Notitie bij Joanna: Doopgetuigen: Adrianus Christiani en Adriana Joannis.
Religie:
2 Coenrardus Janse van Boxtel, gedoopt op 19 januari 1691 in Loon op Zand. Volgt V-b.
3 Anna Jansen van Boxtel, gedoopt op 15 december 1695 in Loon op Zand. Volgt V-c.
4 Adriana Jansen van Boxtel, geboren in 1700 in Loon op Zand. Zij is gedoopt op 28 juli 1700 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1687-1711 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 5, pg67)].
Notitie bij Adriana: Doopgetuigen: Godefridus Populier en Henrica Wilmse.
Religie:
5 Christianus Janse van Boxtel. Hij is gedoopt op 3 januari 1703 in Loon op Zand [bron: DTB rk Loon op Zand 1608-1810, pag. 76v (RAT)].
Getuige bij:
01-04-1723     doop Henrica van Boxtel (geb. 1723) [zie VI-d]    [oom vaderszijde]   [bron: Loon op Zand RK dopen 1711-1731 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 6, pg65v)]
6 Adriana Jansen van Boxtel, geboren in 1705 in Loon op Zand. Zij is gedoopt op 13 mei 1705 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1687-1711 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 5, pg87v)].
Notitie bij Adriana: Adriana Joannesdr van Boxstel gedoopt op woensdag.
Doopgetuigen: Sebastianus Huijberse Suethout, Gertrudis Corstiaense Populi er namens en Viviana Corstiaense Populier.
Religie:
7 Adriana Joannesdr Coene van Boxtel. Zij is gedoopt op 16 januari 1707 in Loon op Zand [bron: DTB rk Loon op Zand 1608-1810, pag. 97 (RAT)].
V-b Coenrardus Janse van Boxtel is geboren [bron: dorpsbestuur Loon op Zand 1358-1810, inv.nr. lijst van huizen], zoon van Johannes Conradus van Boxtel (zie IV-h) en Maria Christiaense (Maijken) Populier. Hij is gedoopt op 19 januari 1691 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1687-1711 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 5, pg29v)].
Notitie bij de geboorte van Coenrardus: Doopgetuigen: Adrianus Conradus en Maria Henrici.
Coenrardus is overleden op 19 oktober 1771 in Loon op Zand, 80 jaar oud [bron: Huw.bijl. kleinzoon Antonius van Boxtel].
Notitie bij Coenrardus: Wonende te Mariendaal 547 (huisje) eigenaar/bewoner: Coenraat van Boxel (L ijst van huizen in de heerlijkheid Loon op Zand, 1736. Vermoedelijk de Lag e
Zandschel. Bron: Archief van het dorpsbestuur Loon op Zand 1358-1810, inv. nr. xxx)


Folio 139v
Ondervraging door drossaard Ottho Juijn van Coen Jansse van Boxsel (35), Arien Dominicus (23) en Elias Jan Eliasse (50) over de heidenen bij Jan Peters de Jongh alias Horenman en Jenneke van Oosterout, beide gevangen op het kasteel.
29-8-1725
Adres:
Loon op Zand
Religie:
Coenrardus trouwde, 23 jaar oud, op 9 december 1714 in Loon op Zand [bron: Inv.nr. 13 - Loon op Zand - trouwboek 1679-1786, doopboek 1684-1697, lidmatenlijst 1687-1729, doopboek 1698-1810 (nederduits-gereformeerde gemeente) pag. 34v (RAT)] met Maria Hendrix van Pinxtere, 23 jaar oud, nadat zij op 24 november 1714 in Loon op Zand in ondertrouw zijn gegaan. Maria is een dochter van Henricus Jansen van Pinxtere en Joanna Jansen Cop. Zij is gedoopt op 10 december 1690 in Loon op Zand. Maria is overleden op 14 april 1761 in Loon op Zand, 70 jaar oud [bron: Huw.bijl. kleinzoon Antonius van Boxtel].
Notitie bij Maria: Achternaam ook van Pinxteren of Henrici of Pinxen.

Overleden: huisvrouw van Koen van Boxtel.
Kinderen van Coenrardus en Maria:
1 Joannes Janse van Boxtel, geboren in 1715 in Loon op Zand. Volgt VI-b.
2 Daniël van Boxtel, gedoopt op 13 juni 1717 in Loon op Zand. Volgt VI-c.
3 Joanna Janse van Boxtel. Zij is gedoopt op 9 oktober 1719 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1711-1731 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 6, pg46)].
Notitie bij Joanna: Doopgetuige: Henricus van Pinxtere en Anna Janse.
Religie:
4 Henricus van Boxtel, geboren in 1721 in Loon op Zand. Hij is gedoopt op 6 maart 1721 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1711-1731 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 6, pg54)].
Notitie bij Henricus: Gedoopt als Henricus van Boxstel.
Doopgetuigen: Adrianus Putman en Adriana Henricus van Pinxtere.
Religie:
5 Henrica van Boxtel, gedoopt op 1 april 1723 in Loon op Zand. Volgt VI-d.
6 Hendricus van Boxtel, geboren in 1725 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1711-1731 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 6, pg75v)]. Hij is gedoopt op 28 februari 1725 in Loon op Zand.
Notitie bij Hendricus: Gedoopt op woensdag als Hendricus van Boxsel.
Doopgetuigen: Adrianus Janse van den Broeck en Adriana Janse van Boxtel.
7 Christianus van Boxtel, geboren in 1726 in Loon op Zand. Hij is gedoopt op 27 februari 1726 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1711-1731 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 6, pg84v)]. Bij de doop van Christianus waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Geertse Paenacker en Adriana Henricus van Pinxtere [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Christianus: Gedoopt op donderdag als Christianus van Boxstel.
Doopgetuigen: Joannes Geertse Paenacker en Adriana Henricus van Pinxtere.
Religie:
8 Christianus van Boxtel. Hij is gedoopt op 27 februari 1727 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1711-1731 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 6, pg84v) isis]. Christianus is overleden op 30 juli 1748 in Loon op Zand, 21 jaar oud.
Notitie bij Christianus: Christianus van Boxstel/Christiaan van Boxel.
Doopgetuigen: Joannes Geertse Paenacker en Adriana Henricus van Pinxtere.

Overlijden: ongehuwd overleden als jm op 30 jul 1748 Loon op Zand
Religies:
vanaf 1748    
9 Joanna van Boxtel, geboren in 1728 in Loon op Zand. Zij is gedoopt op 2 november 1728 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1711-1731 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 6, pg91v)].
Notitie bij Joanna: Gedoopt op dinsdag als Joanna van Boxstel.
Doopgetuige: Judocus_Claesse Borste en Joanna_Hendricx van Pinxtere
Religie:
10 Henricus van Boxtel, gedoopt op 30 november 1733 in Loon op Zand. Volgt VI-e.
VI-b Joannes Janse van Boxtel is geboren in 1715 in Loon op Zand, zoon van Coenrardus Janse van Boxtel (zie V-b) en Maria Hendrix van Pinxtere. Hij is gedoopt op 29 december 1715 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1711-1731 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 6, pg26)].
Notitie bij de geboorte van Joannes: Doopgetuigen: Jacobus Henricus van Pinxtere en Maria Corste Populier.
Notitie bij Joannes: folio 75v
Coenraat van Boxel schenkt zijn zoon Jan van Boxel een weefgetouw met vijf kammen.
2-6-1755
Religie:
Joannes trouwde met Helena Hubertus Valentijn. Helena is een dochter van Hubertus Dirckse Valentijn en Hendrina Peeterse Cleijn. Zij is gedoopt op 4 december 1703 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1687-1711 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 5, pg80v)].
Notitie bij Helena: Doopgetuigen: Joannes Uijen en Joanna Peeterse Klijn.
Kinderen van Joannes en Helena:
1 Joanna van Boxtel, geboren in 1736 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1731-1760 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 7, pg25v)]. Zij is gedoopt op 12 september 1736 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1731-1760 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 7, pg25v)].
Notitie bij Joanna: Joanna van Boxstel gedoopt op woensdag.
Doopgetuigen: Coenrardus van Boxstel en Elisabetha van Dortmont.
2 Antonius van Boxtel. Hij is gedoopt op 12 maart 1738 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1731-1760 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 7, pg35v)].
Notitie bij Antonius: Doopgetuigen: Daniel van Boxtel en Maria Valentijn.
3 Theodorus van Boxtel, geboren in 1739 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1731-1760 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 7, pg42)]. Hij is gedoopt op 9 augustus 1739 in Loon op Zand.
Notitie bij Theodorus: Theodorus van Boxstel gedoopt op zondag.
Doopgetuige: Hendrina Petrus Klijn.
VI-c Daniël van Boxtel, zoon van Coenrardus Janse van Boxtel (zie V-b) en Maria Hendrix van Pinxtere. Hij is gedoopt op 13 juni 1717 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1711-1731 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 6, pg34)].
Notitie bij de geboorte van Daniël: Doopgetuige: Dominicus Janse Heijmans en Johanna Hendrick van Pinxteren.
Notitie bij Daniël: Rechterlijk Archief Loon op Zand, inv.nr. 104, folio 85v
Daniel van Boxtel, geh.m. Maria van den Meerendoncq, wed.v. Hendrik van Lith, doet afstand van goederen ten behoeve van Hendrik van Vught, als gelastigde van de erfgenamen van Philippus Verhagen.
De goederen worden gehuurd door Govert Dekkers, geh.m. Maria van Mierloo.
28-10-1767
Religie:
Daniël:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 2 april 1736 in Loon op Zand met Dymphna Gerritse Ligtvoet, nadat zij op 17 maart 1736 in Loon op Zand in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Daniël en Dymphna: Huwelijksgetuigen: Walterius Wagemakers en Elisabetha Beunis.
Het RK-huwelijk vond plaats op 7 april 1736 te Loon op Zand.

Loon op Zand NG Trouwboek 1679-1786 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, t rouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 13, pg48)
N.B. De akten staan door elkaar.

Loon op Zand SCH Trouwregister 1737-1770 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doo p-, trouw- en begraafboeken Lzb (inv.nr. 27, pg 67)
Notitie bij Dymphna: Rechterlijk Archief Loon op Zand, inv.nr. 103, folio 221
Inventaris van de nalatenschap van Goverdina Ligtvoet, nu in tocht bij Daniel van Boxtel en later eigendom van hun drie kinderen.
21-2-1767
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 8 maart 1767 in Loon op Zand met Maria Janse Meerendonck, nadat zij op 21 februari 1767 in Loon op Zand in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Daniël en Maria: Huwelijk (kerk) op 9 mrt 1767 Loon op Zand
Religie: rk
Trouwgetuige: Elisabeth Beunisse en Elisabeth Wolfs
Door de kerk gedispenseerd wegens gesloten tijd.

Loon op Zand SCH Trouwregister 1737-1770 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doo p-, trouw- en begraafboeken Lzb (inv.nr. 27, pg 23)

Loon op Zand SCH Trouwregister 1737-1770 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doo p-, trouw- en begraafboeken Lzb (inv.nr. 27, pg 67)
Maria trouwde voorheen vóór 1748 met Aart van Merloo. Maria trouwde voorheen op 24 juni 1748 in Loon op Zand met Hendrik van Lith.
Notitie bij Maria: Maria van den Meerendoncq
Kinderen van Daniël en Dymphna:
1 Coenrardus van Boxtel, geboren in 1736 in Loon op Zand. Hij is gedoopt op 18 juli 1736 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1731-1760 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 7, pg24v)].
Notitie bij Coenrardus: Coenrardus van Boxstel gedoopt op woensdag.
Doopgetuigen: Joannes Coene van Boxstel en Maria Gerardus Lightvoet
Religie:
2 Joannes van Boxtel, gedoopt op 15 november 1738 in Loon op Zand. Volgt VII-f.
3 Jacoba van Boxtel, geboren in 1741 in Loon op Zand. Zij is gedoopt op 14 mei 1741 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1731-1760 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 7, pg52v)].
Notitie bij Jacoba: Jacoba van Boxtel gedoopt op zondag.
Doopgetuigen: Gijsbertus van den Hoeden en Alegundis Valentijn.
Religie:
4 Franciscus van Boxtel, geboren in 1742 in Loon op Zand. Hij is gedoopt op 21 juni 1742 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1731-1760 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 7, pg58)].
Notitie bij Franciscus: Franciscus van Boxtel gedoopt op donderdag.
Doopgetuigen: Gijsbertus van den Hout en Maria van Hal.
Religie:
5 Jacoba van Boxtel, geboren in 1745 in Loon op Zand. Zij is gedoopt op 14 juli 1745 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1731-1760 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 7, pg70v)].
Notitie bij Jacoba: Jacoba van Boxel gedoopt op woensdag.
Doopgetuigen: Christianus van Boxel en Joanna van Pinxtere.
Religie:
6 Jacoba van Boxtel, geboren in 1748 in Loon op Zand. Volgt VII-g.
7 Gertrudis van Boxtel, geboren in 1750 in Loon op Zand. Zij is gedoopt op 13 mei 1750 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1731-1760 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 7, pg90v)].
Notitie bij Gertrudis: Gertrudis van Boxel gedoopt op woensdag.
Doopgetuigen: Henricus van Boxel en Maria van Boxel
Religie:
VII-f Joannes van Boxtel, zoon van Daniël van Boxtel (zie VI-c) en Dymphna Gerritse Ligtvoet. Hij is gedoopt op 15 november 1738 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1731-1760 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 7, pg38)].
Notitie bij de geboorte van Joannes: Joannes van Boxstel gedoopt op zaterdag.
Doopgetuigen: Christianus Lightvoet en Henricus van Boxstel.
Getuige bij:
02-11-1770     doop Adrianus Valck (geb. 1770)    [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: Inv.nr. 08 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1760-1795 (rooms-katholieke parochie) deel 8, pag. 59 (RAT)]
Joannes trouwde, 27 jaar oud, op 1 november 1766 in Loon op Zand [bron: Inv.nr. 08 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1760-1795 (rooms-katholieke parochie) pag. 10 (RAT)] met Joanna Valck, 27 jaar oud, nadat zij op 2 september 1766 in Loon op Zand in ondertrouw zijn gegaan. Joanna is een dochter van Lucas Joannes Valck en Petronilla Janse Brouwers. Zij is gedoopt op 21 december 1738 in Loon op Zand [bron: Inv.nr. 07 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1731-1760, akten van doop van onwettige kinderen 1742-1757 (rooms-katholieke parochie) pag. 27 (RAT)].
Getuige bij:
14-12-1757     doop Joanna Valck (geb. 1757)   [bron: Inv.nr. 07 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1731-1760, akten van doop van onwettige kinderen 1742-1757 (rooms-katholieke parochie) deel 7, pag. 125v (RAT)]
Kinderen van Joannes en Joanna:
1 Petronella van Boxtel, geboren in 1766 in Loon op Zand. Zij is gedoopt op 22 oktober 1766 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg35)].
Notitie bij Petronella: Petronella van Boxel gedoopt op woensdag.
Gedoopt: ongeneeslijk ziek.
Doopgetuigen: Henricus Ligtvoet en Josina van de Laer.
2 Godefrida van Boxtel, geboren in Loon op Zand. Zij is gedoopt op 20 oktober 1766 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg35)].
Notitie bij de geboorte van Godefrida: Godefrida van Boxel gedoopt op maandag.
Doopgetuigen: Daniel van Boxel en Jacoba van Boxel.
Religie:
3 Lucas van Boxtel, geboren in 1768 in Loon op Zand. Hij is gedoopt op 16 augustus 1768 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg46)].
Notitie bij Lucas: Lucas van Boxel gedoopt op dinsdag.
Doopgetuigen: Thomas Ligtvoet en Jacoba van Boxel.
4 Godefrida van Boxtel, geboren in 1769 in Loon op Zand. Zij is gedoopt op 20 september 1769 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg52)].
Notitie bij Godefrida: Godefrida van Boxel gedoopt op woensdag.
Doopgetuigen: Daniel van Boxel en Jacoba van Boxel.
5 Lucas van Boxtel, gedoopt op 21 september 1769 in Loon op Zand. Volgt VIII-e.
6 Maria van Boxtel, geboren in 1771 in Loon op Zand. Zij is gedoopt op 19 april 1771 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg61v)].
Notitie bij Maria: Maria van Boxel gedoopt op vrijdag.
Doopgetuigen: Jacobus Cops en Gertrudis van Boxel.
7 Joanna van Boxtel, geboren in 1772 in Loon op Zand. Zij is gedoopt op 29 november 1772 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg71)]. Joanna is overleden vóór 26 maart 1774 in Loon op Zand, ten hoogste 2 jaar oud.
Notitie bij Joanna: Joanna van Boxel gedoopt op zondag.
Doopgetuigen: Henricus van Boxel en Huberta Conings.
8 Johanna van Boxtel, geboren in 1774 in Loon op Zand. Zij is gedoopt op 26 maart 1774 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg80)]. Johanna is overleden op 29 oktober 1774 in Loon op Zand, geen jaar oud [bron: Loon op Zand NG doodboek 1757-1786 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 16, pg51v).
Loon op Zand SCH doodboek 1757-1778 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 38, pg2)
N.B. Het laatste stuk is beschadigd.Loon op Zand SCH doodboek 1757-1778 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 38, pg2)N.B. Het laatste stuk is beschadigd.Loon op Zand NG doodboek 1757-1786 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 16, pg51v)
].
Notitie bij Johanna: Joanna van Boxel gedoopt op zaterdag.
Doopgetuigen: Lucas Valck en Gertrudis van Boxel
Overleden: als jong kind.
9 Daniel van Boxtel, gedoopt op 20 mei 1775 in Loon op Zand. Volgt VIII-f.
10 Joannes (Jan) van Boxtel, gedoopt op 13 november 1777 in Loon op Zand. Volgt VIII-g.
11 Godefridus van Boxtel. Hij is gedoopt op 15 mei 1783 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg119v)].
Notitie bij Godefridus: Godefridus van Boxel gedoopt op donderdag.
Doopgetuigen: Joannes van Daele en Adriana Ligtvoet.
VIII-e Lucas van Boxtel, zoon van Joannes van Boxtel (zie VII-f) en Joanna Valck. Hij is gedoopt op 21 september 1769 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg52)].
Notitie bij de geboorte van Lucas: Doopgetuigen: Thomas Ligtvoet en Petronella Valck.
Lucas is overleden op 7 november 1825 in Loon op Zand, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 72 (RAT)]. Lucas trouwde, 22 jaar oud, op 8 juli 1792 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK Trouwboek 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg55)] met Helena Holstijn, 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lucas en Helena: Trouwgetuigen: Joannes van Boxel en Cornelia Huijgens.
http://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoeken-in-databases/genealogie/inzien-van-bronnen/resultaten/weergave/register/layout/blader/sjabloon/blader/id/bb5973b2-385a-11e0-bcd1-8edf61960649/start/276?image=8105cd08-e5cb-1d00-7208-30448871ed39
Helena is een dochter van Petrus Holstijn en Cornelia Maes. Zij is gedoopt op 11 augustus 1756 in Loon op Zand [bron: Doop-, trouw- en begraafboeken Loon op Zand 1608-1810, deelnr. 7, pagina 119v (RAT)].
Beroep:
mattenmaakster
Kind van Lucas en Helena:
1 Cornelis van Boxtel, gedoopt op 11 september 1794 in Udenhout. Volgt IX-a.
IX-a Cornelis van Boxtel, zoon van Lucas van Boxtel (zie VIII-e) en Helena Holstijn. Hij is gedoopt op 11 september 1794 in Udenhout.
Beroep:
vanaf 1819     Mattenmaker
Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op 22 april 1819 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 7] met Catharina Maes, 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Catharina: Huwelijks afkondigingen op 11e en 18e april.
Huwelijksgetuigen: ....van den Kloven, schoenmaker, 47 jaren, Nicolaas Brands, schoenmaker, 87 jaren, Antonie Venster(?) leerloijer, 41 jaren en Gerard van der Sanden, van beroep moeilijk leesbaar, 57 jaren.
Catharina is geboren in 1797 in Loon op Zand, dochter van Johannes Maes en Antonia Kops. Zij is gedoopt op 12 juni 1797 in Loon op Zand.
Kinderen van Cornelis en Catharina:
1 Johanna van Boxtel, geboren omstreeks 1823 in Loon op Zand. Volgt X-a.
2 Antonia van Boxtel, geboren op 7 mei 1835 in Loon op Zand. Volgt X-b.
X-a Johanna van Boxtel is geboren omstreeks 1823 in Loon op Zand, dochter van Cornelis van Boxtel (zie IX-a) en Catharina Maes. Johanna trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 9 juni 1847 in Rotterdam [bron: Fichenummer a170v] met Johan Pascal Beaujean, ongeveer 25 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1822 in Heerlen, zoon van Sebastiaan Beaujean en Maria Helena Meulenberg.
X-b Antonia van Boxtel is geboren op 7 mei 1835 in Loon op Zand, dochter van Cornelis van Boxtel (zie IX-a) en Catharina Maes. Antonia trouwde, 22 jaar oud, op 5 november 1857 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 46] met Andries Kops, 24 jaar oud. Andries is geboren op 23 maart 1833 in Loon op Zand, zoon van Martinus Kops en Adriana van Dortmond.
VIII-f Daniel van Boxtel, zoon van Joannes van Boxtel (zie VII-f) en Joanna Valck. Hij is gedoopt op 20 mei 1775 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg87v)].
Notitie bij Daniel: Daniel van Boxel gedoopt op zaterdag.
Doopgetuigen: Lucas Valck en Digna Ligtvoet.
Daniel trouwde, 30 jaar oud, op 2 februari 1806 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand SCH Trouwregister 1799-1806 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lzb (inv.nr. 29, pg 182)] met Adriana de Haan, nadat zij op 4 januari 1806 in Loon op Zand in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Daniel en Adriana: Trouwgetuige: Dingeman Rademakers.
Adriana is geboren in Loon op Zand. Adriana is overleden op 6 maart 1852 in Loon op Zand. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 33 (RAT)]. Adriana is weduwe van Dirk Poisson (ovl. vóór 1806), met wie zij trouwde op 2 maart 1800 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand SCH Trouwregister 1799-1806 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lzb (inv.nr. 29, pag 23, pg 182)].
Notitie bij Adriana: Adriana de Haen
Kinderen van Daniel en Adriana:
1 Johanna van Boxtel, geboren in 1807. Volgt IX-b.
2 Arnoldus van Boxtel, geboren op 17 oktober 1813 in Loon op Zand. Volgt IX-c.
IX-b Johanna van Boxtel is geboren in 1807, dochter van Daniel van Boxtel (zie VIII-f) en Adriana de Haan. Zij is gedoopt op 17 februari 1807 in Loon op Zand. Johanna is overleden op 15 juli 1830 in Loon op Zand, 22 of 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 56 (RAT)]. Johanna trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 31 mei 1827 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 22] met Michael Netten, 23 of 24 jaar oud. Michael is geboren in 1803 in Loon op Zand, zoon van Huijbert Netten en Petronella Colsteren. Hij is gedoopt op 14 september 1803 in Loon op Zand.
IX-c Arnoldus van Boxtel is geboren op 17 oktober 1813 in Loon op Zand, zoon van Daniel van Boxtel (zie VIII-f) en Adriana de Haan. Arnoldus is overleden op 12 februari 1900 in Den Dungen, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 8 (BHIC)].
Notitie bij overlijden van Arnoldus: Extract van overlijden der gemeente ’s-Hertogenbosch.
Beroep:
Mattenmaker
Arnoldus:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 26 april 1838 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 5 (genlias)] met Anna Maria Sulsters, 28 jaar oud. Anna is geboren op 1 februari 1810 in Loon op Zand, dochter van Johannes Sulsters en Elisabeth Moreval.
(2) trouwde, 52 jaar oud, op 21 april 1866 in ’s-Hertogenbosch [bron: Aktenummer: 38] met Henrica van Hees, 65 of 66 jaar oud. Henrica is geboren in 1800 in Boekel, dochter van Cornelis van Hees en Maria Lambertus Cuijpers. Zij is gedoopt op 12 november 1800 in Boekel.
Kinderen van Arnoldus en Anna:
1 Laurens van Boxtel, geboren op 1 maart 1841 in Loon op Zand. Volgt X-c.
2 Daniel van Boxtel, geboren op 15 januari 1843 in Loon op Zand. Volgt X-d.
3 Johannes van Boxtel, geboren op 5 september 1844 in Loon op Zand.
4 Johanna van Boxtel, geboren op 4 januari 1847 in Loon op Zand.
5 Catharina van Boxtel, geboren op 26 februari 1849 in Loon op Zand. Volgt X-e.
6 Jacoba van Boxtel, geboren op 23 november 1851 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenr. 173].
Notitie bij Jacoba: Aangifte op 24 november 1851:
Aangever: Arnoldus van Boxtel, van beroep mattenmaker, 38 jaren wonende te Loon op Zand, welke in tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Antonie Damen, mattenmaker, 24 jaren en Antonie Damen, stoelenmatter, 48 jaren, beiden wonende binnen dezer gemeente, ons heeft verklaard dat Anna Maria Sulsters, 41 jaren, zonder beroep, wonende te Loon op Zand, huisvrouw van hem comparant, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren alhier wijk Eerste Straatje 23 november 1851 om 4 ure des namiddag, en aan dat kind te geven de voornaam van Jacoba.
X-c Laurens van Boxtel is geboren op 1 maart 1841 in Loon op Zand, zoon van Arnoldus van Boxtel (zie IX-c) en Anna Maria Sulsters. Laurens trouwde, 28 jaar oud, op 24 juli 1869 in ’s-Hertogenbosch [bron: aktenr. 111 (isis)] met Anna Catherina van Gulik, 25 jaar oud. Anna is geboren op 24 juni 1844 in Loon op Zand, dochter van Gerrit van Gulik en Johanna Daniels.
Kinderen van Laurens en Anna:
1 Jacoba van Boxtel, geboren omstreeks 1875 in ’s-Hertogenbosch. Volgt XI-a.
2 Marinus van Boxtel, geboren omstreeks 1875 in ’s-Hertogenbosch. Volgt XI-b.
XI-a Jacoba van Boxtel is geboren omstreeks 1875 in ’s-Hertogenbosch, dochter van Laurens van Boxtel (zie X-c) en Anna Catherina van Gulik. Jacoba is overleden op 22 december 1938 in ’s-Hertogenbosch, ongeveer 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22 december 1938 [bron: aktenr. 595 (BHIC)]. Jacoba trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 17 juni 1893 in ’s-Hertogenbosch [bron: aktenr. 91 (BHIC)] met Antonius Petrus van den Bergh, ongeveer 18 jaar oud. Antonius is geboren omstreeks 1875 in Breda, zoon van Johannes van den Bergh en Jacoba van Erp.
XI-b Marinus van Boxtel is geboren omstreeks 1875 in ’s-Hertogenbosch, zoon van Laurens van Boxtel (zie X-c) en Anna Catherina van Gulik. Marinus trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 9 september 1893 in ’s-Hertogenbosch [bron: aktenr. 134 (BHIC)] met Anna Allegonda Martijn, ongeveer 18 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1875 in ’s-Hertogenbosch, dochter van Jilles Martijn en Joanna Petronella Mulders.
Kinderen van Marinus en Anna:
1 Johanna Petronella van Boxtel. Johanna is overleden op 21 augustus 1903 in ’s-Hertogenbosch. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 483 (BHIC)].
2 Catharina van Boxtel, geboren omstreeks 1900 in ’s-Hertogenbosch. Volgt XII-a.
XII-a Catharina van Boxtel is geboren omstreeks 1900 in ’s-Hertogenbosch, dochter van Marinus van Boxtel (zie XI-b) en Anna Allegonda Martijn. Catharina trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 5 december 1919 in ’s-Hertogenbosch [bron: aktenr. 287 (BHIC)] met Henricus Hubertus Spierings, ongeveer 22 jaar oud. Henricus is geboren omstreeks 1897 in ’s-Hertogenbosch, zoon van Hendrikus Spierings en Maria Martina Kerkhof.
X-d Daniel van Boxtel is geboren op 15 januari 1843 in Loon op Zand, zoon van Arnoldus van Boxtel (zie IX-c) en Anna Maria Sulsters. Daniel is overleden op 28 januari 1900 in ’s-Hertogenbosch, 57 jaar oud.
Adres:
1882     Diepstraat, wijk E, nummer 86, ’s-Hertogenbosch
Beroep:
1882     stoelenmatter
Daniel trouwde, 21 jaar oud, op 9 april 1864 in ’s-Hertogenbosch [bron: aktenummer: 37] met Francijna van Es, 20 jaar oud. Francijna is geboren op 12 mei 1843 in Beek en Donk, dochter van Antoon van Es en Maria Johanna Ponsard.
Kinderen van Daniel en Francijna:
1 Jacobus van Boxtel. Jacobus is overleden op 2 december 1900 in ’s-Hertogenbosch.
2 Johanna van Boxtel. Johanna is overleden op 1 februari 1865 in ’s-Hertogenbosch.
3 Daniel van Boxtel, geboren op 24 augustus 1864 in ’s-Hertogenbosch. Daniel is overleden in ’s-Hertogenbosch.
4 Antonius van Boxtel, geboren op 8 februari 1866 in ’s-Hertogenbosch. Volgt XI-c.
5 Dingena van Boxtel, geboren omstreeks 1871 in ’s-Hertogenbosch. Volgt XI-d.
6 Daniel van Boxtel, geboren op 24 augustus 1874 in ’s-Hertogenbosch. Daniel is overleden op 27 maart 1897 in ’s-Hertogenbosch, 22 jaar oud.
7 Maria van Boxtel, geboren op 5 maart 1880 in ’s-Hertogenbosch. Volgt XI-e.
8 Marinus van Boxtel, geboren op 20 oktober 1882 in ’s-Hertogenbosch. Volgt XI-f.
9 Arnoldus van Boxtel, geboren op 16 februari 1885 in ’s-Hertogenbosch. Arnoldus is overleden op 21 februari 1885 in ’s-Hertogenbosch, 5 dagen oud.
10 Lambertus van Boxtel, geboren op 16 februari 1885 in ’s-Hertogenbosch. Lambertus is overleden op 1 maart 1885 in ’s-Hertogenbosch, 13 dagen oud.
XI-c Antonius van Boxtel is geboren op 8 februari 1866 in ’s-Hertogenbosch, zoon van Daniel van Boxtel (zie X-d) en Francijna van Es. Antonius is overleden op 19 september 1933 in ’s-Hertogenbosch, 67 jaar oud. Antonius trouwde, 23 jaar oud, op 16 november 1889 in ’s-Hertogenbosch [bron: aktenr. 188] met Adriana Allegonda Mulders, ongeveer 23 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1866 in ’s-Hertogenbosch, dochter van Allegundis Gerarda Mulders Mulders.
Notitie bij de geboorte van Adriana: onecht kind
Kind van Antonius en Adriana:
1 Daniel van Boxtel, geboren omstreeks 1890 in ’s-Hertogenbosch. Volgt XII-b.
XII-b Daniel van Boxtel is geboren omstreeks 1890 in ’s-Hertogenbosch, zoon van Antonius van Boxtel (zie XI-c) en Adriana Allegonda Mulders. Daniel is overleden op 22 januari 1967 in ’s-Hertogenbosch, ongeveer 77 jaar oud. Daniel trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 18 juni 1910 in ’s-Hertogenbosch [bron: aktenr. 97] met Theodora Meirbach, ongeveer 18 jaar oud. Theodora is geboren omstreeks 1892 in ’s-Hertogenbosch, dochter van Paulus Meirbach en Carolina Maria Moseman.
Kind van Daniel en Theodora:
1 Antonius Adrianus van Boxtel, geboren omstreeks 1912 in ’s-Hertogenbosch. Volgt XIII-a.
XIII-a Antonius Adrianus van Boxtel is geboren omstreeks 1912 in ’s-Hertogenbosch, zoon van Daniel van Boxtel (zie XII-b) en Theodora Meirbach. Antonius trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 15 juli 1933 in ’s-Hertogenbosch [bron: aktenr. 138] met Johanna Damen, ongeveer 21 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1912 in ’s-Hertogenbosch, dochter van Lambertus Damen en Antonetta Taks.
XI-d Dingena van Boxtel is geboren omstreeks 1871 in ’s-Hertogenbosch, dochter van Daniel van Boxtel (zie X-d) en Francijna van Es. Dingena is overleden op 30 september 1942 in ’s-Hertogenbosch, ongeveer 71 jaar oud. Dingena trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 13 mei 1898 in ’s-Hertogenbosch [bron: aktenr. 70] met Adrianus Leonardus Arnoldus Maas, ongeveer 24 jaar oud. Adrianus is geboren omstreeks 1874 in ’s-Hertogenbosch, zoon van Hermanus Maas en Maria Paulina van den Broek.
XI-e Maria van Boxtel is geboren op 5 maart 1880 in ’s-Hertogenbosch, dochter van Daniel van Boxtel (zie X-d) en Francijna van Es. Maria is overleden op 6 februari 1943 in Breda, 62 jaar oud. Maria trouwde met Franciscus van Berkel.
XI-f Marinus van Boxtel is geboren op 20 oktober 1882 om 21:00 in ’s-Hertogenbosch, zoon van Daniel van Boxtel (zie X-d) en Francijna van Es. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23 oktober 1882 [bron: aktenr. 729]. Marinus trouwde, 23 jaar oud, op 1 februari 1906 in Oosterhout [bron: Huwelijksaktenummer: 10 (Genlias)] met Adriana Johanna van Biene, ongeveer 17 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1889 in Gorinchem, dochter van Abraham van Biene en Adriana van Colmjon.
Kind van Marinus en Adriana:
1 Daniël van Boxtel, geboren omstreeks 1923. Daniël is overleden op 8 februari 1924 in Woerden, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 9 februari 1924 [bron: aktenr. 19 (genlias)].
X-e Catharina van Boxtel is geboren op 26 februari 1849 in Loon op Zand, dochter van Arnoldus van Boxtel (zie IX-c) en Anna Maria Sulsters. Catharina trouwde, 21 jaar oud, op 3 december 1870 in ’s-Hertogenbosch [bron: Aktenummer: 183 (Genlias)] met Gijsbertus Franciscus Smits, 23 jaar oud. Gijsbertus is geboren op 21 februari 1847 in Uden, zoon van Gijsbertus Franciscus Smits en Theodora van Boxtel.
VIII-g Joannes (Jan) van Boxtel, zoon van Joannes van Boxtel (zie VII-f) en Joanna Valck. Hij is gedoopt op 13 november 1777 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg98)].
Notitie bij de geboorte van Jan: Joannes van Boxel gedoopt op donderdag.
Doopgetuigen: Henricus van Boxel en Henrica van Boxel.
Jan is overleden op 15 mei 1841 in Loon op Zand, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 64 (RAT)].
Notitie bij Jan: Ook wel genaamd: Jan Janse van Boxel/Joannes van Boxsel.
Adres:
Jan trouwde, 19 jaar oud, op 27 augustus 1797 in Loon op Zand [bron: SCH Trouwregister 1770-1792 en 1796-1799 (RHC Tilburg) (inv.nr. 28, pg 67)] met Joanna van de Looij, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op 12 augustus 1797 in Loon op Zand in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Joanna: Trouwgetuigen: Jan van Boxel en Catharina van der Looij.
Joanna is geboren omstreeks 1772, dochter van Johannes van de Looij. Joanna is overleden op 15 maart 1845 in Loon op Zand, ongeveer 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 45 (RAT)].
Notitie bij Joanna: Ook wel genaamd: Anna van de Loije/Anna van der Loey/Anna van der Leij/An na van der Looij/Johanna van der Loi
Adres:
Kinderen van Jan en Joanna:
1 Joannes van Boxtel, geboren in 1798 in Zevenbergen. Hij is gedoopt op 10 maart 1798 in Zevenbergen [bron: Bron: RAWB register 4, Zevenbergen dopen RK, 1644-1810, DTB inventarisnummer 1-4 (isis)].
Notitie bij Joannes: Doopgetuigen: Wilhelmus Boubeke en Maria Kris.
Opmerkingen: ouders wonen in kaatsheuvel onder loon op zand
Religie:
2 Joanna van Boxtel, geboren in 1804 in Kaatsheuvel. Volgt IX-d.
3 Joannes van Boxtel, geboren in 1808 in Kaatsheuvel. Hij is gedoopt op 29 mei 1808 in Kaatsheuvel.
Notitie bij Joannes: Getuigen: Daniel van Boxtel en Joanna Valk.
4 Daniel van Boxtel, geboren in 1809 in Kaatsheuvel. Hij is gedoopt op 22 juni 1809 in Kaatsheuvel [bron: Kaatsheuvel RK dopen 1796-1810 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 42, pg61)].
Notitie bij Daniel: Doopgetuigen: Daniel van Boxtel en Antonia van Alten.
5 Cornelius van Boxtel, geboren in 1810 in Kaatsheuvel. Hij is gedoopt op 23 juni 1810 in Kaatsheuvel [bron: Kaatsheuvel RK dopen 1796-1810 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 42, pg66v)]. Cornelius is overleden op 7 januari 1815 in Kaatsheuvel (gem. Loon op Zand), 4 of 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: pagina 1 (RAT)].
Notitie bij Cornelius: Doopgetuigen: Martinus Colstere en Maria van Boxtel.
Religie:
6 Goverdina van Boxtel, geboren omstreeks 1814 in Loon op Zand. Goverdina is overleden op 21 augustus 1816 in Loon op Zand, ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: pagina 27v (RAT)].
7 Cornelis van Boxtel, geboren op 31 maart 1816 in Loon op Zand. Volgt IX-e.
8 Johannes van Boxtel, geboren op 1 januari 1820 in Loon op Zand. Volgt IX-f.
IX-d Joanna van Boxtel is geboren in 1804 in Kaatsheuvel, dochter van Joannes (Jan) van Boxtel (zie VIII-g) en Joanna van de Looij. Zij is gedoopt op 9 december 1804 in Kaatsheuvel [bron: Kaatsheuvel RK dopen 1796-1810 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 42, pg40)].
Notitie bij de geboorte van Joanna: Doopgetuigen: Thomas Netten en Catharina van der Loey.
Joanna:
(1) trouwde, 17 of 18 jaar oud, op 7 november 1822 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 33] met Thomas van Wanroij, 18 of 19 jaar oud. Thomas is geboren in 1803 in Loon op Zand, zoon van Engelbert van Wanroij en Dingena Ligtvoet. Hij is gedoopt op 3 februari 1803 in Loon op Zand [bron: Kaatsheuvel RK dopen 1796-1810 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 42, pg31v)].
Notitie bij Thomas: Thomas van Wanroy gedoopt op donderdag.
Doopgetuigen: Joannes van Wanroy en Christina van Wanroy.
(2) trouwde, 52 of 53 jaar oud, op 26 september 1857 in Loon op Zand [bron: aktenummer: 37] met Bernardus van Wanrooij, 59 of 60 jaar oud. Bernardus is geboren in 1797 in Kaatsheuvel, zoon van Christianus van Wanrooij en Anna van Riel. Hij is gedoopt op 27 juni 1797 in Kaatsheuvel.
Notitie bij Bernardus: Bernardus van Wanroij gedoopt op dinsdag.
Doopgetuigen: Adrianus van Riel en Gertrudis van Dortmont.
IX-e Cornelis van Boxtel is geboren op 31 maart 1816 in Loon op Zand, zoon van Joannes (Jan) van Boxtel (zie VIII-g) en Joanna van de Looij. Cornelis trouwde, 19 jaar oud, op 11 juni 1835 in Loon op Zand [bron: aktenummer: 28] met Hendrien van Alten, 20 jaar oud. Hendrien is geboren op 10 juli 1814 in Loon op Zand, dochter van Johannes van Alten en Antonia Hoedemakers. Hendrien is overleden op 17 juni 1865 in Loon op Zand, 50 jaar oud.
Notitie bij Hendrien: Ook wel Hendrika van Alten.
Kinderen van Cornelis en Hendrien:
1 Jan van Boxtel, geboren op 14 maart 1836 in Loon op Zand. Volgt X-f.
2 Wilhelmus van Boxtel, geboren op 20 januari 1839 in Loon op Zand. Wilhelmus is overleden op 3 februari 1865 in Loon op Zand, 26 jaar oud.
3 Daniel van Boxtel, geboren op 16 juni 1842 in Loon op Zand. Volgt X-g.
X-f Jan van Boxtel is geboren op 14 maart 1836 in Loon op Zand, zoon van Cornelis van Boxtel (zie IX-e) en Hendrien van Alten. Jan is overleden op 29 januari 1883 in Loon op Zand, 46 jaar oud. Jan trouwde, 28 jaar oud, op 13 juni 1864 in Loon op Zand met Martina Netten, 31 jaar oud. Martina is geboren op 6 februari 1833 in Loon op Zand, dochter van Johannes Netten en Johanna Klaassen. Martina is overleden op 11 november 1879 in Loon op Zand, 46 jaar oud.
Kinderen van Jan en Martina:
1 Maria van Boxtel, geboren op 22 november 1865 in Loon op Zand. Maria is overleden op 11 mei 1869 in Loon op Zand, 3 jaar oud.
2 Johanna van Boxtel, geboren op 30 september 1876 in Loon op Zand. Volgt XI-g.
XI-g Johanna van Boxtel is geboren op 30 september 1876 in Loon op Zand, dochter van Jan van Boxtel (zie X-f) en Martina Netten. Johanna is overleden op 4 juni 1942 in Tilburg, 65 jaar oud. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 18 oktober 1897 in Loon op Zand [bron: aktenr. 39] met Hendrik Damen, 22 jaar oud. Hendrik is geboren op 5 maart 1875 in Loon op Zand, zoon van Engelbert Damen en Antonia van Dalen.
Beroep:
stoelenmatter
X-g Daniel van Boxtel is geboren op 16 juni 1842 in Loon op Zand, zoon van Cornelis van Boxtel (zie IX-e) en Hendrien van Alten. Daniel is overleden op 20 augustus 1914 in Kaatsheuvel, 72 jaar oud.
Adres:
Kaatsheuvel
Beroep:
scharenslijper
Getuige bij:
25-01-1904     geboorteaangifte Cornelius Antonius van Boxtel (1904-1966) [zie XI-bv]   [bron: aktenr. 132]
Daniel trouwde, 21 jaar oud, op 12 september 1863 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 39] met Anna Margaretha van Aalst, 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Daniel en Anna: Bev.reg. 1890-1920 Kaatsheuvel blad 309-217
Anna is geboren op 13 januari 1845 in Weert, dochter van Arnold van Aalst en Hendrien Netten. Anna is overleden op 17 februari 1919 in Kaatsheuvel, 74 jaar oud.
Kinderen van Daniel en Anna:
1 Hendrikus van Boxtel, geboren op 19 augustus 1873 in Loon op Zand. Volgt XI-h.
2 van Boxtel, levenloos geboren kind, geboren op 9 juni 1876 in Loon op Zand.
3 Arnoldina van Boxtel, geboren op 31 maart 1883 in Loon op Zand. Volgt XI-i.
4 Wilhelmina van Boxtel, geboren op 30 november 1885 in Loon op Zand. Volgt XI-j.
XI-h Hendrikus van Boxtel is geboren op 19 augustus 1873 in Loon op Zand, zoon van Daniel van Boxtel (zie X-g) en Anna Margaretha van Aalst.
Adres:
Kaatsheuvel (D72)
Beroep:
scharenslijper
Getuige bij:
25-01-1904     geboorteaangifte Cornelius Antonius van Boxtel (1904-1966) [zie XI-bv]   [bron: aktenr. 132]
Hendrikus trouwde, 32 jaar oud, op 25 juni 1906 in Loon op Zand [bron: Huwelijksaktenummer: 27 (Genlias)] met Pieternella Netten, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Pieternella: Bev.reg. Kaatsheuvel 1890-1920 blad 318
Bev.reg. Kaatsheuvel 1920-1939 blad 337
Pieternella is geboren op 13 oktober 1877 in Loon op Zand, dochter van Wilhelmus Netten en Maria Pruimboom.
Kinderen van Hendrikus en Pieternella:
1 Maria Johanna van Boxtel, geboren op 26 oktober 1908 in Loon op Zand. Volgt XII-c.
2 Johanna Margretha Wilhelmina van Boxtel, geboren op 3 februari 1911 in Loon op Zand. Johanna is overleden op 1 augustus 1916 in Kaatsheuvel, 5 jaar oud.
3 Wilhelmus Daniel Hendrikus van Boxtel, geboren op 25 maart 1914 in Loon op Zand. Wilhelmus is overleden op 1 oktober 1919 in Kaatsheuvel, 5 jaar oud.
4 Wilhelmus Joannes van Boxtel, geboren op 16 januari 1920 in Loon op Zand.
XII-c Maria Johanna van Boxtel is geboren op 26 oktober 1908 in Loon op Zand, dochter van Hendrikus van Boxtel (zie XI-h) en Pieternella Netten. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 30 september 1933 in Loon op Zand met Th. Netten.
XI-i Arnoldina van Boxtel is geboren op 31 maart 1883 in Loon op Zand, dochter van Daniel van Boxtel (zie X-g) en Anna Margaretha van Aalst. Arnoldina is overleden op 8 juni 1950 in Loon op Zand, 67 jaar oud. Arnoldina trouwde, 22 jaar oud, op 11 september 1905 in Loon op Zand [bron: Huwelijksaktenummer 33 (Genlias/isis)] met Gerardus Snoeren, 27 jaar oud. Gerardus is geboren op 5 juni 1878 in Loon op Zand, zoon van Cornelis Snoeren en Antonia Dingemans.
Beroep:
schoenmaker
Getuige bij:
24-11-1930     huwelijk Cornelius Antonius van Boxtel (1904-1966) en Antonia Ligtvoet (1903-1951) [zie XI-bv]    [oom moederszijde bruidegom]   [bron: aktenr. 43]
XI-j Wilhelmina van Boxtel is geboren op 30 november 1885 in Loon op Zand, dochter van Daniel van Boxtel (zie X-g) en Anna Margaretha van Aalst. Wilhelmina is overleden op 25 juli 1935 in Loon op Zand, 49 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 21 jaar oud, op 24 december 1906 in Loon op Zand [bron: aktenummer: 52] met Johannes Cornelis Snoeren, 22 jaar oud. Johannes is geboren op 22 januari 1884 in Loon op Zand, zoon van Cornelis Snoeren en Antonia Dingemans.
IX-f Johannes van Boxtel is geboren op 1 januari 1820 in Loon op Zand, zoon van Joannes (Jan) van Boxtel (zie VIII-g) en Joanna van de Looij.
Beroep:
vanaf 1851     Mattenmaker
Johannes:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 5 mei 1845 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 16, akte bevat meer informatie.] met Joanna van Alten, 26 jaar oud. Joanna is geboren op 24 februari 1819 in Putte, dochter van Johannes van Alten en Antonia Hoedemakers. Joanna is overleden op 18 augustus 1855 in Linnen, Limburg, 36 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1851     mattenmaakster
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 5 februari 1857 in Loon op Zand [bron: Huwelijksaktenr. 2 (Genlias)] met Elisabeth Luijts, 34 jaar oud. Elisabeth is geboren op 12 april 1822 in Gilze en Rijen, dochter van Hendrik Luijts en Hendrina van Lend. Elisabeth is overleden op 7 juni 1895 in Nederweert, 73 jaar oud. Elisabeth is weduwe van Gerard Somerhof (1812-1856), met wie zij trouwde op 15 mei 1844 in Loon op Zand [bron: aktenr. 26].
Kinderen van Johannes en Joanna:
1 Maria van Boxtel, geboren op 17 augustus 1842 in Loon op Zand. Volgt X-h.
2 Jan van Boxtel, geboren op 16 juni 1846 in Loon op Zand. Jan is overleden op 5 november 1848 in Loon op Zand, 2 jaar oud.
Notitie bij Jan: Geboorteaktenr. 108
Gebboren om 5 ure des namiddag, wijk Eerste straat
Getuigen: Johannes van der Horst, wagenmaker, 38 jaren en adriaan Peijnenburg, schoenmaker, 24 jaren.
3 Antonia van Boxtel, geboren op 17 maart 1849 in Loon op Zand.
Notitie bij Antonia: Geboorteaktenr. 48
Geboren om 1 ure des morgens in wijk ....Straatje.
4 Johanna van Boxtel, geboren op 29 november 1851 in Loon op Zand. Johanna is overleden op 11 februari 1855 in Loon op Zand, 3 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Geboren om drie ure des morgens alhier wijk Eerste Straatje.
Getuigen: Willem Pijnenburg, schoenmaker, 33 jaren en Adriaan Pijnenburg, schoenmaker, 28 jaren, beiden wonende alhier.
X-h Maria van Boxtel is geboren op 17 augustus 1842 in Loon op Zand, dochter van Johannes van Boxtel (zie IX-f) en Joanna van Alten.
Notitie bij de geboorte van Maria: gewettigd bij huwelijk van Johannes van Boxtel en Johanna van Alteren op 5-5-1845
Maria trouwde, 31 jaar oud, op 24 april 1874 in Grathem (Limburg) [bron: Aktenummer: 0] met Joannes Lambertus Joosten, 42 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Joannes: Bruidegom weduwnaar van Dorothea Renes. Bruidegom is de natuurlijke zoon v an Maria Josepha Joosten.
Joannes is geboren op 30 april 1831 in Thorn, zoon van N.N. N.N en Maria Josepha Joosten.
VII-g Jacoba van Boxtel is geboren in 1748 in Loon op Zand, dochter van Daniël van Boxtel (zie VI-c) en Dymphna Gerritse Ligtvoet. Zij is gedoopt op 1 januari 1747 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1731-1760 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 7, pg82v)]. Jacoba is overleden op 30 maart 1833 in Loon op Zand, 84 of 85 jaar oud [bron: (williepeters@home.nl)].
Notitie bij Jacoba: Jacoba van Boxel gedoopt op maandag.
Doopgetuigen: Christianus van Boxel en Joanna van Boxel.

Overlijden:
Aangevers: Jan van Dalen, schoenmaker, 50 jr zoon en, Lucas de Beer, bouwman, 60 jr kennis.
Religie:
Jacoba trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 2 januari 1780 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand NG Trouwboek 1679-1786 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 13, pg143/inv.nr. 8, pg31v) De akten staa] met Johannes van Daelen, nadat zij op 18 december 1779 in Loon op Zand in ondertrouw zijn gegaan [bron: ISIS].
Notitie bij het huwelijk van Jacoba en Johannes: Ondertrouw op 18 dec 1779 Loon op Zand
Huwelijk op 2 jan 1780 Loon op Zand
Instantie: ng
Huwelijk (kerk) op 2 jan 1780 Loon op Zand
Religie: rk
Trouwgetuigen: Joannes Basters en Cornelia Croot.
Door de kerk gedispenseerd wegens gesloten tijd.
Johannes is geboren in Loon op Zand.
VI-d Henrica van Boxtel, dochter van Coenrardus Janse van Boxtel (zie V-b) en Maria Hendrix van Pinxtere. Zij is gedoopt op 1 april 1723 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1711-1731 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 6, pg65v)]. Bij de doop van Henrica waren de volgende getuigen aanwezig: Ida Henrici van Pinxtere [tante moederszijde] en Christianus Janse van Boxtel (geb. 1703) [zie IV-h,5] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Henrica: Doopgetuige: Christianus Joannes van Boxtel en Ida Henricus van Pinxtere
Religie:
Henrica trouwde, 24 jaar oud, op 30 juli 1747 in Loon op Zand met Wilhelmus Lughters, 23 of 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Henrica en Wilhelmus: NH&RK
Wilhelmus is geboren in 1723 in Loon op Zand. Hij is gedoopt op 2 oktober 1723 in Loon op Zand.
Notitie bij Wilhelmus: Doopgetuigen: Laurentius van de Laer en Phillipa Hubertus Conincx, vader Gerardus Wilhelmus Lughters, moeder Anna Hubertus Coninckz.
Kinderen van Henrica en Wilhelmus:
1 Gerardus Lughters, geboren in 1750 in Loon op Zand. Hij is gedoopt op 28 augustus 1750 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1731-1760 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 7, pg91v)].
Notitie bij Gerardus: Doopgetuigen: Antonius Lughters en Joanna Lughters.
2 Wilhelmus Luchters, geboren in 1751 in Loon op Zand. Hij is gedoopt op 1 januari 1752 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1731-1760 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 7, pg97)].
Notitie bij Wilhelmus: Doopgetuigen: Henricus van Boxel en Joanna van Boxel.
VI-e Henricus van Boxtel, zoon van Coenrardus Janse van Boxtel (zie V-b) en Maria Hendrix van Pinxtere. Hij is gedoopt op 30 november 1733 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1731-1760 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 7, pg12)].
Notitie bij de geboorte van Henricus: Gedoopt op maandag als Henricus van Boxstel.
Doopgetuigen: Joannes Peeterse van Tilborgh en Maria Janse Maes.
Henricus is overleden op 27 maart 1812 in Loon op Zand, 78 jaar oud [bron: Huw.bijl. zoon Antonius].
Beroep:
dagloner
Religie:
Henricus:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 6 oktober 1754 in Loon op Zand met Johanna Lugters, nadat zij op 21 september 1754 in Loon op Zand in ondertrouw zijn gegaan. Bij het kerkelijk huwelijk van Henricus en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Cooijmans en Anthonij Lugters (ovl. 1757) [vader bruid].
Notitie bij het huwelijk van Henricus en Johanna: Trouwgetuigen: Antonius Luchters en Jacobus Cooijmans.

huwelijk (kerk) op 6 okt 1754 Loon op Zand
religie: rk
getuige: Antonius Luchters en Jacobus Cooijmans

Loon op Zand NG Trouwboek 1679-1786 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, t rouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 13, pg03v)
N.B. De akten staan door elkaar.

Loon op Zand RK Trouwboek 1731-1760 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, t rouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 7, pg170)
Johanna is een dochter van Anthonij Lugters en Geertrui N.N.. Johanna is overleden op 27 maart 1776 in Loon op Zand [bron: Huw.bijl. zoon Antonius].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overleden: als huisvrouw van Henricus van Boxtel
Begraven: Pro Deo
Laat kinderen na
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 23 november 1777 in Loon op Zand met Anthonia Damen, 25 jaar oud, nadat zij op 8 november 1777 in Loon op Zand in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Henricus en Anthonia: Getuigen: Henricus de Haen en Joanna Daemen
Huwelijk (kerk) op 23 nov 1777 Loon op Zand
Religie: rk
Trouwgetuige: Henricus de Haen en Joanna Daemen
Anthonia is een dochter van Nicolaas Damen en Francijna (Francisca Stevense) van Wanrooij. Zij is gedoopt op 19 oktober 1752 in Loon op Zand. Anthonia is overleden op 17 augustus 1818 in Loon op Zand, 65 jaar oud. Anthonia is weduwe van Arnoldus van Turnhout (ovl. vóór 1777), met wie zij trouwde op 28 augustus 1774 in Loon op Zand.
Notitie bij Anthonia: Anthonia/AntoinetteDamen of Daeme/Antonia Daemen.
Kinderen van Henricus en Johanna:
1 Christianus van Boxtel. Hij is gedoopt op 7 april 1755 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1731-1760 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 7, pg113v)].
Notitie bij de geboorte van Christianus: Christianus van Boxel gedoopt op maandag.
Doopgetuigen: Antonius Luchters en Digna Ligtvoet
Religie:
Getuige bij:
14-06-1797     doop Joannes van Boxtel (geb. 1797) [zie VII-i,2]    [oom vaderszijde]   [bron: Kaatsheuvel RK dopen 1796-1810 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 42, pg6)]
2 Jacobus van Boxtel, gedoopt op 1 januari 1757 in Loon op Zand. Volgt VII-h.
3 Hubertus van Boxtel. Hij is gedoopt op 17 november 1758 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1731-1760 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 7, pg130)]. Bij de doop van Hubertus waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus Laros en Cornelia Laros.
Notitie bij de geboorte van Hubertus: Hubertus van Boxel gedoopt op vrijdag.
Doopgetuigen: Hermanus Laros en Cornelia Laros
Religie:
4 Henrica van Boxtel, geboren in 1760 in Loon op Zand. Zij is gedoopt op 19 december 1760 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg2v)].
Notitie bij de geboorte van Henrica: Henrica van Boxel gedoopt op vrijdag.
Doopgetuigen: Joannes van Boxel en Joanna Paesi.
Religie:
5 Gertrudis van Boxtel. Zij is gedoopt op 15 februari 1762 in Loon op Zand [bron: Bron: Loon op Zand / doop-, trouw- en begraafboeken].
Notitie bij de geboorte van Gertrudis: Gertrudis van Boxel gedoopt op maandag.
Geen doopgetuigen vermeld.
Religie:
6 Maria van Boxtel. Zij is gedoopt op 24 oktober 1762 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg13)].
Notitie bij de geboorte van Maria: Doopgetuigen: Joannes van Boxel en Joanna Leemans.
Religie:
7 Antonia van Boxtel. Zij is gedoopt op 12 december 1764 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg25)]. Antonia is overleden op 1 september 1828 in Loon op Zand, 63 jaar oud.
Notitie bij Antonia: Antonia van Boxel gedoopt op woensdag.
Doopgetuigen: Cornelius Borste en Maria Grootswagers.
Religie:
Getuige bij:
14-06-1797     doop Joannes van Boxtel (geb. 1797) [zie VII-i,2]    [tante vaderszijde]   [bron: Kaatsheuvel RK dopen 1796-1810 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 42, pg6)]
8 Gertrudis van Boxtel. Zij is gedoopt op 15 februari 1767 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg37)].
Notitie bij de geboorte van Gertrudis: Gertrudis van Boxel gedoopt op zondag.
Doopgetuigen: Gerardus Lugters en Joanna de Houwer.
Religie:
Getuige bij:
03-08-1795     doop Johannes Marijnus van Boxtel (geb. 1795) [zie VIII-k]    [tante vaderszijde]   [bron: Loon op Zand RK dopen 1795-1810 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 9, pg1v)]
9 Coenrardus van Boxtel, gedoopt op 21 augustus 1769 in Loon op Zand. Volgt VII-i.
10 Huberta van Boxtel. Zij is gedoopt op 11 april 1772 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg67v)].
Notitie bij de geboorte van Huberta: Huberta van Boxel op gedoopt op zaterdag.
Doopgetuigen: Gaspar de Beemis en Joanna Laros
Religie:
11 Antonius van Boxtel, gedoopt op 11 oktober 1775 in Loon op Zand. Volgt VII-j.
Kinderen van Henricus en Anthonia:
12 Nicolaus van Boxtel, gedoopt op 5 oktober 1778 in Loon op Zand. Volgt VII-k.
13 Joannes van Boxtel. Hij is gedoopt op 27 december 1780 in Loon op Zand.
Notitie bij de geboorte van Joannes: Joannes van Boxel gedoopt op woensdag.
Doopgetuigen: Nicolaus Damen en Henrica van Boxel.
zie ook R.K. Doopboek 10

Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trou w- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg110v)

Loon op Zand RK dopen 1780-1781 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trou w- en begraafboeken Lz (inv.nr. 10, pg3v)
14 Franciscus van Boxtel. Hij is gedoopt op 11 oktober 1782 in Loon op Zand.
Notitie bij de geboorte van Franciscus: Franciscus van Boxel gedoopt op vrijdag.
Doopgetuigen: Christianus van Boxel en Helena Henricx.

Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trou w- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg117)
15 Gerardus van Boxtel. Hij is gedoopt op 11 januari 1785 in Loon op Zand.
Notitie bij de geboorte van Gerardus: Gerardus van Boxel gedoopt op dinsdag.
Doopgetuigen: Joannes Daemen en Aldegundis van Boxel.

Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trou w- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg128)
16 Gerardus van Boxtel. Hij is gedoopt op 18 januari 1786 in Loon op Zand.
Notitie bij de geboorte van Gerardus: Gerardus van Boxel gedoopt op woensdag.
Doopgetuigen: Conradus van Boxel en Joanna van Bruggen.

Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trou w- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg132v)
17 Maria van Boxtel. Zij is gedoopt op 1 oktober 1787 in Loon op Zand.
Notitie bij de geboorte van Maria: Maria van Boxel gedoopt op maandag.
Doopgetuigen: Christianus van Boxel en Lucia Lugters.

Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trou w- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg145)
18 Gerard van Boxtel, gedoopt op 20 januari 1790 in Loon op Zand. Volgt VII-l.
19 Henricus van Boxtel, gedoopt op 2 maart 1792 in Loon op Zand. Volgt VII-m.
20 Huberta van Boxtel, gedoopt op 16 november 1794 in Loon op Zand. Volgt VII-n.
VII-h Jacobus van Boxtel, zoon van Henricus van Boxtel (zie VI-e) en Johanna Lugters. Hij is gedoopt op 1 januari 1757 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1731-1760 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 7, pg130)].
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Hubertus van Boxel gedoopt op vrijdag.
Doopgetuigen: Hermanus Laros en Cornelia Laros.
Notitie bij Jacobus: Gewezen soldaat in Willemstad.
Adres:
Beroep:
Militair
Religie:
Jacobus trouwde, 27 jaar oud, op 16 mei 1784 in Loon op Zand met Jacoba Boom, 25 jaar oud, nadat zij op 24 april 1784 in Loon op Zand in ondertrouw zijn gegaan. Jacoba is een dochter van Gerardus Boom en Maria van Wanrooij. Zij is gedoopt op 16 februari 1759 in Loon op Zand. Jacoba is overleden op 22 november 1826 in Loon op Zand, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 117 (RAT)].
Notitie bij Jacoba: Getuigen doop: Cornelius Boom en Joanna van Wanrooij.
Loon op Zand RK dopen 1731-1760 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trou w- en begraafboeken Lz (inv.nr. 7, pg131v).
Adres:
Kinderen van Jacobus en Jacoba:
1 Gertrudis van Boxtel, gedoopt op 21 augustus 1784 in Loon op Zand. Volgt VIII-h.
2 Joannes van Boxtel, geboren in 1786 in Loon op Zand. Hij is gedoopt op 13 februari 1786 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg133)].
Notitie bij Joannes: Joannes van Boxel gedoopt op maandag.
Doopgetuigen: Adrianus Boom en Antonia van Boxel.
3 Henricus van Boxtel, geboren in 1787 in Loon op Zand. Hij is gedoopt op 21 december 1787 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1760-1795 & 1786-1789 (RHC Tilburg) 491 - DTB Lz (inv.nr. 8, pg147) (inv.nr. 11, pg6v)].
Notitie bij Henricus: Henricus van Boxel gedoopt op vrijdag.
Doopgetuigen: Petrus Boom en Gertrudis van Boxel.

Loon op Zand RK dopen 1760-1795 & 1786-1789 (RHC Tilburg) 491 - DTB Lz ( inv.nr. 8, pg147) (inv.nr. 11, pg6v)
4 Joannes van Boxtel, geboren in 1790 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg168)]. Hij is gedoopt op 22 juli 1790 in Loon op Zand.
Notitie bij Joannes: Joannes van Boxel gedoopt op donderdag.
Doopgetuigen: Adrianus Boom en Antonia van Boxtel.
5 Pitronella van Boxtel, geboren [bron: Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg195)]. Zij is gedoopt op 4 januari 1793 in Loon op Zand. Pitronella is overleden op 16 januari 1865 in ’s-Hertogenbosch, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 96 (RAT)].
Notitie bij Pitronella: Pitronella van Boxel gedoopt op vrijdag
Doopgetuigen: Coenrardus van Boxel en Pitronilla Boom.
6 Maria van Boxtel, gedoopt op 15 december 1795 in Loon op Zand. Volgt VIII-i.
7 Joanna van Boxtel, geboren in 1797 in Kaatsheuvel [bron: Kaatsheuvel RK dopen 1796-1810 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 42, pg7v)]. Zij is gedoopt op 14 november 1797 in Kaatsheuvel.
Notitie bij Joanna: Gedoopt Joanna van Boxtel.
Doopgetuigen: Nicolaus van Boxtel en Joanna Kox.
8 Joannes van Boxtel, gedoopt op 22 januari 1801 in Kaatsheuvel. Volgt VIII-j.
9 Adrianus van Boxtel, geboren in 1803 in Kaatsheuvel [bron: Kaatsheuvel RK dopen 1796-1810 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 42, pg33v)]. Hij is gedoopt op 12 juli 1803 in Kaatsheuvel.
Notitie bij Adrianus: Doopgetuigen: Nicolaus van Boxtel en Gertrudis van Boxtel.
VIII-h Gertrudis van Boxtel is geboren [bron: 15-03-1855: aktenr. 5], dochter van Jacobus van Boxtel (zie VII-h) en Jacoba Boom. Zij is gedoopt op 21 augustus 1784 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg125)]. Gertrudis is overleden op 14 maart 1855 in Vrijhoeve Capelle, 70 jaar oud.
Notitie bij Gertrudis: Ook wel Geertruij van Boxel genaamd.
Gertrudis van Boxel gedoopt op zaterdag.
Getuigen: Christianus van Boxel en Adriana Boom.

Overleden om 23:00 uur op woensdag, oud 70 jaren.
Aangevers: Andries van den Rijken, schoenmaker, 33 jaren, vriend en Govert Gouda, veldwachter, 46 jaren, gebuur.
Gertrudis trouwde, 29 jaar oud, op 11 mei 1814 in Vrijhoeven-Cappelle [bron: aktenummer: 1] met Johannis Tabbers, 27 of 28 jaar oud. Johannis is geboren in 1786 in Drunen, zoon van Christiaan Tabbers en Johanna Boelen. Hij is gedoopt op 28 november 1786 in Drunen. Johannis is overleden op 10 december 1819 in Vrijhoeve Capelle, 32 of 33 jaar oud.
Notitie bij Johannis: Overleden op 10-12-1819 om 4 uren ’s morgens, echtgenoot van Geertrui van Boxel, 33 jaren, geboren te Drunen, zoon van Christiaan Tabbers en Johanna Boelen.
Aangevers: Hendrik van Dommelen, schoenmaker, 32 jaren, gebuur en Willem van Beek, bouwman 36 jaren, beide wonende te Vrijhoeven Cappel in de Nieuwstraat.
Kind van Gertrudis en Johannis:
1 Jacobus Tabbers, geboren op 1 oktober 1815 in Vrijhoeve Capelle [bron: 02-10-1815: geb. akte].
Notitie bij Jacobus: Gebooren des morgens ten zes uuren.
Medeaangevers: Cornelis de Boer, schoenmaker, 41 jaren en Hendrikus van den Assem, loijer, 30 jaren.
VIII-i Maria van Boxtel is geboren [bron: Loon op Zand RK dopen 1795-1810 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 9, pg3)], dochter van Jacobus van Boxtel (zie VII-h) en Jacoba Boom. Zij is gedoopt op 15 december 1795 in Loon op Zand. Maria is overleden op 22 februari 1865 in Loon op Zand, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 42 (RAT)].
Notitie bij Maria: Maria van Boxel gedoopt op dinsdag.
Gedoopt: in de doopacte wordt 15 sept. 1795 aangegeven.
Doopgetuigen: Adrianus Boom en Antonia van Boxtel.
Maria trouwde, 33 jaar oud, op 7 mei 1829 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 8 (genlias)] met Gerardus Couwenberg, 29 jaar oud. Gerardus is een zoon van Johannes Couwenberg en Cornelia de Leuw. Hij is gedoopt op 3 maart 1800 in Loon op Zand.
VIII-j Joannes van Boxtel is geboren [bron: Kaatsheuvel RK dopen 1796-1810 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 42, pg22v)], zoon van Jacobus van Boxtel (zie VII-h) en Jacoba Boom. Hij is gedoopt op 22 januari 1801 in Kaatsheuvel. Joannes is overleden op 8 maart 1863 in Loon op Zand, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 25 (RAT)].
Notitie bij Joannes: Gedoopt Joannes van Boxtel.
Doopgetuigen: Henricus van Boxtel en Joanna Kops.
Joannes trouwde, 25 jaar oud, op 4 februari 1826 in Waspik [bron: aktenummer: 1 (genlias)] met Helena van den Heuvel, 23 jaar oud. Helena is geboren op 16 februari 1802 in Oosterhout, dochter van Bastiaan van den Heuvel en Petronella van Hasselt.
Kinderen van Joannes en Helena:
1 Jacoba van Boxtel, geboren in Loon op Zand. Volgt IX-g.
2 Sebastiaan van Boxtel, geboren op 3 februari 1829 in Loon op Zand. Volgt IX-h.
3 Jacobus van Boxtel, geboren op 1 juni 1831 in Loon op Zand. Volgt IX-i.
IX-g Jacoba van Boxtel is geboren in Loon op Zand, dochter van Joannes van Boxtel (zie VIII-j) en Helena van den Heuvel. Jacoba trouwde op 19 juni 1856 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 22] met Hendrik Kemmeren.
Notitie bij het huwelijk van Jacoba en Hendrik: Akte bevat meer informatie.
Hendrik is geboren in Waspik, zoon van Hendrik Kemmeren en Peternella van der Staak.
IX-h Sebastiaan van Boxtel is geboren op 3 februari 1829 in Loon op Zand, zoon van Joannes van Boxtel (zie VIII-j) en Helena van den Heuvel. Sebastiaan is overleden op 10 maart 1902 in Kaatsheuvel, 73 jaar oud.
Adres:
Kaatsheuvel (B173)
Beroep:
schoenmaker
Sebastiaan:
(1) trouwde, 35 jaar oud, op 1 augustus 1864 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 40] met Geertruida van Iersel, 32 jaar oud. Geertruida is geboren op 15 maart 1832 in Dussen, dochter van Johannis van Iersel en Elisabeth van der Lee.
Notitie bij Geertruida: Nicolasina van Iersel
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 27 januari 1868 in Loon op Zand [bron: aktenummer: 1] met Nicolasina van Iersel, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sebastiaan en Nicolasina: Bev.reg Kaatsheuvel 1890-1920, blad 328-335
Nicolasina is geboren op 16 januari 1838 in Loon op Zand, dochter van Jan van Iersel en Maria van Brugge. Nicolasina is overleden op 3 december 1913 in Kaatsheuvel, 75 jaar oud.
Kind van Sebastiaan en Geertruida:
1 Johannes van Boxtel, geboren omstreeks 1871 in Loon op Zand. Johannes is overleden op 3 januari 1936 in Loon op Zand, ongeveer 65 jaar oud [bron: aktenr. 3].
Kinderen van Sebastiaan en Nicolasina:
2 Johannes van Boxtel, geboren op 7 november 1870 in Loon op Zand.
Beroep:
schoenmaker
3 Helena van Boxtel, geboren op 11 november 1871 in Loon op Zand. Helena is overleden op 21 februari 1917 in Kaatsheuvel, 45 jaar oud.
4 Petrus van Boxtel, geboren op 2 maart 1873 in Loon op Zand. Volgt X-i.
5 Johanna van Boxtel, geboren op 24 mei 1874 in Loon op Zand. Volgt X-j.
6 Wilhelmus van Boxtel, geboren op 22 augustus 1879 in Loon op Zand.
Beroep:
schoenmaker
X-i Petrus van Boxtel is geboren op 2 maart 1873 in Loon op Zand, zoon van Sebastiaan van Boxtel (zie IX-h) en Nicolasina van Iersel.
Adres:
Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
Petrus trouwde, 42 jaar oud, op 21 september 1915 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 31] met Anna Antonia van den Houdt, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Petrus en Anna: Bev.reg Kaatsheuvel 1890-1920, blad 340
Bev.reg Kaatsheuvel 1920-1939, blad 370
Anna is geboren op 2 juni 1883 in Loon op Zand, dochter van Waltherus van den Houdt en Johanna Maria Roestenberg. Anna is overleden op 28 april 1923 in Kaatsheuvel, 39 jaar oud.
Notitie bij Anna: Geboortejaar moeilijk leesbaar door vlek.
Beroep:
zonder beroep
Kinderen van Petrus en Anna:
1 Nicolasina van Boxtel, geboren op 24 augustus 1916 in Loon op Zand.
Notitie bij Nicolasina: Vertrekt op 22-07-1938 naar Tilburg.
2 Waltherus Antonius Josephus van Boxtel, geboren op 17 maart 1919 in Loon op Zand. Waltherus is overleden op 28 november 2000 in Eindhoven, 81 jaar oud.
Notitie bij Waltherus: Vertrekt op 31-08-1932 naar Eindhoven.
3 Catharina Johanna van Boxtel, geboren op 7 september 1920 in Loon op Zand.
X-j Johanna van Boxtel is geboren op 24 mei 1874 in Loon op Zand, dochter van Sebastiaan van Boxtel (zie IX-h) en Nicolasina van Iersel. Johanna trouwde, 28 jaar oud, op 29 oktober 1902 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 45] met Adrianus Martinus Couwenberg. Adrianus is geboren in Loon op Zand, zoon van Hendrik Couwenberg en Engelina Dingemans.
IX-i Jacobus van Boxtel is geboren op 1 juni 1831 in Loon op Zand, zoon van Joannes van Boxtel (zie VIII-j) en Helena van den Heuvel. Jacobus is overleden op 6 augustus 1866 in Loon op Zand, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 112 (RAT)]. Jacobus:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 14 mei 1857 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand BS geboorten 1894 (RHC Tilburg) Burgerlijke Stand (1658 akte228)] met Arnolda van Dongen, ongeveer 26 jaar oud. Arnolda is geboren omstreeks 1831 in Loon op Zand, dochter van Leendert van Dongen en Catharina Roestenberg. Arnolda is overleden op 6 juni 1862 in Loon op Zand, ongeveer 31 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 4 augustus 1862 in Baardwijk [bron: Aktenummer: 9] met Johanna Gertruida de Brouwer, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Johanna: Akte bavat meer informatie.
Johanna is geboren omstreeks 1832 in Waalwijk, dochter van Antonie de Brouwer en Maria Berkelkamp. Johanna is overleden op 26 januari 1868 in Loon op Zand, ongeveer 36 jaar oud.
Kind van Jacobus en Arnolda:
1 Cornelis van Boxtel, geboren op 24 februari 1862 in Loon op Zand. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: aktenr. 39 (RAT)]. Cornelis is overleden op 12 oktober 1862 in Loon op Zand, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 111 (RAT)].
Kinderen van Jacobus en Johanna:
2 Arnolda van Boxtel, geboren op 10 juni 1863 in Loon op Zand. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Ktenr. 105 (RAT)]. Arnolda is overleden op 20 oktober 1863 in Loon op Zand, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 138 (RAT)].
3 Maria van Boxtel, geboren op 20 februari 1865 in Loon op Zand. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: aktenr. 35 (RAT)]. Maria is overleden op 23 januari 1868 in Loon op Zand, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 16 (RAT)].
VII-i Coenrardus van Boxtel, zoon van Henricus van Boxtel (zie VI-e) en Johanna Lugters. Hij is gedoopt op 21 augustus 1769 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg52)].
Notitie bij de geboorte van Coenrardus: Ook wel Coenrardi/Coenraad van Boxtel/Conrarde van Boxel genaamd.
Coenrardus van Boxel gedoopt op maandag.
Doopgetuigen: Adrianus Paesi en Jacoba van Boxel.
Coenrardus is overleden op 10 maart 1837 in Loon op Zand, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 27 (RAT)].
Beroep:
vanaf 1832     schoenmaker
Coenrardus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1794 met Elisabeth Snaphaen. Elisabeth is geboren in Kaatsheuvel.
Kinderen van Coenrardus en Elisabeth:
1 Johannes Marijnus van Boxtel, gedoopt op 3 augustus 1795 in Loon op Zand. Volgt VIII-k.
2 Joannes van Boxtel, geboren in 1797 in Kaatsheuvel. Hij is gedoopt op 14 juni 1797 in Kaatsheuvel [bron: Kaatsheuvel RK dopen 1796-1810 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 42, pg6)]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Christianus van Boxtel (geb. 1755) [zie VI-e,1] [oom vaderszijde] en Antonia van Boxtel (1764-1828) [zie VI-e,7] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Joannes: Doopgetuigen: Christianus van Boxel en Antonia van Boxel.
Religie:
3 Joannes van Boxtel, gedoopt op 6 juli 1800 in Kaatsheuvel. Volgt VIII-l.
4 Jacobus van (Boxel) Boxtel, geboren in 1802 in Kaatsheuvel. Volgt VIII-m.
5 Corstianus van Boxtel, gedoopt op 27 maart 1805 in Kaatsheuvel. Volgt VIII-n.
6 Adrianus van Boxtel, geboren in 1807 in Kaatsheuvel. Hij is gedoopt op 6 april 1807 in Kaatsheuvel [bron: Kaatsheuvel RK dopen 1796-1810 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 42, pg50v)]. Bij de doop van Adrianus waren de volgende getuigen aanwezig: Pitronella Grootswagers en Antonius van Boxtel (1775-1830) [zie VII-j] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Adrianus: Doopgetuigen: Antonius van Boxtel en Pitronella Grootswagers.
Adrianus is overleden op 20 maart 1815 in Kaatsheuvel (gem. Loon op Zand), 7 of 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 10 (RAT)].
VIII-k Johannes Marijnus van Boxtel, zoon van Coenrardus van Boxtel (zie VII-i) en Elisabeth Snaphaen. Hij is gedoopt op 3 augustus 1795 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1795-1810 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 9, pg1v)]. Bij de doop van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Lugters (ovl. 1821) en Gertrudis van Boxtel (geb. 1767) [zie VI-e,8] [tante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Joannes Marinus van Boxtel gedoopt op maandag.
Doopgetuigen: Wilhelmus Lugters en Gertrudis van Boxtel.
Beroep:
vanaf 1816     koopman met schoenen en muijlen
Johannes trouwde, 21 jaar oud, op 21 oktober 1816 in Loon op Zand [bron: aktenr. 12 (genlias)] met Hendrika de Rooij, 18 of 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Hendrika: Huwelijksgetuigen: Willem .. Loeven, hoefsmit, 52 jaren, Joseph van Vught, beroep onleesbaar, 37 jaren, Hendrik van den Hoven, schoenmaker, 46 jaren.
Hendrika is geboren in 1797 in Kaatsheuvel, dochter van Arnoldus de Rooij en Sibila Grootzwagers. Zij is gedoopt op 14 mei 1797 in Kaatsheuvel [bron: Kaatsheuvel RK dopen 1796-1810 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 42, pg5v)].
Notitie bij Hendrika: Ook wel Hendrika Larooij genaamd.
Henrica de Rooij gedoopt op zondag.
Doopgetuigen: Arnoldus de Rooij en Henrica Pagie.
Beroep:
vanaf 1816     naaijster
Kind van Johannes en Hendrika:
1 Adriaan van Boxtel, geboren op 16 februari 1817 in Loon op Zand. Volgt IX-j.
IX-j Adriaan van Boxtel is geboren op 16 februari 1817 in Loon op Zand, zoon van Johannes Marijnus van Boxtel (zie VIII-k) en Hendrika de Rooij. Adriaan is overleden op 17 augustus 1894 in Kaatsheuvel, 77 jaar oud [bron: bev.reg. 1890-1920 (foto)].
Adres:
Kaatsheuvel
Adriaan trouwde, 28 jaar oud, op 11 juli 1845 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 31] met Theodora Paaijmans, 20 jaar oud. Theodora is geboren op 8 januari 1825 in Loon op Zand, dochter van Machiel Paaijmans en Johanna de Jong. Theodora is overleden op 4 november 1889 in Loon op Zand, 64 jaar oud.
Kinderen van Adriaan en Theodora:
1 Johannes Marijnus van Boxtel, geboren op 18 mei 1846 in Loon op Zand. Johannes is overleden op 31 maart 1865 in Loon op Zand, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 85 (RAT)].
Notitie bij Johannes: Geboorteaktenr. 93
Geboren op maandag om 10 ure des voormiddag, wijk Hoogezandschel.
Getuigen: Johannes Faas, Veldwachter, 33 jaren en Arnoldus Dankers, schoenmaker, 34 jaren.
2 Johanna van Boxtel, geboren op 23 mei 1848 in Loon op Zand. Johanna is overleden op 4 augustus 1848 in Loon op Zand, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 113 (RAT)].
Notitie bij Johanna: Geboorteaktenr. 54
Geboren om 11 ure des voormiddag wijk Hoogezandschel.
Getuigen: Adriaan Peijnenburg, schoenmaker, 25 jaren en Willem Peijnenburg, schoenmaker, 30 jaren.
3 Johanna van Boxtel, geboren op 9 mei 1850 in Loon op Zand. Volgt X-k.
4 Hendrika van Boxtel, geboren op 28 september 1851 in Loon op Zand. Volgt X-l.
5 Michiel van Boxtel, geboren op 21 mei 1855 in Loon op Zand. Volgt X-m.
6 Pieternella van Boxtel, geboren op 20 april 1861 in Loon op Zand. Pieternella is overleden op 25 april 1861 in Loon op Zand, 5 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 85 (RAT)].
Notitie bij overlijden van Pieternella: Oud 5 dagen.
7 Pieternella van Boxtel, geboren op 19 mei 1862 in Loon op Zand. Volgt X-n.
8 Johannes van Boxtel, geboren in december 1864 in Loon op Zand. Johannes is overleden op 25 maart 1865 in Loon op Zand, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 75 (RAT)].
9 Johanna Maria van Boxel, geboren op 15 december 1866 in Loon op Zand. Volgt X-o.
X-k Johanna van Boxtel is geboren op 9 mei 1850 in Loon op Zand, dochter van Adriaan van Boxtel (zie IX-j) en Theodora Paaijmans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 mei 1850 [bron: aktenr. 65].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Geboorteaktenr. 65, aangifte op 10-05-1850:
Aangever: Adrianus van Boxtel, schoenmaker, 33 jaren, wonende te Loon op Zand, verklaard dat op 09-05-1850 is geboren alhier wijk Tweede Straatje om 10 ure des morgens een kind van het vrouwelijk geslacht, welk hij de voornaam geeft van: Johanna
Medeaangevers: Willem Peijnenburg, schoenmaker, 31 jaren oud en Dominicus van der Hammen, schoenmaker, 27 jaren.
Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 10 juni 1872 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 26] met Lambertus Jansen, 25 jaar oud. Lambertus is geboren op 16 oktober 1846 in Vrijhoeve Capelle, zoon van Adriaan Jansen en Petronella Boom.
X-l Hendrika van Boxtel is geboren op 28 september 1851 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 154], dochter van Adriaan van Boxtel (zie IX-j) en Theodora Paaijmans. Hendrika is overleden op 19 augustus 1895 in Dongen, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 99 (RAT)].
Notitie bij Hendrika: Aangifte op 29-09-1851:
Aangever: Adriaan van Boxtel, 25 jaren, schoemaker wonende te Loon op zand, verklaard dat Theodora Paaijmans, 26 jaren, zonder beroep, zijne huisvrouw, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren alhier, wijk Tweede Straatje den 28-09-1851 om half tien ure des voormiddag.
Medeaangevers: Adriaan Peijnenburg, schoenmaker, 27 jaren en Willem Peijnenburg, schoenmaker, 32 jaren, beiden wonende alhier.
Hendrika trouwde, 29 jaar oud, op 16 mei 1881 in Loon op Zand [bron: aktenummer: 11] met Cornelis Mols, 29 jaar oud. Cornelis is geboren op 26 mei 1851 in Dongen, zoon van Petrus Mols en Maria Catharina Akkermans.
Beroep:
schoenmaker
X-m Michiel van Boxtel is geboren op 21 mei 1855 in Loon op Zand, zoon van Adriaan van Boxtel (zie IX-j) en Theodora Paaijmans.
Adres:
Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
Michiel trouwde, 27 jaar oud, op 30 april 1883 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 8] met Pieternella Maas, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Michiel en Pieternella: Bev.reg Kaatsheuvel 1920-1939, blad 367
Pieternella is geboren op 10 december 1859 in Loon op Zand, dochter van Adriaan Maas en Helena van den Assem. Pieternella is overleden op 5 december 1933 in Kaatsheuvel, 73 jaar oud.
Kinderen van Michiel en Pieternella:
1 Adrianus Marinus van Boxtel, geboren op 15 april 1884 in (Berndijk) Kaatsheuvel gem. Loon op Zand. Volgt XI-k.
2 Adriaan van Boxtel, geboren op 18 oktober 1885 in Loon op Zand. Volgt XI-l.
3 Theodorus Adrianus van Boxtel, geboren op 5 april 1889 in Loon op Zand. Volgt XI-m.
4 Helena van Boxtel, geboren op 27 december 1890 in Kaatsheuvel, gem. Loon op Zand. Volgt XI-n.
5 Johannes Marinus van Boxtel, geboren op 5 februari 1893 in Loon op Zand. Volgt XI-o.
6 Johanna Maria van Boxtel, geboren op 7 oktober 1895 in Loon op Zand. Johanna is overleden op 9 december 1895 in Kaatsheuvel, 2 maanden oud.
7 Johanna Maria van Boxtel, geboren op 3 december 1896 in Loon op Zand. Volgt XI-p.
8 Henricus Cornelis van Boxtel, geboren op 17 maart 1899 in Loon op Zand. Volgt XI-q.
9 Antonius Hubertus van Boxtel, geboren op 12 januari 1901 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 14]. Antonius is overleden op 22 januari 1901 in Kaatsheuvel, 10 dagen oud.
10 Bertha Pieternella van Boxtel, geboren op 12 januari 1901 in Loon op Zand [bron: geboorteaktenummer: 14]. Bertha is overleden op 19 april 1912 in Kaatsheuvel, 11 jaar oud.
XI-k Adrianus Marinus van Boxtel is geboren op 15 april 1884 in (Berndijk) Kaatsheuvel gem. Loon op Zand, zoon van Michiel van Boxtel (zie X-m) en Pieternella Maas. Adrianus is overleden op 15 september 1964 in (Berndijk) Kaatsheuvel gem. Loon op Zand, 80 jaar oud.
Adressen:
Kaatsheuvel (B507)
Kruisstraat 26, Loon op Zand
Beroep:
schoenmaker
Adrianus trouwde, 27 jaar oud, op 29 mei 1911 in Loon op Zand met Hendrika Wagemakers, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Hendrika: Bev.reg. Kaatsheuvel 1920-1939, blad 310
Hendrika is geboren op 22 januari 1888 in Loon op Zand.
Kinderen van Adrianus en Hendrika:
1 Petrus Michaël van Boxtel, geboren op 6 september 1912 in Kaatsheuvel gem. Loon op Zand. Volgt XII-d.
2 Adriana Gerarda van Boxtel, geboren op 3 februari 1914 in Loon op Zand.
Notitie bij Adriana: Vertrekt op 01-09-1922 naar H.L. Zwaluwe.
Inkomend vanuit H.L. Zwaluwe op 11-05-1926.
3 Petronella Michael van Boxtel, geboren op 30 januari 1915 in (Berndijk) Kaatsheuvel gem. Loon op Zand. Volgt XII-e.
4 Gerardus van Boxtel, geboren op 10 april 1916 in Loon op Zand.
Notitie bij Gerardus: Vertrekt op 16-11-1935 naar Hoensbroek.
5 Petronella Henrica van Boxtel, geboren op 16 mei 1917 in Loon op Zand. Petronella is overleden op 4 december 1918 in Kaatsheuvel, 1 jaar oud.
6 Adrianus Marinus van Boxtel, geboren op 2 augustus 1918 in Loon op Zand.
7 Petronella Henrica van Boxtel, geboren op 21 oktober 1919 in Loon op Zand.
8 Petrus Johannes van Boxtel, geboren op 26 januari 1921 in Loon op Zand. Petrus is overleden, 20 jaar oud. Hij is begraven op 3 november 1941 in Chester, Engeland.
Notitie bij Petrus: Vertrekt op 06-09-1932 naar H.L. Zwaluwe.
Vertrekt op 13-07-1938 naar H.L. Zwaluwe.
Beroep:
oorlogsvlieger
9 Johanna Theodora van Boxtel, geboren op 14 januari 1925 in Loon op Zand.
10 Johanna Adriana van Boxtel, geboren op 25 november 1927 in Loon op Zand.
XII-d Petrus Michaël van Boxtel is geboren op 6 september 1912 in Kaatsheuvel gem. Loon op Zand, zoon van Adrianus Marinus van Boxtel (zie XI-k) en Hendrika Wagemakers. Petrus is overleden op 5 juni 1964 in Kaatsheuvel, 51 jaar oud.
Notitie bij Petrus: Vertrekt op 01-09-1922 naar Huibergen.
Inkomend 02-08-1926 vanuit Huibergen.
Petrus trouwde met Francisca van Best.
Kind van Petrus en Francisca:
1 Henricus Adrianus Elisabeth Maria van Boxtel, geboren omstreeks 1950 in Loon op Zand. Henricus is overleden op 29 augustus 1952 in Tilburg, ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 718 (RAT)].
XII-e Petronella Michael van Boxtel is geboren op 30 januari 1915 in (Berndijk) Kaatsheuvel gem. Loon op Zand, dochter van Adrianus Marinus van Boxtel (zie XI-k) en Hendrika Wagemakers. Petronella is overleden op 8 november 1972 in (Berndijk) Kaatsheuvel gem. Loon op Zand, 57 jaar oud.
Notitie bij Petronella: Vertrekt op 01-09-1922 naar H.L. Zwaluwe.
Inkomend 25-07-1927 uit H.L. Zwaluwe, vertrekt op 31-10-1935 naar Vught.
Vertrekt 30-01-1936 naar Vugt.
Petronella trouwde met Lambertus van Meeuwen.
XI-l Adriaan van Boxtel is geboren op 18 oktober 1885 in Loon op Zand [bron: bev.reg 890-1920 #301], zoon van Michiel van Boxtel (zie X-m) en Pieternella Maas. Adriaan is overleden op 15 maart 1969 in Kaatsheuvel, 83 jaar oud.
Adressen:
Hoofdstraat 134, Kaatsheuvel
Hoofdstraat B389, Kaatsheuvel
Beroep:
lederhandelaar
Adriaan trouwde, 23 jaar oud, op 6 mei 1909 in Loon op Zand [bron: aktenummer: 17] met Petronella Hendrica Aussems, 20 jaar oud. Zie X-bd voor persoonsgegevens van Petronella.
Kinderen van Adriaan en Petronella:
1 Petronella Machiel van Boxtel, geboren op 17 maart 1910 in Loon op Zand. Petronella is overleden op 4 juli 1911 in Kaatsheuvel, 1 jaar oud.
2 Lucia Gijsberta van Boxtel, geboren op 17 mei 1911 in Loon op Zand. Volgt XII-f.
3 Michael Petrus van Boxtel, geboren op 15 april 1912 in Loon op Zand. Volgt XII-g.
4 Gijsbertus Petrus van Boxtel, geboren op 17 maart 1914 in Loon op Zand.
5 Petronella Machielia van Boxtel, geboren op 24 december 1915 in Loon op Zand.
6 Andreas van Boxtel, geboren op 23 mei 1918 in Loon op Zand.
XII-f Lucia Gijsberta van Boxtel is geboren op 17 mei 1911 in Loon op Zand, dochter van Adriaan van Boxtel (zie XI-l) en Petronella Hendrica Aussems (zie X-bd). Lucia is overleden op 17 november 1993 in Tilburg, 82 jaar oud [bron: Tilburg bidprentjes inventarisnummer 0410 (isis)].
Notitie bij Lucia: 28-04-1919 naar Vlijmen.
Lucia trouwde in unknown met Johann Ferdinand Bienert.
XII-g Michael Petrus van Boxtel is geboren op 15 april 1912 in Loon op Zand, zoon van Adriaan van Boxtel (zie XI-l) en Petronella Hendrica Aussems (zie X-bd). Michael is overleden op 29 februari 1988 in Tilburg, 75 jaar oud [bron: Tilburg bidprentjes inventarisnummer 0410 (isis)]. Hij is begraven op 4 maart 1988 in Kaatsheuvel.
Notitie bij Michael: 02-09-1919 naar Medenbroek
Michael trouwde met Wilhelmina Margaretha de Moer.
XI-m Theodorus Adrianus van Boxtel is geboren op 5 april 1889 in Loon op Zand, zoon van Michiel van Boxtel (zie X-m) en Pieternella Maas. Theodorus is overleden op 26 juni 1966 in Kaatsheuvel, 77 jaar oud.
Adressen:
Kaatsheuvel (B526)
2e Straatje 499, Kaatsheuvel
Dongenschestraat 1088, Kaatsheuvel
Beroepen:
broodbakker
schoenmaker
Theodorus trouwde, 24 jaar oud, op 14 april 1913 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 9] met Gerdina de Kok, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Theodorus en Gerdina: Bev.reg. Kaatsheuvel 1920-1939, blad 373
Gerdina is geboren op 14 maart 1892 in Loon op Zand, dochter van Cornelis de Kok en Maria Valk.
Kinderen van Theodorus en Gerdina:
1 Maria Petronella van Boxtel, geboren op 14 augustus 1913 in Loon op Zand. Volgt XII-h.
2 Cornelis Michael van Boxtel, geboren op 18 mei 1915 in Loon op Zand.
3 Michael Cornelis van Boxtel, geboren op 11 april 1917 in Loon op Zand.
4 Maria Petronella van Boxtel, geboren op 30 mei 1919 in Loon op Zand.
5 Adrianus Theodorus van Boxtel, geboren op 14 december 1929 in Loon op Zand.
XII-h Maria Petronella van Boxtel is geboren op 14 augustus 1913 in Loon op Zand, dochter van Theodorus Adrianus van Boxtel (zie XI-m) en Gerdina de Kok.
Notitie bij Maria: Vertrekt op 31-10-1935 naar Vught.
Keert terug uit Vught op 30-01-1936.
Vertrekt op 20-05-1938 naar Waalwijk.
Maria trouwde, 24 jaar oud, op 30 april 1938 in Loon op Zand met Cornelius Antonius de Graaff, 29 jaar oud. Cornelius is geboren op 16 januari 1909 in Waalwijk, zoon van Antonius de Graaff en Maria Cornelia Franssen.
XI-n Helena van Boxtel is geboren op 27 december 1890 in Kaatsheuvel, gem. Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 248], dochter van Michiel van Boxtel (zie X-m) en Pieternella Maas. Helena is overleden op 4 februari 1981 in Tilburg, 90 jaar oud [bron: Tilburg bidprentjes inventarisnummer 0410 (isis)]. Zij is begraven in Goirle. Helena trouwde, 24 jaar oud, op 22 november 1915 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 42] met Petrus Johannes Wagemakers. Petrus is geboren in Loon op Zand, zoon van Gerardus Wagemakers en Adriana van den Hout.
XI-o Johannes Marinus van Boxtel is geboren op 5 februari 1893 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 26], zoon van Michiel van Boxtel (zie X-m) en Pieternella Maas.
Adres:
Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 16 december 1919 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 79] met Jacoba Maria Netten, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Jacoba: Bev.reg. Kaatsheuvel 1920-1939, blad 358
Jacoba is geboren op 18 april 1900 in Loon op Zand, dochter van Henricus Netten en Hendrina van Wanrooij.
Kinderen van Johannes en Jacoba:
1 Michaël Petrus van Boxtel, geboren op 4 maart 1920 in Kaatsheuvel ( gem. Loon op Zand). Volgt XII-i.
2 Catharina Petronella Maria van Boxtel, geboren op 19 september 1922 in Loon op Zand. Catharina is overleden op 27 oktober 1923 in Kaatsheuvel, 1 jaar oud.
3 Petrus Martinus Jacobus van Boxtel, geboren op 10 februari 1925 in Loon op Zand.
4 Henricus Cornelis Jacobus van Boxtel, geboren op 26 februari 1926 in Loon op Zand. Henricus is overleden op 21 september 1926 in Kaatsheuvel, 6 maanden oud.
5 Henricus Martinus Jacobus van Boxtel, geboren op 4 maart 1932 in Loon op Zand. Volgt XII-j.
6 Henricus Cornelis van Boxtel, geboren op 10 mei 1935 in Loon op Zand.
7 Catharina Pieternella van Boxtel, geboren op 19 januari 1937 in Loon op Zand.
XII-i Michaël Petrus van Boxtel is geboren op 4 maart 1920 in Kaatsheuvel ( gem. Loon op Zand), zoon van Johannes Marinus van Boxtel (zie XI-o) en Jacoba Maria Netten. Michaël is overleden op 29 februari 1988 in Tilburg, 67 jaar oud. Michaël trouwde met Wilhelmina Margaretha de Moer.
XII-j Henricus Martinus Jacobus van Boxtel is geboren op 4 maart 1932 in Loon op Zand, zoon van Johannes Marinus van Boxtel (zie XI-o) en Jacoba Maria Netten. Henricus is overleden op 8 juli 1985 in Waalwijk, 53 jaar oud. Henricus trouwde met Cornelia Johanna Damen.
XI-p Johanna Maria van Boxtel is geboren op 3 december 1896 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 242], dochter van Michiel van Boxtel (zie X-m) en Pieternella Maas. Johanna is overleden op 22 oktober 1986 in Tilburg, 89 jaar oud [bron: Tilburg bidprentjes inventarisnummer 0410 (isis)]. Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 13 mei 1924 in Loon op Zand met Bernard de Bruijckere, 26 of 27 jaar oud. Bernard is geboren in 1897 in Aardenburg. Bernard is overleden in 1976 in Tilburg, 78 of 79 jaar oud [bron: Tilburg bidprentjes inventarisnummer 0410 (isis)].
XI-q Henricus Cornelis van Boxtel is geboren op 17 maart 1899 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 57], zoon van Michiel van Boxtel (zie X-m) en Pieternella Maas. Henricus is overleden op 2 januari 1980 in Tilburg, 80 jaar oud [bron: Tilburg bidprentjes inventarisnummer 0410 (isis)].
Notitie bij Henricus: Inkomend vanuit ’s-Gravenhage op 09-04-1925
Vertrekt met gezin op 26-09-1928 naar ’s-Gravenhage.
Bev.reg. Kaatsheuvel 1920-1839 blad 345
Adres:
Kaatsheuvel
Beroepen:
handelsreiziger
schoenmaker
Henricus trouwde in unknown met Gerarda Jue. Gerarda is geboren op 21 oktober 1902 in ’s-Gravenhage.
Kinderen van Henricus en Gerarda:
1 Michael Petrus Gerardus van Boxtel, geboren op 6 april 1925 in Loon op Zand.
2 Epje Maria van Boxtel, geboren op 29 oktober 1926 in Loon op Zand. Epje is overleden op 13 september 1927 in Kaatsheuvel, 10 maanden oud.
3 Epje Maria van Boxtel, geboren op 12 februari 1928 in Loon op Zand.
X-n Pieternella van Boxtel is geboren op 19 mei 1862 in Loon op Zand, dochter van Adriaan van Boxtel (zie IX-j) en Theodora Paaijmans. Pieternella trouwde, 26 jaar oud, op 27 augustus 1888 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 26] met Nicolaas Antonius Arnoldus Aussems, 22 jaar oud. Nicolaas is geboren op 11 maart 1866 in Loon op Zand, zoon van Willem Andreas Aussems en Anna Snoeren.
X-o Johanna Maria van Boxel is geboren op 15 december 1866 in Loon op Zand, dochter van Adriaan van Boxtel (zie IX-j) en Theodora Paaijmans. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 2 mei 1887 in Loon op Zand [bron: Huwelijksaktenummer: 10 (ISIS)] met Wilhelmus Brekelmans, 25 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 7 januari 1862 in Loon op Zand, zoon van Hendrik Brekelmans en Adriaantje van Gorkom.
VIII-l Joannes van Boxtel, zoon van Coenrardus van Boxtel (zie VII-i) en Elisabeth Snaphaen. Hij is gedoopt op 6 juli 1800 in Kaatsheuvel [bron: Kaatsheuvel RK dopen 1796-1810 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 42, pg19v)]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Henrica Lugters en Nicolaus van Boxtel (1778-1808) [zie VII-k] [oom vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Joannes: Doopgetuigen: Nicolaus van Boxtel en Henrica Lugters.
Joannes is overleden op 19 december 1849 in Loon op Zand, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 133 (RAT)]. Joannes:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 31 oktober 1830 in Baardwijk met Johanna Baaijens, 19 of 20 jaar oud. Johanna is geboren in 1810 in Baardwijk, dochter van Adriani Baijens en Joanna van de Voort. Zij is gedoopt op 10 maart 1810 in Baardwijk [bron: Aktenr. 5/ 38, Baardwijk (Waalwijk) NG dopen, 1645-1810, DTB Baardwijk inventarisnummer 6-7 (isis)]. Johanna is overleden op 24 januari 1838 in Loon op Zand, 27 of 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 18 (RAT)].
Notitie bij Johanna: Joanna Baijens.
Doopgetuigen: Geen
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 20 oktober 1847 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 34, bevat meer informatie] met Dingena Dingemans, 34 jaar oud. Dingena is geboren op 29 maart 1813 in Loon op Zand, dochter van Jan Dingemans en Petronella van Broekhoven.
Kinderen van Joannes en Johanna:
1 Coenraad van Boxtel, geboren in januari 1832 in Loon op Zand. Coenraad is overleden op 18 februari 1832 in Loon op Zand, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 32 (RAT)].
2 Cornelis van Boxtel, geboren op 9 december 1832 in Loon op Zand. Cornelis is overleden op 22 december 1832 in Loon op Zand, 13 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 132 (RAT)].
3 Johannes Adriaan van Boxtel, geboren op 30 december 1833 in Loon op Zand. Volgt IX-k.
IX-k Johannes Adriaan van Boxtel is geboren op 30 december 1833 in Loon op Zand, zoon van Joannes van Boxtel (zie VIII-l) en Johanna Baaijens. Johannes is overleden op 27 december 1898 in Kaatsheuvel, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: Overlijden: kan op 27-12-1895 zijn.
Adres:
Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 20 mei 1858 in Loon op Zand [bron: Huwelijksaktenummer: 21 (Genlias)] met Johanna van den Hoven, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Johanna: Bev.reg. Kaatsheuvel 1890-1920 blad 328-235
Johanna is geboren op 1 april 1835 in Loon op Zand, dochter van Petrus van den Hoven en Elisabeth van Nes. Johanna is overleden op 21 december 1901 in Kaatsheuvel, 66 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Petrus Johannes van Boxtel, geboren op 17 maart 1860 in Loon op Zand. Volgt X-p.
2 Johannes van Boxtel, geboren op 18 juli 1862 in Loon op Zand. Volgt X-q.
3 Adrianus van Boxtel, geboren op 29 november 1864 in Loon op Zand. Volgt X-r.
4 Wilhelmus Petrus van Boxtel, geboren op 2 juni 1867 in Loon op Zand. Wilhelmus is overleden op 21 mei 1893 in Kaatsheuvel, 25 jaar oud.
5 Maria Elisabeth van Boxtel, geboren op 5 maart 1872 in Loon op Zand. Volgt X-s.
X-p Petrus Johannes van Boxtel is geboren op 17 maart 1860 in Loon op Zand, zoon van Johannes Adriaan van Boxtel (zie IX-k) en Johanna van den Hoven. Petrus is overleden op 18 april 1935 in Loon op Zand, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 40 (RAT)].
Adres:
Kaatsheuvel (C160)
Beroep:
schoenmaker
Petrus:
(1) trouwde, 36 jaar oud, op 19 mei 1896 in Loon op Zand [bron: aktenr. 23 (RAT)] met Huiberdina van den Assem, 36 jaar oud. Huiberdina is geboren op 22 augustus 1859 in Vrijhoeve Capelle, dochter van Cornelis van den Assem en Pietronella van den Rijken. Huiberdina is overleden op 29 juli 1910 in Kaatsheuvel, 50 jaar oud.
(2) trouwde, 52 jaar oud, op 2 mei 1912 in Loon op Zand [bron: Huwelijksaktenummer: 15 (Genlias)] met Johanna Francisca van Roessel, 51 jaar oud. Johanna is geboren op 28 maart 1861 in Loon op Zand, dochter van Adriaan van Roessel en Cornelia Simonis. Johanna is overleden op 5 mei 1920 in Kaatsheuvel, 59 jaar oud.
X-q Johannes van Boxtel is geboren op 18 juli 1862 in Loon op Zand, zoon van Johannes Adriaan van Boxtel (zie IX-k) en Johanna van den Hoven. Johannes is overleden op 19 maart 1902 in Kaatsheuvel, 39 jaar oud.
Adres:
Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
Johannes trouwde, 31 jaar oud, op 30 januari 1894 in Loon op Zand [bron: Huwelijksaktenummer: 4 (Genlias)] met Adriana van Amelsvoord, 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Adriana: Bev.reg. Kaatsheuvel 1890-1920, blad 328-335
Adriana is geboren op 22 september 1857 in Loon op Zand, dochter van Cornelis van Amelsvoord en Johanna Maria Couwenberg.
X-r Adrianus van Boxtel is geboren op 29 november 1864 in Loon op Zand, zoon van Johannes Adriaan van Boxtel (zie IX-k) en Johanna van den Hoven. Adrianus is overleden op 26 december 1924 in Kaatsheuvel, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 153 (RAT)].
Adres:
Kaatsheuvel
Beroepen:
schoenmaker
winkelier
Adrianus trouwde, 26 jaar oud, op 10 juni 1891 in Loon op Zand [bron: Huwelijksaktenummer 22 (Genlias)] met Anna Catharina Soeterboek, 24 jaar oud. Anna is geboren op 17 april 1867 in Loon op Zand, dochter van Adrianus Soeterboek en Adriana Assee.
Adressen:
Dongenschestraat D152, Kaatsheuvel
Hoofdstraat B382, Kaatsheuvel
Beroep:
winkelier
X-s Maria Elisabeth van Boxtel is geboren op 5 maart 1872 in Loon op Zand, dochter van Johannes Adriaan van Boxtel (zie IX-k) en Johanna van den Hoven. Maria trouwde, 26 jaar oud, op 24 mei 1898 in Loon op Zand [bron: Huwelijksaktenummer: 29 (Genlias)] met Adriaan van Amelsvoort. Adriaan is geboren in Loon op Zand, zoon van Dingeman van Amelsvoort en Antonia Kemmeren.
VIII-m Jacobus van (Boxel) Boxtel is geboren in 1802 in Kaatsheuvel, zoon van Coenrardus van Boxtel (zie VII-i) en Elisabeth Snaphaen. Hij is gedoopt op 11 november 1802 in Kaatsheuvel [bron: Kaatsheuvel RK dopen 1796-1810 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 42, pg30)].
Notitie bij Jacobus: Doopgetuigen: Henricus van Boxel en Maria van Boxel.
Jacobus trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 4 maart 1824 in Loon op Zand [bron: aktenummer: 5, bevat meer informatie] met Petronella Grootswagers, 24 of 25 jaar oud. Petronella is geboren in 1799 in Groningen, dochter van Adrianus Grootswager en Wilhelmina Roos. Zij is gedoopt op 17 augustus 1799 in Groningen.
Kind van Jacobus en Petronella:
1 Adriaan van (Boxel) Boxtel, geboren in Loon op Zand. Volgt IX-l.
IX-l Adriaan van (Boxel) Boxtel is geboren in Loon op Zand, zoon van Jacobus van (Boxel) Boxtel (zie VIII-m) en Petronella Grootswagers.
Notitie bij Adriaan: Ook wel Adriaan van Boxel genaamd.
Adriaan trouwde op 28 juli 1854 in Loon op Zand [bron: Huwelijksaktenummer: 25 (Genlias/isis)] met Cornelia van Nunen. Cornelia is geboren in Loon op Zand, dochter van Petrus van Nunen en Hendrica Klijn.
Kind van Adriaan en Cornelia:
1 Maria van (Boxel) Boxtel, geboren omstreeks 23 april 1866 in ’s-Hertogenbosch. Volgt X-t.
X-t Maria van (Boxel) Boxtel is geboren omstreeks 23 april 1866 in ’s-Hertogenbosch [bron: Geboorteaktenr. 255.Geboorteaktenr. 255 , www.sbdenbosch.nl], dochter van Adriaan van (Boxel) Boxtel (zie IX-l) en Cornelia van Nunen. Maria trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 6 november 1890 in Breda [bron: Huwelijksaktenummer: 166 (Genlias)] met Thomas Jacobs. Thomas is geboren in Teteringen, zoon van Johannes Jacobs en Johanna van Alderen.
VIII-n Corstianus van Boxtel, zoon van Coenrardus van Boxtel (zie VII-i) en Elisabeth Snaphaen. Hij is gedoopt op 27 maart 1805 in Kaatsheuvel [bron: Kaatsheuvel RK dopen 1796-1810 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 42, pg41v]. Bij de doop van Corstianus waren de volgende getuigen aanwezig: Allegonda de Benis [zie VII-k] [aangetrouwde tante vaderszijde] en Henricus Brioel.
Notitie bij de geboorte van Corstianus: Ook wel Christianus/Christiaan van Boxtel.
Doopgetuigen: Henricus Brioel en Allegundis de Benis.
Beroep:
schoenmaker
Corstianus trouwde, 21 jaar oud, op 24 januari 1827 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 3 (genlias)] met Henrica Damen, 31 of 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Corstianus en Henrica: Akte bevat meer informatie.
Henrica is geboren in 1795 in Loon op Zand, dochter van Franciscus Damen en Maria Ligtvoet. Zij is gedoopt op 16 oktober 1795 in Loon op Zand.
Kinderen van Corstianus en Henrica:
1 Francijn van Boxtel, geboren omstreeks 1825 in Loon op Zand. Volgt IX-m.
2 Jacobus van Boxtel, geboren op 26 april 1832 in Loon op Zand. Volgt IX-n.
IX-m Francijn van Boxtel is geboren omstreeks 1825 in Loon op Zand, dochter van Corstianus van Boxtel (zie VIII-n) en Henrica Damen. Francijn is overleden op 17 juli 1886 in Arnhem, ongeveer 61 jaar oud [bron: Aktenummer: 526]. Francijn trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 5 juli 1848 in Arnhem [bron: Aktenummer: 72] met Joannes de Vries, ongeveer 28 jaar oud. Joannes is geboren omstreeks 1820 in Arnhem, zoon van Jacobus de Vries en Johanna Ligtvoet.
Beroep:
Mattenmaker
IX-n Jacobus van Boxtel is geboren op 26 april 1832 om 11:00 in Loon op Zand, zoon van Corstianus van Boxtel (zie VIII-n) en Henrica Damen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 april 1832 [bron: aktenr. 64]. Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op 30 september 1858 in Oosterhout [bron: Aktenummer: 33] met Maria Catharina de Hoogh, ongeveer 19 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1839 in Oirschot, dochter van Adrianus de Hoogh en Adriana Snellaars.
VII-j Antonius van Boxtel, zoon van Henricus van Boxtel (zie VI-e) en Johanna Lugters. Hij is gedoopt op 11 oktober 1775 in Loon op Zand [bron: Huwelijkse bijlagen].
Notitie bij de geboorte van Antonius: Antonius van Boxel gedoopt op woensdag.
Doopgetuigen: Jacobus van Boxel en Gertrudis Lugters.
Ook wel Antonie van Boxel genaamd.
Antonius is overleden op 15 mei 1830 in St. Oedenrode, 54 jaar oud [bron: Huw.bijl. zoon Hendrik].
Adres:
Loon op Zand
Beroep:
Mattenmaker
Getuige bij:
06-04-1807     doop Adrianus van Boxtel (1807-1815) [zie VII-i,6]    [oom vaderszijde]   [bron: Kaatsheuvel RK dopen 1796-1810 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 42, pg50v)]
Antonius trouwde, 46 jaar oud, op 9 mei 1822 in Loon op Zand [bron: huwelijksaktenr. 10 (foto)] met Huiberdina Lugters, 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonius en Huiberdina: Huwelijksaktenr. 10:
Verschenen ten tien ure des voormiddags, zijn voor ons schout gecompareerd ter eenre:
Antonie van Boxtel, 46 jaren, geboren te Loon op Zand de elfden october 1775 en uit oefenende het bedrijf van mattenmaker, wonende te Loon op Zand, zoon van Hendrik van Boxtel en Johanna Lugters, beide overleden,
En ter andere zijde:
Huiberdina Lugters, geboren te Loon op Zand den zesden april 1786, wonende te Loon op Zand, van beroep matten maakster, dochter van Willem Lugters en van Hendrica Daemen, beiden overleden.

Huwelijkse afkondigingen: 28e april en den 5e mei.

Huwelijksgetuigen: Willem Janse brands, 52 jaren, schoenmaker, Hendrik van der Hooven, 48 jaren, schoenmaker, Dominicus van den Hammen, 50 jaren, verwer en Gijsbert van der Sanden, 34 jaren, veldwagter, alle wonende te Loon op Zand, geene bloedverwanten.

Vrijgesteld van Nationale Militie wegens lichaam gebrek.
Huiberdina is een dochter van Willem Lugters en Hendrica Daemen. Zij is gedoopt op 6 april 1786 in Loon op Zand [bron: Huwelijkse bijlagen].
Kinderen van Antonius en Huiberdina:
1 Hendrik van Boxtel, geboren op 19 september 1824 in Loon op Zand. Volgt VIII-o.
2 Antonie van Boxtel, geboren op 4 juli 1829 in Loon op Zand. Volgt VIII-p.
VIII-o Hendrik van Boxtel is geboren op 19 september 1824 in Loon op Zand, zoon van Antonius van Boxtel (zie VII-j) en Huiberdina Lugters. Hendrik is overleden op 10 maart 1857 in Schijndel, 32 jaar oud [bron: Huwelijks akte zoon Antonius].
Notitie bij Hendrik: Omschrijving Nat.Militie: 1.50 mtr, aangezicht ovaal, voorhoofd rond, ronde kin, blauwe ogen,.
Adres:
Loon op Zand
Beroepen:
schoenmaker
vanaf 1851     stoelenmatter
Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op 3 december 1850 in Loon op Zand [bron: huwelijksaktenr. 47 (foto)] met Cornelia van Zelst, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Cornelia: huwelijksaktenr. 47:
Verschenen: Hendrik van Boxtel, jong man, geboren te Loon op Zand, 26 jaren, van beroep stoelenmatter, wonende te Loon op Zand, meerderjarig zoon van Antonie van Boxtel, overleden en van Huiberdina Lugters, mattenmaakster, wonende te Loon op Zand, bruidegom ter eenre en
Cornelia van Zelst, jonge dochter, geboren te Loon op Zand, 19 jaren, van beroep mattenmaakster, wonende te Loon op Zand, minderjarig dochter van Peter van Zelst, mattenmaker en van Francisca Gelandi, zonder beroep wonende te Loon op Zand.

Getuigen huwelijk: Adriaan Peijnenburg, 27 jaren, schoenmaker, Willem Peijnenburg, 31 jaren, schoenmaker, Jacob Ebert, 27 jaren, veldwachter en Peter Blomman(?), 32 jaren, schoenmaker, alle wonende te Loon op Zand, alle geene bloedverwanten.
(getekend: A.Pijnenburg, W.Pijnenburg, J.Ebert

Huwelijkse afkondigingen de 17e en 24e november

Huwelijkse bijlagen: certificaat Nationale Militie, extracten van geboorte bruid en bruidegom, extract overlijdensakte van de vader van de bruidegom.
Cornelia is geboren op 8 mei 1831 in Loon op Zand, dochter van Peter van Zelst en Francisca Gelandi. Cornelia is overleden na 27 mei 1871, minstens 40 jaar oud.
Adres:
Schijndel en 1871 ’s-Hertogenbosch
Beroep:
mattenmaakster
Kind van Hendrik en Cornelia:
1 Antonius van Boxtel, geboren op 21 november 1851 in Loon op Zand. Volgt IX-o.
IX-o Antonius van Boxtel is geboren op 21 november 1851 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenr. 132], zoon van Hendrik van Boxtel (zie VIII-o) en Cornelia van Zelst.
Notitie bij de geboorte van Antonius: Aangififte op 24/11:
Antonius, geboren om 10 ure des avonds, wijk Eerste Straatje.
Aangever: Hendrik van Boxtel, schoenmaker, 27 jaren, wonende te Loon op Zand.
Getuigen: Willem van Peijnenburg, schoenmaker, 33 jaren en Adriaan van Peijnenburg, schoenmaker, 28 jaren, beiden wonende alhier.

Antonius hoefde niet bij de Nationale Militie:
Voor de Dienst van lichting 1871 dat hem bij de loting is ten deelgevallen Nr.42 en dat hij vervolgens door de Militie-raad uit hoofde van: eenige Zoon te zijn van den dienst is vrijgesteld, getekend 12 mei 1870.
Antonius is overleden op 19 januari 1926 in Amsterdam, 74 jaar oud.
Adres:
’s-Hertogenbosch, later Amsterdam
Beroep:
stoelenmatter
Antonius trouwde, 19 jaar oud, op 27 mei 1871 in ’s-Hertogenbosch [bron: huwelijksaktenr. 86 foto] met Maria Anna Semler, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonius en Maria: Aktenr. 86 ’s-Hertogenbosch: Verschenen:
Antonius van Boxtel, stoelenmatter, jong man, 19 jaren oud, geboren te Loon op Zand den een en twintigste november 1851 wonende alhier, zoon van wijlen Hendrik van Boxtel, overleden te Schijndel den 10 maart 1857 en van Cornelia van Zelst, stoelenmatster, wonende alhier ter eenre,
Maria Anna Semler, stoelenmatster, jonge dochter, oud 22 jaren, geboren alhier 31 augustus 1848, dochter van Johannes Semler, alhier overleden 09 april 1869 en van Maria Anna Keijzers, van beroep ve..ler (moeilijk leesbaar) ter andere zijde.
Huwelijkse afkondigingen de 16e en 23e dezes maand.
Huwelijksgetuigen:
Hendricus van Leeuwen, venter, 33 jaren, Thomas Netten, stoelenmatter, 54 jaren, Cornelus Raaijmakers, stoelenmatter, 26 jaren en Dirk van Ingen, schoenmaker, 52 jaren.
(alleen getekend door Dirk van Ingen)
Huwelijkse bijlagen: beide geboorte-extracten gehuwden, extract overlijdensaktes vader bruid en bruidegom, vrijstelling van de Nationale Militie, Certificaat van onvermogen tbv huwelijk
Nazaten uit dit huwelijk:
Bron:Bert L. J. v. Boxtel
M. J. T. v. Boxtel-Stoffer
Mr. Cornelisstraat 56 rd
2023 DJ Haarlem
Tel. 023 5270637
Mob. 06 46163067 \ 06 54665329
E-mail b.vanboxtel@zonnet.nl
Maria is geboren op 31 augustus 1848 in ’s-Hertogenbosch, dochter van Johannes Semler en Maria Anna Keijzers. Maria is overleden op 16 juni 1917 in Amsterdam, 68 jaar oud.
Kinderen van Antonius en Maria:
1 Johannes van Boxtel, geboren op 1 november 1872 in ’s-Hertogenbosch [bron: aangifte 02-11-1872 aktenr. 706]. Johannes is overleden op 16 juni 1914 in Amsterdam, 41 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Twee november 1872 geboorteaktenr. 706:
Verschenen: Antonius van Boxtel, stoelenmatter, 21 jaren, vader in tegenwoordigheid van Petrus Heesbeen, visser, 29 jaren en Jacobus Eduard de Nie, venter, 39 jaren, beide wonende alhier, hebben ons verklaard dat zijne huisvrouw Maria Anna Semler, stoelenmatster, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, geboren gisteren om drie ure des nachts in hunne woning in de Diepstraat, wijk E, nummer 98, welk kind genaamd worden: Johannes.
(Alleen getekend door J.E. De Nie)
Ongehuwd.
2 Lambertus van Boxtel, geboren op 26 januari 1877 in ’s-Hertogenbosch. Volgt X-u.
3 Antonius van Boxtel, geboren op 21 september 1879 in ’s-Hertogenbosch [bron: aangifte 22e sep aktenr. 681]. Antonius is overleden op 1 mei 1945 in Amsterdam, 65 jaar oud.
Notitie bij Antonius: 22 sep 1879, aktenr. 681:
Verschenen: Antonius van Boxtel, stoelenmatter, 28 jaren, wonende alhier, vader, welke in tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Petrus Heesbeen, koopman, 35 jaren en Joseph Geertsen, koopman, 64 jaren, beide wonende binnen deze Gemeente, ons heeft verklaard dat zijne huisvrouw Maria Anna Semler, stoelenmatster, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, geboren gisteren om twaalf ure des middags in hunne woning in de Diepstraat, wijk E, nummer 98.
Welk kind genaamd zal worden: Antonius.
De comparant en de getuigen verklaren niet te kunnen tekenen wegens ongeleerdheid.

Ongehuwd.
Inwonend bij zijn broer Jacobus Eduard.
Beroep:
werkman
4 Hendricus van Boxtel, geboren op 30 oktober 1881 in Amsterdam. Volgt X-v.
5 Jacobus Eduard van Boxtel, geboren op 23 december 1884 in Amsterdam. Volgt X-w.
6 Maria van Boxtel, geboren op 6 januari 1887 in Amsterdam.
Notitie bij Maria: Ongehuwd.
Adres:
Amsterdam
7 Francisca van Boxtel, geboren op 21 januari 1889 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-x.
8 Coenraad van Boxtel, geboren op 25 juni 1891 in Nieuwer-Amstel. Volgt X-y.
X-u Lambertus van Boxtel is geboren op 26 januari 1877 in ’s-Hertogenbosch [bron: aangifte op 27-01-1877 aktenr. 67 (foto)], zoon van Antonius van Boxtel (zie IX-o) en Maria Anna Semler. Lambertus is overleden op 4 april 1945 in Amsterdam, 68 jaar oud.
Notitie bij Lambertus: Zeventwintig januari 1877 ’s-Hertogenbosch, geboorteaktenr. 67:
Verschenen: Antonius van Boxtel, stoelenmatter, 25 jaren, wonende alhier, vader in tegenwoordigheid van twee getuigen: Henricus van Leeuwen, (op beroep staat een stempel), 39 jaren en Joseph Geertsen, venter, 59 jaren, beiden wonende alhier, en ons heeft verklaard dat zijne huisvrouw Maria Anna Semler, stoelenmatster, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, geboren gisteren om half twee ure des nachts in hunne woning in de Diepstraat wijk E, nummer 98.
Welk kind zal genaamd worden: Lambertus.
De comparant en de getuigen verklaren niet te kunnen tekenen wegens ongeleerdheid.
Lambertus begon een relatie met Jannigje Linthorst. Jannigje is overleden vóór 4 april 1945.
X-v Hendricus van Boxtel is geboren op 30 oktober 1881 in Amsterdam, zoon van Antonius van Boxtel (zie IX-o) en Maria Anna Semler.
Notitie bij de geboorte van Hendricus: Geboorteakte 153 A’dam:
Verschenen: Antonius van Boxtel, stoelenmatter, 29 jaren, wonende te ’s-Hertogenbosch, verklaard dat op 30 oktober laatstleden des namiddag ten elf ure in een wagen staande aan de veemarkt is geboren een kind van het mannelijke geslacht, uit Maria Anna Semler, van beroep: geen, wonende te ’s-Hertogenbosch, zijne echtgenoote, welke het kind genaamd zal worden: Hendricus.

In tegenwoordigheid van Jan Stioef(?), zeilenmaker, 48 jaren, wonende in eene keet alhier en van Willem van Meijerink, 26 jaren, wonende als ....
Hendricus is overleden op 9 juni 1952 in Amsterdam, 70 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1909     werkman
Hendricus:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 17 februari 1909 in Amsterdam [bron: aktenr.76] met Johanna van der Bijl, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendricus en Johanna: 17-02-1909 A’dam:
Verschenen: Hendricus van Boxtel, werkman, geboren en wonende alhier, oud 27 jaren, zoon van Antionius van Boxtel en Maria Anna Semler, wonende alhier en
Johanna van der Bijl, zonder beroep, wonende alhier, meerderjarig dochter van Alida Martina van der Bijl, zonder beroep, wonende alhier. De ouder van des bruidegom, verklaarden voor mij tegenwoordig, toe te stemmen in deze echt.
Huwelijkse afkondigingen de 7e en 14e dezer.

Getuigen van het Huwelijk: Bouke Zijlstra, 54 jaren, Johannes Pieter Ahlkeis, werkman, 61 jaren en Jacobus Wilhelmus de Vogel, stukadoor, 45 jaren, allen wonende alhier.
Johanna is geboren op 24 mei 1885 in Nieuwen Amstel, dochter van Alida Marina van der Bijl. Johanna is overleden op 11 augustus 1921 in Amsterdam, 36 jaar oud.
(2) trouwde, 56 of 57 jaar oud, in 1938 in Amsterdam met Maria Huberdina Verschuren, 46 of 47 jaar oud. Maria is geboren op 4 april 1891 in Borkel en Schaft, dochter van Joannes Cornelus Verschuren en Cornelia van den Endert.
Beroep:
werkster
Kinderen van Hendricus en Johanna:
1 Hendricus Johannes Anthonius van Boxtel, geboren op 27 november 1909 in Amsterdam. Volgt XI-r.
2 Marinus Josephus van Boxtel, geboren op 18 december 1910 in Amsterdam. Volgt XI-s.
3 Johannes Fransiciscus van Boxtel, geboren op 25 oktober 1912 in Amsterdam. Volgt XI-t.
4 Lucas Adrianus van Boxtel, geboren op 8 juni 1915 in Amsterdam. Volgt XI-u.
XI-r Hendricus Johannes Anthonius van Boxtel is geboren op 27 november 1909 in Amsterdam, zoon van Hendricus van Boxtel (zie X-v) en Johanna van der Bijl. Hendricus is overleden op 2 april 1979 in Amsterdam, 69 jaar oud.
Beroep:
Koperslager
Hendricus trouwde, 25 jaar oud, op 4 september 1935 in Amsterdam met Lamberta Berendina van der Weerdt, 22 jaar oud. Lamberta is geboren op 30 oktober 1912 in Amsterdam. Lamberta is overleden op 28 september 1999 in Amsterdam, 86 jaar oud.
Kinderen van Hendricus en Lamberta:
1 Hendricus Lambertus van Boxtel, geboren op 8 april 1937 in Amsterdam. Hendricus is overleden op 3 augustus 2000, 63 jaar oud.
Notitie bij Hendricus: Ongehuwd.
2 Lambertus (Bert) Johannes van Boxtel, geboren op 12 december 1943 in Amsterdam. Volgt XII-k.
XII-k Lambertus (Bert) Johannes van Boxtel is geboren op 12 december 1943 in Amsterdam, zoon van Hendricus Johannes Anthonius van Boxtel (zie XI-r) en Lamberta Berendina van der Weerdt.
Notitie bij Lambertus: PHON 023 5270637/06 46163067 \ 06 54665329
EMAIL b.vanboxtel@zonnet.nl
Adres:
2023 DJ Haarlem, Nederland
Lambertus trouwde, 21 jaar oud, op 28 september 1965 in Amsterdam met Maria Johanna Theodora Stoffer, 20 jaar oud. Maria is geboren op 4 januari 1945 in Amsterdam, dochter van Jan Stoffer en Gesina Adriana Bertha Bouwman.
Kinderen van Lambertus en Maria:
1 Simone Monique van Boxtel, geboren op 5 januari 1970 in Haarlem. Volgt XIII-b.
2 Saskia Eileen van Boxtel, geboren op 24 december 1972 in Haarlem. Volgt XIII-c.
XIII-b Simone Monique van Boxtel is geboren op 5 januari 1970 in Haarlem, dochter van Lambertus (Bert) Johannes van Boxtel (zie XII-k) en Maria Johanna Theodora Stoffer. Simone trouwde, 31 jaar oud, op 24 mei 2001 in Heemstede met Tim Kearns, 41 jaar oud. Tim is geboren op 1 mei 1960 in Ireland.
Kind van Simone en Tim:
1 Heather Morgaine Alice Kearns, geboren op 28 augustus 1999 in Haarlem.
XIII-c Saskia Eileen van Boxtel is geboren op 24 december 1972 in Haarlem, dochter van Lambertus (Bert) Johannes van Boxtel (zie XII-k) en Maria Johanna Theodora Stoffer. Saskia trouwde, 33 jaar oud, op 22 september 2006 in unknown met Dennis Frederk ter Haar, 35 jaar oud. Dennis is geboren op 10 maart 1971 in Bussum.
Kinderen van Saskia en Dennis:
1 Kelly Jolanda ter Haar, geboren op 16 augustus 1996 in Bussum.
2 Charissa ter Haar, geboren op 12 april 2000 in Bussum.
XI-s Marinus Josephus van Boxtel is geboren op 18 december 1910 in Amsterdam, zoon van Hendricus van Boxtel (zie X-v) en Johanna van der Bijl. Marinus is overleden op 22 oktober 1955 in Amsterdam, 44 jaar oud.
Beroep:
huisschilder
Marinus trouwde in unknown met Jacoba Beekveld. Jacoba is overleden in 2003 in Amsterdam.
Kinderen van Marinus en Jacoba:
1 Annie van Boxtel.
2 Joop van Boxtel.
3 Johannes Franciscus van Boxtel.
XI-t Johannes Fransiciscus van Boxtel is geboren op 25 oktober 1912 in Amsterdam, zoon van Hendricus van Boxtel (zie X-v) en Johanna van der Bijl. Johannes is overleden in maart 1978 in Amsterdam, 65 jaar oud.
Beroep:
werkman
Johannes trouwde in unknown met Selma Gendering. Selma is overleden in december 2000.
XI-u Lucas Adrianus van Boxtel is geboren op 8 juni 1915 in Amsterdam, zoon van Hendricus van Boxtel (zie X-v) en Johanna van der Bijl. Lucas is overleden op 29 maart 1952, 36 jaar oud.
Beroep:
kuiper
Lucas trouwde in unknown met G. (Dien) van der Wel.
Kinderen van Lucas en G.:
1 Lucas van Boxtel.
2 Alex van Boxtel.
3 Hennie van Boxtel.
4 Theo van Boxtel.
5 Adje van Boxtel.
X-w Jacobus Eduard van Boxtel is geboren op 23 december 1884 in Amsterdam, zoon van Antonius van Boxtel (zie IX-o) en Maria Anna Semler. Jacobus is overleden op 4 september 1932 in Amsterdam, 47 jaar oud.
Notitie bij Jacobus: Totaal 15 adressen vermeld in Amsterdam.
Adres:
Amsterdam
Beroepen:
1908     steendrukker
van 1929 tot 1932     werkman
Jacobus trouwde, 23 jaar oud, op 25 november 1908 in Amsterdam met Agnes Maria Gels, 20 jaar oud. Agnes is geboren op 4 mei 1888 in Amsterdam, dochter van Lucas Gels en Alida Martina van der Bijl. Agnes is overleden na 4 september 1932, minstens 44 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Agnes:
1 Antonius van Boxtel, geboren op 28 mei 1909 in Den Helder. Volgt XI-v.
2 Agnes Maria van Boxtel, geboren op 17 februari 1911 in Amsterdam. Volgt XI-w.
3 Anne Maria Alida van Boxtel, geboren op 13 februari 1914 in Amsterdam.
Beroep:
dienstbode
4 Lucas van Boxtel, geboren op 29 juli 1916 in Amsterdam. Lucas is overleden op 19 augustus 1916 in Amsterdam, 21 dagen oud.
5 Jacoba...dina van Boxtel, geboren op 5 juli 1923 in Amsterdam.
XI-v Antonius van Boxtel is geboren op 28 mei 1909 in Den Helder, zoon van Jacobus Eduard van Boxtel (zie X-w) en Agnes Maria Gels.
Beroep:
1932     bankwerker
Antonius trouwde, 22 jaar oud, op 20 april 1932 in Amsterdam [bron: reg.4A;fol.40 (genlias)] met Krelisje Clara Looijestein, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonius en Krelisje: Erkenning één kind.
Krelisje is geboren omstreeks 1909 in Amsterdam, dochter van Henricus Leonardus Looijestein en Cornelia van der Waal.
XI-w Agnes Maria van Boxtel is geboren op 17 februari 1911 in Amsterdam, dochter van Jacobus Eduard van Boxtel (zie X-w) en Agnes Maria Gels. Agnes trouwde, 18 jaar oud, op 10 juli 1929 in Amsterdam [bron: reg.3C;fol.41v (genlias)] met Charles Cornelis Pickkers, ongeveer 19 jaar oud. Charles is geboren omstreeks 1910 in Amsterdam, zoon van Cornelis Pickkers en Catharina Alberdina Bruijsschaart.
Beroep:
1929     koetsier
X-x Francisca van Boxtel is geboren op 21 januari 1889 in Nieuwer-Amstel, dochter van Antonius van Boxtel (zie IX-o) en Maria Anna Semler. Francisca is overleden op 16 juli 1949 in Amsterdam, 60 jaar oud. Francisca begon een relatie met Benjamin Martinus Kars. Benjamin is overleden na 16 juli 1949.
X-y Coenraad van Boxtel is geboren op 25 juni 1891 in Nieuwer-Amstel, zoon van Antonius van Boxtel (zie IX-o) en Maria Anna Semler. Coenraad is overleden op 7 april 1953 in Amsterdam, 61 jaar oud. Coenraad trouwde met Wilhelmina Johanna Maria Delvers. Wilhelmina is geboren op 28 april 1877 in Amsterdam. Wilhelmina is overleden vóór 7 april 1953, ten hoogste 75 jaar oud.
VIII-p Antonie van Boxtel is geboren op 4 juli 1829 in Loon op Zand, zoon van Antonius van Boxtel (zie VII-j) en Huiberdina Lugters. Antonie is overleden op 21 december 1861 in Son en Breugel, 32 jaar oud [bron: <stamboom@molegraaf.nl>].
Beroep:
stoelenmatter
Antonie trouwde, 27 jaar oud, op 6 juni 1857 in Son en Breugel [bron: Huwelijksaktenummer: 7] met Hendrina van den Meulengraf, 25 jaar oud. Hendrina is geboren op 2 november 1831 in Son en Breugel, dochter van Willem van den Meulengraf en Gerdina van de Kamp. Hendrina trouwde later op 23 mei 1863 in Son en Breugel [bron: aktenr. 7] met Jacobus van den Broek (geb. 1832). Hendrina trouwde later op 19 juni 1867 in Schijndel [bron: aktenr. 20] met Johannes van der Meijden (geb. 1819).
Beroep:
dagloonster
Kinderen van Antonie en Hendrina:
1 Hendrikus van den Meulengraf, geboren omstreeks 1852 in ?. Hendrikus is overleden op 15 februari 1858 in Son en Breugel, ongeveer 6 jaar oud.
2 Hendrica van Boxtel, geboren op 16 oktober 1857 in Son en Breugel.
VII-k Nicolaus van Boxtel, zoon van Henricus van Boxtel (zie VI-e) en Anthonia Damen. Hij is gedoopt op 5 oktober 1778 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg101)].
Notitie bij de geboorte van Nicolaus: Nicolaus van Boxel gedoopt op maandag.
Doopgetuigen: Jacobus van Boxel en Joanna Daeme.
Nicolaus is overleden op 2 mei 1808 in Loon op Zand, 29 jaar oud [bron: Loon op Zand GEQ sterfboek 1806-1810 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 42, 11)].
Notitie bij overlijden van Nicolaus: Overleden: als huisvader aan de Hoge Zandschel, huisvader laat vast go ed en 1 kind na.
Adres:
Religie:
Getuige bij:
02-03-1792     doop Henricus van Boxtel (1792-1871) [zie VII-m]    [broer]   [bron: Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg186v)]
06-07-1800     doop Joannes van Boxtel (1800-1849) [zie VIII-l]    [oom vaderszijde]   [bron: Kaatsheuvel RK dopen 1796-1810 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 42, pg19v)]
Nicolaus trouwde, 25 jaar oud, op 25 december 1803 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand SCH Trouwregister 1799-1806 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lzb (inv.nr. 29, pg 133)] met Allegonda de Benis, nadat zij op 3 december 1803 in Loon op Zand in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Nicolaus en Allegonda was de volgende getuige aanwezig: Geertruij Ligtvoet. Bij het kerkelijk huwelijk van Nicolaus en Allegonda was de volgende getuige aanwezig: Jacobus de Benis.
Notitie bij het huwelijk van Nicolaus en Allegonda: Huwelijk schepenen op 25 dec 1803 Loon op Zand
Trouwgetuigen: en .
Notitie bij Allegonda: Ook wel genaamd: Allegundis de Been.
Adres:
Getuige bij:
27-03-1805     doop Corstianus van Boxtel (geb. 1805) [zie VIII-n]    [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: Kaatsheuvel RK dopen 1796-1810 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 42, pg41v]
Kinderen van Nicolaus en Allegonda:
1 Hermanus van Boxtel. Hij is gedoopt op 16 oktober 1804 in Kaatsheuvel [bron: Kaatsheuvel RK dopen 1796-1810 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 42, pg39)].
Notitie bij Hermanus: Doopgetuigen: Joannes de Benis en Maria van Boxtel.
2 Maria van Boxtel, geboren in 1806 in Kaatsheuvel. Volgt VIII-q.
VIII-q Maria van Boxtel is geboren in 1806 in Kaatsheuvel, dochter van Nicolaus van Boxtel (zie VII-k) en Allegonda de Benis. Zij is gedoopt op 28 september 1806 in Kaatsheuvel [bron: Kaatsheuvel RK dopen 1796-1810 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 42, pg48v)]. Maria is overleden op 11 september 1883 in Loon op Zand, 76 of 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 176 (RAT)].
Notitie bij Maria: Doopgetuigen: Gerardus van Boxtel en Catharina Laroij.
Maria trouwde met Johannes van Wanrooij.
VII-l Gerard van Boxtel, zoon van Henricus van Boxtel (zie VI-e) en Anthonia Damen. Hij is gedoopt op 20 januari 1790 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg163v).].
Notitie bij de geboorte van Gerard: Bij huwelijk zoon David genaamd Gerard van Boxel, ook wel Gerrit.
Gerardus van Boxtel gedoopt op woensdag.
Doopgetuigen: Wilhelmus Lugters en Jacoba van Boxtel.
Gerard is overleden op 29 mei 1848 in Loon op Zand, 58 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1837     wever
Gerard trouwde, 23 jaar oud, op 1 juli 1813 in Loon op Zand met Petronella Damen, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerard en Petronella waren de volgende getuigen aanwezig: Carel Maasen, Adrianus Tijsmans, Willem Verhoeven en Josephus van Vught.
Notitie bij het huwelijk van Gerard en Petronella: Akte bevat meer informatie.
Petronella is een dochter van Engelbert Damen en Adriane Ligtvoet. Zij is gedoopt op 19 september 1788 in Loon op Zand. Petronella is overleden op 12 mei 1865 in Loon op Zand, 76 jaar oud. Petronella is weduwe van Corneille Francois Snaphaan (ovl. vóór 1813).
Kinderen van Gerard en Petronella:
1 Hendrina van Boxtel, geboren op 30 augustus 1814 in Loon op Zand. Volgt VIII-r.
2 David van Boxtel, geboren op 12 maart 1816 in Loon op Zand. Volgt VIII-s.
3 Antonia van Boxtel, geboren op 10 juni 1820 in Loon op Zand. Volgt VIII-t.
VIII-r Hendrina van Boxtel is geboren op 30 augustus 1814 in Loon op Zand, dochter van Gerard van Boxtel (zie VII-l) en Petronella Damen. Hendrina is overleden op 16 juni 1893 in Loon op Zand, 78 jaar oud. Hendrina trouwde, 24 jaar oud, op 8 november 1838 in Loon op Zand [bron: Huwelijksaktenummer: 29 (foto), bev. reg. kaart 334] met Pieter van Zelst, 25 jaar oud. Pieter is geboren op 1 mei 1813 in Loon op Zand, zoon van Gerard van Zelst en Maria Kops.
VIII-s David van Boxtel is geboren op 12 maart 1816 in Loon op Zand, zoon van Gerard van Boxtel (zie VII-l) en Petronella Damen. David is overleden op 15 september 1895 in Kaatsheuvel, 79 jaar oud.
Notitie bij David: In het jaar een duizen acht honderd en zestien den twaalfden maart ten zes ure, des avonds compareerde voor ons Burgermeester, Beambte van den Civielen Staat der Gemeente van Loon op Zand; Gerard van Boxtel, wever, oud zeven en twintig jarenwonende te Loon op Zand, die ons gepresenteerd heeft een kind van het mannelijke geslacht, geboren den twaalfden der maand maart dezes jaars, om negen ure des morgens van Gerard van Boxtel, en van Pieternella Damen, zijne huisvrouw mede wonende te Loon op Zand.
Getuigen; Willem Schouten, bouwman, zes en dertig jaren en Johannes van Laarhoven, arbeider, zeven en twintig jaren, beiden alhier woonachtig.


Bij huwelijk genaamd David van Boxel.
Beroepen:
nachtwaker
vanaf 1865     schoenmaker
David trouwde, 21 jaar oud, op 3 juli 1837 in Loon op Zand [bron: Huwelijksktenummer: 23, bron gezin: Bev. reg. kaart 317] met Geertruij Valk, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van David en Geertruij: Het jaar duizend achthonderd zeven en dertig den derden der maand juli, om elf ure des morgens, zijn voor ons, Burgermeester Beambte van den Burgelijken Stand der Gemeente Loon op Zand, verscheen David van Boxel, schoenmaker, geboren te Loon op Zand, oud een en twintig jaren, wonende te Loon op Zand, hebbende voldaan aan zijne verpligting ten aanzien der Nationale Militie, blijkens certificaat (aktenr. 1239), afgegeven door den Heer Gouverneur der provincie Noord-Brabant, meerderjarig zoon van Gerard van Boxel, van beroep wever, wonende te Loon op Zand en van Petronella Damen, wonende te Loon op Zand, ter eenre;
En Geertruij Valk, zonder beroep, geboren te Loon op Zand, oud drie en twintig jaren, wonende te Loon op Zand, meerderjarig dochter van Cornelis Valk, venter, wonende te Loon op Zand en van Johanna Maas, wonende te Loon op Zand.

Overlegde stukken:
1. Geboorteakte van David van Boxel waaruit blijkt dat hij geboren is den twaalfden der maand maart
een duizend acht honderd en zestien.
2. Geboorteakte van Geertrui Valk, waaruit blijkt dat zij geboren is den dertienden der maand december
van het jaar een duizend acht honderd en dertien.
3. Huwelijkse afkondigingen op 18 juni en 25 juni 1837.

Getuigen van het huwelijk;
1. Jan van der Hammen, schoenmaker, drie en veertig jaren
2. Arnoldus Dankers(?), schoenmaker, vijf en twintig jaren
3. Peter Arends, smit, veertig jaren
4. Adrianus Braat, schoenmaker, drie en twintig jaren
Allen wonende te Loon op Zand.
Geertruij is geboren op 13 december 1813 in Loon op Zand, dochter van Cornelis Valk en Johanna Maas. Geertruij is overleden op 10 december 1889 in Loon op Zand, 75 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1865     mattenmaakster
Kinderen van David en Geertruij:
1 Pieternella van Boxtel, geboren op 1 april 1838 in Loon op Zand. Volgt IX-p.
2 Cornelis van Boxtel, geboren op 31 maart 1839 in Loon op Zand. Cornelis is overleden vóór 1841, ten hoogste 2 jaar oud.
3 Cornelis van Boxtel, geboren op 14 maart 1841 in Loon op Zand. Cornelis is overleden op 4 juli 1842 in Loon op Zand, 1 jaar oud.
4 Gerardus van Boxtel, geboren op 14 maart 1842 in Loon op Zand. Gerardus is overleden op 9 maart 1855 in Loon op Zand, 12 jaar oud.
5 Cornelis van Boxtel, geboren op 6 februari 1845 in Loon op Zand. Volgt IX-q.
6 Johannes van Boxtel, geboren op 30 september 1850 in Loon op Zand. Johannes is overleden op 9 februari 1852 in Loon op Zand, 1 jaar oud.
7 Johannes van Boxtel, geboren op 6 maart 1852 in Loon op Zand. Volgt IX-r.
IX-p Pieternella van Boxtel is geboren op 1 april 1838 in Loon op Zand, dochter van David van Boxtel (zie VIII-s) en Geertruij Valk. Pieternella is overleden op 29 maart 1892 in Loon op Zand, 53 jaar oud. Pieternella:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 8 oktober 1863 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 45] met Paulus Netten, 29 jaar oud. Paulus is geboren op 3 juli 1834 in Loon op Zand, zoon van Jan Netten en Geertruij van den Berg.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 14 november 1878 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 35] met Adriaan Duijvekam, 23 jaar oud. Adriaan is geboren op 1 februari 1855 in Tilburg, zoon van Cornelis Duijvekam en Huberdina Ligtenberg.
(3) trouwde, 46 jaar oud, op 31 juli 1884 in Loon op Zand [bron: aktenummer: 28] met Hendrik Kelders, 46 jaar oud. Hendrik is geboren op 23 september 1837 in Loon op Zand, zoon van Cornelis Kelders en Johanna van Gulik.
IX-q Cornelis van Boxtel is geboren op 6 februari 1845 in Loon op Zand [bron: aktenr. 23], zoon van David van Boxtel (zie VIII-s) en Geertruij Valk.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Geboren op donderdag de zevenden om 1 ure des voormiddag.
Getuigen Willem Peijnenburg, schoenmaker, 27 jaren en Cornelis ....., schoenmaker 32 jaren.
Cornelis is overleden op 2 februari 1906 in Kaatsheuvel, 60 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Bev.reg Kaatsheuvel 1890-1920 pag. 300-308
Adres:
Molenstraat 728, Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
Cornelis trouwde, 20 jaar oud, op 14 september 1865 in Loon op Zand [bron: aktenummer: 37] met Hendrina Verduin, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Hendrina: Op 14 september 1865 is verschenen voor den Ambtenaar der Burgelijken Stand der Gemeente Loon op Zand;
Cornelis van Boxtel, oud twintig jaren, geboren te Loon op Zand, den zesden februari achttienhonderd vijf en veertig, schoenmaker wonende te Loon op Zand, minderjarig zoon van de echtelieden David van Boxtel, schoenmaker en Geertruij Valk, mattenmaakster, beiden wonende te Loon op Zand en
Hendrina Verduin, negentien jaren, geboren te Loon op Zand den twintigsten september achttienhonderd vijf en veertig, zonder beroep wonende te Loon op Zand, minderjarig dochter van de echtelieden Hendrik Verduin, overleden en Johanna Appelboom, naaister wonende te Loon op Zand.
Getuigen: Johannes Gerardus Couwenberg, oud een en dertig jaren, leerlooijer, Antonie Hendrik Couwenberg, oud negen en twintig jaren, leerlooijer, Jacobus van Woensel, oud zes en vijftig jaren, zonder beroep en Petrus Mansvelt, oud twee en veertig jaren, veldwachter, allen wonende te Loon op Zand.
Hendrina is geboren op 20 september 1845 in Loon op Zand [bron: aktenr. 151], dochter van Hendrik Verduijn en Johanna Appelboom. Hendrina is overleden op 16 juni 1913 in Kaatsheuvel, 67 jaar oud.
Notitie bij Hendrina: Verschenen der twintigsten september acttienhonderd vijf en veertig; Hendrik Verduin, van beroep schoenmaker, oud vijftig jaren, wonende te Loon op Zand, verklaarde dat op zaterdag den twintigsten dezes jaars om vier ure des morgens, wijk Hooge Zandschel, is geboren een kind van het vrouwelijke geslacht van Hendrik Verduijn, vijftig jaren, van beroep schoenmaker en Johanna Appelboom, zijne huisvrouw, oud dertig jaren, beiden wonende te Loon op Zand, aan welk kind de voornaam wordt gegeven van Hendrina.
Getuigen: Theodorus van Amelsvoord, leerlooijer, zestig jaren en Hendrik van der Schans, schoenmaker, twee en veertig jaren, beiden wonende te Loon op Zand, allen geteekend except den comparant die verklaarde niet te kunnen schrijven.
Kinderen van Cornelis en Hendrina:
1 Geertrui van Boxtel, geboren op 23 juni 1866 in Loon op Zand. Volgt X-z.
2 Cornelia van Boxtel, geboren op 22 februari 1869 in Loon op Zand. Volgt X-aa.
3 David van Boxtel, geboren op 31 januari 1871 in Loon op Zand. Volgt X-ab.
4 Hendrikus van Boxtel, geboren op 9 april 1873 in Loon op Zand. Volgt X-ac.
5 Johannes van Boxtel, geboren op 9 februari 1875 in Loon op Zand. Volgt X-ad.
6 Gerardus van Boxtel, geboren op 17 mei 1877 in Loon op Zand. Gerardus is overleden op 13 september 1877 in Loon op Zand, 3 maanden oud.
7 van Boxtel, levenloos geboren kind, geboren op 31 mei 1878 in Loon op Zand.
8 van Boxtel, levenloos geboren kind, geboren op 17 juli 1879 in Loon op Zand.
9 Johanna van Boxtel, geboren op 27 november 1880 in Loon op Zand. Volgt X-ae.
10 Laurentius van Boxtel, geboren op 3 juni 1886 in Loon op Zand. Volgt X-af.
11 Hendrikus van Boxtel, geboren op 17 februari 1891 in Loon op Zand. Hendrikus is overleden op 5 maart 1891 in Kaatsheuvel, 16 dagen oud.
12 Hendrikus van Boxtel, geboren op 22 april 1892 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 75]. Hendrikus is overleden op 18 juli 1892 in Kaatsheuvel, 2 maanden oud.
X-z Geertrui van Boxtel is geboren op 23 juni 1866 in Loon op Zand, dochter van Cornelis van Boxtel (zie IX-q) en Hendrina Verduin. Geertrui is overleden op 27 april 1930 in Loon op Zand, 63 jaar oud. Geertrui trouwde, 23 jaar oud, op 4 november 1889 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 59] met Hendrik Klis, 22 jaar oud. Hendrik is geboren op 27 december 1866 in Loon op Zand, zoon van Francis Klis en Sijke Zwart.
X-aa Cornelia van Boxtel is geboren op 22 februari 1869 in Loon op Zand, dochter van Cornelis van Boxtel (zie IX-q) en Hendrina Verduin. Cornelia trouwde, 21 jaar oud, op 15 september 1890 in Loon op Zand [bron: aktenummer: 24] met Marijnus Huijsmans, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Marijnus: _FREL Natural
_MREL Natural
Marijnus is geboren op 26 december 1862 in Vrijhoeve Capelle, zoon van Johannes Huijsmans en Johanna van Bladel.
Kind van Cornelia en Marijnus:
1 Johanna Maria Huijsmans, geboren op 17 augustus 1896 in Loon op Zand. Volgt XI-x.
XI-x Johanna Maria Huijsmans is geboren op 17 augustus 1896 in Loon op Zand, dochter van Marijnus Huijsmans en Cornelia van Boxtel (zie X-aa). Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 10 december 1919 in Rotterdam [bron: henk@van-kampen.org http://www.van-kampen.org/gen/pardoen.htm] met Johannes Gerhardus Pardoen, 26 jaar oud. Johannes is geboren op 3 april 1893 in Hengelo, zoon van Stephanus Pardoen en Johanna Buursink.
X-ab David van Boxtel is geboren op 31 januari 1871 in Loon op Zand, zoon van Cornelis van Boxtel (zie IX-q) en Hendrina Verduin.
Notitie bij David: Bev.reg Kaatsheuvel 1890-1920 blad 309/317
Bev.reg Kaatsheuvel 1920-1939 blad 322
Adres:
Hoofdstraat 196a, 37 en 68, Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
David trouwde, 25 jaar oud, op 12 februari 1896 in Loon op Zand [bron: aktenummer: 11] met Gerdina Damen, 16 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van David en Gerdina waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Couwenberg (geb. ±1846), Andreas Wijdemans (geb. ±1861), Ludovicus Wijdemans (geb. ±1866) en Christiaan van Rooij (geb. ±1871). Gerdina is geboren op 9 september 1879 in Loon op Zand, dochter van Johannes Damen en Francisca de Jong.
Kinderen van David en Gerdina:
1 Hendrika van Boxtel, geboren op 18 juli 1896 in Loon op Zand. Volgt XI-y.
2 Johannes van Boxtel, geboren op 8 juli 1897 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 160]. Johannes is overleden op 18 oktober 1898 in Kaatsheuvel, 1 jaar oud.
3 Francisca van Boxtel, geboren op 28 maart 1899 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 71]. Francisca is overleden op 21 augustus 1899 in Kaatsheuvel, 4 maanden oud.
4 Francisca van Boxtel, geboren op 23 februari 1900 in Loon op Zand. Volgt XI-z.
5 Johannes van Boxtel, geboren op 24 juni 1902 in Loon op Zand. Volgt XI-aa.
6 Cornelia van Boxtel, geboren op 10 augustus 1903 in Loon op Zand. Volgt XI-ab.
7 Laurentius van Boxtel, geboren op 25 april 1905 in Loon op Zand. Volgt XI-ac.
8 Johanna van Boxtel, geboren op 3 oktober 1906 in Loon op Zand. Volgt XI-ad.
9 Cornelis van Boxtel, geboren op 24 januari 1909 in Loon op Zand. Volgt XI-ae.
10 Johanna van Boxtel, geboren op 16 mei 1910 in Loon op Zand. Johanna is overleden op 9 juli 1978 in Kaatsheuvel, 68 jaar oud.
11 Hendrikus van Boxtel, geboren op 18 juli 1911 in Loon op Zand.
12 Jacoba van Boxtel, geboren op 1 februari 1913 in Loon op Zand.
13 Petronella van Boxtel, geboren op 20 augustus 1914 in Loon op Zand.
XI-y Hendrika van Boxtel is geboren op 18 juli 1896 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 125Geboorteaktenummer: 125], dochter van David van Boxtel (zie X-ab) en Gerdina Damen. Hendrika trouwde, 23 jaar oud, op 26 januari 1920 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 2] met Marinus van Corstanje, ongeveer 35 jaar oud. Marinus is geboren omstreeks 1885 in Loon op Zand, zoon van Karolus van Corstanje en Gerdina Briool.
XI-z Francisca van Boxtel is geboren op 23 februari 1900 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 41], dochter van David van Boxtel (zie X-ab) en Gerdina Damen. Francisca trouwde, 26 jaar oud, op 17 mei 1926 in Loon op Zand [bron: aktenr. 16] met Christiaan Johannes Matheijsen, ongeveer 25 jaar oud. Christiaan is geboren omstreeks 1901 in Waspik.
XI-aa Johannes van Boxtel is geboren op 24 juni 1902 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 140], zoon van David van Boxtel (zie X-ab) en Gerdina Damen. Johannes is overleden op 17 november 1965 in Tilburg, 63 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Bev. reg. Kaatsheuvel 1920-1939, blad 355
Adressen:
Hoofdstraat 105, Kaatsheuvel
Marktstraat 93v, Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
Johannes trouwde, 29 jaar oud, op 23 november 1931 in Loon op Zand met Maria Huberdina van Boxtel, 21 jaar oud. Zie XI-bn voor persoonsgegevens van Maria.
Kinderen van Johannes en Maria:
1 Laurentius van Boxtel, geboren op 11 april 1932 in Loon op Zand. Volgt XII-l.
2 Geradus Joannes van Boxtel, geboren op 18 november 1933 in Loon op Zand.
3 Henricus Gerardus (Henny) van Boxtel, geboren op 5 november 1934 in Kaatsheuvel (gem. Loon op Zand). Volgt XII-m.
4 Johannes Maria van Boxtel, geboren op 5 augustus 1936 in Loon op Zand.
5 Wilhelmina Maria van Boxtel, geboren op 31 oktober 1937 in Loon op Zand.
6 Huiberdina van Boxtel, geboren op 26 april 1939 in Loon op Zand.
XII-l Laurentius van Boxtel is geboren op 11 april 1932 in Loon op Zand, zoon van Johannes van Boxtel (zie XI-aa) en Maria Huberdina van Boxtel (zie XI-bn). Laurentius is overleden op 2 maart 2013, 80 jaar oud.
Notitie bij Laurentius: Vertrekt op 17-09-1936 naar St. Michielsgestel.
Adres:
vanaf 17-09-1936     Sint Michielsgestel
Laurentius trouwde met P Heijmans. P is geboren op 12 april 1936. P is overleden op 10 januari 2018, 81 jaar oud.
XII-m Henricus Gerardus (Henny) van Boxtel is geboren op 5 november 1934 in Kaatsheuvel (gem. Loon op Zand), zoon van Johannes van Boxtel (zie XI-aa) en Maria Huberdina van Boxtel (zie XI-bn). Henny is overleden op 30 april 2004 in Tilburg, 69 jaar oud. Henny trouwde met Ria Hooijmaijers.
XI-ab Cornelia van Boxtel is geboren op 10 augustus 1903 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 164], dochter van David van Boxtel (zie X-ab) en Gerdina Damen.
Beroep:
stikster
Cornelia trouwde, 21 jaar oud, op 29 juni 1925 in Loon op Zand met Gerardus P. Grootzwagers.
XI-ac Laurentius van Boxtel is geboren op 25 april 1905 in Loon op Zand, zoon van David van Boxtel (zie X-ab) en Gerdina Damen.
Notitie bij Laurentius: Vertrekt op 05-03-1936 naar Waalwijk.
Beroep:
schoenmaker
Laurentius trouwde, 30 jaar oud, op 22 februari 1936 in Waalwijk [bron: aktenr. 12] met Adriana Henrica Leijtens, ongeveer 22 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1914 in Waalwijk, dochter van Adrianus Antonius Leijtens en Petronella Jolie.
XI-ad Johanna van Boxtel is geboren op 3 oktober 1906 in Loon op Zand, dochter van David van Boxtel (zie X-ab) en Gerdina Damen. Johanna is overleden op 13 augustus 1990 in Waalwijk, 83 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Vertrekt naar Waspik op 18-07-1927.
Vertrekt op 25-05-1937 naar Den Haag.
Beroep:
stikster
Johanna trouwde, 30 jaar oud, op 16 november 1936 in Loon op Zand met Johannes Brokken.
XI-ae Cornelis van Boxtel is geboren op 24 januari 1909 in Loon op Zand, dochter van David van Boxtel (zie X-ab) en Gerdina Damen. Cornelis is overleden op 8 februari 1994 in Vught, 85 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Vertrekt op 02-06-1937 naar Haarlem.
Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op 10 juli 1937 in Waalwijk [bron: aktenr. 53] met Anna Verhoeven, ongeveer 21 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1916 in Waalwijk, zoon van Marinus Verhoeven en Cornelia Couwenberg.
X-ac Hendrikus van Boxtel is geboren op 9 april 1873 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 36], zoon van Cornelis van Boxtel (zie IX-q) en Hendrina Verduin. Hendrikus is overleden op 13 augustus 1942 in Loon op Zand, 69 jaar oud.
Adres:
Kaatsheuvel (G164)
Beroep:
schoenmaker
Hendrikus trouwde, 26 jaar oud, op 2 november 1899 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 54] met Adriana Cornelia Raaijmakers, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Adriana: Bev.reg. Kaatsheuvel 1890/1920 blad 329
Bev.reg. Kaatsheuvel 1920/1939 blad 343
Adriana is geboren op 8 september 1879 in Dongen, dochter van Hendrikus Raaijmakers en Maria Zacht.
Kinderen van Hendrikus en Adriana:
1 Cornelis Henricus van Boxtel, geboren op 23 mei 1900 in Loon op Zand. Volgt XI-af.
2 Maria van Boxtel, geboren op 17 juni 1902 in Loon op Zand. Volgt XI-ag.
3 Henrica van Boxtel, geboren op 15 maart 1904 in Loon op Zand. Volgt XI-ah.
4 Gerarda Cornelia van Boxtel, geboren op 25 april 1906 in Loon op Zand.
5 Joanna Martina van Boxtel, geboren op 16 januari 1908 in Kaatsheuvel ( gem. Loon op Zand). Volgt XI-ai.
6 Cornelia van Boxtel, geboren op 1 augustus 1910 in Loon op Zand. Volgt XI-aj.
7 Gerardus Henricus Marinus van Boxtel, geboren op 9 juni 1913 in Kaatsheuvel, gem. Loon op Zand. Volgt XI-ak.
8 Gerarda van Boxtel, geboren op 28 maart 1916 in Loon op Zand.
9 Johanna Maria van Boxtel, geboren op 4 augustus 1919 in Loon op Zand.
XI-af Cornelis Henricus van Boxtel is geboren op 23 mei 1900 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 112], zoon van Hendrikus van Boxtel (zie X-ac) en Adriana Cornelia Raaijmakers.
Notitie bij Cornelis: Op 18-08-1924 vertrek hij met vrouw en dochter Johanna naar Sprang-Capelle, Sprangsestraat.
Op 28-08-1925 keren zij terug vanuit Sprang-Capelle.
Adres:
Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 5 mei 1924 in Loon op Zand met Cornelia van Gool, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Cornelia: Bev.reg. Kaatsheuvel 1920-1939, blad 318
Cornelia is geboren op 16 november 1902 in Loon op Zand.
Kinderen van Cornelis en Cornelia:
1 Johanna van Boxtel, geboren op 28 juni 1923 in Loon op Zand.
2 Hendrikus Hubertus van Boxtel, geboren op 11 september 1924 in Kaatsheuvel, gem. Loon op Zand. Volgt XII-n.
3 Huberta Johanna van Boxtel, geboren op 30 januari 1926 in Loon op Zand.
4 Adriana van Boxtel, geboren op 22 maart 1929 in Loon op Zand.
5 Maria Theresia van Boxtel, geboren op 22 juli 1930 in Loon op Zand.
6 Antonia van Boxtel, geboren op 13 april 1932 in Loon op Zand.
7 Gerardus Cornelis van Boxtel, geboren op 6 mei 1935 in Loon op Zand.
8 Antonius Johannis van Boxtel, geboren op 3 april 1938 in Loon op Zand.
XII-n Hendrikus Hubertus van Boxtel is geboren op 11 september 1924 in Kaatsheuvel, gem. Loon op Zand, zoon van Cornelis Henricus van Boxtel (zie XI-af) en Cornelia van Gool. Hendrikus is overleden op 30 april 1973 in Waalwijk, 48 jaar oud. Hendrikus trouwde met Clasina Johanna Smans.
XI-ag Maria van Boxtel is geboren op 17 juni 1902 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 138], dochter van Hendrikus van Boxtel (zie X-ac) en Adriana Cornelia Raaijmakers.
Beroep:
stikster
Maria trouwde, 22 jaar oud, op 4 mei 1925 in Loon op Zand met A.P.M. Lugters.
XI-ah Henrica van Boxtel is geboren op 15 maart 1904 in Loon op Zand, dochter van Hendrikus van Boxtel (zie X-ac) en Adriana Cornelia Raaijmakers.
Beroep:
stikster
Henrica trouwde, 22 jaar oud, op 31 mei 1926 in Loon op Zand met Ludovicus W. van Ree.
XI-ai Joanna Martina van Boxtel is geboren op 16 januari 1908 in Kaatsheuvel ( gem. Loon op Zand), dochter van Hendrikus van Boxtel (zie X-ac) en Adriana Cornelia Raaijmakers. Joanna is overleden op 23 maart 1983 in Tilburg, 75 jaar oud. Joanna:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 7 mei 1934 in Loon op Zand met Cornelis Laros.
(2) trouwde, minstens 26 jaar oud, na 1934 met N.N. v.d. Aarden.
XI-aj Cornelia van Boxtel is geboren op 1 augustus 1910 in Loon op Zand, dochter van Hendrikus van Boxtel (zie X-ac) en Adriana Cornelia Raaijmakers. Cornelia trouwde, 21 jaar oud, op 10 augustus 1931 in Loon op Zand met Hubertus M. de Benis.
XI-ak Gerardus Henricus Marinus van Boxtel is geboren op 9 juni 1913 in Kaatsheuvel, gem. Loon op Zand, zoon van Hendrikus van Boxtel (zie X-ac) en Adriana Cornelia Raaijmakers. Gerardus is overleden op 25 mei 1996 in Kaatsheuvel, 82 jaar oud. Gerardus trouwde met Antonia J. Dingemans.
X-ad Johannes van Boxtel is geboren op 9 februari 1875 in Loon op Zand [bron: aktnr. 35], zoon van Cornelis van Boxtel (zie IX-q) en Hendrina Verduin. Johannes is overleden na 13 mei 1924, minstens 49 jaar oud.
Notitie bij Johannes: In het jaar duizend achthonderd vijf en zeventig, den negenden februari, verscheen voor ons Ambtenaar der Burgelijken Stand der Gemeente Loon op Zand, provincie Noord-Brabant; Cornelis van Boxtel, acht en twintig jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Loon op Zand, die verklaarde dat op de negenden februari dezes jaars, des voormiddag één ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk; Regtvaart nummer vijfhonderd vijf en tachtig is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijne echtgenoote Hendrina Verduijn, aan welk kind wordt gegeven de voornaam van Johannes.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus van Woensel, oud vijf en zestig jaren, zonder beroep en Pieter Couwenberg, oud negen en twintig jaren, van beroep gemeenteontvanger, beiden wonende te Loon op Zand.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en, na voorlezing onderteekend met den getuigen, hebbende de ’aangever’ verklaard wegens ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.Bev.reg. Kaatsheuvel 1890-1920 vermeld als geb.datum 30-04-1872
Adres:
Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
Johannes trouwde, 21 jaar oud, op 18 januari 1897 in Loon op Zand [bron: aktenummer: 1] met Maria Laros, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Maria: In het jaar achtienhonderd zeven en negentig, den achttienden januari zijn voor ons, Ambtenaar der Burgelijken Stand der Gemeente Loon op Zand, in het openbaar, in tegenwoordigheid van;
1. Hendrik van den Assem, oud vier en vijftig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Loon op
Zand.
2. Hendrikus Hesselmans, oud acht en veertig jaren, zonder beroep wonende te Loon op Zand.
3. Daniël van Boxtel, oud drie en vijftig jaren, van beroep scharenslijper wonende te Loon op Zand.
4. Hendrik van Boxtel, oud drie en twintig jaren, van beroep scharenslijper wonende te Loon op Zand.
verschenen; ter eenre;
Johannes van Boxtel, oud een en twintig jaren, geboren te Loon op Zand, van beroep schoenmaker wonende te Loon op Zand, minderjarig zoon van de echtelieden Cornelis van Boxtel, schoenmaker en Hendrina Verduin, zonder beroep beiden wonende te Loon op Zand,
en ter andere zijde;
Maria Laros, oud twintig jaren, geboren te Loon op Zand, zonder beroep wonende te Loon op Zand, minderjarig dochter van de echtelieden Gerrit Laros, schoenmaker en Pietronella van Riel, zonder beroep, beiden wonende te Loon op Zand.

Huwelijkse afkondigingen op den eersteZondag den zesden september en den tweede Zondag den dertienden september dezes jaars.

Verplichting aan nationale militie voldaan.
Den vader van den bruidegom en der vader der bruid, allen alhier tegenwoordig en verklaren in dit huwelijk toe te stemmen, terwijl den vader van den bruidegom verklaart dat de toestemming van de moeder van den bruidegom is gevraagt geweest.Bev.reg. Kaatsheuvel 1890-1920, blad 328-335.
Bev.reg. Kaatsheuvel 1890-1920, blad 352
Maria is geboren op 18 oktober 1874 in Loon op Zand, dochter van Gerrit Laros en Pietronella van Riel. Maria is overleden op 13 mei 1924 in Kaatsheuvel, 49 jaar oud [bron: aktenr. 71].
Notitie bij Maria: Veschenen op den vierden december achttienhonderd zes en zeventig;
Gerrit Laros, oud zes en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende te Loon op Zand, die ons verklaarde dat op den derden december, des voormiddags ten elf ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk; Berndijk, nummer vijfhonderd twee en zestig, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne echtgenoote Pietronella van Riel, zonder beroep wonende alhier, aan welk kind wordt gegeven de voornaam van Maria.
Deze verklaring geschied in tegenwoordigheid van Cornelis van de Mantel, oud acht en twintig jaren en Adriaan Bool, twee en dertig jaren, beiden schoenmakers en wonende alhier. Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en, na voorlezing onderteekend met de getuigen.

Overlijden;
Verschenen den dertienden mei negentien honderd vier en twintig; Ignatius van de Wouw, 53 jaren, schoenmaker, wonende te Loon op Zand en Adrianus de Man, 35 jaren, schoenmaker wonende te Loon op Zand, die verklaarden dat op den dertienden mei dezes jaars, des voormiddags ten vijf ure, binnen deze gemeente is overleden:
Maria Laros, echtgenoote van Johannes van Boxtel, oud zeven en veertig jaren, geboren te Loon op Zand, zonder beroep wonende te Loon op Zand, dochter van Gerrit Laros, overleden en Pietronella van Riel, zonder beroep wonende te Loon op Zand.
Kinderen van Johannes en Maria:
1 Henrica Pieternella Maria van Boxtel, geboren op 30 mei 1897 in Loon op Zand. Volgt XI-al.
2 Gerardus van Boxtel, geboren op 27 april 1899 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 95].
Beroep:
schoenmaker
3 Christianus van Boxtel, geboren op 26 augustus 1900 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 185]. Christianus is overleden op 8 december 1900 in Kaatsheuvel, 3 maanden oud.
4 Pieternella Johanna Maria van Boxtel, geboren op 7 mei 1901 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 101].
Notitie bij Pieternella: Vertrekt op 01-02-1923 naar Tilburg.
5 Gerardus Cornelis van Boxtel, geboren op 21 juli 1903 in Loon op Zand. Volgt XI-am.
6 Cornelis Johannes van Boxtel, geboren op 25 januari 1906 in Loon op Zand.
Notitie bij Cornelis: Vertrekt op 12-04-1930 naar Eindhoven.
Beroep:
schoenmaker
7 Johannes Gerardus van Boxtel, geboren op 22 maart 1908 in Loon op Zand. Volgt XI-an.
8 Gerdina Cornelia Maria van Boxtel, geboren op 29 mei 1910 in Loon op Zand.
Notitie bij Gerdina: Vertrekt op 28-05-1931 naar Goirle.
9 Laurentius Marinus van Boxtel, geboren op 9 maart 1912 in Loon op Zand. Volgt XI-ao.
10 Geertruida Josepha van Boxtel, geboren op 12 maart 1914 in Loon op Zand. Volgt XI-ap.
11 Maria van Boxtel, geboren op 18 november 1916 in Loon op Zand.
12 Petrus van Boxtel, geboren op 22 april 1919 in Loon op Zand.
Notitie bij Petrus: Vertrekt op 14-09-1938 naar Dordtrecht.
Ingeschreven 24-02-1939 vanuit Dordtrecht.
Beroep:
schoenmaker
XI-al Henrica Pieternella Maria van Boxtel is geboren op 30 mei 1897 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 135], dochter van Johannes van Boxtel (zie X-ad) en Maria Laros. Henrica is overleden op 2 januari 1920 in Waalwijk, 22 jaar oud. Henrica trouwde, 22 jaar oud, op 6 oktober 1919 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 51] met Martinus Kipping.
Notitie bij het huwelijk van Henrica en Martinus: _FREL Natural
_MREL Natural
Martinus is geboren in Waalwijk, zoon van Alphonsus Gerardus Kipping en Maria Catharina Laros.
Kind van Henrica en Martinus:
1 Alfonsus J. Kipping, geboren op 19 december 1919 in Loon op Zand.
Notitie bij Alfonsus: Tweede naam niet leesbaar door doorhaling
XI-am Gerardus Cornelis van Boxtel is geboren op 21 juli 1903 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 150], zoon van Johannes van Boxtel (zie X-ad) en Maria Laros.
Notitie bij Gerardus: Vertrekt op 26-08-1926 naar Rotterdam.
Adres:
Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
Gerardus trouwde in unknown met Antonetta Petronella Korthout.
Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Antonetta: _FREL Natural
_MREL Natural
_FREL Natural
_MREL Natural
Bev.reg. Kaatsheuvel 1920-1938, blad 324
Antonetta is geboren op 13 maart 1901 in Waalwijk.
Kinderen van Gerardus en Antonetta:
1 Marinus Johannes van Boxtel, geboren op 25 oktober 1926 in Loon op Zand. Marinus is overleden op 2 december 1926 in Kaatsheuvel, 1 maand oud.
2 Marinus Johannes van Boxtel, geboren op 30 oktober 1928 in Loon op Zand.
XI-an Johannes Gerardus van Boxtel is geboren op 22 maart 1908 in Loon op Zand, zoon van Johannes van Boxtel (zie X-ad) en Maria Laros.
Notitie bij Johannes: Vertrekt op 03-07-1933 naar Dordtrecht.
Adres:
Kaatsheuvel
Beroepen:
scharenslijper
schoenmaker
Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 3 augustus 1933 in Dordrecht met Francesca van Dongen, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Francesca: Ingekomen op 11-09-1934 vanuit Dordtrecht, vertrekken op 08-09-1939 naar Dordtrecht.
Bev.reg. Kaatsheuvel 1920-1939, blad 357.

Bron huwelijk en kinderen: Riek van Boxtel <riekpiet@casema.nl>
Francesca is geboren op 30 januari 1912 in ’s-Hertogenbosch, dochter van Nicolaas Adrianus van Dongen en Maria Berbara Kusters.
Kinderen van Johannes en Francesca:
1 Maria Barbara van Boxtel, geboren op 8 juni 1934 in Eindhoven.
2 Nicolaas Johannes van Boxtel, geboren op 11 oktober 1935 in Loon op Zand.
3 Johannes Wilhelmus van Boxtel, geboren op 27 februari 1937 in Loon op Zand.
4 Maria Johanna van Boxtel, geboren op 24 september 1939 in Tilburg.
5 N.N. van Boxtel, geboren op 2 april 1943 in Tilburg. N.N. is overleden op 2 april 1943 in Tilburg, geen dag oud.
6 Hendrika Cornelia van Boxtel, geboren op 10 augustus 1944 in ’s-Gravenhage.
7 Wilhelmus Gerardus van Boxtel, geboren op 21 mei 1946 in ’s-Gravenhage.
8 Francina Cornelia van Boxtel, geboren op 21 mei 1946 in ’s-Gravenhage.
XI-ao Laurentius Marinus van Boxtel is geboren op 9 maart 1912 in Loon op Zand, zoon van Johannes van Boxtel (zie X-ad) en Maria Laros. Laurentius is overleden op 9 februari 1988 in Tilburg, 75 jaar oud [bron: Tilburg bidprentjes inventarisnummer 0410 (isis)].
Notitie bij Laurentius: Vertrekt op 09-01-1933 naar Breda.
Ingeschreven 12-09-1933 vanuit Eindhoven.
Vertrekt op 31-01-1934 naar Eindhoven.
Ingeschreven 09-01-1935 vanuit Eindhoven.
Adres:
Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
Laurentius:
(1) trouwde met Adriana Henrica Petronella Lievens. Adriana is geboren op 24 juni 1924 in Tilburg. Adriana is overleden op 30 maart 1991 in Tilburg, 66 jaar oud.
(2) trouwde, 23 jaar oud, op 9 november 1935 in Loon op Zand [bron: aktenr. 52] met Adriana Maria Evers Zuidweg, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Laurentius en Adriana: Bev.reg. Kaatsheuvel 1920-1939, blad 366
Adriana is geboren op 21 december 1912 in Loon op Zand, dochter van Hendricus Evers Zuidweg en Cornelia Hessels.
Kinderen van Laurentius en Adriana (2):
1 Johannes Cornelis van Boxtel, geboren op 30 mei 1933 in Loon op Zand.
2 Maria Cornelia van Boxtel, geboren op 12 september 1936 in Loon op Zand.
3 Cornelia Maria van Boxtel, geboren op 20 november 1937 in Loon op Zand.
XI-ap Geertruida Josepha van Boxtel is geboren op 12 maart 1914 in Loon op Zand, dochter van Johannes van Boxtel (zie X-ad) en Maria Laros. Geertruida is overleden op 5 september 1999 in Waalwijk, 85 jaar oud.
Notitie bij Geertruida: Vertrekt op 03-04-1939 naar Sprang-Capelle.
Geertruida trouwde met André Versteeg.
X-ae Johanna van Boxtel is geboren op 27 november 1880 in Loon op Zand, dochter van Cornelis van Boxtel (zie IX-q) en Hendrina Verduin. Johanna is overleden op 11 juni 1928 in Loon op Zand, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 55]. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 17 april 1901 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 4] met Wilhelmus Valk, 22 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 2 november 1878 in Loon op Zand, zoon van Martinus Johannes Valk en Elisabeth Govers. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: aktenr. 254].
Kinderen van Johanna en Wilhelmus:
1 Lamberta Valk, geboren in Loon op Zand. Volgt XI-aq.
2 Martina Valk. Martina is overleden op 12 april 1907 in Loon op Zand. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 61 (BHIC)].
3 Martina Valk, geboren op 12 mei 1908 in Loon op Zand. Volgt XI-ar.
XI-aq Lamberta Valk is geboren in Loon op Zand, dochter van Wilhelmus Valk en Johanna van Boxtel (zie X-ae). Lamberta trouwde op 19 september 1921 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 53] met Henricus Andreas Verhoeven. Henricus is geboren in Loon op Zand, zoon van Adriaan Verhoeven en Johanna Maria van den Broek.
XI-ar Martina Valk is geboren op 12 mei 1908 in Loon op Zand, dochter van Wilhelmus Valk en Johanna van Boxtel (zie X-ae). Martina trouwde, 26 jaar oud, op 29 oktober 1934 in Loon op Zand [bron: Pascal van Boxtel] met Gerardus van Boxtel, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Martina en Gerardus: Vertrekken op 07-10-1938 naar Haarlem.
Bev.reg. Kaatsheuvel 1920-1939 blad 323
Zie XI-bl voor persoonsgegevens van Gerardus.
Kinderen van Martina en Gerardus:
1 Martina Johanna Henrica van Boxtel, geboren op 5 juli 1941 in Loon op Zand.
2 Laurentius Gerardus van Boxtel, geboren op 28 januari 1946 in Loon op Zand. Volgt XII-o.
XII-o Laurentius Gerardus van Boxtel is geboren op 28 januari 1946 in Loon op Zand, zoon van Gerardus van Boxtel (zie XI-bl) en Martina Valk (zie XI-ar).
Adres:
Waalwijk
Laurentius:
(1) trouwde met Dina Pieterdina Hendrika Oosting. Dina is geboren op 22 augustus 1946. Dina trouwde later na 1980 met Jan Cox.
(2) trouwde, minstens 34 jaar oud, na 1980 met N.N..
Kinderen van Laurentius en Dina:
1 Gerard van Boxtel, geboren op 6 augustus 1967 in Haarlem. Volgt XIII-d.
2 Pascal van Boxtel, geboren op 6 mei 1969 in Haarlem. Volgt XIII-e.
3 Vincent van Boxtel, geboren op 28 maart 1973 in Waalwijk. Volgt XIII-f.
XIII-d Gerard van Boxtel is geboren op 6 augustus 1967 in Haarlem, zoon van Laurentius Gerardus van Boxtel (zie XII-o) en Dina Pieterdina Hendrika Oosting.
Adres:
Tilburg (Reeshof)
Gerard trouwde, 24 jaar oud, op 12 juni 1992 in Tilburg met Rachel Johanna Heefer, 20 jaar oud. Rachel is geboren op 16 maart 1972 in Tilburg, dochter van Hubertus Cornelius Johannes Antonius Heefer en Johanna Maria Adriana Eppenhof.
Kinderen van Gerard en Rachel:
1 Raven Larenskevan Boxtel, geboren op 19 augustus 1999 in Tilburg.
2 Gallyon van Boxtel, geboren op 11 juli 2005 in Tilburg.
XIII-e Pascal van Boxtel is geboren op 6 mei 1969 in Haarlem, zoon van Laurentius Gerardus van Boxtel (zie XII-o) en Dina Pieterdina Hendrika Oosting. Pascal trouwde, 30 jaar oud, op 14 juli 1999 in Kaatsheuvel met Patricia Heiltje Adriana Antonia Le Sage, 26 jaar oud. Patricia is geboren op 9 augustus 1972 in Sprang-Capelle, dochter van Gerrit Andries Le Sage en Thea de Jong.
XIII-f Vincent van Boxtel is geboren op 28 maart 1973 in Waalwijk, zoon van Laurentius Gerardus van Boxtel (zie XII-o) en Dina Pieterdina Hendrika Oosting. Vincent begon een relatie met Sandra Damen.
X-af Laurentius van Boxtel is geboren op 3 juni 1886 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand BS geboorten 1886 (RA Tilburg) Burgerlijke Stand (1657 akte 118)], zoon van Cornelis van Boxtel (zie IX-q) en Hendrina Verduin.
Adres:
Kaatsheuvel (B335)
Beroep:
schoenmaker
Laurentius trouwde, 24 jaar oud, op 24 april 1911 in Loon op Zand [bron: aktenummer: 10] met Jacoba Damen, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Laurentius en Jacoba: Bev. reg. Kaatsheuvel 1890-1920 blad 336-345
Bev. reg. Kaatsheuvel 1920-1934 blad 364
Jacoba is geboren op 26 april 1891 in Loon op Zand, dochter van Martinus Damen en Cornelia van Wanrooij.
Kinderen van Laurentius en Jacoba:
1 Cornelia van Boxtel, geboren op 17 februari 1912 in Loon op Zand. Volgt XI-as.
2 Henrica van Boxtel, geboren op 2 november 1913 in Loon op Zand. Volgt XI-at.
3 Cornelis van Boxtel, geboren op 1 maart 1916 in Loon op Zand. Volgt XI-au.
4 Martina Maria van Boxtel, geboren op 24 juni 1917 in Loon op Zand. Martina is overleden op 12 november 1918 in Kaatsheuvel, 1 jaar oud.
5 Martina Maria van Boxtel, geboren op 16 juli 1920 in Loon op Zand.
6 Marinus Cornelis van Boxtel, geboren op 5 december 1921 in Loon op Zand.
7 Laurentius van Boxtel, geboren op 11 maart 1925 in Loon op Zand. Laurentius is overleden op 20 maart 1925 in Kaatsheuvel, 9 dagen oud.
8 Wilhelmus Martinus van Boxtel, geboren op 16 april 1927 in Loon op Zand.
9 Jacoba Maria van Boxtel, geboren op 26 maart 1928 in Loon op Zand. Jacoba is overleden op 24 april 1928 in Kaatsheuvel, 29 dagen oud.
10 Jacoba Maria van Boxtel, geboren op 26 september 1929 in Loon op Zand. Jacoba is overleden op 22 juni 1939 in Tilburg, 9 jaar oud.
11 Henricus Cornelis van Boxtel, geboren op 31 januari 1931 in Loon op Zand.
12 Gerardus van Boxtel, geboren op 28 januari 1932 in Loon op Zand.
13 Petrus Johannes van Boxtel, geboren op 11 mei 1933 in Loon op Zand. Petrus is overleden op 27 juli 1933 in Tilburg, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 73 (RAT)].
14 Jacobus Petrus van Boxtel, geboren op 17 augustus 1934 in Kaatsheuvel, gem. Loon op Zand. Volgt XI-av.
15 Catharina Pieternella van Boxtel, geboren op 6 november 1935 in Loon op Zand.
16 Johanna Cornelia van Boxtel, geboren op 4 december 1936 in Loon op Zand.
XI-as Cornelia van Boxtel is geboren op 17 februari 1912 in Loon op Zand, dochter van Laurentius van Boxtel (zie X-af) en Jacoba Damen.
Notitie bij Cornelia: Vertrekt op 01-02-1939 naar Waalwijk.
Cornelia trouwde, 27 jaar oud, op 4 maart 1939 met J.J. Lammers.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en J.J.: Huwelijksdatum moeilijk leesbaar.
XI-at Henrica van Boxtel is geboren op 2 november 1913 in Loon op Zand, dochter van Laurentius van Boxtel (zie X-af) en Jacoba Damen. Henrica trouwde, 22 jaar oud, op 27 juni 1936 in Loon op Zand met L. van de Wouw.
XI-au Cornelis van Boxtel is geboren op 1 maart 1916 in Loon op Zand, zoon van Laurentius van Boxtel (zie X-af) en Jacoba Damen. Cornelis is overleden op 8 juni 1995 in Tilburg, 79 jaar oud.
Adressen:
Kaatsheuvel
Heulstraat 33, Loon op Zand
Mandschesteeg 81, Loon op Zand
Beroep:
koopman in schoenen
Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 29 april 1939 in Loon op Zand met Gerarda Johanna Laros, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Gerarda: Bev.reg. 1920-1939 Kaatsheuvel 1920-1939, blad 315.
Gerarda is geboren op 31 maart 1918 in Loon op Zand.
Kinderen van Cornelis en Gerarda:
1 Johanna Maria Gerarda van Boxtel, geboren op 15 juni 1937 in Loon op Zand.
2 Laurentius Johannes van Boxtel, geboren op 3 juni 1939 in Loon op Zand.
XI-av Jacobus Petrus van Boxtel is geboren op 17 augustus 1934 in Kaatsheuvel, gem. Loon op Zand, zoon van Laurentius van Boxtel (zie X-af) en Jacoba Damen. Jacobus is overleden op 22 februari 1987 in Kaatsheuvel, 52 jaar oud. Jacobus:
(1) trouwde met N.N. van Boxtel.
(2) trouwde met N.N. van Oorschot.
IX-r Johannes van Boxtel is geboren op 6 maart 1852 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenr. 29, aangifte 01-10-1850], zoon van David van Boxtel (zie VIII-s) en Geertruij Valk. Johannes is overleden op 21 juli 1878 in Loon op Zand, 26 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Geboorteaktenr. 29, aangifte 01-10-1850:
Aangevers: David van Boxtel, schoenmaker, 33 jaren, wonende te Loon op Zand, welke in tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Adriaan Peijnenburg, schoenmaker, 26 jaren en Willem Peijnenburg, schoenmaker, agt en dertig jaren, welk ons heeft verklaard dat Geertruij Valk, 35 jaren, zonder beroep, wonende te Loon op Zand, huisvrouw van hem comperant, bevallen is van een kind van het mannelijke geslacht, geboren alhier wijk Hooge Zandschel, de 30e september 1850 om 4 ure des namiddags, en aan dat kind te geven de voornaam van Johannes.
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 4 oktober 1875 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 41] met Ida van den Hout, ongeveer 20 jaar oud. Ida is geboren omstreeks 1855 in Loon op Zand, dochter van Hendrik van den Hout en Johanna Kroot.
Kinderen van Johannes en Ida:
1 Geertruij van Boxtel, geboren op 4 augustus 1876 in Loon op Zand. Geertruij is overleden op 31 mei 1878 in Loon op Zand, 1 jaar oud.
2 Hendrika van Boxtel, geboren op 5 september 1877 in Loon op Zand. Volgt X-ag.
X-ag Hendrika van Boxtel is geboren op 5 september 1877 in Loon op Zand, dochter van Johannes van Boxtel (zie IX-r) en Ida van den Hout. Hendrika is overleden op 21 november 1952 in Loon op Zand, 75 jaar oud. Hendrika trouwde, 32 jaar oud, op 9 mei 1910 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 19] met Hendrik Ypelaar, ongeveer 43 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1867 in Loon op Zand, zoon van Hendrik Ypelaar en Alida Lugters.
Beroep:
schoenmaker
VIII-t Antonia van Boxtel is geboren op 10 juni 1820 in Loon op Zand, dochter van Gerard van Boxtel (zie VII-l) en Petronella Damen. Antonia is overleden op 25 november 1904 in Loon op Zand, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 145 (RAT)]. Antonia trouwde, 28 jaar oud, op 28 juni 1848 in Loon op Zand [bron: aktenummer: 24] met Peter Laros, 24 jaar oud. Peter is geboren op 7 mei 1824 in Loon op Zand, zoon van Jan Laros en Adriana van den Hoven. Peter is overleden op 29 mei 1891 in Loon op Zand, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 72 (RAT)].
VII-m Henricus van Boxtel, zoon van Henricus van Boxtel (zie VI-e) en Anthonia Damen. Hij is gedoopt op 2 maart 1792 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg186v)]. Bij de doop van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaa Luchters en Nicolaus van Boxtel (1778-1808) [zie VII-k] [broer].
Notitie bij de geboorte van Henricus: Ook wel Henrij van Boxtel genaamd.
Henricus is overleden op 28 juni 1871 in Loon op Zand, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 128]. Bij de overlijdensaangifte van Henricus waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Hendrik Simon Mallee (geb. ±1828) en Dirk van Boxtel (1831-1896) [zie VIII-x] [zoon].
Beroep:
schoenmaker
Getuige bij:
overlijdensaangifte Lucia Marcus (1793-1847) [zie VII-m]    [echtgenoot]   [bron: aktenr. 132]
Henricus trouwde, 21 jaar oud, op 30 september 1813 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 15] met Lucia Marcus, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Henricus en Lucia: Getuigen Huwelijk:
Carel Maasen, schoenmaker, 38 jaren, Nicolaas Brands, schoenmaker, 32 jaren, Joseph van Vught, beroep onleesbaar, 34 jaren en Willem Verhoeven, beroep onleesbaar, 49 jaren allen wonende te Loon op Zand.

Getuigen Kerkelijk huwelijk:
Jean Leemakers en Gerard Mandemakers.
Lucia is een dochter van Stephanus (Etienne) Marcus en Henrica Daemen. Zij is gedoopt op 21 januari 1793 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg185v)]. Bij de doop van Lucia waren de volgende getuigen aanwezig: Gerardus Daemen en Joanna Reeles.
Notitie bij de geboorte van Lucia: Doopgetuigen: Gerardus Daemen en Joanna Reeles.
Lucia is overleden op 1 september 1847 in Loon op Zand, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 132]. Bij de overlijdensaangifte van Lucia waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus van Boxtel (1792-1871) [zie VII-m] [echtgenoot] en Michiel van den Hoven (geb. ±1810).
Notitie bij Lucia: Achternaam ook wel Lucia Merkus/Merkens/ Markus.
Beroep:
mattenmaakster
Kinderen van Henricus en Lucia:
1 Hendrik van Boxtel, geboren op 11 augustus 1814 in Loon op Zand. Volgt VIII-u.
2 Willem van Boxtel, geboren op 3 oktober 1816 in Loon op Zand. Volgt VIII-v.
3 Jan van Boxtel, geboren op 17 maart 1819 in Loon op Zand. Jan is overleden op 7 maart 1840 in Loon op Zand, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 38 (RAT)].
4 Steven van Boxtel, geboren op 17 juli 1821 in Loon op Zand. Steven is overleden op 17 februari 1840 in Loon op Zand, 18 jaar oud.
5 Antonia van Boxtel, geboren op 12 juli 1823 in Loon op Zand. Volgt VIII-w.
6 Hendrien van Boxtel, geboren op 20 september 1825 in Loon op Zand. Hendrien is overleden op 20 maart 1836 in Loon op Zand, 10 jaar oud.
7 Huiberdien van Boxtel, geboren op 30 juli 1828 in Loon op Zand. Huiberdien is overleden op 11 december 1861 in Loon op Zand, 33 jaar oud.
8 Dirk van Boxtel, geboren op 30 maart 1831 in Loon op Zand. Volgt VIII-x.
9 Nicolasien van Boxtel, geboren op 16 juni 1834 in Loon op Zand. Volgt VIII-y.
VIII-u Hendrik van Boxtel is geboren op 11 augustus 1814 in Loon op Zand [bron: Geen aktenr. bladzijde 37r], zoon van Henricus van Boxtel (zie VII-m) en Lucia Marcus.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Geboorteakte, aangifte op 12-08-1814:
Aangever: Hendrik van Boxtel, schoenmaker, 22 jaren, wonende binnen deze gemeente, welke mij heeft gepresenteerd een kind van het mannelijk geslacht, geboren den elfden van den tegenwoordige maand, ’s morgens omtrent half twee uure uit Hendrik van Boxtel, schoenmaker, 22 jaren en uit Lucia Marcus, echtgenote, beiden wonende binnen dezer gemeente, aan welk hij heeft verklaard het kind te willen geven de voornaam van Hendrik.
Getuigen: Adriaan Zijlmans, schoenmaker, 30 jaren en Hendrik Brands, schoenmaker, 26 jaren.
Hendrik is overleden op 30 januari 1853 om 21:30 in Loon op Zand, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 19].
Notitie bij overlijden van Hendrik: aktenr. 19:
Aangevers: Hendrik van Boxtel, 61 jaren, schoenmaker, vader van de overledene en Adriaan Dingemans, 36 jaren, mattenmaker.
Verklaard dat op den dertigsten january dezes jaars, des namiddag ten half tien ure te Loon op Zand is overleden Hendrik van Boxtel, 38 jaren, geboren en wonende te Loon op Zand, schoenmaker, echtgenoot van Hendrika Hendriks, mattenmaakster, wonende te Loon op Zand, zoon van Hendrik van Boxtel, schoenmaker wonende te Loon op Zand en van Lucia Markus overleden.
Adres:
Beroep:
schoenmaker
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 31 januari 1839 in Loon op Zand [bron: aktenr. 5 (foto)] met Henrica Hendriksen, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Henrica: Huwelijksaktenr. 5:
Verschenen ter eenre: Hendrik van Boxtel, hil..en bij de negende afdeling Infanterie, jongeman geboren te Loon op Zand, 24 jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Loon op Zand, meerderjarig zoon van hendrik van Boxtel, van beroep schoenmaker, wonende te Loon op Zand, thans hier tegenwoordig en tot de voltrekking van het in deze bedoelde huwelijk zijne toestemming gevende en van Lucia Marcus, zonder beroep, wonende te Loon op Zand, thans hier tegenwoordig en hare toestemming tot voltrekking van het in deze bedoelde huwelijk gevende, bruidegom, ter eenre;
Henrica Hendriksen, jonge dochter geboren te Loon op Zand, oud dertig jaren van beroep mattenmaakster, meerder jarig dochter van Antonie Hendriksen, van beroep en woonplaats onbekend en van Geertrui Ligtvoet, van beroep mattenmaakster, wonende te Loon op Zand, bruid, ter andere zijde.
Huwelijksgetuigen:
Jan van der Hammen, schoenmaker, 46 jaren, Pieter Brands, smit. 41 jaren, Arnoldus Dankers, schoenmaker, 30 jaren en Cornelis van Iersel, schoenmaker, 40 jaren, alle geen bloedverwanten.

Nationale Militie: lichting 1833.

Huwelijkse bijlagen: Extracten van geboorte van bruid en bruidegom, Nationale Militie,
Henrica is geboren op 19 januari 1809 in Kaatsheuvel [bron: Kaatsheuvel RK dopen 1796-1810 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 42, pg59)], dochter van Antonie Hendriksen en Geertruij Ligtvoet. Henrica is overleden op 17 februari 1887 in Loon op Zand, 78 jaar oud.
Notitie bij Henrica: Achternaam ook wel Hendriks.
Doopgetuigen: Joannes Hendriksen en Gertrudis Lugters.
Kinderen van Hendrik en Henrica:
1 Hendrik van Boxtel, geboren op 28 april 1838 in Loon op Zand. Volgt IX-s.
2 Gerrit van Boxtel, geboren op 9 september 1840 in Loon op Zand. Volgt IX-t.
3 Steven van Boxtel, geboren op 16 februari 1843 in Loon op Zand. Volgt IX-u.
4 Antonie van Boxtel, geboren op 18 november 1845 in Loon op Zand.
Notitie bij de geboorte van Antonie: Geboorteakte 176.
Geboren op dinsdag om negen ure des morgens wijk Regtvaart.
Getuigen: Jan van der Horst, ....maker, 37 jaren en Peter Brands, smid, 47 jaren.
Antonie is overleden op 14 september 1848 in Loon op Zand, 2 jaar oud.
5 Lucia van Boxtel, geboren op 26 juni 1849 in Loon op Zand.
Notitie bij de geboorte van Lucia: Geboorteaktenr. 100
Geboren om 11 ure des voormiddag alhier op den Lage Zandschel.
Getuigen: adriaan Verhagen, bouwman, 55 jaren en Jacobus van Beek, bouwman, 40 jaren.
Lucia is overleden op 19 november 1853 in Loon op Zand, 4 jaar oud.
IX-s Hendrik van Boxtel is geboren op 28 april 1838 om 09:00 in Loon op Zand, zoon van Hendrik van Boxtel (zie VIII-u) en Henrica Hendriksen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30 april 1838 [bron: aktenr. 62]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Evert Wijtvliet (geb. ±1791) en Hendrik Couwenberg (geb. ±1802).
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Het kind in deze akte is volgens de kantmelding gewettigd bij huwelijk van de moeder Hendrika Hendriksen (met Hendrik van Boxtel) , gesloten te Loon op Zand op 31 januari 1839. De echtgenoot van de moeder is niet in de kantmelding vermeld
Hendrik is overleden op 16 december 1899 om 20:30 in Loon op Zand, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18 december 1899 [bron: aktenr. 223].
Adres:
Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op 8 juni 1865 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 25] met Johanna Maria Heeffer, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Johanna: Bev.reg. Kaatsheuvel 1890-1920 blad 319
Bev.reg. Kaatsheuvel 1920-1939, blad 328
Johanna is geboren op 16 september 1841 in Hilvarenbeek [bron: A.heeffer@hcc.net en genlias, ISIS], dochter van Eusebius Heeffer en Johanna Ansems. Johanna is overleden op 25 januari 1931 in Loon op Zand, 89 jaar oud.
Adres:
Kaatsheuvel
Beroep:
Schoenmaakster
Kinderen van Hendrik en Johanna:
1 Hendrika Adriana van Boxtel, geboren op 9 april 1866 in Loon op Zand. Volgt X-ah.
2 Adriana van Boxtel, geboren op 10 september 1867 in Loon op Zand. Volgt X-ai.
3 Josephina Maria van Boxtel, geboren op 2 februari 1869 in Loon op Zand. Volgt X-aj.
4 Antonia Wilhelmina van Boxtel, geboren op 2 april 1871 in Loon op Zand. Antonia is overleden op 15 oktober 1923 in Kaatsheuvel, 52 jaar oud.
5 Cornelis Josephus Hendrikus van Boxtel, geboren op 22 november 1876 in Loon op Zand. Volgt X-ak.
6 Henricus van Boxtel, geboren op 12 december 1878 in Loon op Zand. Volgt X-al.
7 Simon Adrianus van Boxtel, geboren op 8 juni 1886 in Kaatsheuvel ( gem. Loon op Zand). Volgt X-am.
X-ah Hendrika Adriana van Boxtel is geboren op 9 april 1866 in Loon op Zand, dochter van Hendrik van Boxtel (zie IX-s) en Johanna Maria Heeffer. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: aktenr. 67 (RAT)]. Hendrika trouwde, 26 jaar oud, op 2 juni 1892 in Waspik met Nicolaas Ijpelaar, 26 jaar oud. Nicolaas is geboren op 3 februari 1866 in Waspik, zoon van Hendrikus Ijpelaar en Petronella van de Laar.
Beroep:
schoenmaker
X-ai Adriana van Boxtel is geboren op 10 september 1867 in Loon op Zand, dochter van Hendrik van Boxtel (zie IX-s) en Johanna Maria Heeffer. Adriana trouwde, 39 jaar oud, op 29 november 1906 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 51] met Arnoldus Albertus de Wit. Arnoldus is geboren in Oosterhout, zoon van Johannes de Wit en Maria Anna Dank.
X-aj Josephina Maria van Boxtel is geboren op 2 februari 1869 in Loon op Zand, dochter van Hendrik van Boxtel (zie IX-s) en Johanna Maria Heeffer. Josephina trouwde, 24 jaar oud, op 14 augustus 1893 in Waspik [bron: aktenummer: 17] met Hendrikus Johannes de Bont, ongeveer 37 jaar oud. Hendrikus is geboren omstreeks 1856 in Waspik, zoon van Joghem de Bont en Wilmina Maria Barbara Pieck.
X-ak Cornelis Josephus Hendrikus van Boxtel is geboren op 22 november 1876 in Loon op Zand, zoon van Hendrik van Boxtel (zie IX-s) en Johanna Maria Heeffer. Cornelis is overleden op 10 maart 1953 in Tilburg, 76 jaar oud [bron: Tilburg bidprentjes inventarisnummer 0410 (isis)].
Adressen:
Kaatsheuvel
1900     Regtvaart 1097, Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op 24 april 1899 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 16] met Maria van Broekhoven, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Couwenberg (geb. ±1846), Marijnus Oerlemans (geb. ±1860), Andreas Wijdemans (geb. ±1861) en Gerardus van Broekhoven (geb. ±1874) [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Maria: Gezin vertrekt op 30-11-1927 naar Tilburg.
Bev.reg. Kaatsheuvel 1920-1939, blad 319
Maria is geboren op 24 september 1876 in Loon op Zand, dochter van Willem van Broekhoven en Engelina Dingemans.
Kinderen van Cornelis en Maria:
1 Gerdina Maria van Boxtel, geboren op 10 november 1899 in Loon op Zand. Volgt XI-aw.
2 Hendrika Wilhelmina van Boxtel, geboren op 14 oktober 1900 in Loon op Zand. Volgt XI-ax.
3 Adriana Johanna van Boxtel, geboren op 22 februari 1902 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 37].
Notitie bij Adriana: 30-10-1923 gehuwd.
4 Henricus van Boxtel, geboren op 3 juli 1903 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 139]. Henricus is overleden op 15 oktober 1903 in Kaatsheuvel, 3 maanden oud.
5 Maria Johanna Wilhelmina van Boxtel, geboren op 3 september 1904 in Kaatsheuvel. Volgt XI-ay.
6 Wilhelmina van Boxtel, geboren op 13 december 1905 in Kaatsheuvel. Volgt XI-az.
7 Hendrikus van Boxtel, geboren op 20 december 1907 in Loon op Zand.
8 Johanna Maria van Boxtel, geboren op 19 april 1909 in Loon op Zand. Johanna is overleden op 13 juli 1909 in Kaatsheuvel, 2 maanden oud.
9 Sophia Johanna van Boxtel, geboren op 29 april 1910 in Loon op Zand. Sophia is overleden op 17 november 1910 in Kaatsheuvel, 6 maanden oud.
10 Wilhelmus Cornelis van Boxtel, geboren op 20 september 1911 in Loon op Zand. Wilhelmus is overleden op 26 oktober 1911 in Kaatsheuvel, 1 maand oud.
11 Simon Marinus van Boxtel, geboren op 20 september 1911 in Loon op Zand. Simon is overleden op 7 februari 1916 in Kaatsheuvel, 4 jaar oud.
12 Wilhelmus Cornelis van Boxtel, geboren op 1 juni 1915 in Loon op Zand.
13 Antonia Wilhelmina van Boxtel, geboren op 6 januari 1919 in Loon op Zand. Volgt XI-ba.
XI-aw Gerdina Maria van Boxtel is geboren op 10 november 1899 in Loon op Zand [bron: geboorteaktenummer: 253], dochter van Cornelis Josephus Hendrikus van Boxtel (zie X-ak) en Maria van Broekhoven. Gerdina is overleden op 13 augustus 1970 in Tilburg, 70 jaar oud [bron: Tilburg bidprentjes inventarisnummer 0410 (isis)]. Zij is begraven op 17 augustus 1970 in Tilburg. Gerdina trouwde in unknown met Andreas Johannes van den Broek.
XI-ax Hendrika Wilhelmina van Boxtel is geboren op 14 oktober 1900 om 11:00 in Loon op Zand, dochter van Cornelis Josephus Hendrikus van Boxtel (zie X-ak) en Maria van Broekhoven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15 oktober 1900 [bron: aktenr. 229]. Bij de geboorteaangifte van Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Andreas Wijdemans (geb. ±1861) en Adrianus Hendrikus Sebregts (geb. ±1874). Hendrika is overleden op 25 november 1986 in Tilburg, 86 jaar oud [bron: Tilburg bidprentjes inventarisnummer 0410 (isis)]. Hendrika trouwde, 29 jaar oud, op 14 oktober 1929 in Tilburg [bron: aktenr. 490] met Johannes Cornelis Valk, 33 jaar oud. Johannes is geboren op 13 januari 1896 in Kaatsheuvel, zoon van Cornelis Valk en Quirijnna Huismans. Johannes is overleden op 29 mei 1962 in Tilburg, 66 jaar oud.
Adressen:
vanaf voor 1930     Lange Nieuwstraat 221, Tilburg
van 31-03-1930 tot 27-01-1932     Lange Nieuwstraat 211
van 27-01-1932 tot 06-07-1937     Stedekestraat 79, Tilburg
vanaf 06-07-1937     Ferdinant Bolstraat 13, Tilburg
Beroep:
schoenmaker
Kinderen van Hendrika en Johannes:
1 Cornelis Josephus Johannes Valk, geboren op 28 april 1931 in Tilburg.
2 Maria Catharina Johanna Valk, geboren op 3 augustus 1933 in Tilburg.
3 Cornelia Hendrika Maria Valk, geboren op 20 juli 1938 in Tilburg.
4 Quirina Johanna Valk, geboren op 18 maart 1939 in Tilburg.
5 Johannes Wilhelmus Lucas Hendrikus Valk, geboren omstreeks januari 1943 in Tilburg. Johannes is overleden op 25 april 1943 in Tilburg, ongeveer 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 338].
Notitie bij overlijden van Johannes: Drie maanden oud
XI-ay Maria Johanna Wilhelmina van Boxtel is geboren op 3 september 1904 in Kaatsheuvel [bron: Bev.reg Kaatsheuvel 1890-1920 blz. 309/317], dochter van Cornelis Josephus Hendrikus van Boxtel (zie X-ak) en Maria van Broekhoven. Maria is overleden op 14 juli 1950 in Tilburg, 45 jaar oud [bron: Tilburg bidprentjes inventarisnummer 0410 (isis)]. Maria trouwde in unknown met Adrianus Joannes van den Hoek.
XI-az Wilhelmina van Boxtel is geboren op 13 december 1905 in Kaatsheuvel [bron: Bev.reg Kaatsheuvel 1890-1920 blz. 309/317], dochter van Cornelis Josephus Hendrikus van Boxtel (zie X-ak) en Maria van Broekhoven. Wilhelmina is overleden op 30 juni 1984 in Tilburg, 78 jaar oud [bron: Tilburg bidprentjes inventarisnummer 0410 (isis)]. Wilhelmina trouwde met Pierre van Corler.
XI-ba Antonia Wilhelmina van Boxtel is geboren op 6 januari 1919 in Loon op Zand [bron: bev. reg. Kaatsheuvel 1890-1920 blz. 309/317], dochter van Cornelis Josephus Hendrikus van Boxtel (zie X-ak) en Maria van Broekhoven. Antonia is overleden op 9 mei 1991 in Tilburg, 72 jaar oud [bron: Tilburg bidprentjes inventarisnummer 0410 (isis)]. Zij is begraven op 13 mei 1991 in Loven na dienst in Antoniuskerk (Hoefstraat) Tilburg. Antonia trouwde in unknown met Franciscus Somers.
X-al Henricus van Boxtel is geboren op 12 december 1878 in Loon op Zand, zoon van Hendrik van Boxtel (zie IX-s) en Johanna Maria Heeffer.
Adres:
Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
Henricus trouwde, 24 jaar oud, op 10 juni 1903 in Loon op Zand [bron: aktenummer: 24] met Johanna van den Broek, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Henricus en Johanna: Bev.reg. Kaatsheuvel 1890-1920 blad 325
Johanna is geboren op 6 juni 1881 in Loon op Zand, dochter van Johannes van den Broek en Catharina van Laarhoven.
Kinderen van Henricus en Johanna:
1 Hendrikus van Boxtel, geboren op 25 juli 1904 in Loon op Zand. Hendrikus is overleden op 30 september 1904 in Kaatsheuvel, 2 maanden oud.
2 Joannes Henricus van Boxtel, geboren op 4 juli 1905 in Loon op Zand. Volgt XI-bb.
3 Maria Hendrika van Boxtel, geboren op 16 april 1908 in Loon op Zand. Maria is overleden op 21 oktober 1908 in Kaatsheuvel, 6 maanden oud.
4 Maria Catharina van Boxtel, geboren op 15 augustus 1909 in Kaatsheuvel gem. Loon op Zand. Volgt XI-bc.
5 Hendrika Adriana van Boxtel, geboren op 8 maart 1913 in Kaatsheuvel, gem. Loon op Zand. Volgt XI-bd.
6 Adrianus (André) van Boxtel, geboren op 19 maart 1915 in Kaatsheuvel gem. Loon op Zand. Volgt XI-be.
7 Adriana Sophia Arnolda van Boxtel, geboren op 13 augustus 1917 in Loon op Zand. Volgt XI-bf.
8 Hendrikus Marinus van Boxtel, geboren op 17 oktober 1919 in Loon op Zand.
9 Johanna Hendrika Theresia (Annie) van Boxtel, geboren op 19 februari 1929 in Kaatsheuvel ( gem. Loon op Zand). Volgt XI-bg.
XI-bb Joannes Henricus van Boxtel is geboren op 4 juli 1905 in Loon op Zand, zoon van Henricus van Boxtel (zie X-al) en Johanna van den Broek. Joannes is overleden op 30 april 1988 in Kaatsheuvel, 82 jaar oud [bron: Tilburg bidprentjes inventarisnummer 0410 (isis)].
Adres:
Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
Joannes trouwde met Henrica Maria Antonia van Elshout.
Notitie bij het huwelijk van Joannes en Henrica: Bev. reg. Kaatsheuvel 1920-1934 blad 348
Henrica is geboren op 11 februari 1906 in Nieuwkuijk.
Notitie bij Henrica: Komt vanuit Nieuwkuijk op 07-04-1934.
Kinderen van Joannes en Henrica:
1 Henricus Judocus Maria van Boxtel, geboren op 7 mei 1933 in Loon op Zand.
2 Marianna Maria Catharina van Boxtel, geboren op 14 september 1934 in Loon op Zand.
3 Martinus Johannes van Boxtel, geboren op 4 juni 1936 in Loon op Zand.
4 Johannes Antonius Henricus van Boxtel, geboren op 22 september 1937 in Loon op Zand.
XI-bc Maria Catharina van Boxtel is geboren op 15 augustus 1909 in Kaatsheuvel gem. Loon op Zand, dochter van Henricus van Boxtel (zie X-al) en Johanna van den Broek. Maria is overleden op 24 juni 1986 in Kaatsheuvel, 76 jaar oud. Zij is begraven op 28 juni 1986 in op par.kerkhof St. Jan, Kaatsheuvel.
Notitie bij Maria: Vertrekt op 28-04-1923 naar Tilburg.
Maria trouwde in unknown met Johannes van Wanrooij.
XI-bd Hendrika Adriana van Boxtel is geboren op 8 maart 1913 in Kaatsheuvel, gem. Loon op Zand, dochter van Henricus van Boxtel (zie X-al) en Johanna van den Broek. Hendrika is overleden op 25 juli 2000 in Waalwijk, 87 jaar oud. Hendrika trouwde met Henricus Ijpelaar.
XI-be Adrianus (André) van Boxtel is geboren op 19 maart 1915 in Kaatsheuvel gem. Loon op Zand, zoon van Henricus van Boxtel (zie X-al) en Johanna van den Broek. André is overleden op 27 maart 2003 in Kaatsheuvel, 88 jaar oud. André trouwde met Bertha van Wezenbeek.
XI-bf Adriana Sophia Arnolda van Boxtel is geboren op 13 augustus 1917 in Loon op Zand, dochter van Henricus van Boxtel (zie X-al) en Johanna van den Broek. Adriana is overleden op 4 maart 1983 in Waalwijk, 65 jaar oud [bron: Tilburg bidprentjes inventarisnummer 0410 (isis)]. Zij is begraven in kerkhof St. Jan, Kaatsheuvel. Adriana trouwde in unknown met Andries Vervoort.
XI-bg Johanna Hendrika Theresia (Annie) van Boxtel is geboren op 19 februari 1929 in Kaatsheuvel ( gem. Loon op Zand), dochter van Henricus van Boxtel (zie X-al) en Johanna van den Broek. Annie is overleden op 5 april 1976 in Tilburg, 47 jaar oud. Annie trouwde met Wim van de Velden.
X-am Simon Adrianus van Boxtel is geboren op 8 juni 1886 in Kaatsheuvel ( gem. Loon op Zand) [bron: Loon op Zand BS geboorten 1886 (RA Tilburg) Burgerlijke Stand (1657 akte 124)], zoon van Hendrik van Boxtel (zie IX-s) en Johanna Maria Heeffer. Simon is overleden op 21 januari 1973 in Kaatsheuvel, 86 jaar oud.
Adres:
Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
Simon trouwde, 37 jaar oud, op 27 november 1923 in Loon op Zand met Nicolasina Maria Ijpelaar, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Simon en Nicolasina: Bev.reg Kaatsheuvel 1920-1939,, blad 328
Bev.reg Kaatsheuvel 1920-1939, blad 372
Nicolasina is geboren op 11 februari 1894 in Loon op Zand.
IX-t Gerrit van Boxtel is geboren op 9 september 1840 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenr. 115], zoon van Hendrik van Boxtel (zie VIII-u) en Henrica Hendriksen.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Geboorteaktenr. 115:
Verschenen: Hendrik van Boxtel, van beroep schoenmaker, oud 26 jaren, wonende te Loon op Zand, heeft verklaard dat op woensdag den 9e januari 1840 der twee ure des middags een kind is geboren van het mannelijk geslacht, van Hendrik van Boxtel, schoenmaker, 26 jaren, wonende te Loon op Zand en van Hendrika Hendriks, zijne huisvrouw, 32 jaren, mede wonende te Loon op Zand, aan welk kind hij verklaard heeft te geven de voornaam van
Gerrit
Eerste getuige onleesbaar tweede; Pieter van Zelst, schoenmaker, 27 jaren.
Gerrit is overleden op 17 oktober 1911 in Loon op Zand, 71 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1870     schoenmaker
Gerrit:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 10 juli 1863 in Capelle [bron: aktenummer: 11] met Ijda de Jong, 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Ijda: Verschenen: Gerrit van Boxtel, jongeman, geboren te Loon op Zand, oud 22 jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Loon op Zand, meerderjarig zoon van Hendrik van Boxtel, overleden en Hendrika Hendriks, zonder beroep, wonende te Loon op Zand, hierbij tegenwoordig en tot dit huwelijk hare toestemming gevende
Bruidegom, ten eenre, en
Ijda de Jong, jongedochter, geboren te Capelle 34 jaren, zonder beroep, wonende te Capelle, meerderjarig dochter van Johannes de Jong, overleden en Geertrui Smits, zonder beroep, wonende te Capelle.
Huwelijkse afkondigingen 28/06 en 05/07
Huwelijksgetuigen: Gerrit Quirijns, 65 jaren, koopman, Gerardus Cornelis Vermeulen, 29 jaren, landbouwer, Adrianus Verheijden, 23 jaren, leerlooijer en Gerrit de Jong, 53 jaren, veldwachter, alle wonende te Capelle, alle geene bloedverwanten der verloofden.
Ijda is geboren op 11 september 1828 in Capelle, dochter van Johannes de Jong en Geertrui Smits. Ijda is overleden op 6 januari 1870 in Loon op Zand, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 4 (RAT)].
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 16 mei 1870 in Loon op Zand [bron: Huwelijksktenummer: 23, bron gezin: Bev. reg. kaart 317] met Maria Huiberdina Verduijn, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Maria: Huwelijksktenummer: 23

Gerrit van Boxtel, 29 jaren geboren te Loon op Zand, den negenden september 1840, wonende te Loon op Zand, schoenmaker, weduwnaar van Ida de Jong, meerderjarig zoon van de echtelieden Hendrik van Boxtel, overleden en Hendrika Hendriks, zonder beroep, wonende te Loon op Zand
en
Maria Huiberdina Verduijn, 20 jaren, geboren te Loon op Zand, geboren 26 maart 1850, wonende te Loon op Zand, mattenmaakster, minderjarig dochter van de echtelieden Hendrik Verduijn, overleden en Johanna Appelboom, mattemaakster, wonende te Loon op Zand.

De moeder van den bruidegom en de moeder van den bruid, beiden alhier tegenwoordig en verklaren in dit huwelijk toe te stemmen.

Getuigen van het huwelijk:
Antonie Hendrik Couwenberg, 33 jaren, koopman, Jacobus van ..., 60 jaren, zonder beroep, Pieter Couwenberg, 24 jaren, zonder beroep en Cornelis Hendrik Simon Mallie(?), 41 jaren, veldwachter, allen wonende te Loon op Zand.
Maria is geboren op 26 maart 1850 in Loon op Zand, dochter van Hendrik Verduijn en Johanna Appelboom.
Beroep:
vanaf 1870     mattenmaakster
Kinderen van Gerrit en Maria:
1 Hendrik van Boxtel, geboren op 29 december 1870 in Loon op Zand. Volgt X-an.
2 Johannes van Boxtel, geboren op 30 april 1872 in Loon op Zand.
3 Geradus van Boxtel, geboren op 13 december 1874 in Loon op Zand.
Notitie bij Geradus: Vertrekt 9 maart 1896 naar Waspik
4 Jacobus van Boxtel, geboren op 9 juli 1876 in Loon op Zand.
Adres:
Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
5 Christianus van Boxtel, geboren op 25 april 1879 in Loon op Zand. Volgt X-ao.
6 Lucia van Boxtel, geboren op 13 juli 1880 in Loon op Zand. Volgt X-ap.
7 Laurentius van Boxtel, geboren op 10 februari 1883 in Loon op Zand. Volgt X-aq.
8 Cornelis van Boxtel, geboren op 27 juni 1890 in Kaatsheuvel. Volgt X-ar.
9 Lambertus van Boxtel, geboren op 20 juli 1892 in Loon op Zand. Lambertus is overleden op 5 september 1892 in Loon op Zand, 1 maand oud.
X-an Hendrik van Boxtel is geboren op 29 december 1870 in Loon op Zand, zoon van Gerrit van Boxtel (zie IX-t) en Maria Huiberdina Verduijn. Hendrik is overleden op 5 april 1925 in Kaatsheuvel, 54 jaar oud.
Adres:
Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op 8 mei 1893 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand BS geboorten 1894 (RHC Tilburg) Burgerlijke Stand (1658 akte228)] met Antonia Laros, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Antonia: Vertrekken op 24 mei 1912 naar Sprang.
Bev. reg. Kaatsheuvel 1890-1920, blad
Bev. reg. Kaatsheuvel 1920-1939, blad 331
Antonia is geboren op 30 juni 1871 in Loon op Zand, dochter van Cornelis Laros en Johanna Netten.
Kinderen van Hendrik en Antonia:
1 Johannes Gerardus van Boxtel, geboren op 7 augustus 1893 in Loon op Zand. Volgt XI-bh.
2 Johanna van Boxtel, geboren op 22 november 1894 in Loon op Zand. Volgt XI-bi.
3 Hubertus van Boxtel, geboren op 21 maart 1896 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 54]. Hubertus is overleden op 20 april 1896 in Kaatsheuvel, 30 dagen oud.
Beroep:
schoenmaker
4 Huberdina van Boxtel, geboren op 24 augustus 1897 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 195]. Huberdina is overleden op 13 september 1898 in Kaatsheuvel, 1 jaar oud.
5 Hubertus van Boxtel, geboren op 18 november 1898 in Loon op Zand. Volgt XI-bj.
6 Cornelis van Boxtel, geboren op 8 januari 1900 in Loon op Zand [bron: geboorteaktenummer: 14]. Cornelis is overleden op 23 februari 1901 in Kaatsheuvel, 1 jaar oud.
7 Cornelis van Boxtel, geboren op 5 juli 1901 in Loon op Zand [bron: geboorteaktenummer: 166].
Adres:
Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
8 Wilhelmus van Boxtel, geboren op 26 november 1902 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 258].
9 Martinus van Boxtel, geboren op 3 maart 1904 in Loon op Zand. Martinus is overleden op 21 mei 1904 in Kaatsheuvel, 2 maanden oud.
10 Lucia van Boxtel, geboren op 12 oktober 1907 in Loon op Zand.
Notitie bij Lucia: Vertrekt op 16-08-1927 naar Gorinchem.
11 Henricus van Boxtel, geboren op 20 mei 1909 in Loon op Zand.
Notitie bij Henricus: Vertrekt op 29-03-1928 naar Waalwijk.
12 Adriana van Boxtel, geboren op 7 augustus 1910 in Loon op Zand.
Notitie bij Adriana: Vertrekt op 09-12-1927 naar Lith.
Adres:
Kaatsheuvel
13 Anna van Boxtel, geboren op 2 april 1912 in Kaatsheuvel, gem. Loon op Zand. Volgt XI-bk.
XI-bh Johannes Gerardus van Boxtel is geboren op 7 augustus 1893 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 149], zoon van Hendrik van Boxtel (zie X-an) en Antonia Laros.
Adres:
Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 20 februari 1922 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 7] met Johanna Gerdina van Riel, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Johanna: Vertrekken op 27-02-1936 naar Oisterwijk.
Bev.reg. Kaatsheuvel 1920-1939, blad 356
Johanna is geboren op 27 september 1897 in Loon op Zand, dochter van Engelbert van Riel en Antonia Couwenberg.
XI-bi Johanna van Boxtel is geboren op 22 november 1894 in Loon op Zand, dochter van Hendrik van Boxtel (zie X-an) en Antonia Laros. Johanna is overleden op 8 januari 1979 in Tilburg, 84 jaar oud. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 24 januari 1916 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 4] met Waltherus Snoeren, 27 jaar oud. Waltherus is geboren op 5 mei 1888 in Loon op Zand, zoon van Cornelis Snoeren en Antonia Dingemans. Waltherus is overleden op 28 oktober 1955 in Tilburg, 67 jaar oud.
XI-bj Hubertus van Boxtel is geboren op 18 november 1898 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 246], zoon van Hendrik van Boxtel (zie X-an) en Antonia Laros. Hubertus is overleden op 7 juni 1982 in Tilburg, 83 jaar oud.
Notitie bij Hubertus: Op 15-04-1929 vertrekt het gezin naar St. Michielsgestel.
Adres:
Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
Hubertus trouwde, 23 jaar oud, op 24 februari 1922 in Loon op Zand [bron: aktenummer: 10] met Wilhelmina Damen, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hubertus en Wilhelmina: Bev.reg. Kaatsheuvel 1920-1939 blad 374
Bev.reg. Kaatsheuvel 1920-1934 blad 347
Wilhelmina is geboren op 30 juni 1900 in Loon op Zand, dochter van Petrus Damen en Hendrina Rademakers.
Kinderen van Hubertus en Wilhelmina:
1 Henricus van Boxtel, geboren op 28 mei 1922 in Loon op Zand.
2 Petrus van Boxtel, geboren op 13 juli 1923 in Loon op Zand.
3 Henrica Maria van Boxtel, geboren op 23 augustus 1924 in Loon op Zand.
4 Antonius Lambertus Henricus van Boxtel, geboren op 30 augustus 1925 in Loon op Zand. Antonius is overleden op 27 juni 1928 in Kaatsheuvel, 2 jaar oud.
5 Martina Joanna Petronella van Boxtel, geboren op 30 september 1927 in Loon op Zand.
6 Antonia Huberta Wilhelmina van Boxtel, geboren op 2 december 1928 in Loon op Zand.
7 Huberta Gerarda Wilhelmina van Boxtel, geboren op 22 juli 1931 in Loon op Zand.
8 Gerarda van Boxtel, geboren op 23 maart 1934 in Loon op Zand.
9 Lucy van Boxtel, geboren op 4 september 1936 in Loon op Zand.
10 Cornelia van Boxtel, geboren op 8 juni 1939 in Loon op Zand.
XI-bk Anna van Boxtel is geboren op 2 april 1912 in Kaatsheuvel, gem. Loon op Zand, dochter van Hendrik van Boxtel (zie X-an) en Antonia Laros. Anna is overleden op 2 juni 1989 in Waalwijk, 77 jaar oud.
Adres:
Kaatsheuvel
Anna trouwde met Theodorus Musters.
X-ao Christianus van Boxtel is geboren op 25 april 1879 in Loon op Zand, zoon van Gerrit van Boxtel (zie IX-t) en Maria Huiberdina Verduijn. Christianus is overleden op 26 april 1949 in Tilburg, 70 jaar oud.
Adressen:
Berkdijksestraat 54, Kaatsheuvel
Berkdijksestraat 71, Kaatsheuvel
Berkdijksestraat C22, Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
Getuige bij:
19-07-1906     huwelijk Laurentius van Boxtel (1883-1929) en Hendrika van Corstanje (1884-1970) [zie X-aq]    [broer bruidegom]   [bron: Huwelijksaktenummer: 29 (foto), bev. reg. kaart 334]
Christianus trouwde, 24 jaar oud, op 1 juli 1903 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 32] met Catherina Biekens, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Christianus en Catherina: Bev.reg. Kaatsheuvel 1920-1939, blad 313
Catherina is geboren op 31 augustus 1878 in Oudheusden, dochter van Leonardus Biekens en Petronella Lugters. Catherina is overleden op 5 februari 1951 in Loon op Zand, 72 jaar oud.
Kind van Christianus en Catherina:
1 Lucia van Boxtel, geboren op 18 december 1903 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 268]. Lucia is overleden op 24 december 1911 in Kaatsheuvel, 8 jaar oud.
X-ap Lucia van Boxtel is geboren op 13 juli 1880 in Loon op Zand, dochter van Gerrit van Boxtel (zie IX-t) en Maria Huiberdina Verduijn. Lucia trouwde, 21 jaar oud, op 16 september 1901 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 39] met Johannes Pooters. Johannes is geboren in Loon op Zand, zoon van Hendrik Pooters en Antonia van Vugt.
X-aq Laurentius van Boxtel is geboren op 10 februari 1883 om 16:00 in Loon op Zand, zoon van Gerrit van Boxtel (zie IX-t) en Maria Huiberdina Verduijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 februari 1883 [bron: aktenr. 33].
Notitie bij de geboorte van Laurentius: Geboorteaktenr. 33, aangifte op de twaalfden:

Verschenen: Gerrit van Boxtel, 42 jaren, schoenmaker verklaard dat zijne echtgenote Maria Huiberdina Verduijn, zonder beroep, wonende te Loon op Zand op den tienden februari om 4 ure des middags bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht aan welk het kind wordt gegeven de voornaam van Laurentius.
Medeaangevers: Engelbert Dingemans, 57 jaren, schoenmaker en Pieter Couwenberg, 37 jaren, gemeenteontvanger, beiden wonende te Loon op Zand.
Laurentius is overleden op 28 oktober 1929 om 15:00 in Kaatsheuvel, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28 oktober 1929 [bron: aktenr. 126]. Bij de overlijdensaangifte van Laurentius waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis van Rooij (geb. ±1865) en Wilhelmus Adrianus Heuer (geb. ±1884).
Notitie bij Laurentius: Bev.reg. Kaatsheuvel 1890-1920
Bev.reg. Kaatsheuvel 1920-1939, blad 361.
Adressen:
tot 1920     2e Vaart 156 en 1b7, Kaatsheuvel
tot 1920     Stationsweg 467, Kaatsheuvel
tot 1920     Verlengde Hoofdstraat
van 1920 tot 1939     Stationsweg 350 en 37, Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
Laurentius trouwde, 23 jaar oud, op 19 juli 1906 in Loon op Zand [bron: Huwelijksaktenummer: 29 (foto), bev. reg. kaart 334] met Hendrika van Corstanje, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Laurentius en Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Antonie van Rooij (geb. ±1857), Jacobus Josephus Wilhemus Lamberts (geb. ±1858), Marijnus Oerlemans (geb. ±1860) en Christianus van Boxtel (1879-1949) [zie X-ao] [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Laurentius en Hendrika: Huwelijksakte nr. 29:

Verschenen eenre zijde:
Larentius van Boxtel, 23 jaren, wonende te Loon op Zand, schoenmaker, geboren te Loon op Zand, meerderjarig zoon van de echtelieden Gerrit van Boxtel, zonder beroep en Huijberdina Verduijn, zonder beroep, beiden wonende te Loon op Zand
en ter andere zijde:
Hendrika van Corstanje, 22 jaren, geboren te Loon op Zand, geboren te Loon op Zand, meerder jarig dochter van de echtelieden Karolus van Corstanje, leerlooijer en Gerdina Briool, zonder beroep, beiden wonende te Loon op Zand.

Getuigen van het huwelijk:
Christianus van Boxtel, 26 jaren, schoenmaker, wonende te Loon op Zand, broeder van den bruidegom
Jacobus Josephus Wilhemus Lamberts, 48 jaren, zonder beroep, wonende te Loon op Zand
Antonie van Rooij, 49 jaren, schoenmaker, wonende te Loon op Zand
Marijnus Oerlemans, 47 jaren, gemeentebode, wonende te Loon op Zand
Hendrika is geboren op 17 mei 1884 in Loon op Zand, dochter van Karolus van Corstanje en Gerdina Briool. Hendrika is overleden op 10 mei 1970 in Kaatsheuvel, 85 jaar oud.
Notitie bij Hendrika: Ook wel Hendrika van Corstanje.
Kinderen van Laurentius en Hendrika:
1 Gerardus van Boxtel, geboren op 31 maart 1907 in Loon op Zand. Volgt XI-bl.
2 Carolus Antonius van Boxtel, geboren op 14 juli 1908 in Loon op Zand. Volgt XI-bm.
3 Maria Huberdina van Boxtel, geboren op 21 januari 1910 in Kaatsheuvel (gem. Loon op Zand). Volgt XI-bn.
4 Johanna van Boxtel, geboren op 5 juli 1911 in Loon op Zand. Johanna is overleden op 14 november 1911 in Loon op Zand, 4 maanden oud.
5 Johanna Lucia van Boxtel, geboren op 28 juni 1912 in Loon op Zand. Volgt XI-bo.
6 Laurentius van Boxtel, geboren op 3 september 1913 in Loon op Zand. Laurentius is overleden op 21 juni 1914 in Loon op Zand, 9 maanden oud.
7 Laurentius van Boxtel, geboren op 4 augustus 1914 in Loon op Zand.
Beroep:
vanaf 1941     schoenmaker
Getuige bij:
11-01-1941     huwelijk Henricus van Boxtel (1918-1981) en Alida Verhoofstad (geb. 1919) [zie XI-bq]    [broer bruidegom]   [bron: aktenr. 1]
8 Johannes van Boxtel, geboren op 6 december 1915 in Loon op Zand. Johannes is overleden op 17 juli 1988 in Waalwijk, 72 jaar oud.
9 Jacoba van Boxtel, geboren op 7 maart 1917 in Loon op Zand. Volgt XI-bp.
10 Henricus van Boxtel, geboren op 30 december 1918 in Loon op Zand. Volgt XI-bq.
11 Christiaan van Boxtel, geboren op 23 november 1920 in Loon op Zand.
12 Wilhelmina Hendrica van Boxtel, geboren op 14 maart 1922 in Kaatsheuvel ( gem. Loon op Zand). Volgt XI-br.
13 Cornelis Josephus van Boxtel, geboren op 21 april 1923 in Loon op Zand.
14 Marinus Maria (Rinus) van Boxtel, geboren op 22 mei 1924 in Loon op Zand. Volgt XI-bs.
15 Antonius van Boxtel, geboren op 22 juli 1925 in Loon op Zand. Antonius is overleden op 14 april 1926 in Kaatsheuvel, 8 maanden oud.
16 Antonia Maria van Boxtel, geboren op 25 november 1926 in Loon op Zand.
17 Lucia Maria van Boxtel, geboren op 30 oktober 1927 in Loon op Zand. Lucia is overleden op 26 december 1927 in Kaatsheuvel, 1 maand oud.
18 Jacoba Maria van Boxtel, geboren op 26 maart 1928 in Loon op Zand.
19 Henrica Lucia Gerarda van Boxtel, geboren op 30 december 1928 in Loon op Zand.
XI-bl Gerardus van Boxtel is geboren op 31 maart 1907 in Loon op Zand, zoon van Laurentius van Boxtel (zie X-aq) en Hendrika van Corstanje. Gerardus is overleden op 5 december 1965 in Haarlem, 58 jaar oud.
Adressen:
Mgr. Volkersstraat 41, Kaatsheuvel
vanaf 07-10-1938     Haarlem
Beroep:
schoenmaker
Gerardus trouwde, 27 jaar oud, op 29 oktober 1934 in Loon op Zand [bron: Pascal van Boxtel] met Martina Valk, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Martina: Vertrekken op 07-10-1938 naar Haarlem.
Bev.reg. Kaatsheuvel 1920-1939 blad 323
Zie XI-ar voor persoonsgegevens van Martina.
Kinderen van Gerardus en Martina: zie XI-ar.
XI-bm Carolus Antonius van Boxtel is geboren op 14 juli 1908 in Loon op Zand, zoon van Laurentius van Boxtel (zie X-aq) en Hendrika van Corstanje. Carolus is overleden op 26 september 1967 in Tilburg, 59 jaar oud.
Notitie bij Carolus: Op 15-05-1933 naar Tilburg.
Beroep:
vanaf 1933     fabriekswerker
Carolus trouwde, 24 jaar oud, op 10 mei 1933 in Tilburg [bron: aktenr. 155] met Maria Wilhelmina Francisca Henrica van Raak, 19 jaar oud. Maria is geboren op 18 april 1914 in Tilburg, dochter van Jacobus van Raak en Joanna Maria van Dijk. Maria is overleden op 18 juni 1981 in Tilburg, 67 jaar oud. Maria trouwde later na 1967 met Johannes Franciscus Verheijen.
Beroep:
vanaf 1933     sigarenmaakster
XI-bn Maria Huberdina van Boxtel is geboren op 21 januari 1910 in Kaatsheuvel (gem. Loon op Zand), dochter van Laurentius van Boxtel (zie X-aq) en Hendrika van Corstanje. Maria is overleden op 29 juli 1993 in Tilburg, 83 jaar oud. Maria trouwde, 21 jaar oud, op 23 november 1931 in Loon op Zand met Johannes van Boxtel, 29 jaar oud. Zie XI-aa voor persoonsgegevens van Johannes.
Kinderen van Maria en Johannes: zie XI-aa.
XI-bo Johanna Lucia van Boxtel is geboren op 28 juni 1912 in Loon op Zand, dochter van Laurentius van Boxtel (zie X-aq) en Hendrika van Corstanje. Johanna is overleden op 15 juli 1995 in Tilburg, 83 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Op 22-11-1935 naar Oisterwijk.
Johanna trouwde, 32 jaar oud, op 26 september 1944 in Oisterwijk [bron: aktenr. 47] met Cornelis Henricus van de Louw, 30 jaar oud. Cornelis is geboren op 3 september 1914 in Oisterwijk, zoon van Cornelis Marinus van de Louw en Helena Catharina Klessens.
Beroep:
timmerman
XI-bp Jacoba van Boxtel is geboren op 7 maart 1917 in Loon op Zand, dochter van Laurentius van Boxtel (zie X-aq) en Hendrika van Corstanje. Jacoba is overleden op 11 december 1992 in Waalwijk, 75 jaar oud.
Notitie bij Jacoba: Op 01-10-1935 naar Tilburg, keert terug op 19-02-1936.
Jacoba:
(1) trouwde met Lodevicus Cornelis Pullens. Lodevicus is geboren omstreeks 1912 in Baardwijk. Lodevicus is overleden op 15 december 1967 in Waalwijk, ongeveer 55 jaar oud.
Beroep:
kantenschrooier schoenfabriek
(2) trouwde met N.N. Kluitmans.
XI-bq Henricus van Boxtel is geboren op 30 december 1918 in Loon op Zand, zoon van Laurentius van Boxtel (zie X-aq) en Hendrika van Corstanje. Henricus is overleden op 8 april 1981 in Tilburg, 62 jaar oud.
Beroep:
schoenmaker
Henricus trouwde, 22 jaar oud, op 11 januari 1941 in Waalwijk [bron: aktenr. 1] met Alida Verhoofstad, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Henricus en Alida waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Albert Verhoofstad (geb. 1905) [broer bruid] en Laurentius van Boxtel (geb. 1914) [zie X-aq,7] [broer bruidegom]. Alida is geboren op 12 juni 1919 in Waalwijk, dochter van Gijsbertus Verhoofstad en Theodora van der Aa.
Beroep:
schoenstikster
XI-br Wilhelmina Hendrica van Boxtel is geboren op 14 maart 1922 in Kaatsheuvel ( gem. Loon op Zand), dochter van Laurentius van Boxtel (zie X-aq) en Hendrika van Corstanje. Wilhelmina is overleden op 26 augustus 1970 in Kaatsheuvel, 48 jaar oud. Wilhelmina trouwde met Franciscus Voogd.
XI-bs Marinus Maria (Rinus) van Boxtel is geboren op 22 mei 1924 in Loon op Zand, zoon van Laurentius van Boxtel (zie X-aq) en Hendrika van Corstanje. Rinus is overleden op 24 oktober 1997 in Waalwijk, 73 jaar oud. Rinus trouwde, 32 jaar oud, op 23 juni 1956 in Waalwijk met Elisabeth Huberdina Maria (Liza) Hornes, 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26 september 1956 in Waalwijk. Liza is geboren op 8 juli 1926 in Waalwijk. Liza is overleden op 13 december 2011 in Waalwijk, 85 jaar oud.
Kinderen van Rinus en Liza:
1 Laurentius Johannes Maria Maria (René) van Boxtel, geboren op 26 april 1958 in Waalwijk. Volgt XII-p.
2 Johannes Hendrikus Jacobs Maria van Boxtel, geboren op 24 juni 1961 in Waalwijk. Volgt XII-q.
3 Hendrika Elisabeth Huberdina Maria (Irene) van Boxtel, geboren op 28 juni 1963 in Waalwijk. Volgt XII-r.
4 Johanna Henrica Maria (Angeliqué) van Boxtel, geboren op 14 januari 1965 in Waalwijk. Volgt XII-s.
5 Gerardus Adrianus Maria (Gérard) van Boxtel, geboren op 26 juli 1966 in Waalwijk. Volgt XII-t.
XII-p Laurentius Johannes Maria Maria (René) van Boxtel is geboren op 26 april 1958 in Waalwijk, zoon van Marinus Maria (Rinus) van Boxtel (zie XI-bs) en Elisabeth Huberdina Maria (Liza) Hornes. René trouwde, 25 jaar oud, op 9 juni 1983 in Waalwijk met C.P.J. (Lian) Korthout. De scheiding werd uitgesproken.
Kinderen van René en Lian:
1 Marinus Leonardus Laurentius (Jeroen) van Boxtel, geboren op 14 augustus 1987 in Waalwijk.
2 Maria Elisabeth Cornelia (Esther) van Boxtel, geboren op 10 april 1990 in Waalwijk.
XII-q Johannes Hendrikus Jacobs Maria van Boxtel is geboren op 24 juni 1961 in Waalwijk, zoon van Marinus Maria (Rinus) van Boxtel (zie XI-bs) en Elisabeth Huberdina Maria (Liza) Hornes. Johannes trouwde, 37 jaar oud, op 25 september 1998 in Udenhout met Bernd Tobaben, 31 jaar oud. Bernd is geboren op 7 juni 1967 in Bremervörde [D].
XII-r Hendrika Elisabeth Huberdina Maria (Irene) van Boxtel is geboren op 28 juni 1963 in Waalwijk, dochter van Marinus Maria (Rinus) van Boxtel (zie XI-bs) en Elisabeth Huberdina Maria (Liza) Hornes. Irene trouwde, 23 jaar oud, op 15 augustus 1986 in Waalwijk met Waltherus Nicolaas Maria (Walther) Klerx, 24 jaar oud. Walther is geboren op 21 december 1961 in Waalwijk.
Kinderen van Irene en Walther:
1 Renate Elisa Adriana Klerx, geboren op 30 december 1988 in Drunen. Volgt XIII-g.
2 Anouk Adriana Elisa Klerx, geboren op 20 april 1991 in Drunen. Volgt XIII-h.
3 Christa Jacoba Marina Klerx, geboren op 11 februari 1995 in Drunen.
XIII-g Renate Elisa Adriana Klerx is geboren op 30 december 1988 in Drunen, dochter van Waltherus Nicolaas Maria (Walther) Klerx en Hendrika Elisabeth Huberdina Maria (Irene) van Boxtel (zie XII-r). Renate trouwde, 28 jaar oud, op 25 augustus 2017 in Vught met Danny Petrus Johannes Josephus van Gompel, 31 jaar oud. Danny is geboren op 10 november 1985 in Loon op Zand.
Kind van Renate en Danny:
1 Lisa Irene Catharina van Gompel, geboren op 7 juli 2021 in Tilburg.
XIII-h Anouk Adriana Elisa Klerx is geboren op 20 april 1991 in Drunen, dochter van Waltherus Nicolaas Maria (Walther) Klerx en Hendrika Elisabeth Huberdina Maria (Irene) van Boxtel (zie XII-r). Anouk trouwde, 27 jaar oud, op 2 augustus 2018 in Drunen met Renatus Franciscus Godefridus (René) Pulles, 26 jaar oud. René is geboren op 30 maart 1992 in ’s-Hertogenbosch.
Kind van Anouk en René:
1 Milan Pulles, geboren op 26 september 2018 in ’s-Hertogenbosch.
XII-s Johanna Henrica Maria (Angeliqué) van Boxtel is geboren op 14 januari 1965 in Waalwijk, dochter van Marinus Maria (Rinus) van Boxtel (zie XI-bs) en Elisabeth Huberdina Maria (Liza) Hornes. Angeliqué trouwde, 31 jaar oud, op 22 augustus 1996 in Drunen met Andreas Aloysius Wilhelmus (André) de Wit, 31 jaar oud. André is geboren op 5 juli 1965 in Drunen.
Kind van Angeliqué en André:
1 Fleur Marina Andrea de Wit, geboren op 31 juli 2000 in Tilburg.
XII-t Gerardus Adrianus Maria (Gérard) van Boxtel is geboren op 26 juli 1966 in Waalwijk, zoon van Marinus Maria (Rinus) van Boxtel (zie XI-bs) en Elisabeth Huberdina Maria (Liza) Hornes. Gérard trouwde, 38 jaar oud, op 2 september 2004 met E.J.P. (Berry) Laros, 39 jaar oud. Berry is geboren op 16 april 1965.
X-ar Cornelis van Boxtel is geboren op 27 juni 1890 in Kaatsheuvel, zoon van Gerrit van Boxtel (zie IX-t) en Maria Huiberdina Verduijn. Cornelis is overleden op 15 november 1966 in Tilburg, 76 jaar oud [bron: Tilburg bidprentjes inventarisnummer 0410 (isis)]. Hij is begraven op 18 november 1966 in Moergestel.
Adres:
Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 28 oktober 1913 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 53] met Johanna Kops, 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Johanna: Op 22-11-1927 vertrekt het gezin naar Moergestel.
Bev.reg. Kaatsheuvel 1920-1939, blad 316.
Johanna is geboren op 22 maart 1895 in Loon op Zand, dochter van Theodorus Kops en Jacoba Dingemans.
Adressen:
Eerste Vaart B72, Kaatsheuvel
Hilschestraat, Kaatsheuvel
Marktstraat C147, Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
Kinderen van Cornelis en Johanna:
1 Lucia van Boxtel, geboren op 9 april 1914 in Loon op Zand.
2 Jacobus van Boxtel, geboren op 12 april 1916 in Loon op Zand. Volgt XI-bt.
3 Gerardus van Boxtel, geboren op 25 april 1918 in Loon op Zand. Volgt XI-bu.
4 Theodora van Boxtel, geboren op 20 november 1920 in Loon op Zand.
5 Hubertus van Boxtel, geboren op 8 oktober 1922 in Loon op Zand.
6 Johanna van Boxtel, geboren op 2 oktober 1925 in Loon op Zand.
XI-bt Jacobus van Boxtel is geboren op 12 april 1916 in Loon op Zand, zoon van Cornelis van Boxtel (zie X-ar) en Johanna Kops. Jacobus is overleden op 11 februari 1996 in Tilburg, 79 jaar oud. Jacobus trouwde met Jacoba v.d. Broek.
XI-bu Gerardus van Boxtel is geboren op 25 april 1918 in Loon op Zand, zoon van Cornelis van Boxtel (zie X-ar) en Johanna Kops. Gerardus is overleden op 21 november 2005 in Tilburg, 87 jaar oud. Gerardus:
(1) trouwde met Cornelia Maria Leys.
(2) trouwde met Johanna Pieternella Sulsters.
IX-u Steven van Boxtel is geboren op 16 februari 1843 in Loon op Zand, zoon van Hendrik van Boxtel (zie VIII-u) en Henrica Hendriksen. Steven is overleden op 8 februari 1900 om 08:00 in Loon op Zand, 56 jaar oud [bron: williepeters@home.nl].
Notitie bij overlijden van Steven: Overlijden: Aangevers: Agnes Laurens Kok, 64 jr schoenmaker, Andreas Wijdemans, 39 jr herbergier, Overleden 8-2-1900 8 uur des voormiddag.
Notitie bij Steven: Bev.reg. Kaatsheuvel 1890-1920, blad 338
Adres:
Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
Steven trouwde, 31 jaar oud, op 23 november 1874 in Loon op Zand [bron: aktenr. 45] met Cornelia Kops, 26 jaar oud, nadat zij op 8 november 1874 in Loon op Zand in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Steven en Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus van Woensel (geb. ±1809), Peter Vrijhoeven (geb. ±1814), Pieter Couwenberg (geb. ±1846) en Francois Louis Tillieu (geb. ±1851).
Notitie bij het huwelijk van Steven en Cornelia: In het openbaar in het Gemeentehuize verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Steven van Boxtel, oud een en dertig jaren, geboren te Loon op Zand, den 16e februarij 1843, wonende te Loon op Zand, schoenmaker van beroep, meerderjarig zoon van de echtelieden Hendrik van Boxtel, overleden en Hendrika Hendriksen, zonder beroep wonende te Loon op Zand en:
Cornelia Kops, oud zes en twintig jaren, geboren te Loon op Zand, den 21e april 1848, meerderjarig dochter van Theodorus Kops en Pieternella van Gulik, beiden overleden.

De beide afkondigingen van dit huwelijk zijn binnen de Gemeente zonder stuiting geschied op den zondagen den achtsten en vijftienden der maan november dezes jaar.
Cornelia is geboren op 21 april 1848 in Loon op Zand, dochter van Theodorus Kops en Pieternella van Gulik. Cornelia is overleden op 10 mei 1911 in Loon op Zand, 63 jaar oud [bron: williepeters@home.nl].
Notitie bij Cornelia: Overlijden: Overlijdensakte:, Aangevers: Johannes Dekkers, 36 jaar, landbouwer, Hendrikus van Boxtel, 33 jr, schoenmaker, Overleden: 10-05-1911 v.m. 2 uur
Kinderen van Steven en Cornelia:
1 Hendrikus van Boxtel, geboren op 19 mei 1877 in Loon op Zand. Volgt X-as.
2 Theodorus van Boxtel, geboren op 26 april 1879 in Kaatsheuvel (gem. Loon op Zand). Theodorus is overleden op 31 mei 1955 in Kaatsheuvel, 76 jaar oud [bron: bidprentjes RAT].
3 Hendrika van Boxtel, geboren op 3 juni 1882 in Loon op Zand. Volgt X-at.
4 Petronella van Boxtel, geboren op 3 oktober 1883 in Loon op Zand. Volgt X-au.
5 Lucia van Boxtel, geboren op 9 mei 1886 in Loon op Zand. Volgt X-av.
6 Dientje van Boxtel, geboren op 7 december 1888 in Loon op Zand. Volgt X-aw.
X-as Hendrikus van Boxtel is geboren op 19 mei 1877 in Loon op Zand, zoon van Steven van Boxtel (zie IX-u) en Cornelia Kops. Hendrikus is overleden op 7 april 1912 in Loon op Zand, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: aktenr. 46 (RAT)].
Notitie bij Hendrikus: Bev.reg. Kaatsheuvel 1890-1920 blad 324
Bev.reg. Kaatsheuvel 1920-1939 blad 340
Adressen:
vanaf voor 1902     Dongenschestraat wijk D, nummer120, Kaatsheuvel
van 1902 tot 1905     Tweede Straatje nummer 1061, Kaatsheuvel (D120)
vanaf na 1905     Tweede Straatje nummer 1079
Beroep:
schoenmaker
Hendrikus trouwde, 24 jaar oud, op 8 juli 1901 in Loon op Zand [bron: Huwelijksaktenummer: 26 (ISIS)] met Petronella Snoeren, 21 jaar oud. Petronella is geboren op 27 maart 1880 in Loon op Zand, dochter van Cornelis Snoeren en Antonia Dingemans. Petronella is overleden op 7 april 1912 in Kaatsheuvel, 32 jaar oud.
Kinderen van Hendrikus en Petronella:
1 Stephanus Cornelius van Boxtel, geboren op 6 november 1902 in Loon op Zand. Stephanus is overleden op 3 februari 1906 in Kaatsheuvel, 3 jaar oud.
2 Cornelius Antonius van Boxtel, geboren op 24 januari 1904 in Loon op Zand. Volgt XI-bv.
3 Hendrikus Cornelis van Boxtel, geboren op 4 december 1905 in Loon op Zand. Hendrikus is overleden op 28 december 1906 in Kaatsheuvel, 1 jaar oud.
4 Stephanus Cornelis van Boxtel, geboren op 12 oktober 1908 in Loon op Zand. Stephanus is overleden op 11 februari 1909 in Kaatsheuvel, 3 maanden oud.
5 Cornelia van Boxtel, geboren op 28 december 1909 in Loon op Zand. Volgt XI-bw.
XI-bv Cornelius Antonius van Boxtel is geboren op 24 januari 1904 om 07:00 in Loon op Zand, zoon van Hendrikus van Boxtel (zie X-as) en Petronella Snoeren. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25 januari 1904 [bron: aktenr. 132]. Bij de geboorteaangifte van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Daniel van Boxtel (1842-1914) [zie X-g] en Hendrikus van Boxtel (geb. 1873) [zie XI-h]. Cornelius is overleden op 25 april 1966 in (Berndijk) Kaatsheuvel gem. Loon op Zand, 62 jaar oud.
Notitie bij Cornelius: Bev.reg. Kaatsheuvel 1920-1939, blad 317
Adressen:
Tweede Straatje nummer 1061, Kaatsheuvel (geboorteadres)
van 1920 tot 1939     Dongenschestraat nr.167 en 140, Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
Cornelius trouwde, 26 jaar oud, op 24 november 1930 in Loon op Zand [bron: aktenr. 43] met Antonia Ligtvoet, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelius en Antonia waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van der Linden (geb. ±1876) en Gerardus Snoeren (geb. 1878) [zie XI-i] [oom moederszijde bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Cornelius en Antonia: Johannes vander Linden, oom van de bruid
Antonia is geboren op 2 mei 1903 in Loon op Zand, dochter van Leonardus Ligtvoet en Wilhelmina Dingemans. Antonia is overleden op 15 april 1951 in Loon op Zand, 47 jaar oud.
Kinderen van Cornelius en Antonia:
1 Petronella Henrica Maria van Boxtel, geboren op 22 september 1931 in Loon op Zand.
2 Leonardus van Boxtel, geboren op 30 januari 1933 in Loon op Zand.
3 Henrica Wilhelmina van Boxtel, geboren op 17 september 1934 in Loon op Zand. Volgt XII-u.
4 Wilhelmina Johanna van Boxtel, geboren op 22 oktober 1937 in Loon op Zand.
XII-u Henrica Wilhelmina van Boxtel is geboren op 17 september 1934 in Loon op Zand, dochter van Cornelius Antonius van Boxtel (zie XI-bv) en Antonia Ligtvoet. Henrica is overleden op 16 mei 2002 in Tilburg, 67 jaar oud. Henrica trouwde met Leo Maas.
XI-bw Cornelia van Boxtel is geboren op 28 december 1909 in Loon op Zand, dochter van Hendrikus van Boxtel (zie X-as) en Petronella Snoeren. Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op 18 november 1935 in Loon op Zand met N.N..
X-at Hendrika van Boxtel is geboren op 3 juni 1882 in Loon op Zand [bron: Prov.archief Den Bosch, Bron: BS LoZ, akte: 128 (williepeters@home.nl)], dochter van Steven van Boxtel (zie IX-u) en Cornelia Kops. Hendrika is overleden na 1950, minstens 68 jaar oud.
Notitie bij Hendrika: Geboorteakteakte: 128:,
Aangever: Steven van Boxtel, 40 jr, schoenmaker, Getuige: Johannes Gerardus Couwenberg, 47 jr, leerlooier , Pieter Couwenberg, 37 jr, gemeente-ontvanger, Geboren: Hendrika van Boxtel, vm acht uur, op de Hoge Zandschel 1061.
Vader Steven kon niet schrijven.

Vertrekt op 12-02-1901 naar Oosterhout.
Beroep:
dienstmeid
Hendrika trouwde, 19 jaar oud, op 2 september 1901 in Loon op Zand [bron: williepeters@home.nl en isis] met Jan Baptist Dekkers, 26 jaar oud, nadat zij op 18 augustus 1901 in Loon op Zand in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Jan: Uit dit huwelijk 11 kinderen.

Bron: http://members.home.nl/christanpeters/stamboomdekkers.htm
williepeters@home.nl
Jan is geboren op 12 maart 1875 in Gilze-Rijen, zoon van Andreas Dekkers en Hendrika Franken. Jan is overleden op 25 februari 1943 in Loon op Zand, 67 jaar oud.
Adres:
Stapelenstoel, Vossenberg en 2e straotje en in de Hoofdstraat, Kaatsheuvel
Beroep:
stoker in de gasfabriek
Kinderen van Hendrika en Jan:
1 Hendrika Cornelia Dekkers, geboren op 1 maart 1902 in Oosterhout. Volgt XI-bx.
2 Stephana Maria Dijmphna Dekkers, geboren op 13 oktober 1902 in Loon op Zand. Stephana is overleden op 4 juli 1908 in Loon op Zand, 5 jaar oud.
3 Andreas Stephanus Dekkers, geboren op 5 februari 1903 in Oosterhout. Volgt XI-by.
4 Cornelia Maria Dekkers, geboren op 26 september 1905 in Oosterhout. Volgt XI-bz.
5 Stephanus Andries Dekkers, geboren op 16 januari 1909 in Loon op Zand.
6 Johannes Dekkers, geboren op 30 augustus 1910 in Loon op Zand.
7 Gerdina Pietronella Dekkers, geboren op 17 maart 1912 in Loon op Zand. Gerdina is overleden op 20 juni 1912 in Loon op Zand, 3 maanden oud.
8 Gerdina Petronella Dekkers, geboren op 11 juni 1914 in Loon op Zand.
9 Petrus Dekkers, geboren omstreeks februari 1916 in Loon op Zand. Petrus is overleden op 24 oktober 1916 in Loon op Zand, ongeveer 8 maanden oud.
10 Petronella Dekkers. Zij is gedoopt op 20 april 1917 in Loon op Zand.
11 Henricus Dekkers, geboren omstreeks juli 1922 in Loon op Zand. Henricus is overleden op 13 mei 1923 in Loon op Zand, ongeveer 10 maanden oud.
XI-bx Hendrika Cornelia Dekkers is geboren op 1 maart 1902 in Oosterhout, dochter van Jan Baptist Dekkers en Hendrika van Boxtel (zie X-at). Hendrika trouwde, 24 jaar oud, op 28 juni 1926 in Loon op Zand [bron: aktenr. 25] met Hendrikus Snoeren, ongeveer 24 jaar oud. Hendrikus is geboren omstreeks 1902 in Loon op Zand, zoon van Cornelis Snoeren en Martha Toorians.
Beroep:
schoenmaker
XI-by Andreas Stephanus Dekkers is geboren op 5 februari 1903 in Oosterhout, zoon van Jan Baptist Dekkers en Hendrika van Boxtel (zie X-at).
Beroep:
schoenmaker
Andreas trouwde, 25 jaar oud, op 9 juli 1928 in Loon op Zand [bron: aktenr. 21] met Adriana Cornelia van de Wouw, ongeveer 22 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1906 in Loon op Zand, dochter van Hendrik van de Wouw en Huberdina Sebregts.
XI-bz Cornelia Maria Dekkers is geboren op 26 september 1905 in Oosterhout, dochter van Jan Baptist Dekkers en Hendrika van Boxtel (zie X-at). Cornelia trouwde, 21 jaar oud, op 11 juli 1927 in Loon op Zand [bron: aktenr. 30] met Johannes Cornelis Timmers, ongeveer 25 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1902 in Waspik, zoon van Petrus Timmers en Dingena Bergmans.
Beroep:
grondwerker
X-au Petronella van Boxtel is geboren op 3 oktober 1883 in Loon op Zand, dochter van Steven van Boxtel (zie IX-u) en Cornelia Kops. Petronella is overleden op 22 juni 1975 in Dongen, 91 jaar oud.
Notitie bij Petronella: Vertrek op 1 dec 1905 naar Waspik.
Petronella trouwde, 29 jaar oud, op 16 januari 1913 in Doeveren [bron: aktenummer: 1] met Bernardus van Zon. Bernardus is geboren in Dongen, zoon van Waltherus van Zon en Johanna Maria van Belkom.
X-av Lucia van Boxtel is geboren op 9 mei 1886 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand BS geboorten 1886 (RA Tilburg) Burgerlijke Stand (1657 akte 100)], dochter van Steven van Boxtel (zie IX-u) en Cornelia Kops. Lucia trouwde, 25 jaar oud, op 13 november 1911 in Loon op Zand [bron: Huwelijksaktenummer: 62 (ISIS)] met Martinus Damen. Martinus is geboren in Loon op Zand, zoon van Christiaan Damen en Helena Lewille.
X-aw Dientje van Boxtel is geboren op 7 december 1888 in Loon op Zand, dochter van Steven van Boxtel (zie IX-u) en Cornelia Kops.
Notitie bij Dientje: Vertrekt op 17-06-1902 naar Oosterhout.
Dientje trouwde, 23 jaar oud, op 29 juli 1912 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 43] met Adrianus Dingemans. Adrianus is geboren in Loon op Zand, zoon van Peter Dingemans en Johanna van den Berg.
VIII-v Willem van Boxtel is geboren op 3 oktober 1816 in Loon op Zand, zoon van Henricus van Boxtel (zie VII-m) en Lucia Marcus.
Notitie bij de geboorte van Willem: Geboorteaangifte op 04 okt 1816(?)
Willem is overleden op 6 januari 1876 in Loon op Zand, 59 jaar oud.
Beroep:
vanaf 1844     schoenmaker
Willem:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 9 juni 1842 in Waspik [bron: aktenr. 16 (genlias)] met Goverdina Tabbers, 27 jaar oud. Goverdina is geboren op 31 juli 1814 in Waspik, dochter van Hermanus Tabbers en Anna van der Water. Goverdina is overleden op 5 juni 1861 in Loon op Zand, 46 jaar oud.
Notitie bij Goverdina: Ook wel Gerdina Tabbers/Dien Tabbers genaamd.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 22 juni 1865 in Loon op Zand [bron: aktenummer: 28] met Maria van Wanrooij, 41 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Maria: Akte bevat meer informatie.
Maria is geboren op 8 maart 1824 in Loon op Zand, dochter van Hubertus van Wanrooij en Francijna Damen.
Kinderen van Willem en Goverdina:
1 Hendrik van Boxtel, geboren op 17 maart 1843 in Loon op Zand. Volgt IX-v.
2 Hermanus van Boxtel, geboren op 12 augustus 1844 in Loon op Zand.
Notitie bij de geboorte van Hermanus: Geboorteakte 120:
Getuigen: Thomas van den Hoven, schoenmaker, 36 jaren en Machiel van den hoven, kantoorbediende, 33 jaren.
Hermanus is overleden op 20 februari 1865 in Loon op Zand, 20 jaar oud.
3 Sijke van Boxtel, geboren op 20 september 1848 in Vrijhoeve Capelle. Volgt IX-w.
4 Antje van Boxtel, geboren op 3 september 1850 in Sprang. Volgt IX-x.
IX-v Hendrik van Boxtel is geboren op 17 maart 1843 in Loon op Zand, zoon van Willem van Boxtel (zie VIII-v) en Goverdina Tabbers. Hendrik is overleden op 4 maart 1909 in Loon op Zand, 65 jaar oud.
Adres:
Kaatsheuvel (B402)
Beroep:
schoenmaker
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 18 juli 1867 in Loon op Zand [bron: aktenummer: 24] met Wilhelmina de Kok, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Wilhelmina: Bev.reg 1890/1920 Kaatsheuvel blad 326
Wilhelmina is geboren op 6 december 1846 in Loon op Zand, dochter van Adriaan de Kok en Johanna Pagie. Wilhelmina is overleden op 4 maart 1909 in Kaatsheuvel, 62 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Wilhelmina:
1 Wilhelmus van Boxtel, geboren op 4 augustus 1868 in Loon op Zand. Volgt X-ax.
2 Adrianus van Boxtel, geboren op 18 juli 1872 in Loon op Zand. Volgt X-ay.
3 Gerdina Wilhelmina van Boxtel, geboren op 31 maart 1879 in Loon op Zand. Volgt X-az.
4 Johanna Maria van Boxtel, geboren op 6 april 1881 in Loon op Zand.
Notitie bij Johanna: 19-08-1897 naar ´s-Hertogenbosch.
5 Wilhelmina van Boxtel, geboren op 17 maart 1882 in Loon op Zand. Volgt X-ba.
6 Martha van Boxtel, geboren op 4 oktober 1883 in Loon op Zand. Volgt X-bb.
7 Johanna Maria van Boxtel, geboren op 22 februari 1885 in Loon op Zand. Volgt X-bc.
8 Arnolda Josepha van Boxtel, geboren op 19 maart 1886 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand BS geboorten 1886 (RA Tilburg) Burgerlijke Stand (1657 akte 64)]. Arnolda is overleden op 27 februari 1887 in Loon op Zand, 11 maanden oud.
9 Adriana Maria van Boxtel, geboren op 24 mei 1887 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand BS geboorten 1887 (RA Tilburg) Burgerlijke Stand (akte 112)]. Adriana is overleden op 4 januari 1888 in Loon op Zand, 7 maanden oud.
X-ax Wilhelmus van Boxtel is geboren op 4 augustus 1868 in Loon op Zand, zoon van Hendrik van Boxtel (zie IX-v) en Wilhelmina de Kok. Wilhelmus is overleden op 6 december 1941 in Loon op Zand, 73 jaar oud.
Adres:
Kaatsheuvel (B332)
Beroep:
schoenmaker
Wilhelmus:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 20 januari 1891 in Loon op Zand [bron: aktenummer: 1] met Maria Catharina Montee, 25 jaar oud. Maria is geboren op 24 mei 1865 in Loon op Zand, dochter van Franciscus Montee en Anna Cornelia Kerkhofs. Maria is overleden op 17 juni 1898 in Kaatsheuvel, 33 jaar oud.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 25 augustus 1898 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 44] met Anna Catharina Govers, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmus en Anna: Bev.reg. Kaatsheuvel 1920-1939, blad 376
Anna is geboren op 19 december 1876 in Loon op Zand, dochter van Johannes Govers en Jacoba de Wit. Anna is overleden op 23 april 1934 in Kaatsheuvel, 57 jaar oud.
Kinderen van Wilhelmus en Maria:
1 Wilhelmina van Boxtel, geboren op 10 april 1891 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 80]. Wilhelmina is overleden op 6 november 1891 in Kaatsheuvel, 6 maanden oud.
2 Hendricus Franciscus van Boxtel, geboren op 23 mei 1892 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 90]. Hendricus is overleden op 4 juni 1898 in Kaatsheuvel, 6 jaar oud.
3 Henricus Franciscus van Boxtel, geboren op 19 juli 1893 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 133]. Henricus is overleden op 25 augustus 1893 in Kaatsheuvel, 1 maand oud.
4 Henricus Cornelis van Boxtel, geboren op 2 september 1894 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand BS geboorten 1894 (RHC Tilburg) Burgerlijke Stand (1658 akte 175)]. Henricus is overleden op 3 november 1894 in Kaatsheuvel, 2 maanden oud.
5 Wilhelmina Francisca van Boxtel, geboren op 10 mei 1896 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 98]. Wilhelmina is overleden op 18 oktober 1896 in Kaatsheuvel, 5 maanden oud.
6 Franciscus Hendrikus van Boxtel, geboren op 5 april 1898 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 75]. Franciscus is overleden op 5 april 1895 in Kaatsheuvel.
7 Wilhelmina Cornelia van Boxtel, geboren op 5 april 1898 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 76]. Wilhelmina is overleden op 5 april 1895 in Kaatsheuvel.
Kinderen van Wilhelmus en Anna:
8 Maria Wilhelmina van Boxtel, geboren op 25 april 1899 in Loon op Zand. Volgt XI-ca.
9 Wilhelmina Jacoba van Boxtel, geboren op 13 juni 1900 in Loon op Zand. Volgt XI-cb.
10 Jacobus Hendrikus van Boxtel, geboren op 29 juli 1901 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 186]. Jacobus is overleden op 19 november 1924 in Kaatsheuvel, 23 jaar oud.
Beroep:
schoenmaker
11 Henrica Johanna van Boxtel, geboren op 12 september 1902 in Loon op Zand. Volgt XI-cc.
12 Johanna Anna van Boxtel, geboren op 15 maart 1904 in Loon op Zand.
13 Henricus Johannes van Boxtel, geboren op 18 juli 1905 in Loon op Zand. Henricus is overleden op 19 december 1906 in Kaatsheuvel, 1 jaar oud.
14 Johannes Marinus van Boxtel, geboren op 30 november 1906 in Loon op Zand. Volgt XI-cd.
15 Henricus Josephus van Boxtel, geboren op 23 december 1907 in Loon op Zand. Volgt XI-ce.
16 Gerdina Maria van Boxtel, geboren op 23 december 1907 in Loon op Zand. Gerdina is overleden op 11 december 1908 in Kaatsheuvel, 11 maanden oud.
17 Gerdina Petronella van Boxtel, geboren op 30 maart 1909 in Loon op Zand. Volgt XI-cf.
18 Petronella Wilhelmina Joanna van Boxtel, geboren op 14 augustus 1910 in Loon op Zand. Volgt XI-cg.
19 Marinus Johannes Wilhelmus van Boxtel, geboren op 18 november 1911 in Kaatsheuvel, gem. Loon op Zand. Volgt XI-ch.
20 Johanna Nicolasina Martha van Boxtel, geboren op 23 december 1912 in Loon op Zand. Johanna is overleden op 20 oktober 1914 in Loon op Zand, 1 jaar oud.
21 Cato Wilhelmina Anna Barbara van Boxtel, geboren op 11 april 1914 in Loon op Zand. Cato is overleden op 22 november 1918 in Loon op Zand, 4 jaar oud.
22 Adrianus van Boxtel, geboren op 23 april 1916 in Loon op Zand. Adrianus is overleden op 2 november 1916 in Loon op Zand, 6 maanden oud.
XI-ca Maria Wilhelmina van Boxtel is geboren op 25 april 1899 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 93], dochter van Wilhelmus van Boxtel (zie X-ax) en Anna Catharina Govers.
Notitie bij Maria: Vertrekt op 21-10-1925 naar Hateringen.
Beroep:
stikster
Maria trouwde, 26 jaar oud, op 20 oktober 1925 in Loon op Zand [bron: aktenr. 44] met Hubertus Wijnandus Hendrikus van der Avoird, 28 jaar oud. Hubertus is geboren op 25 maart 1897 in Oosterhout, zoon van Willem Johannes van der Avoird en Maria Wilhelmina van der Heijden.
Beroep:
timmerman
XI-cb Wilhelmina Jacoba van Boxtel is geboren op 13 juni 1900 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 119], dochter van Wilhelmus van Boxtel (zie X-ax) en Anna Catharina Govers.
Beroep:
stikster
Wilhelmina trouwde, 27 jaar oud, op 27 september 1927 in Loon op Zand met Nicolaas C. J. van Delft.
XI-cc Henrica Johanna van Boxtel is geboren op 12 september 1902 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 195], dochter van Wilhelmus van Boxtel (zie X-ax) en Anna Catharina Govers. Henrica is overleden op 30 januari 1984 in Elshout, 81 jaar oud.
Notitie bij Henrica: Vertrekt op 20-10-1927 naar Elshout.
Beroep:
schoenstikster
Henrica trouwde, 25 jaar oud, op 10 september 1928 in Oudheusden [bron: aktenr. 7] met Wilhelmus van der Wiel, 23 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 27 november 1904 in Elshout, zoon van Cornelis van der Wiel en Maria Tabbers.
Beroep:
tuinman
XI-cd Johannes Marinus van Boxtel is geboren op 30 november 1906 in Loon op Zand, zoon van Wilhelmus van Boxtel (zie X-ax) en Anna Catharina Govers.
Notitie bij Johannes: Vertrekt op 31-07-1935 naar Maartensdijk.
Adres:
Ammerzoden
Johannes trouwde, 35 jaar oud, op 29 mei 1942 in ’s-Hertogenbosch [bron: aktenr. 157] met Johanna Francisca Petronella van Dongen, 38 jaar oud. Johanna is geboren op 18 april 1904 in ’s-Hertogenbosch, dochter van Johannes Cornelis van Dongen en Nicolasina Mathea van Hoek. Johanna is overleden op 4 maart 1945 in Sneek, 40 jaar oud.
Kind van Johannes en Johanna:
1 Herman van Boxtel, geboren omstreeks 1943.
XI-ce Henricus Josephus van Boxtel is geboren op 23 december 1907 in Loon op Zand, zoon van Wilhelmus van Boxtel (zie X-ax) en Anna Catharina Govers.
Notitie bij Henricus: Vertrekt op 25-03-1937 naar ’s-Hertogenbosch.
Beroep:
winkelier
Henricus trouwde, 29 jaar oud, op 16 april 1937 in Waalwijk [bron: aktenr. 13] met Wilhelmina Elisabeth van Woensel, 28 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 11 maart 1909 in Baardwijk, dochter van Peter van Woensel en Johanna van der Sanden.
XI-cf Gerdina Petronella van Boxtel is geboren op 30 maart 1909 in Loon op Zand, dochter van Wilhelmus van Boxtel (zie X-ax) en Anna Catharina Govers. Gerdina is overleden op 7 april 1984 in Waalwijk, 75 jaar oud.
Notitie bij Gerdina: Vertrekt op 09-09-1939 naar Nijmegen.
Gerdina trouwde, 31 jaar oud, op 24 augustus 1940 in Loon op Zand [bron: aktenr. 37] met Petrus Cornelis Martinus Elshout, 29 jaar oud. Petrus is geboren op 27 juni 1911 in Amsterdam, zoon van Adrianus Elshout en Maria Verheijden.
XI-cg Petronella Wilhelmina Joanna van Boxtel is geboren op 14 augustus 1910 in Loon op Zand, dochter van Wilhelmus van Boxtel (zie X-ax) en Anna Catharina Govers. Petronella trouwde, 30 jaar oud, op 24 augustus 1940 in Loon op Zand [bron: aktenr. 38] met Martinus Johannes Hubertus van Gestel, 32 jaar oud. Martinus is geboren op 10 oktober 1907 in Oss, zoon van Martinus van Gestel en Johanna Maria van Hoof.
XI-ch Marinus Johannes Wilhelmus van Boxtel is geboren op 18 november 1911 in Kaatsheuvel, gem. Loon op Zand, zoon van Wilhelmus van Boxtel (zie X-ax) en Anna Catharina Govers. Marinus is overleden op 29 augustus 1965 in Utrecht, 53 jaar oud.
Notitie bij Marinus: Vertrekt op 31-07-1935 naar Maartensdijk.
Marinus trouwde, 27 jaar oud, op 3 mei 1939 in Utrecht [bron: aktenr. 434] met Maria Adriana Cornelia Petronella de Beer, 28 jaar oud. Maria is geboren op 1 september 1910 in Tilburg, dochter van Aloysius Norbertus de Beer en Antonia Maria van der Put.
X-ay Adrianus van Boxtel is geboren op 18 juli 1872 in Loon op Zand, zoon van Hendrik van Boxtel (zie IX-v) en Wilhelmina de Kok.
Adressen:
Berkdijkschestraat 126, Kaatsheuvel
Berkdijkschestraat C25, Kaatsheuvel
Heulstraat 8, Kaatsheuvel
Hoofdstraat 128, Kaatsheuvel
Hoofdstraat B402, Kaatsheuvel
Marktstraat 31, Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
Adrianus trouwde, 27 jaar oud, op 13 november 1899 in Loon op Zand [bron: aktenummer: 57] met Johanna Maria Henkelman, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 23 juni 1878 in Waalwijk, dochter van Lambertus Henkelman en Maria Elisabeth Brands.
Kinderen van Adrianus en Johanna:
1 Maria Wilhelmina van Boxtel, geboren op 29 juli 1900 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 162].
2 Henricus Lambertus van Boxtel, geboren op 22 juli 1902 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 161]. Henricus is overleden op 16 augustus 1902 in Kaatsheuvel, 25 dagen oud.
3 Henricus Lambertus Bernardus van Boxtel, geboren op 23 augustus 1903 in Loon op Zand [bron: Geboorteaktenummer 176]. Henricus is overleden op 25 mei 1915 in Kaatsheuvel, 11 jaar oud.
4 Lambertus Johannes (Bertus) van Boxtel, geboren op 27 januari 1905 in Loon op Zand. Volgt XI-ci.
5 Hendrikus van Boxtel, geboren op 24 februari 1906 in Loon op Zand.
6 Wilhelmina Maria van Boxtel, geboren op 14 augustus 1907 in Loon op Zand. Volgt XI-cj.
7 Martha Maria van Boxtel, geboren op 15 september 1908 in Loon op Zand. Martha is overleden op 12 oktober 1908 in Kaatsheuvel, 27 dagen oud.
8 Martha Elisabeth van Boxtel, geboren op 18 november 1909 in Loon op Zand. Martha is overleden op 16 augustus 1911 in Kaatsheuvel, 1 jaar oud.
9 Johannes Franciscus van Boxtel, geboren op 24 april 1911 in Loon op Zand. Johannes is overleden op 11 september 1912 in Kaatsheuvel, 1 jaar oud.
10 Theodora van Boxtel, geboren op 8 april 1913 in Loon op Zand.
11 Johanna van Boxtel, geboren op 3 augustus 1914 in Loon op Zand.
12 Johanna van Boxtel, geboren op 5 oktober 1915 in Loon op Zand.
XI-ci Lambertus Johannes (Bertus) van Boxtel is geboren op 27 januari 1905 in Loon op Zand [bron: bev.reg. 1920-1934 #360-372], zoon van Adrianus van Boxtel (zie X-ay) en Johanna Maria Henkelman. Bertus is overleden op 7 november 1990 in Boxmeer, 85 jaar oud.
Adres:
Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
Bertus trouwde, 25 jaar oud, op 8 februari 1930 in Waalwijk [bron: gezinkaart 360/372] met Cornelia Christina Castelijn, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Bertus en Cornelia: Gezin 8-10-1936 vertrokken naar Boekel.
Bev.reg. Kaatsheuvel 1920-1939, blad 307 en 360.
Cornelia is geboren op 28 juli 1902 in Waalwijk, dochter van Wilhelmus Hermanus Castelijn en Everdina Theodora Leonarda Schellekens.
Notitie bij Cornelia: Op 24-2-1930 vertrekt zij naar Loon op Zand.

Cornelia C Castelijn inschrijving bevolkingsregister Loon op Zand.
Archief: 910 - Bevolkingsregister Loon op Zand deel (periode): 44 (1920-1939), pagina: 360
Kinderen van Bertus en Cornelia:
1 Adrianus Wilhelmus van Boxtel, geboren op 26 januari 1931 in Loon op Zand.
2 Wilhelmus Hermanus Josephes van Boxtel, geboren op 27 maart 1932 in Loon op Zand.
3 Johanna Josephine van Boxtel, geboren op 31 maart 1933 in Loon op Zand.
4 Evert Hendrikus van Boxtel, geboren op 19 mei 1934 in Loon op Zand.
5 Marius Hendrikus van Boxtel, geboren op 13 mei 1935 in Loon op Zand. Marius is overleden op 20 november 1935 in Kaatsheuvel, 6 maanden oud.
XI-cj Wilhelmina Maria van Boxtel is geboren op 14 augustus 1907 in Loon op Zand, dochter van Adrianus van Boxtel (zie X-ay) en Johanna Maria Henkelman. Wilhelmina trouwde, 29 jaar oud, op 26 juni 1937 met L. Voogd.
X-az Gerdina Wilhelmina van Boxtel is geboren op 31 maart 1879 in Loon op Zand, dochter van Hendrik van Boxtel (zie IX-v) en Wilhelmina de Kok.
Notitie bij Gerdina: 04-03-1894 naar Besoijen
20-04-1894 vanuit Besoijen
20-12-1895 naar Den Bosch
19-10-1905 vanuit Den Bosch
25-09-1907 naar Den Bosch
Gerdina trouwde, 26 jaar oud, op 27 november 1905 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 47 (genlias)] met Hendrikus Henkes. Hendrikus is geboren in Harlingen, zoon van Bernardus Henkes en Anna Maria Barteling.
X-ba Wilhelmina van Boxtel is geboren op 17 maart 1882 in Loon op Zand, dochter van Hendrik van Boxtel (zie IX-v) en Wilhelmina de Kok. Wilhelmina trouwde, 29 jaar oud, op 22 januari 1912 in Loon op Zand [bron: aktenummer: 1] met Johannes Cornelis Naas. Johannes is geboren in Loon op Zand, zoon van Johannes Naas en Pieternella Kemmeren.
X-bb Martha van Boxtel is geboren op 4 oktober 1883 in Loon op Zand, dochter van Hendrik van Boxtel (zie IX-v) en Wilhelmina de Kok. Martha trouwde, 22 jaar oud, op 7 mei 1906 in Loon op Zand [bron: aktenummer: 10] met Franciscus Laros. Franciscus is geboren in Loon op Zand, zoon van Adriaan Laros en Maria Anna Wagemakers.
X-bc Johanna Maria van Boxtel is geboren op 22 februari 1885 in Loon op Zand, dochter van Hendrik van Boxtel (zie IX-v) en Wilhelmina de Kok. Johanna:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 2 september 1907 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 48] met Gerardus Arnoldus van der Heijden. Gerardus is geboren in Eindhoven, zoon van Josephus Wilhelmus van der Heijden en Johanna Christina Retera.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 9 mei 1910 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand BS geboorten 1894 (RHC Tilburg) Burgerlijke Stand (1658 akte228)] met Hendrikus de Nijs. Hendrikus is geboren in Loon op Zand, zoon van Adriaan de Nijs en Hendrika Vrinten.
IX-w Sijke van Boxtel is geboren op 20 september 1848 in Vrijhoeve Capelle, dochter van Willem van Boxtel (zie VIII-v) en Goverdina Tabbers. Sijke is overleden op 10 juni 1919 in Loon op Zand, 70 jaar oud. Sijke trouwde, 23 jaar oud, op 9 november 1871 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 48 (Genlias)] met Johannes van Wanrooij, 24 jaar oud. Johannes is geboren op 25 januari 1847 in Loon op Zand, zoon van Jacobus van Wanrooij en Cornelia Netten.
IX-x Antje van Boxtel is geboren op 3 september 1850 in Sprang, dochter van Willem van Boxtel (zie VIII-v) en Goverdina Tabbers. Antje:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 25 februari 1876 in Loon op Zand [bron: aktenr. 5 (foto)] met Frans van Ee, 42 jaar oud. Frans is geboren op 19 april 1833 in Waspik, zoon van Dirk van Ee en Anna Schroot. Frans is overleden vóór 1 december 1879, ten hoogste 46 jaar oud.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 1 december 1879 in Waspik [bron: Loon op Zand BS geboorten 1894 (RHC Tilburg) Burgerlijke Stand (1658 akte228)] met Johannes de Bont, 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antje en Johannes: Akte bevat meerinformatie.
Johannes is geboren op 12 februari 1842 in Waspik, zoon van Antonius de Bont en Adriana Schouten.
VIII-w Antonia van Boxtel is geboren op 12 juli 1823 in Loon op Zand, dochter van Henricus van Boxtel (zie VII-m) en Lucia Marcus. Antonia is overleden op 20 november 1851 in Loon op Zand, 28 jaar oud. Antonia trouwde, 25 jaar oud, op 24 augustus 1848 in Loon op Zand [bron: aktenummer: 28] met Hermanus Lugters, 26 jaar oud. Hermanus is geboren op 14 oktober 1821 in Loon op Zand, zoon van N.N. N.N. en Pieternella Lugters.
VIII-x Dirk van Boxtel is geboren op 30 maart 1831 in Loon op Zand, zoon van Henricus van Boxtel (zie VII-m) en Lucia Marcus. Dirk is overleden op 7 september 1896 in Kaatsheuvel, 65 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Bev.reg Kaatsheuvel 1890-1920 blad 309-317 vermeld als geb. datum 02-02-1831
Adres:
Kaatsheuvel
Beroep:
schoenmaker
Getuige bij:
overlijdensaangifte Henricus van Boxtel (1792-1871) [zie VII-m]    [zoon]   [bron: aktenr. 128]
Dirk trouwde, 23 jaar oud, op 29 juli 1854 in Waspik [bron: aktenummer: 17] met Pitronella Smits, 29 jaar oud. Pitronella is geboren op 13 augustus 1824 in Waspik, dochter van Huibert Smits en Clasina Boogmans. Pitronella is overleden op 22 oktober 1897 in Kaatsheuvel, 73 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Pitronella:
1 Hendrikus van Boxtel, geboren op 26 mei 1855 in Loon op Zand. Hendrikus is overleden op 20 september 1855 in Loon op Zand, 3 maanden oud.
2 Lucia van Boxtel, geboren op 25 januari 1858 in Loon op Zand. Volgt IX-y.
3 Huiberdina van Boxtel, geboren op 11 januari 1860 in Loon op Zand. Huiberdina is overleden op 30 januari 1860 in Loon op Zand, 19 dagen oud.
4 Huiberdina van Boxtel, geboren op 16 april 1861 in Loon op Zand. Volgt IX-z.
5 Nicolasina van Boxtel, geboren op 25 februari 1864 in Loon op Zand. Nicolasina is overleden op 11 oktober 1889 in Drunen, 25 jaar oud.
6 Hendrikus van Boxtel, geboren op 15 oktober 1865 in Loon op Zand. Hendrikus is overleden op 22 januari 1866 in Loon op Zand, 3 maanden oud.
IX-y Lucia van Boxtel is geboren op 25 januari 1858 in Loon op Zand, dochter van Dirk van Boxtel (zie VIII-x) en Pitronella Smits. Lucia is overleden op 12 maart 1947 in Waalwijk, 89 jaar oud. Lucia trouwde, 28 jaar oud, op 15 november 1886 in Loon op Zand [bron: aktenr. 41] met Gijsbertus Nicolaas Aussems, 24 jaar oud. Gijsbertus is geboren op 9 juli 1862 in Loon op Zand, zoon van Willem Andreas Aussems en Anna Snoeren. Gijsbertus is overleden op 21 januari 1945 in Waalwijk, 82 jaar oud.
Beroep:
schoenmaker
Kinderen van Lucia en Gijsbertus:
1 Anna Wilhelmina Aussems, geboren op 30 augustus 1887 in Loon op Zand. Anna is overleden op 8 augustus 1893 in Loon op Zand, 5 jaar oud.
2 Petronella Hendrica Aussems, geboren op 7 februari 1889 in Loon op Zand. Volgt X-bd.
3 Wilhelmina Anna Aussems, geboren op 10 mei 1890 in Loon op Zand. Wilhelmina is overleden op 11 oktober 1891 in Loon op Zand, 1 jaar oud.
4 Nicolasina Aussems, geboren op 18 augustus 1891 in Loon op Zand. Nicolasina is overleden op 3 november 1891 in Loon op Zand, 2 maanden oud.
5 Wilhelmina Anna Aussems, geboren op 14 januari 1893 in Loon op Zand. Wilhelmina is overleden op 24 januari 1893 in Loon op Zand, 10 dagen oud.
6 Anna Wilhelmina Aussems, geboren op 3 februari 1894 in Loon op Zand. Volgt X-be.
7 Theodorus Nicolaas Aussems, geboren op 3 februari 1895 in Loon op Zand. Theodorus is overleden op 30 april 1895 in Loon op Zand, 2 maanden oud.
8 Wilhelmus Andreas Aussems, geboren op 9 juli 1896 in Loon op Zand. Volgt X-bf.
9 Theodora Henrica Aussems, geboren op 14 september 1897 in Loon op Zand. Theodora is overleden op 22 maart 1898 in Loon op Zand, 6 maanden oud.
10 Theodora Nicolasina Aussems, geboren op 20 november 1898 in Loon op Zand. Theodora is overleden op 31 januari 1899 in Loon op Zand, 2 maanden oud.
11 Theodorus Petrus Aussems, geboren op 8 november 1900 in Loon op Zand. Theodorus is overleden op 8 mei 1901 in Loon op Zand, 6 maanden oud.
X-bd Petronella Hendrica Aussems is geboren op 7 februari 1889 in Loon op Zand, dochter van Gijsbertus Nicolaas Aussems en Lucia van Boxtel (zie IX-y). Petronella is overleden op 16 maart 1962 in Kaatsheuvel, 73 jaar oud [bron: bidprentjes RAT]. Petronella trouwde, 20 jaar oud, op 6 mei 1909 in Loon op Zand [bron: aktenummer: 17] met Adriaan van Boxtel, 23 jaar oud. Zie XI-l voor persoonsgegevens van Adriaan.
Kinderen van Petronella en Adriaan: zie XI-l.
X-be Anna Wilhelmina Aussems is geboren op 3 februari 1894 in Loon op Zand, dochter van Gijsbertus Nicolaas Aussems en Lucia van Boxtel (zie IX-y). Anna is overleden op 1 december 1968 in Waalwijk, 74 jaar oud. Anna trouwde, 26 jaar oud, op 14 juli 1920 in Loon op Zand [bron: aktenr. 48] met Cornelis Antonius de Louw, 25 jaar oud. Cornelis is geboren op 11 juli 1895 in Besoijen, zoon van Laurens de Louw en Adriana Cornelia van Daelen.
Beroep:
broodbakker
Kind van Anna en Cornelis:
1 Lucia Gijsberta Maria de Louw, geboren omstreeks februari 1923 in Waalwijk. Lucia is overleden op 18 december 1923 in Waalwijk, ongeveer 10 maanden oud.
X-bf Wilhelmus Andreas Aussems is geboren op 9 juli 1896 in Loon op Zand, zoon van Gijsbertus Nicolaas Aussems en Lucia van Boxtel (zie IX-y).
Beroep:
schoenmaker
Wilhelmus trouwde, 25 jaar oud, op 17 oktober 1921 in Loon op Zand [bron: aktenr. 65] met Adriana Johanna van Wezenbeek, 24 jaar oud. Adriana is geboren op 22 december 1896 in Loon op Zand, dochter van Johannes van Wezenbeek en Maria Broeders.
IX-z Huiberdina van Boxtel is geboren op 16 april 1861 in Loon op Zand, dochter van Dirk van Boxtel (zie VIII-x) en Pitronella Smits. Huiberdina is overleden op 2 mei 1952 in Loon op Zand, 91 jaar oud. Huiberdina trouwde, 37 jaar oud, op 25 mei 1898 in Loon op Zand [bron: Huwelijksaktenummer: 31 (ISIS)] met Daniel Hendrikus van Dalen. Daniel is geboren in Loon op Zand, zoon van Willem van Dalen en Johanna Maria Toorians.
VIII-y Nicolasien van Boxtel is geboren op 16 juni 1834 in Loon op Zand, dochter van Henricus van Boxtel (zie VII-m) en Lucia Marcus. Nicolasien is overleden op 27 maart 1890 in Loon op Zand, 55 jaar oud. Nicolasien trouwde, 24 jaar oud, op 2 september 1858 in Loon op Zand [bron: Aktenummer: 46] met Bernardus van Wanrooij, 25 jaar oud. Bernardus is geboren op 15 september 1832 in Loon op Zand, zoon van Johannes van Wanrooij en Adriana van der Schans.
VII-n Huberta van Boxtel, dochter van Henricus van Boxtel (zie VI-e) en Anthonia Damen. Zij is gedoopt op 16 november 1794 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1760-1795 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 8, pg212v) en extract van doop> BoxtelXMarcus].
Notitie bij de geboorte van Huberta: Doopgetuigen: getuige: Joannes van Boxtel en Antonia van Boxtel.
Huberta trouwde, 18 jaar oud, op 30 september 1813 in Loon op Zand met Martin Valentijn, 20 jaar oud. Martin is een zoon van Johannes Valentijn en Johanna Briool. Hij is gedoopt op 9 augustus 1793 in Loon op Zand.
V-c Anna Jansen van Boxtel, dochter van Johannes Conradus van Boxtel (zie IV-h) en Maria Christiaense (Maijken) Populier. Zij is gedoopt op 15 december 1695 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1687-1711 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 5, pg48v)].
Notitie bij Anna: Doopgetuigen: Adrianus Cornelius van der Wie en Viviana Corsten Populier.
Religie:
Anna trouwde met Judocus Claesen Borsten.
Kinderen van Anna en Judocus:
1 Joanna Borsten, geboren in 1720 in Loon op Zand. Zij is gedoopt op 29 juli 1720 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1711-1731 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 6, pg51)].
Notitie bij Joanna: Doopgetuigen: Christianus Joannes van Boxtel en Elisabeta Nicolaus van Don gen.
Religie:
2 Joannes Borste, geboren in 1721 in Loon op Zand. Hij is gedoopt op 11 november 1721 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1711-1731 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 6, pg57v)].
Notitie bij Joannes: Doopgetuigen: Nicolaus Jooste Borste en Adriana Janse van Boxstel.
3 Nicolaus Borste, geboren in 1723 in Loon op Zand. Hij is gedoopt op 30 augustus 1723 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1711-1731 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 6, pg67)].
Notitie bij Nicolaus: Doopgetuigen: Theodorus Janse Heijmans en Maria Claesse Borste.
4 Adriana Borste, geboren in 1725 in Loon op Zand. Zij is gedoopt op 1 juli 1725 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1711-1731 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 6, pg76v)].
Notitie bij Adriana: Doopgetuigen: Conradus Janse van Boxstel en Maria Corstiaense.
5 Adrianus Borste, geboren in 1727 in Loon op Zand. Hij is gedoopt op 21 september 1727 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1711-1731 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 6, pg86v)].
Notitie bij Adrianus: Doopgetuigen: Paulus Backere en Gijsberta Coenen.
6 Maria Borste, geboren in 1729 in Loon op Zand. Zij is gedoopt op 8 juli 1729 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1711-1731 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 6, pg94)].
7 Anna Borste, geboren in 1732 in Loon op Zand. Zij is gedoopt op 20 december 1732 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1731-1760 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 7, pg8)].
Notitie bij Anna: Doopgetuigen: Christianus Gerardus Lightvoet en Maria Coene van Boxstel.
8 Adrianus (Bodt) Borste, geboren in 1735 in Loon op Zand. Zij is gedoopt op 15 januari 1735 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1731-1760 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 7, pg17v)].
Notitie bij Adrianus: Doopgetuigen: Christianus Gerardus Lightvoet en Guor Dirxse de Roij.
9 Anna Borsten, geboren in 1738 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1731-1760 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 7, pg26v), folio 27]. Zij is gedoopt op 18 februari 1738 in Loon op Zand [bron: Loon op Zand RK dopen 1731-1760 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 7, pg26v), folio 27].
Notitie bij Anna: Doopgetuigen: Hubertus Vijvere en Maria Hendrickxe van Pinxteren.
II-b Hendrick Jansen (Heerschap) van Boxtel is geboren omstreeks 1600, zoon van Joannes van Boxtel (zie I) en N.N.
Notitie bij Hendrick: Rechterlijk Archief Loon op Zand
inventarisnummer 70, 1642-1644
Bewerkt door: J.A.H.Boeren

Folio 153v
Heer Engelbert van IJmmersele, graaf van Bokhoven etc. geeft tegen een erfcijns nieuwe gronden uit aan Hendrick Janssen van Boxtel.
11-1-1644

Folio 154
Hendrick Janssen van Boxtel bekent schuldig te zijn aan heer Engelbert van IJmmersele een bedrag van 246 gulden terzake van de uitgifte van nieuwe grond op heden.
11-1-1644

Folio 229v
Anthonis van Andel, schout te Besoijen, als gemachtigde van Willem van Heusden van der Sluijs, apothecaris en burger van de stad ’s-Hertogenbosch, transporteert goederen aan Henrick Janssen van Boxtel alias Heerschap.
17-12-1644

Folio 230v
Henrick Janssen van Boxtel alias Heerschap bekent schuldig te zijn aan Anthonis van Andel een bedrag van 333 gulden en 4 stuivers terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 11-3-1656 ingelost is.
17-12-1644

Folio 231
Henrick Janssen van Boxtel alias Heerschap bekent schuldig te zijn Willem van Heusden van der Sluijs een bedrag van 1250 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 11-3-1656 ingelost is.
17-12-1644

--------------

Rechterlijk Archief Loon op Zand
inventarisnummer 71, 1645-1646
Bewerkt door: J.A.H.Boeren

Folio 75
Henrick Janssen van Boxtel genoemd Heerschap transporteert goederen aan Anthonis Wouterssen van den Nijeuwenhuijse.
20-12-1645

Folio 75
Jan Janssen Verheijden, gehuwd met Lijksen Lenaerts, naast de goederen die Henrick Janssen van Boxtel genaamd Heerschap getransporteerd heeft aan Anthonis Wouterssen van den Nijeuwenhuijsen. Vervolgens doet hij afstand van zijn rechten.
9-1-1646

Folio 75v
Anthonis Wouterssen van den Nijeuwenhuijsen bekent schuldig te zijn aan Henrick Janssen van Boxtel een bedrag van 950 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 4-11-1652 ingelost is.
20-12-1645

Folio 104
Johanna de With, gehuwd met Willem van der Sluijse, apothecaris te ’s-Hertogenbosch, transporteert een restant van een schuldbekentenis ten laste van Henrick Janssen van Boxtel alias Heerschap aan mr Dierck Coomans ten behoeve van dhr Govaert Stelt te Heusden.
4-4-1646

---------------------------------------------

Rechterlijk Archief Loon op Zand
inventarisnummer 72, 1648-1649
Bewerkt door: J.A.H. Boeren


Folio 126
Henrick Janssen van Boxtel genoemd Heerschap verhypothekeert zijn
goederen ten behoeve van Anthonis Wouterssen van den Nijeuwenhuijse.
9-11-1651

--------------
Rechterlijk Archief Loon op Zand
inventarisnummer 76, 1654-1656
Bewerkt door: J.A.H. Boeren

Folio 79v
Anthonis Adriaenssen Oirlemans, wonende te Sprang, transporteert
goederen aan Lenaert Hendrick Janssen van Boxtel.
volgt op 8-3-1655


Folio 140v
Henrick Janssen van Boxtel, genaamd Heerschap, transporteert goederen.
De akte is niet compleet
0-8-1656

-----------------------------------

Rechterlijk Archief Loon op Zand, inventarisnummer 77, 1657-1659
Bewerkt door: J.A.H.Boeren


Folio 22v
Adriaen Janssen Hoijmeijer, wonende te Capelle, als gelastigde van Jan Diercxssen van Nederveen, schout te Capelle, transporteert goederen aan Handrick Jan Janssen van Boxtel.
3-3-1657

----------------

Rechterlijk Archief Loon op Zand, inventarisnummer 78, 1660-1661. Bewerkt door: J.A.H.Boeren
Folio 36
1. Adriaen Anthonissen Timmer, gehuwd met Erken, Hugo Bastiaenssen Holster, gehuwd met Jenneken, en Corstiaen Janssen de Groot, gehuwd met Maria, allen dochters van Huijbert Claessen van Bergen en Jenneken Andries Claessen de With (1/6),
2. Lijsken Andries Claes de With (1/6),
3. Erken, dochter van Adriaen Pauwels Rademaecker en Eeltken Andries Claes de With, tevens voor Peeter Claessen Hoevenaer, gehuwd met haar zuster Marie (1/6),
4. genoemde Lijsken voor haar neef Jan Claes Andriessen de With (1/6),
5. Andries Anthonis Andriessen de With (1/6) en
6. alle comparanten voor Willem Andries Claessen de With (1/6), transporteren goederen aan Hendrick Janssen van Boxtel (1/2) en Corst Peeter Bernartssen (1/2).
20-11-1660

Folio 37
Hendrick Janssen van Boxtel en Corstiaen Peter Bernarts komen met elkaar een boedelscheiding overeen.
20-11-1660

Folio 38
Henrick Janssen van Boxtel en Corst Peter Bernartssen bekennen schuldig te zijn aan de kinderen van Andries Claessen de With een bedrag van 180 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 3-12-1670 ingelost is.
20-11-1660


--------------------------
Adres:
1665     Vaerte, Loon op Zand
Beroep:
1665     landbouwer, arbeider (Hendrick, zoon van Jan Janssen van Boxtel)
Getuige bij:
30-11-1656     doop Anna Conradus van Boxtel (geb. 1656) [zie IV-e]    [oudoom vaderszijde]   [bron: Loon op Zand RK dopen 1648-1671 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 3, pg46)]
03-11-1663     doop Adrianus Conradus van Boxtel (geb. 1663) [zie IV-g]    [oudoom vaderszijde]   [bron: Loon op Zand RK dopen 1648-1671 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 3, pg73v)]
04-07-1666     doop Johannes Conradus van Boxtel (1666-vóór 1715) [zie IV-h]    [oudoom vaderszijde]   [bron: Loon op Zand RK dopen 1648-1671 (RHC Tilburg) 491 - Collectie doop-, trouw- en begraafboeken Lz (inv.nr. 3, pg84)]
Kinderen van Hendrick uit onbekende relatie:
1 Catharina Henricus (Heerschap) van Boxtel.
2 Johannes Henricuszn van Boxtel, geboren omstreeks 1624. Volgt III-d.
3 Lendert Hendrickse (Heerschap) van Boxtel, geboren omstreeks 1639. Volgt III-e.
III-d Johannes Henricuszn van Boxtel is geboren omstreeks 1624, zoon van Hendrick Jansen (Heerschap) van Boxtel (zie II-b).
Notitie bij Johannes: Rechterlijk Archief Loon op Zand, inventarisnummer 79, 1662-1665, Bewerkt door: J.A.H. Boeren

Folio 79
Barbara Lucas Adriaenssen, als gemachtigde van haar man Willem Huijbertssen Scheijemaeckers, transporteert goederen aan Jan Henrick Janssen van Boxtel genoemd Heerschap.
3-2-1663

Folio 79
Adriaen Lucas Adriaenssen naast de goederen die op heden door Barbara Lucas Adriaenssen aan Jan Henrick Janssen van Boxtel getransporteerd zijn.
Vervolgens doet hij afstand van zijn rechten ten behoeve van genoemde Jan.
3-2-1663

Folio 79v
Jan Henrick Janssen van Boxtel bekent schuldig te zijn aan Barbara
Lucas Adriaenssen een bedrag van 141 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de laatste aflossing op
1-10-1666 bij jhr. Grahame betaald is. Een van de aflossingen wordt betaald
door Adriana Willems, gehuwd met Jan Hendrick Janssen van Boxtel.
3-2-1663
Johannes trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 20 februari 1656 in Loon op Zand [bron: Trouwboek rk 1608-1810, pag. 102v (BHIC)] met Adriana Guilielmusdr, nadat zij in Loon op Zand in ondertrouw zijn gegaan. Bij het kerkelijk huwelijk van Johannes en Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: G. de Robemont en Petra Walterus.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Adriana: ondertrouw vond plaats voor de predikant te Loon op Zand
Notitie bij Adriana: Adriana Wilhelmus
Kinderen van Johannes en Adriana:
1 Guilielmus Joannes Henricus van Boxtel. Hij is gedoopt op 4 september 1657 in Loon op Zand [bron: DTB rk Loon op Zand 1608-1810, deelnr. 3, pagina 48v (RAT)]. Guilielmus is overleden op 22 juni 1706 in Loon op Zand, 48 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Guilielmus: Willem Jansen Heerschap
2 Joanna Joannes Henricus van Boxtel, gedoopt op 14 september 1662 in Loon op Zand. Volgt IV-i.
IV-i Joanna Joannes Henricus van Boxtel, dochter van Johannes Henricuszn van Boxtel (zie III-d) en Adriana Guilielmusdr. Zij is gedoopt op 14 september 1662 in Loon op Zand [bron: DTB rk Loon op Zand 1648-1671, pagina 69v (RAT)]. Joanna trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1685 in Loon op Zand met Jochem Berterums. Jochem trouwde later op 1 april 1685 in Loon op Zand met Anneke Cornelis Braspenning (geb. 1640).
III-e Lendert Hendrickse (Heerschap) van Boxtel is geboren omstreeks 1639, zoon van Hendrick Jansen (Heerschap) van Boxtel (zie II-b).
Notitie bij Lendert: Rechterlijk Archief Loon op Zand, inventarisnummer 78, 1660-1661. Bewerkt door: J.A.H.Boeren

Folio 72
Peeter Diercxssen van Nederven, gemachtigde van zijn zuster Anthonia en van Margriete Cornelis Drossarts, weduwe van zijn broer Michiel, transporteert goederen aan Lenaert Hendrick Janssen van Boxtel genoemd Heerschap.
16-3-1660

Folio 72v
Lenaert Hendrick Janssen van Boxtel genoemd Heerschap bekent schuldig te zijn aan Peeter Diercxssen van Nederven, gemachtigde van zijn zuster Anthonia en van Margriete Cornelis Drossarts, weduwe van zijn broer Michiel, een bedrag van 13 gulden per lopensaet terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 21-8-1670 bij Dirck Gerits van Nederven ingelost is.
16-3-1660
Adres:
1666     Loon op Zand
Lendert:
(1) trouwde met Maijken Peters. Maijken is overleden vóór 1666.
(2) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 7 mei 1666 in Capelle met Jenneken Franss Stam, ongeveer 34 jaar oud, nadat zij op 10 april 1666 in Capelle in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Lendert en Jenneken: Lendert Hendrickse Heerschap, wd van Maijken Peters, wonende loon
x Jenneken Franss Stam, wd van Teunis Peters Leempoel
wonende cappel
Jenneken is geboren omstreeks 1632 in Capelle. Jenneken is weduwe van Teunis Peters Leempoel (ovl. vóór 1666), met wie zij trouwde op 6 mei 1657 in Capelle [bron: NG Trouwen 1626-1693].

Index (1341 personen)

Aa, Theodora van der [Schoonmoeder van XI-bq]  XI-bq
Aalst, Anna Margaretha van (*13-01-1845, †17-02-1919) [Partner van X-g]  X-g; XI-h; XI-i; XI-j
Aalst, Arnold van [Schoonvader van X-g]  X-g
Aarden, N.N. v.d. [Partner van XI-ai]  XI-ai
Akkermans, Maria Catharina [Schoonmoeder van X-l]  X-l
Alderen, Johanna van [Schoonmoeder van X-t]  X-t
Alten, Hendrien van (*10-07-1814, †17-06-1865) [Partner van IX-e]  IX-e; X-f; X-g
Alten, Joanna van (*24-02-1819, †18-08-1855) [Partner van IX-f]  IX-f; X-h
Alten, Johannes van [Schoonvader van IX-e] [Schoonvader van IX-f]  IX-e; IX-f
Amelsvoord, Adriana van (*22-09-1857) [Partner van X-q]  X-q
Amelsvoord, Cornelis van [Schoonvader van X-q]  X-q
Amelsvoort, Adriaan van [Partner van X-s]  X-s
Amelsvoort, Dingeman van [Schoonvader van X-s]  X-s
Ansems, Johanna [Schoonmoeder van IX-s]  IX-s
Appelboom, Johanna (†>14-09-1865) [Schoonmoeder van IX-q] [Schoonmoeder van IX-t]  IX-q; IX-t
Assee, Adriana [Schoonmoeder van X-r]  X-r
Assem, Cornelis van den [Schoonvader van X-p]  X-p
Assem, Helena van den [Schoonmoeder van X-m]  X-m
Assem, Huiberdina van den (*22-08-1859, †29-07-1910) [Partner van X-p]  X-p
Aussems, Anna Wilhelmina (*30-08-1887, †08-08-1893) [Dochter van IX-y]  IX-y,1
Aussems, Anna Wilhelmina (*03-02-1894, †01-12-1968) [Nummer X-be]  X-be
Aussems, Gijsbertus Nicolaas (*09-07-1862, †21-01-1945) [Partner van IX-y]  IX-y; X-bd; X-be; X-bf
Aussems, Nicolaas Antonius Arnoldus (*11-03-1866) [Partner van X-n]  X-n
Aussems, Nicolasina (*18-08-1891, †03-11-1891) [Dochter van IX-y]  IX-y,4
Aussems, Petronella Hendrica (*07-02-1889, †16-03-1962) [Nummer X-bd]  XI-l; XII-f; XII-g; X-bd
Aussems, Theodora Henrica (*14-09-1897, †22-03-1898) [Dochter van IX-y]  IX-y,9
Aussems, Theodora Nicolasina (*20-11-1898, †31-01-1899) [Dochter van IX-y]  IX-y,10
Aussems, Theodorus Nicolaas (*03-02-1895, †30-04-1895) [Zoon van IX-y]  IX-y,7
Aussems, Theodorus Petrus (*08-11-1900, †08-05-1901) [Zoon van IX-y]  IX-y,11
Aussems, Wilhelmina Anna (*10-05-1890, †11-10-1891) [Dochter van IX-y]  IX-y,3
Aussems, Wilhelmina Anna (*14-01-1893, †24-01-1893) [Dochter van IX-y]  IX-y,5
Aussems, Wilhelmus Andreas (*09-07-1896) [Nummer X-bf]  X-bf
Aussems, Willem Andreas [Schoonvader van IX-y] [Schoonvader van X-n]  X-n; IX-y
Avoird, Hubertus Wijnandus Hendrikus van der (*25-03-1897) [Partner van XI-ca]  XI-ca
Avoird, Willem Johannes van der [Schoonvader van XI-ca]  XI-ca
Baaijens, Johanna (*1810, †24-01-1838) [Partner van VIII-l]  VIII-l; IX-k
Baijens, Adriani [Schoonvader van VIII-l]  VIII-l
Barteling, Anna Maria [Schoonmoeder van X-az]  X-az
Bartholomeus, Pieternel (*1660) [Partner van IV-b]  IV-b
Beaujean, Johan Pascal (*±1822) [Partner van X-a]  X-a
Beaujean, Sebastiaan [Schoonvader van X-a]  X-a
Beekveld, Jacoba (†2003) [Partner van XI-s]  XI-s
Beer, Aloysius Norbertus de [Schoonvader van XI-ch]  XI-ch
Beer, Maria Adriana Cornelia Petronella de (*01-09-1910) [Partner van XI-ch]  XI-ch
Belkom, Johanna Maria van [Schoonmoeder van X-au]  X-au
Benis, Allegonda de [Partner van VII-k]  VIII-n; VII-k; VIII-q
Benis, Hubertus M. de [Partner van XI-aj]  XI-aj
Benis, Jacobus de [Getuige bij kerkelijk huwelijk van VII-k]  VII-k
Berg, Geertruij van den [Schoonmoeder van IX-p]  IX-p
Berg, Johanna van den [Schoonmoeder van X-aw]  X-aw
Bergh, Antonius Petrus van den (*±1875) [Partner van XI-a]  XI-a
Bergh, Johannes van den [Schoonvader van XI-a]  XI-a
Bergmans, Dingena [Schoonmoeder van XI-bz]  XI-bz
Berkel, Franciscus van [Partner van XI-e]  XI-e
Berkelkamp, Maria [Schoonmoeder van IX-i]  IX-i
Berterums, Jochem [Partner van IV-i]  IV-i
Best, Francisca van [Partner van XII-d]  XII-d
Biekens, Catherina (*31-08-1878, †05-02-1951) [Partner van X-ao]  X-ao
Biekens, Leonardus [Schoonvader van X-ao]  X-ao
Biene, Abraham van [Schoonvader van XI-f]  XI-f
Biene, Adriana Johanna van (*±1889) [Partner van XI-f]  XI-f
Bienert, Johann Ferdinand [Partner van XII-f]  XII-f
Bijl, Alida Marina van der [Schoonmoeder van X-v]  X-v
Bijl, Alida Martina van der [Schoonmoeder van X-w]  X-w
Bijl, Johanna van der (*24-05-1885, †11-08-1921) [Partner van X-v]  X-v; XI-r; XI-s; XI-t; XI-u
Bladel, Johanna van [Schoonmoeder van X-aa]  X-aa
Blok, Grietje [Schoonmoeder van VIII-d]  VIII-d
Blom, Adriaan  V-a
Boelen, Johanna [Schoonmoeder van VIII-h]  VIII-h
Bont, Antonius de [Schoonvader van IX-x]  IX-x
Bont, Hendrikus Johannes de (*±1856) [Partner van X-aj]  X-aj
Bont, Joghem de [Schoonvader van X-aj]  X-aj
Bont, Johannes de (*12-02-1842) [Partner van IX-x]  IX-x
Boogmans, Clasina [Schoonmoeder van VIII-x]  VIII-x
Boom, Gerardus [Schoonvader van VII-h]  VII-h
Boom, Jacoba (~16-02-1759, †22-11-1826) [Partner van VII-h]  VII-h; VIII-h; VIII-i; VIII-j
Boom, Petronella [Schoonmoeder van X-k]  X-k
Borste, Adriana (*1725) [Dochter van V-c]  V-c,4
Borste, Adrianus (*1727) [Zoon van V-c]  V-c,5
Borste, Adrianus (Bodt) (*1735) [Dochter van V-c]  V-c,8
Borste, Anna (*1732) [Dochter van V-c]  V-c,7
Borste, Joannes (*1721) [Zoon van V-c]  V-c,2
Borste, Maria (*1729) [Dochter van V-c]  V-c,6
Borste, Nicolaus (*1723) [Zoon van V-c]  V-c,3
Borsten, Anna (*1738) [Dochter van V-c]  V-c,9
Borsten, Joanna (*1720) [Dochter van V-c]  V-c,1
Borsten, Judocus Claesen [Partner van V-c]  V-c
Bouwman, Gesina Adriana Bertha (*08-01-1920) [Schoonmoeder van XII-k]  XII-k
Boxel, Johanna Maria van (*15-12-1866) [Nummer X-o]  X-o
Boxtel, van (levenloos *09-06-1876) [Kind van X-g]  X-g,2
Boxtel, van (levenloos *31-05-1878) [Kind van IX-q]  IX-q,7
Boxtel, van (levenloos *17-07-1879) [Kind van IX-q]  IX-q,8
Boxtel, Aaltje van (~28-07-1754) [Nummer VII-b]  VII-b
Boxtel, Adje van [Zoon van XI-u]  XI-u,5
Boxtel, Adriaan van (~30-06-1726, †30-10-1815) [Nummer VI-a]  VI-a; VII-a; VII-b; VII-c; VII-d; VII-e
Boxtel, Adriaan van (*16-02-1817, †17-08-1894) [Nummer IX-j]  IX-j; X-k; X-l; X-m; X-n; X-o
Boxtel, Adriaan van (*18-10-1885, †15-03-1969) [Nummer XI-l]  XI-l; XII-f; XII-g; X-bd
Boxtel, Adriaan van (Boxel) [Nummer IX-l]  IX-l; X-t
Boxtel, Adriaen van (~25-07-1694) [Zoon van IV-g]  IV-g,2
Boxtel, Adriaen Jan van (*±1623, †<1667) [Nummer III-b]  III-b
Boxtel, Adriana van (~23-07-1794) [Nummer VIII-b]  VIII-b
Boxtel, Adriana van (*10-09-1867) [Nummer X-ai]  X-ai
Boxtel, Adriana van (*07-08-1910) [Dochter van X-an]  X-an,12
Boxtel, Adriana van (*22-03-1929) [Dochter van XI-af]  XI-af,4
Boxtel, Adriana Conradus van (~26-08-1654) [Nummer IV-d]  IV-d
Boxtel, Adriana Gerarda van (*03-02-1914) [Dochter van XI-k]  XI-k,2
Boxtel, Adriana Jansen van (*1700) [Dochter van IV-h]  IV-h,4
Boxtel, Adriana Jansen van (*1705) [Dochter van IV-h]  IV-h,6
Boxtel, Adriana Joannesdr Coene van (~16-01-1707) [Dochter van IV-h]  IV-h,7
Boxtel, Adriana Johanna van (*22-02-1902) [Dochter van X-ak]  X-ak,3
Boxtel, Adriana Maria van (*24-05-1887, †04-01-1888) [Dochter van IX-v]  IX-v,9
Boxtel, Adriana Sophia Arnolda van (*13-08-1917, †04-03-1983) [Nummer XI-bf]  XI-bf
Boxtel, Adriana Wilhelmusdr Joannes van (~21-10-1690) [Dochter van IV-c]  IV-c,1
Boxtel, Adrianus van (*1803) [Zoon van VII-h]  VII-h,9
Boxtel, Adrianus van (*1807, †20-03-1815) [Zoon van VII-i]  VII-i,6; VII-j
Boxtel, Adrianus van (*29-11-1864, †26-12-1924) [Nummer X-r]  X-r
Boxtel, Adrianus van (*18-07-1872) [Nummer X-ay]  X-ay; XI-ci; XI-cj
Boxtel, Adrianus (André) van (*19-03-1915, †27-03-2003) [Nummer XI-be]  XI-be
Boxtel, Adrianus van (*23-04-1916, †02-11-1916) [Zoon van X-ax]  X-ax,22
Boxtel, Adrianus Conradus van (~03-11-1663) [Nummer IV-g]  IV-g; V-a; II-b
Boxtel, Adrianus Marinus van (*15-04-1884, †15-09-1964) [Nummer XI-k]  XI-k; XII-d; XII-e
Boxtel, Adrianus Marinus van (*02-08-1918) [Zoon van XI-k]  XI-k,6
Boxtel, Adrianus Theodorus van (*14-12-1929) [Zoon van XI-m]  XI-m,5
Boxtel, Adrianus Wilhelmus van (*26-01-1931) [Zoon van XI-ci]  XI-ci,1
Boxtel, Agnes Maria van (*17-02-1911) [Nummer XI-w]  XI-w
Boxtel, Alex van [Zoon van XI-u]  XI-u,2
Boxtel, Andreas van (*23-05-1918) [Zoon van XI-l]  XI-l,6
Boxtel, Anna van (*1690) [Dochter van IV-b]  IV-b,2
Boxtel, Anna van (~04-05-1692) [Dochter van IV-g]  IV-g,1
Boxtel, Anna van (*02-04-1912, †02-06-1989) [Nummer XI-bk]  XI-bk
Boxtel, Anna Conradus van (~30-11-1656) [Nummer IV-e]  IV-e; II-b
Boxtel, Anna Jansen van (~15-12-1695) [Nummer V-c]  V-c
Boxtel, Anne Maria Alida van (*13-02-1914) [Dochter van X-w]  X-w,3
Boxtel, Annie van [Dochter van XI-s]  XI-s,1
Boxtel, Antje van (*03-09-1850) [Nummer IX-x]  IX-x
Boxtel, Antonia van (~12-12-1764, †01-09-1828) [Dochter van VI-e]  VI-e,7; VII-i,2
Boxtel, Antonia van (*10-06-1820, †25-11-1904) [Nummer VIII-t]  VIII-t
Boxtel, Antonia van (*12-07-1823, †20-11-1851) [Nummer VIII-w]  VIII-w
Boxtel, Antonia van (*07-05-1835) [Nummer X-b]  X-b
Boxtel, Antonia van (*17-03-1849) [Dochter van IX-f]  IX-f,3
Boxtel, Antonia van (*13-04-1932) [Dochter van XI-af]  XI-af,6
Boxtel, Antonia Huberta Wilhelmina van (*02-12-1928) [Dochter van XI-bj]  XI-bj,6
Boxtel, Antonia Maria van (*25-11-1926) [Dochter van X-aq]  X-aq,16
Boxtel, Antonia Wilhelmina van (*02-04-1871, †15-10-1923) [Dochter van IX-s]  IX-s,4
Boxtel, Antonia Wilhelmina van (*06-01-1919, †09-05-1991) [Nummer XI-ba]  XI-ba
Boxtel, Antonie van (*04-07-1829, †21-12-1861) [Nummer VIII-p]  VIII-p
Boxtel, Antonie van (*18-11-1845, †14-09-1848) [Zoon van VIII-u]  VIII-u,4
Boxtel, Antonius van (~12-03-1738) [Zoon van VI-b]  VI-b,2
Boxtel, Antonius van (~11-10-1775, †15-05-1830) [Nummer VII-j]  VII-i,6; VII-j; VIII-o; VIII-p
Boxtel, Antonius van (*21-11-1851, †19-01-1926) [Nummer IX-o]  IX-o; X-u; X-v; X-w; X-x; X-y
Boxtel, Antonius van (*08-02-1866, †19-09-1933) [Nummer XI-c]  XI-c; XII-b
Boxtel, Antonius van (*21-09-1879, †01-05-1945) [Zoon van IX-o]  IX-o,3
Boxtel, Antonius van (*28-05-1909) [Nummer XI-v]  XI-v
Boxtel, Antonius van (*22-07-1925, †14-04-1926) [Zoon van X-aq]  X-aq,15
Boxtel, Antonius Adrianus van (*±1912) [Nummer XIII-a]  XIII-a
Boxtel, Antonius Hubertus van (*12-01-1901, †22-01-1901) [Zoon van X-m]  X-m,9
Boxtel, Antonius Johannis van (*03-04-1938) [Zoon van XI-af]  XI-af,8
Boxtel, Antonius Lambertus Henricus van (*30-08-1925, †27-06-1928) [Zoon van XI-bj]  XI-bj,4
Boxtel, Arnolda van (*10-06-1863, †20-10-1863) [Dochter van IX-i]  IX-i,2
Boxtel, Arnolda Josepha van (*19-03-1886, †27-02-1887) [Dochter van IX-v]  IX-v,8
Boxtel, Arnoldina van (*31-03-1883, †08-06-1950) [Nummer XI-i]  XI-i
Boxtel, Arnoldus van (*17-10-1813, †12-02-1900) [Nummer IX-c]  IX-c; X-c; X-d; X-e
Boxtel, Arnoldus van (*16-02-1885, †21-02-1885) [Zoon van X-d]  X-d,9
Boxtel, Bartholomeus van (*1686) [Zoon van IV-b]  IV-b,1
Boxtel, Bastiaan van (~14-11-1700) [Zoon van IV-g]  IV-g,4
Boxtel, Bertha Pieternella van (*12-01-1901, †19-04-1912) [Dochter van X-m]  X-m,10
Boxtel, Carolus Antonius van (*14-07-1908, †26-09-1967) [Nummer XI-bm]  XI-bm
Boxtel, Catharina van (*26-02-1849) [Nummer X-e]  X-e
Boxtel, Catharina van (*±1900) [Nummer XII-a]  XII-a
Boxtel, Catharina Henricus (Heerschap) van [Dochter van II-b]  II-b,1
Boxtel, Catharina Johanna van (*07-09-1920) [Dochter van X-i]  X-i,3
Boxtel, Catharina Petronella Maria van (*19-09-1922, †27-10-1923) [Dochter van XI-o]  XI-o,2
Boxtel, Catharina Pieternella van (*06-11-1935) [Dochter van X-af]  X-af,15
Boxtel, Catharina Pieternella van (*19-01-1937) [Dochter van XI-o]  XI-o,7
Boxtel, Cato Wilhelmina Anna Barbara van (*11-04-1914, †22-11-1918) [Dochter van X-ax]  X-ax,21
Boxtel, Christiaan van (*23-11-1920) [Zoon van X-aq]  X-aq,11
Boxtel, Christianus van (*1726) [Zoon van V-b]  V-b,7
Boxtel, Christianus van (~27-02-1727, †30-07-1748) [Zoon van V-b]  V-b,8
Boxtel, Christianus van (~07-04-1755) [Zoon van VI-e]  VI-e,1; VII-i,2
Boxtel, Christianus van (*25-04-1879, †26-04-1949) [Nummer X-ao]  X-ao; X-aq
Boxtel, Christianus van (*26-08-1900, †08-12-1900) [Zoon van X-ad]  X-ad,3
Boxtel, Christianus Janse van (~03-01-1703) [Zoon van IV-h]  IV-h,5; VI-d
Boxtel, Coenraad van (~05-11-1752, †10-05-1829) [Nummer VII-a]  VII-a; VIII-a; VIII-b; VIII-c; VIII-d
Boxtel, Coenraad van (*?-01-1832, †18-02-1832) [Zoon van VIII-l]  VIII-l,1
Boxtel, Coenraad van (*25-06-1891, †07-04-1953) [Nummer X-y]  X-y
Boxtel, Coenrardus van (*1736) [Zoon van VI-c]  VI-c,1
Boxtel, Coenrardus van (~21-08-1769, †10-03-1837) [Nummer VII-i]  VII-i; VIII-k; VIII-l; VIII-m; VIII-n
Boxtel, Coenrardus Janse van (~19-01-1691, †19-10-1771) [Nummer V-b]  V-b; VI-b; VI-c; VI-d; VI-e
Boxtel, Conradus Adrianuszn Coene (Koenraad) van (~08-09-1697, †<28-01-1746) [Nummer V-a]  V-a; VI-a
Boxtel, Conradus Joannes van (~16-07-1628, †<06-09-1687) [Nummer III-c]  III-c; IV-d; IV-e; IV-f; IV-g; IV-h
Boxtel, Cornelia van (*22-02-1869) [Nummer X-aa]  X-aa; XI-x
Boxtel, Cornelia van (*10-08-1903) [Nummer XI-ab]  XI-ab
Boxtel, Cornelia van (*28-12-1909) [Nummer XI-bw]  XI-bw
Boxtel, Cornelia van (*01-08-1910) [Nummer XI-aj]  XI-aj
Boxtel, Cornelia van (*17-02-1912) [Nummer XI-as]  XI-as
Boxtel, Cornelia van (*08-06-1939) [Dochter van XI-bj]  XI-bj,10
Boxtel, Cornelia Maria van (*20-11-1937) [Dochter van XI-ao]  XI-ao,3
Boxtel, Cornelis van (~11-09-1794) [Nummer IX-a]  IX-a; X-a; X-b
Boxtel, Cornelis van (*31-03-1816) [Nummer IX-e]  IX-e; X-f; X-g
Boxtel, Cornelis van (*09-12-1832, †22-12-1832) [Zoon van VIII-l]  VIII-l,2
Boxtel, Cornelis van (*31-03-1839, †<1841) [Zoon van VIII-s]  VIII-s,2
Boxtel, Cornelis van (*14-03-1841, †04-07-1842) [Zoon van VIII-s]  VIII-s,3
Boxtel, Cornelis van (*06-02-1845, †02-02-1906) [Nummer IX-q]  IX-q; X-z; X-aa; X-ab; X-ac; X-ad; X-ae; X-af
Boxtel, Cornelis van (*24-02-1862, †12-10-1862) [Zoon van IX-i]  IX-i,1
Boxtel, Cornelis van (*27-06-1890, †15-11-1966) [Nummer X-ar]  X-ar; XI-bt; XI-bu
Boxtel, Cornelis van (*08-01-1900, †23-02-1901) [Zoon van X-an]  X-an,6
Boxtel, Cornelis van (*05-07-1901) [Zoon van X-an]  X-an,7
Boxtel, Cornelis van (*24-01-1909, †08-02-1994) [Nummer XI-ae]  XI-ae
Boxtel, Cornelis van (*01-03-1916, †08-06-1995) [Nummer XI-au]  XI-au
Boxtel, Cornelis Henricus van (*23-05-1900) [Nummer XI-af]  XI-af; XII-n
Boxtel, Cornelis Johannes van (*25-01-1906) [Zoon van X-ad]  X-ad,6
Boxtel, Cornelis Josephus van (*21-04-1923) [Zoon van X-aq]  X-aq,13
Boxtel, Cornelis Josephus Hendrikus van (*22-11-1876, †10-03-1953) [Nummer X-ak]  X-ak; XI-aw; XI-ax; XI-ay; XI-az; XI-ba
Boxtel, Cornelis Michael van (*18-05-1915) [Zoon van XI-m]  XI-m,2
Boxtel, Cornelius van (*1810, †07-01-1815) [Zoon van VIII-g]  VIII-g,5
Boxtel, Cornelius Antonius van (*24-01-1904, †25-04-1966) [Nummer XI-bv]  X-g; XI-h; XI-i; XI-bv; XII-u
Boxtel, Corstiaan van (~28-06-1648) [Zoon van III-a]  III-a,2
Boxtel, Corstianus van (~27-03-1805) [Nummer VIII-n]  VIII-n; IX-m; IX-n; VII-k
Boxtel, Daniël van (~13-06-1717) [Nummer VI-c]  VI-c; VII-f; VII-g
Boxtel, Daniel van (~20-05-1775) [Nummer VIII-f]  VIII-f; IX-b; IX-c
Boxtel, Daniel van (*1809) [Zoon van VIII-g]  VIII-g,4
Boxtel, Daniel van (*16-06-1842, †20-08-1914) [Nummer X-g]  X-g; XI-h; XI-i; XI-j; XI-bv
Boxtel, Daniel van (*15-01-1843, †28-01-1900) [Nummer X-d]  X-d; XI-c; XI-d; XI-e; XI-f
Boxtel, Daniel van (*24-08-1864) [Zoon van X-d]  X-d,3
Boxtel, Daniel van (*24-08-1874, †27-03-1897) [Zoon van X-d]  X-d,6
Boxtel, Daniel van (*±1890, †22-01-1967) [Nummer XII-b]  XII-b; XIII-a
Boxtel, Daniël van (*±1923, †08-02-1924) [Zoon van XI-f]  XI-f,1
Boxtel, David van (*12-03-1816, †15-09-1895) [Nummer VIII-s]  VIII-s; IX-p; IX-q; IX-r
Boxtel, David van (*31-01-1871) [Nummer X-ab]  X-ab; XI-y; XI-z; XI-aa; XI-ab; XI-ac; XI-ad; XI-ae
Boxtel, Dientje van (*07-12-1888) [Nummer X-aw]  X-aw
Boxtel, Dingena van (*±1871, †30-09-1942) [Nummer XI-d]  XI-d
Boxtel, Dirk van (~07-12-1755) [Zoon van VI-a]  VI-a,3
Boxtel, Dirk van (*30-03-1831, †07-09-1896) [Nummer VIII-x]  VII-m; VIII-x; IX-y; IX-z
Boxtel, Elisabetha Conradus (Lucia Koene) van (~06-06-1661) [Nummer IV-f]  II-a,3; IV-f
Boxtel, Epje Maria van (*29-10-1926, †13-09-1927) [Dochter van XI-q]  XI-q,2
Boxtel, Epje Maria van (*12-02-1928) [Dochter van XI-q]  XI-q,3
Boxtel, Evert Hendrikus van (*19-05-1934) [Zoon van XI-ci]  XI-ci,4
Boxtel, Francijn van (*±1825, †17-07-1886) [Nummer IX-m]  IX-m
Boxtel, Francina Cornelia van (*21-05-1946) [Dochter van XI-an]  XI-an,8
Boxtel, Francisca van (*21-01-1889, †16-07-1949) [Nummer X-x]  X-x
Boxtel, Francisca van (*28-03-1899, †21-08-1899) [Dochter van X-ab]  X-ab,3
Boxtel, Francisca van (*23-02-1900) [Nummer XI-z]  XI-z
Boxtel, Franciscus van (*1742) [Zoon van VI-c]  VI-c,4
Boxtel, Franciscus van (~11-10-1782) [Zoon van VI-e]  VI-e,14
Boxtel, Franciscus Hendrikus van (*05-04-1898, †05-04-1895) [Zoon van X-ax]  X-ax,6
Boxtel, Gallyon van (*11-07-2005) [Dochter van XIII-d]  XIII-d,2
Boxtel, Geertrui van (*23-06-1866, †27-04-1930) [Nummer X-z]  X-z
Boxtel, Geertruida Josepha van (*12-03-1914, †05-09-1999) [Nummer XI-ap]  XI-ap
Boxtel, Geertruij van (~26-12-1758, †14-02-1759) [Dochter van VI-a]  VI-a,4
Boxtel, Geertruij van (~27-10-1761, †01-06-1763) [Dochter van VI-a]  VI-a,5
Boxtel, Geertruij van (~04-03-1764, †15-03-1792) [Nummer VII-c]  VII-c
Boxtel, Geertruij van (~13-08-1797, †26-11-1858) [Nummer VIII-c]  VIII-c
Boxtel, Geertruij van (*04-08-1876, †31-05-1878) [Dochter van IX-r]  IX-r,1
Boxtel, Geradus van (*13-12-1874) [Zoon van IX-t]  IX-t,3
Boxtel, Geradus Joannes van (*18-11-1933) [Zoon van XI-aa]  XI-aa,2
Boxtel, Gerard van (~20-01-1790, †29-05-1848) [Nummer VII-l]  VII-l; VIII-r; VIII-s; VIII-t
Boxtel, Gerard van (*06-08-1967) [Nummer XIII-d]  XIII-d
Boxtel, Gerarda van (*28-03-1916) [Dochter van X-ac]  X-ac,8
Boxtel, Gerarda van (*23-03-1934) [Dochter van XI-bj]  XI-bj,8
Boxtel, Gerarda Cornelia van (*25-04-1906) [Dochter van X-ac]  X-ac,4
Boxtel, Gerardus van (~11-01-1785) [Zoon van VI-e]  VI-e,15
Boxtel, Gerardus van (~18-01-1786) [Zoon van VI-e]  VI-e,16
Boxtel, Gerardus van (*14-03-1842, †09-03-1855) [Zoon van VIII-s]  VIII-s,4
Boxtel, Gerardus van (*17-05-1877, †13-09-1877) [Zoon van IX-q]  IX-q,6
Boxtel, Gerardus van (*27-04-1899) [Zoon van X-ad]  X-ad,2
Boxtel, Gerardus van (*31-03-1907, †05-12-1965) [Nummer XI-bl]  XI-ar; XII-o; XI-bl
Boxtel, Gerardus van (*10-04-1916) [Zoon van XI-k]  XI-k,4
Boxtel, Gerardus van (*25-04-1918, †21-11-2005) [Nummer XI-bu]  XI-bu
Boxtel, Gerardus van (*28-01-1932) [Zoon van X-af]  X-af,12
Boxtel, Gerardus Adrianus Maria (Gérard) van (*26-07-1966) [Nummer XII-t]  XII-t
Boxtel, Gerardus Cornelis van (*21-07-1903) [Nummer XI-am]  XI-am
Boxtel, Gerardus Cornelis van (*06-05-1935) [Zoon van XI-af]  XI-af,7
Boxtel, Gerardus Henricus Marinus van (*09-06-1913, †25-05-1996) [Nummer XI-ak]  XI-ak
Boxtel, Gerdina Cornelia Maria van (*29-05-1910) [Dochter van X-ad]  X-ad,8
Boxtel, Gerdina Maria van (*10-11-1899, †13-08-1970) [Nummer XI-aw]  XI-aw
Boxtel, Gerdina Maria van (*23-12-1907, †11-12-1908) [Dochter van X-ax]  X-ax,16
Boxtel, Gerdina Petronella van (*30-03-1909, †07-04-1984) [Nummer XI-cf]  XI-cf
Boxtel, Gerdina Wilhelmina van (*31-03-1879) [Nummer X-az]  X-az
Boxtel, Gerrit van (*09-09-1840, †17-10-1911) [Nummer IX-t]  IX-t; X-an; X-ao; X-ap; X-aq; X-ar
Boxtel, Gertrudis van (*1750) [Dochter van VI-c]  VI-c,7
Boxtel, Gertrudis van (~15-02-1762) [Dochter van VI-e]  VI-e,5
Boxtel, Gertrudis van (~15-02-1767) [Dochter van VI-e]  VI-e,8; VIII-k
Boxtel, Gertrudis van (~21-08-1784, †14-03-1855) [Nummer VIII-h]  VIII-h
Boxtel, Gijsbertus Petrus van (*17-03-1914) [Zoon van XI-l]  XI-l,4
Boxtel, Godefrida van (~20-10-1766) [Dochter van VII-f]  VII-f,2
Boxtel, Godefrida van (*1769) [Dochter van VII-f]  VII-f,4
Boxtel, Godefridus van (~15-05-1783) [Zoon van VII-f]  VII-f,11
Boxtel, Goverdina van (*±1814, †21-08-1816) [Dochter van VIII-g]  VIII-g,6
Boxtel, Guilielmus Joannes Henricus van (~04-09-1657, †22-06-1706) [Zoon van III-d]  III-d,1
Boxtel, Helena van (*11-11-1871, †21-02-1917) [Dochter van IX-h]  IX-h,3
Boxtel, Helena van (*27-12-1890, †04-02-1981) [Nummer XI-n]  XI-n
Boxtel, Helena Florentina Dirkje van (~28-03-1809, †15-02-1885) [Nummer VIII-d]  VIII-d
Boxtel, Hendrica van (*16-10-1857) [Dochter van VIII-p]  VIII-p,2
Boxtel, Hendrick Jansen (Heerschap) van (*±1600) [Nummer II-b]  IV-e; IV-g; IV-h; II-b; III-d; III-e
Boxtel, Hendricus van (*1725) [Zoon van V-b]  V-b,6
Boxtel, Hendricus van (*30-10-1881, †09-06-1952) [Nummer X-v]  X-v; XI-r; XI-s; XI-t; XI-u
Boxtel, Hendricus Franciscus van (*23-05-1892, †04-06-1898) [Zoon van X-ax]  X-ax,2
Boxtel, Hendricus Johannes Anthonius van (*27-11-1909, †02-04-1979) [Nummer XI-r]  XI-r; XII-k
Boxtel, Hendricus Lambertus van (*08-04-1937, †03-08-2000) [Zoon van XI-r]  XI-r,1
Boxtel, Hendrien van (*20-09-1825, †20-03-1836) [Dochter van VII-m]  VII-m,6
Boxtel, Hendrik van (*11-08-1814, †30-01-1853) [Nummer VIII-u]  VIII-u; IX-s; IX-t; IX-u
Boxtel, Hendrik van (*19-09-1824, †10-03-1857) [Nummer VIII-o]  VIII-o; IX-o
Boxtel, Hendrik van (*28-04-1838, †16-12-1899) [Nummer IX-s]  IX-s; X-ah; X-ai; X-aj; X-ak; X-al; X-am
Boxtel, Hendrik van (*17-03-1843, †04-03-1909) [Nummer IX-v]  IX-v; X-ax; X-ay; X-az; X-ba; X-bb; X-bc
Boxtel, Hendrik van (*29-12-1870, †05-04-1925) [Nummer X-an]  X-an; XI-bh; XI-bi; XI-bj; XI-bk
Boxtel, Hendrika van (*28-09-1851, †19-08-1895) [Nummer X-l]  X-l
Boxtel, Hendrika van (*05-09-1877, †21-11-1952) [Nummer X-ag]  X-ag
Boxtel, Hendrika van (*03-06-1882, †>1950) [Nummer X-at]  X-at; XI-bx; XI-by; XI-bz
Boxtel, Hendrika van (*18-07-1896) [Nummer XI-y]  XI-y
Boxtel, Hendrika Adriana van (*09-04-1866) [Nummer X-ah]  X-ah
Boxtel, Hendrika Adriana van (*08-03-1913, †25-07-2000) [Nummer XI-bd]  XI-bd
Boxtel, Hendrika Cornelia van (*10-08-1944) [Dochter van XI-an]  XI-an,6
Boxtel, Hendrika Elisabeth Huberdina Maria (Irene) van (*28-06-1963) [Nummer XII-r]  XII-r; XIII-g; XIII-h
Boxtel, Hendrika Wilhelmina van (*14-10-1900, †25-11-1986) [Nummer XI-ax]  XI-ax
Boxtel, Hendrikus van (*26-05-1855, †20-09-1855) [Zoon van VIII-x]  VIII-x,1
Boxtel, Hendrikus van (*15-10-1865, †22-01-1866) [Zoon van VIII-x]  VIII-x,6
Boxtel, Hendrikus van (*09-04-1873, †13-08-1942) [Nummer X-ac]  X-ac; XI-af; XI-ag; XI-ah; XI-ai; XI-aj; XI-ak
Boxtel, Hendrikus van (*19-08-1873) [Nummer XI-h]  XI-h; XII-c; XI-bv
Boxtel, Hendrikus van (*19-05-1877, †07-04-1912) [Nummer X-as]  X-as; XI-bv; XI-bw
Boxtel, Hendrikus van (*17-02-1891, †05-03-1891) [Zoon van IX-q]  IX-q,11
Boxtel, Hendrikus van (*22-04-1892, †18-07-1892) [Zoon van IX-q]  IX-q,12
Boxtel, Hendrikus van (*25-07-1904, †30-09-1904) [Zoon van X-al]  X-al,1
Boxtel, Hendrikus van (*24-02-1906) [Zoon van X-ay]  X-ay,5
Boxtel, Hendrikus van (*20-12-1907) [Zoon van X-ak]  X-ak,7
Boxtel, Hendrikus van (*18-07-1911) [Zoon van X-ab]  X-ab,11
Boxtel, Hendrikus Cornelis van (*04-12-1905, †28-12-1906) [Zoon van X-as]  X-as,3
Boxtel, Hendrikus Hubertus van (*11-09-1924, †30-04-1973) [Nummer XII-n]  XII-n
Boxtel, Hendrikus Marinus van (*17-10-1919) [Zoon van X-al]  X-al,8
Boxtel, Hendrina van (*30-08-1814, †16-06-1893) [Nummer VIII-r]  VIII-r
Boxtel, Hennie van [Dochter van XI-u]  XI-u,3
Boxtel, Henrica van (~01-04-1723) [Nummer VI-d]  IV-h,5; VI-d
Boxtel, Henrica van (*1760) [Dochter van VI-e]  VI-e,4
Boxtel, Henrica van (*15-03-1904) [Nummer XI-ah]  XI-ah
Boxtel, Henrica van (*02-11-1913) [Nummer XI-at]  XI-at
Boxtel, Henrica Johanna van (*12-09-1902, †30-01-1984) [Nummer XI-cc]  XI-cc
Boxtel, Henrica Lucia Gerarda van (*30-12-1928) [Dochter van X-aq]  X-aq,19
Boxtel, Henrica Maria van (*23-08-1924) [Dochter van XI-bj]  XI-bj,3
Boxtel, Henrica Pieternella Maria van (*30-05-1897, †02-01-1920) [Nummer XI-al]  XI-al
Boxtel, Henrica Wilhelmina van (*17-09-1934, †16-05-2002) [Nummer XII-u]  XII-u
Boxtel, Henricus van (*1721) [Zoon van V-b]  V-b,4
Boxtel, Henricus van (~30-11-1733, †27-03-1812) [Nummer VI-e]  VI-e; VII-h; VII-i; VII-j; VII-k; VII-l; VII-m; VII-n
Boxtel, Henricus van (*1787) [Zoon van VII-h]  VII-h,3
Boxtel, Henricus van (~02-03-1792, †28-06-1871) [Nummer VII-m]  VII-k; VII-m; VII-m; VIII-u; VIII-v; VIII-w; VIII-x; VIII-x; VIII-y
Boxtel, Henricus van (*12-12-1878) [Nummer X-al]  X-al; XI-bb; XI-bc; XI-bd; XI-be; XI-bf; XI-bg
Boxtel, Henricus van (*03-07-1903, †15-10-1903) [Zoon van X-ak]  X-ak,4
Boxtel, Henricus van (*20-05-1909) [Zoon van X-an]  X-an,11
Boxtel, Henricus van (*30-12-1918, †08-04-1981) [Nummer XI-bq]  X-aq,7; XI-bq
Boxtel, Henricus van (*28-05-1922) [Zoon van XI-bj]  XI-bj,1
Boxtel, Henricus Adrianus Elisabeth Maria van (*±1950, †29-08-1952) [Zoon van XII-d]  XII-d,1
Boxtel, Henricus Cornelis van (*02-09-1894, †03-11-1894) [Zoon van X-ax]  X-ax,4
Boxtel, Henricus Cornelis van (*17-03-1899, †02-01-1980) [Nummer XI-q]  XI-q
Boxtel, Henricus Cornelis van (*31-01-1931) [Zoon van X-af]  X-af,11
Boxtel, Henricus Cornelis van (*10-05-1935) [Zoon van XI-o]  XI-o,6
Boxtel, Henricus Cornelis Jacobus van (*26-02-1926, †21-09-1926) [Zoon van XI-o]  XI-o,4
Boxtel, Henricus Franciscus van (*19-07-1893, †25-08-1893) [Zoon van X-ax]  X-ax,3
Boxtel, Henricus Gerardus (Henny) van (*05-11-1934, †30-04-2004) [Nummer XII-m]  XII-m
Boxtel, Henricus Johannes van (*18-07-1905, †19-12-1906) [Zoon van X-ax]  X-ax,13
Boxtel, Henricus Josephus van (*23-12-1907) [Nummer XI-ce]  XI-ce
Boxtel, Henricus Judocus Maria van (*07-05-1933) [Zoon van XI-bb]  XI-bb,1
Boxtel, Henricus Lambertus van (*22-07-1902, †16-08-1902) [Zoon van X-ay]  X-ay,2
Boxtel, Henricus Lambertus Bernardus van (*23-08-1903, †25-05-1915) [Zoon van X-ay]  X-ay,3
Boxtel, Henricus Martinus Jacobus van (*04-03-1932, †08-07-1985) [Nummer XII-j]  XII-j
Boxtel, Herman van (*±1943) [Zoon van XI-cd]  XI-cd,1
Boxtel, Hermanus van (~16-10-1804) [Zoon van VII-k]  VII-k,1
Boxtel, Hermanus van (*12-08-1844, †20-02-1865) [Zoon van VIII-v]  VIII-v,2
Boxtel, Huberdina van (*24-08-1897, †13-09-1898) [Dochter van X-an]  X-an,4
Boxtel, Huberta van (~11-04-1772) [Dochter van VI-e]  VI-e,10
Boxtel, Huberta van (~16-11-1794) [Nummer VII-n]  VII-n
Boxtel, Huberta Gerarda Wilhelmina van (*22-07-1931) [Dochter van XI-bj]  XI-bj,7
Boxtel, Huberta Johanna van (*30-01-1926) [Dochter van XI-af]  XI-af,3
Boxtel, Hubertus van (~17-11-1758) [Zoon van VI-e]  VI-e,3
Boxtel, Hubertus van (*21-03-1896, †20-04-1896) [Zoon van X-an]  X-an,3
Boxtel, Hubertus van (*18-11-1898, †07-06-1982) [Nummer XI-bj]  XI-bj
Boxtel, Hubertus van (*08-10-1922) [Zoon van X-ar]  X-ar,5
Boxtel, Huiberdien van (*30-07-1828, †11-12-1861) [Dochter van VII-m]  VII-m,7
Boxtel, Huiberdina van (*11-01-1860, †30-01-1860) [Dochter van VIII-x]  VIII-x,3
Boxtel, Huiberdina van (*16-04-1861, †02-05-1952) [Nummer IX-z]  IX-z
Boxtel, Huiberdina van (*26-04-1939) [Dochter van XI-aa]  XI-aa,6
Boxtel, Huijbert Jansse van (*±1655, †>1689) [Nummer IV-b]  IV-b
Boxtel, Ida van (~24-10-1627) [Dochter van II-a]  II-a,3; IV-f
Boxtel, Jacoba van [Nummer IX-g]  IX-g
Boxtel, Jacoba van (*1741) [Dochter van VI-c]  VI-c,3
Boxtel, Jacoba van (*1745) [Dochter van VI-c]  VI-c,5
Boxtel, Jacoba van (*1748, †30-03-1833) [Nummer VII-g]  VII-g
Boxtel, Jacoba van (*23-11-1851) [Dochter van IX-c]  IX-c,6
Boxtel, Jacoba van (*±1875, †22-12-1938) [Nummer XI-a]  XI-a
Boxtel, Jacoba van (*01-02-1913) [Dochter van X-ab]  X-ab,12
Boxtel, Jacoba van (*07-03-1917, †11-12-1992) [Nummer XI-bp]  XI-bp
Boxtel, Jacoba ...dina van (*05-07-1923) [Dochter van X-w]  X-w,5
Boxtel, Jacoba Maria van (*26-03-1928) [Dochter van X-aq]  X-aq,18
Boxtel, Jacoba Maria van (*26-03-1928, †24-04-1928) [Dochter van X-af]  X-af,9
Boxtel, Jacoba Maria van (*26-09-1929, †22-06-1939) [Dochter van X-af]  X-af,10
Boxtel, Jacobus van (†02-12-1900) [Zoon van X-d]  X-d,1
Boxtel, Jacobus van (~01-01-1757) [Nummer VII-h]  VII-h; VIII-h; VIII-i; VIII-j
Boxtel, Jacobus van (*01-06-1831, †06-08-1866) [Nummer IX-i]  IX-i
Boxtel, Jacobus van (*26-04-1832) [Nummer IX-n]  IX-n
Boxtel, Jacobus van (*09-07-1876) [Zoon van IX-t]  IX-t,4
Boxtel, Jacobus van (*12-04-1916, †11-02-1996) [Nummer XI-bt]  XI-bt
Boxtel, Jacobus Eduard van (*23-12-1884, †04-09-1932) [Nummer X-w]  X-w; XI-v; XI-w
Boxtel, Jacobus Hendrikus van (*29-07-1901, †19-11-1924) [Zoon van X-ax]  X-ax,10
Boxtel, Jacobus Petrus van (*17-08-1934, †22-02-1987) [Nummer XI-av]  XI-av
Boxtel, Jacobus van (Boxel) (*1802) [Nummer VIII-m]  VIII-m; IX-l
Boxtel, Jan van (*17-03-1819, †07-03-1840) [Zoon van VII-m]  VII-m,3
Boxtel, Jan van (*14-03-1836, †29-01-1883) [Nummer X-f]  X-f; XI-g
Boxtel, Jan van (*16-06-1846, †05-11-1848) [Zoon van IX-f]  IX-f,2
Boxtel, Jan Jansen van [Nummer II-a]  II-a; III-a; III-b; III-c
Boxtel, Jan Janssen van (*±1618) [Nummer III-a]  III-a; IV-a; IV-b; IV-c
Boxtel, Janna Maria van (~20-09-1773, †10-02-1849) [Nummer VII-d]  VII-d
Boxtel, Jenneken Jansen van (~26-12-1645) [Nummer IV-a]  IV-a
Boxtel, Joanna van (*1728) [Dochter van V-b]  V-b,9
Boxtel, Joanna van (*1736) [Dochter van VI-b]  VI-b,1
Boxtel, Joanna van (*1772, †<26-03-1774) [Dochter van VII-f]  VII-f,7
Boxtel, Joanna van (*1797) [Dochter van VII-h]  VII-h,7
Boxtel, Joanna van (*1804) [Nummer IX-d]  IX-d
Boxtel, Joanna Janse van (~09-10-1719) [Dochter van V-b]  V-b,3
Boxtel, Joanna Jansen van (*1689) [Dochter van IV-h]  IV-h,1
Boxtel, Joanna Joannes Henricus van (~14-09-1662) [Nummer IV-i]  IV-i
Boxtel, Joanna Martina van (*16-01-1908, †23-03-1983) [Nummer XI-ai]  XI-ai
Boxtel, Joannes van [Nummer I]  I; II-a; II-b
Boxtel, Joannes van (~15-11-1738) [Nummer VII-f]  VII-f; VIII-e; VIII-f; VIII-g
Boxtel, Joannes (Jan) van (~13-11-1777, †15-05-1841) [Nummer VIII-g]  VIII-g; IX-d; IX-e; IX-f
Boxtel, Joannes van (~27-12-1780) [Zoon van VI-e]  VI-e,13
Boxtel, Joannes van (*1786) [Zoon van VII-h]  VII-h,2
Boxtel, Joannes van (*1790) [Zoon van VII-h]  VII-h,4
Boxtel, Joannes van (*1797) [Zoon van VII-i]  VI-e,1; VI-e,7; VII-i,2
Boxtel, Joannes van (*1798) [Zoon van VIII-g]  VIII-g,1
Boxtel, Joannes van (~06-07-1800, †19-12-1849) [Nummer VIII-l]  VIII-l; IX-k; VII-k
Boxtel, Joannes van (~22-01-1801, †08-03-1863) [Nummer VIII-j]  VIII-j; IX-g; IX-h; IX-i
Boxtel, Joannes van (*1808) [Zoon van VIII-g]  VIII-g,3
Boxtel, Joannes Henricus van (*04-07-1905, †30-04-1988) [Nummer XI-bb]  XI-bb
Boxtel, Joannes Janse van (*1715) [Nummer VI-b]  VI-b
Boxtel, Johanna van (†01-02-1865) [Dochter van X-d]  X-d,2
Boxtel, Johanna van (*1774, †29-10-1774) [Dochter van VII-f]  VII-f,8
Boxtel, Johanna van (~16-08-1786) [Dochter van VII-a]  VII-a,2
Boxtel, Johanna van (*1807, †15-07-1830) [Nummer IX-b]  IX-b
Boxtel, Johanna van (*±1823) [Nummer X-a]  X-a
Boxtel, Johanna van (*04-01-1847) [Dochter van IX-c]  IX-c,4
Boxtel, Johanna van (*23-05-1848, †04-08-1848) [Dochter van IX-j]  IX-j,2
Boxtel, Johanna van (*09-05-1850) [Nummer X-k]  X-k
Boxtel, Johanna van (*29-11-1851, †11-02-1855) [Dochter van IX-f]  IX-f,4
Boxtel, Johanna van (*24-05-1874) [Nummer X-j]  X-j
Boxtel, Johanna van (*30-09-1876, †04-06-1942) [Nummer XI-g]  XI-g
Boxtel, Johanna van (*27-11-1880, †11-06-1928) [Nummer X-ae]  X-ae; XI-aq; XI-ar
Boxtel, Johanna van (*22-11-1894, †08-01-1979) [Nummer XI-bi]  XI-bi
Boxtel, Johanna van (*03-10-1906, †13-08-1990) [Nummer XI-ad]  XI-ad
Boxtel, Johanna van (*16-05-1910, †09-07-1978) [Dochter van X-ab]  X-ab,10
Boxtel, Johanna van (*05-07-1911, †14-11-1911) [Dochter van X-aq]  X-aq,4
Boxtel, Johanna van (*03-08-1914) [Dochter van X-ay]  X-ay,11
Boxtel, Johanna van (*05-10-1915) [Dochter van X-ay]  X-ay,12
Boxtel, Johanna van (*28-06-1923) [Dochter van XI-af]  XI-af,1
Boxtel, Johanna van (*02-10-1925) [Dochter van X-ar]  X-ar,6
Boxtel, Johanna Adriana van (*25-11-1927) [Dochter van XI-k]  XI-k,10
Boxtel, Johanna Anna van (*15-03-1904) [Dochter van X-ax]  X-ax,12
Boxtel, Johanna Cornelia van (*04-12-1936) [Dochter van X-af]  X-af,16
Boxtel, Johanna Hendrika Theresia (Annie) van (*19-02-1929, †05-04-1976) [Nummer XI-bg]  XI-bg
Boxtel, Johanna Henrica Maria (Angeliqué) van (*14-01-1965) [Nummer XII-s]  XII-s
Boxtel, Johanna Josephine van (*31-03-1933) [Dochter van XI-ci]  XI-ci,3
Boxtel, Johanna Lucia van (*28-06-1912, †15-07-1995) [Nummer XI-bo]  XI-bo
Boxtel, Johanna Margretha Wilhelmina van (*03-02-1911, †01-08-1916) [Dochter van XI-h]  XI-h,2
Boxtel, Johanna Maria van (*06-04-1881) [Dochter van IX-v]  IX-v,4
Boxtel, Johanna Maria van (*22-02-1885) [Nummer X-bc]  X-bc
Boxtel, Johanna Maria van (*07-10-1895, †09-12-1895) [Dochter van X-m]  X-m,6
Boxtel, Johanna Maria van (*03-12-1896, †22-10-1986) [Nummer XI-p]  XI-p
Boxtel, Johanna Maria van (*19-04-1909, †13-07-1909) [Dochter van X-ak]  X-ak,8
Boxtel, Johanna Maria van (*04-08-1919) [Dochter van X-ac]  X-ac,9
Boxtel, Johanna Maria Gerarda van (*15-06-1937) [Dochter van XI-au]  XI-au,1
Boxtel, Johanna Nicolasina Martha van (*23-12-1912, †20-10-1914) [Dochter van X-ax]  X-ax,20
Boxtel, Johanna Petronella van (†21-08-1903) [Dochter van XI-b]  XI-b,1
Boxtel, Johanna Theodora van (*14-01-1925) [Dochter van XI-k]  XI-k,9
Boxtel, Johannes van (~30-10-1650) [Zoon van III-b]  III-b,1
Boxtel, Johannes van (*01-01-1820) [Nummer IX-f]  IX-f; X-h
Boxtel, Johannes van (*05-09-1844) [Zoon van IX-c]  IX-c,3
Boxtel, Johannes van (*30-09-1850, †09-02-1852) [Zoon van VIII-s]  VIII-s,6
Boxtel, Johannes van (*06-03-1852, †21-07-1878) [Nummer IX-r]  IX-r; X-ag
Boxtel, Johannes van (*18-07-1862, †19-03-1902) [Nummer X-q]  X-q
Boxtel, Johannes van (*?-12-1864, †25-03-1865) [Zoon van IX-j]  IX-j,8
Boxtel, Johannes van (*07-11-1870) [Zoon van IX-h]  IX-h,2
Boxtel, Johannes van (*±1871, †03-01-1936) [Zoon van IX-h]  IX-h,1
Boxtel, Johannes van (*30-04-1872) [Zoon van IX-t]  IX-t,2
Boxtel, Johannes van (*01-11-1872, †16-06-1914) [Zoon van IX-o]  IX-o,1
Boxtel, Johannes van (*09-02-1875, †>13-05-1924) [Nummer X-ad]  X-ad; XI-al; XI-am; XI-an; XI-ao; XI-ap
Boxtel, Johannes van (*08-07-1897, †18-10-1898) [Zoon van X-ab]  X-ab,2
Boxtel, Johannes van (*24-06-1902, †17-11-1965) [Nummer XI-aa]  XI-aa; XII-l; XII-m; XI-bn
Boxtel, Johannes van (*06-12-1915, †17-07-1988) [Zoon van X-aq]  X-aq,8
Boxtel, Johannes Adriaan van (*30-12-1833, †27-12-1898) [Nummer IX-k]  IX-k; X-p; X-q; X-r; X-s
Boxtel, Johannes Adrianus van (~19-12-1768, †02-03-1771) [Zoon van VI-a]  VI-a,7
Boxtel, Johannes Antonius Henricus van (*22-09-1937) [Zoon van XI-bb]  XI-bb,4
Boxtel, Johannes Conradus van (~04-07-1666, †<1715) [Nummer IV-h]  IV-h; V-b; V-c; II-b
Boxtel, Johannes Cornelis van (*30-05-1933) [Zoon van XI-ao]  XI-ao,1
Boxtel, Johannes Franciscus van [Zoon van XI-s]  XI-s,3
Boxtel, Johannes Franciscus van (*24-04-1911, †11-09-1912) [Zoon van X-ay]  X-ay,9
Boxtel, Johannes Fransiciscus van (*25-10-1912, †?-03-1978) [Nummer XI-t]  XI-t
Boxtel, Johannes Gerardus van (*07-08-1893) [Nummer XI-bh]  XI-bh
Boxtel, Johannes Gerardus van (*22-03-1908) [Nummer XI-an]  XI-an
Boxtel, Johannes Hendrikus Jacobs Maria van (*24-06-1961) [Nummer XII-q]  XII-q
Boxtel, Johannes Henricuszn van (*±1624) [Nummer III-d]  III-d; IV-i
Boxtel, Johannes Maria van (*05-08-1936) [Zoon van XI-aa]  XI-aa,4
Boxtel, Johannes Marijnus van (~03-08-1795) [Nummer VIII-k]  VI-e,8; VIII-k; IX-j
Boxtel, Johannes Marijnus van (*18-05-1846, †31-03-1865) [Zoon van IX-j]  IX-j,1
Boxtel, Johannes Marinus van (*05-02-1893) [Nummer XI-o]  XI-o; XII-i; XII-j
Boxtel, Johannes Marinus van (*30-11-1906) [Nummer XI-cd]  XI-cd
Boxtel, Johannes Wilhelmus van (*27-02-1937) [Zoon van XI-an]  XI-an,3
Boxtel, Joop van [Zoon van XI-s]  XI-s,2
Boxtel, Josephina Maria van (*02-02-1869) [Nummer X-aj]  X-aj
Boxtel, Lambertus van (*26-01-1877, †04-04-1945) [Nummer X-u]  X-u
Boxtel, Lambertus van (*16-02-1885, †01-03-1885) [Zoon van X-d]  X-d,10
Boxtel, Lambertus van (*20-07-1892, †05-09-1892) [Zoon van IX-t]  IX-t,9
Boxtel, Lambertus (Bert) Johannes van (*12-12-1943) [Nummer XII-k]  XII-k; XIII-b; XIII-c
Boxtel, Lambertus Johannes (Bertus) van (*27-01-1905, †07-11-1990) [Nummer XI-ci]  XI-ci
Boxtel, Laurens van (*01-03-1841) [Nummer X-c]  X-c; XI-a; XI-b
Boxtel, Laurentius van (*10-02-1883, †28-10-1929) [Nummer X-aq]  X-ao; X-aq; XI-bl; XI-bm; XI-bn; XI-bo; XI-bp; XI-bq; XI-br; XI-bs
Boxtel, Laurentius van (*03-06-1886) [Nummer X-af]  X-af; XI-as; XI-at; XI-au; XI-av
Boxtel, Laurentius van (*25-04-1905) [Nummer XI-ac]  XI-ac
Boxtel, Laurentius van (*03-09-1913, †21-06-1914) [Zoon van X-aq]  X-aq,6
Boxtel, Laurentius van (*04-08-1914) [Zoon van X-aq]  X-aq,7; XI-bq
Boxtel, Laurentius van (*11-03-1925, †20-03-1925) [Zoon van X-af]  X-af,7
Boxtel, Laurentius van (*11-04-1932, †02-03-2013) [Nummer XII-l]  XII-l
Boxtel, Laurentius Johannes Maria Maria (René) van (*26-04-1958) [Nummer XII-p]  XII-p
Boxtel, Laurentius Gerardus van (*28-01-1946) [Nummer XII-o]  XII-o; XIII-d; XIII-e; XIII-f
Boxtel, Laurentius Johannes van (*03-06-1939) [Zoon van XI-au]  XI-au,2
Boxtel, Laurentius Marinus van (*09-03-1912, †09-02-1988) [Nummer XI-ao]  XI-ao
Boxtel, Lendert Hendrickse (Heerschap) van (*±1639) [Nummer III-e]  III-e
Boxtel, Leonardus van (*30-01-1933) [Zoon van XI-bv]  XI-bv,2
Boxtel, Lucas van [Zoon van XI-u]  XI-u,1
Boxtel, Lucas van (*1768) [Zoon van VII-f]  VII-f,3
Boxtel, Lucas van (~21-09-1769, †07-11-1825) [Nummer VIII-e]  VIII-e; IX-a
Boxtel, Lucas van (*29-07-1916, †19-08-1916) [Zoon van X-w]  X-w,4
Boxtel, Lucas Adrianus van (*08-06-1915, †29-03-1952) [Nummer XI-u]  XI-u
Boxtel, Lucia van (*26-06-1849, †19-11-1853) [Dochter van VIII-u]  VIII-u,5
Boxtel, Lucia van (*25-01-1858, †12-03-1947) [Nummer IX-y]  IX-y; X-bd; X-be; X-bf
Boxtel, Lucia van (*13-07-1880) [Nummer X-ap]  X-ap
Boxtel, Lucia van (*09-05-1886) [Nummer X-av]  X-av
Boxtel, Lucia van (*18-12-1903, †24-12-1911) [Dochter van X-ao]  X-ao,1
Boxtel, Lucia van (*12-10-1907) [Dochter van X-an]  X-an,10
Boxtel, Lucia van (*09-04-1914) [Dochter van X-ar]  X-ar,1
Boxtel, Lucia Gijsberta van (*17-05-1911, †17-11-1993) [Nummer XII-f]  XII-f
Boxtel, Lucia Maria van (*30-10-1927, †26-12-1927) [Dochter van X-aq]  X-aq,17
Boxtel, Lucy van (*04-09-1936) [Dochter van XI-bj]  XI-bj,9
Boxtel, Maria van (~24-10-1762) [Dochter van VI-e]  VI-e,6
Boxtel, Maria van (*1771) [Dochter van VII-f]  VII-f,6
Boxtel, Maria van (~01-10-1787) [Dochter van VI-e]  VI-e,17
Boxtel, Maria van (~15-12-1795, †22-02-1865) [Nummer VIII-i]  VIII-i
Boxtel, Maria van (*1806, †11-09-1883) [Nummer VIII-q]  VIII-q
Boxtel, Maria van (*17-08-1842) [Nummer X-h]  X-h
Boxtel, Maria van (*20-02-1865, †23-01-1868) [Dochter van IX-i]  IX-i,3
Boxtel, Maria van (*22-11-1865, †11-05-1869) [Dochter van X-f]  X-f,1
Boxtel, Maria van (*05-03-1880, †06-02-1943) [Nummer XI-e]  XI-e
Boxtel, Maria van (*06-01-1887) [Dochter van IX-o]  IX-o,6
Boxtel, Maria van (*17-06-1902) [Nummer XI-ag]  XI-ag
Boxtel, Maria van (*18-11-1916) [Dochter van X-ad]  X-ad,11
Boxtel, Maria Barbara van (*08-06-1934) [Dochter van XI-an]  XI-an,1
Boxtel, Maria Catharina van (*15-08-1909, †24-06-1986) [Nummer XI-bc]  XI-bc
Boxtel, Maria Cornelia van (*12-09-1936) [Dochter van XI-ao]  XI-ao,2
Boxtel, Maria Elisabeth van (*05-03-1872) [Nummer X-s]  X-s
Boxtel, Maria Elisabeth Cornelia (Esther) van (*10-04-1990) [Dochter van XII-p]  XII-p,2
Boxtel, Maria Hendrika van (*16-04-1908, †21-10-1908) [Dochter van X-al]  X-al,3
Boxtel, Maria Huberdina van (*21-01-1910, †29-07-1993) [Nummer XI-bn]  XI-aa; XII-l; XII-m; XI-bn
Boxtel, Maria Johanna van (*26-10-1908) [Nummer XII-c]  XII-c
Boxtel, Maria Johanna van (*24-09-1939) [Dochter van XI-an]  XI-an,4
Boxtel, Maria Johanna Wilhelmina van (*03-09-1904, †14-07-1950) [Nummer XI-ay]  XI-ay
Boxtel, Maria Petronella van (*14-08-1913) [Nummer XII-h]  XII-h
Boxtel, Maria Petronella van (*30-05-1919) [Dochter van XI-m]  XI-m,4
Boxtel, Maria Theresia van (*22-07-1930) [Dochter van XI-af]  XI-af,5
Boxtel, Maria van (Boxel) (*±23-04-1866) [Nummer X-t]  X-t
Boxtel, Maria Wilhelmina van (*25-04-1899) [Nummer XI-ca]  XI-ca
Boxtel, Maria Wilhelmina van (*29-07-1900) [Dochter van X-ay]  X-ay,1
Boxtel, Marianna Maria Catharina van (*14-09-1934) [Dochter van XI-bb]  XI-bb,2
Boxtel, Marinus van (*±1875) [Nummer XI-b]  XI-b; XII-a
Boxtel, Marinus van (*20-10-1882) [Nummer XI-f]  XI-f
Boxtel, Marinus Cornelis van (*05-12-1921) [Zoon van X-af]  X-af,6
Boxtel, Marinus Johannes van (*25-10-1926, †02-12-1926) [Zoon van XI-am]  XI-am,1
Boxtel, Marinus Johannes van (*30-10-1928) [Zoon van XI-am]  XI-am,2
Boxtel, Marinus Johannes Wilhelmus van (*18-11-1911, †29-08-1965) [Nummer XI-ch]  XI-ch
Boxtel, Marinus Josephus van (*18-12-1910, †22-10-1955) [Nummer XI-s]  XI-s
Boxtel, Marinus Leonardus Laurentius (Jeroen) van (*14-08-1987) [Zoon van XII-p]  XII-p,1
Boxtel, Marinus Maria (Rinus) van (*22-05-1924, †24-10-1997) [Nummer XI-bs]  XI-bs; XII-p; XII-q; XII-r; XII-s; XII-t
Boxtel, Marius Hendrikus van (*13-05-1935, †20-11-1935) [Zoon van XI-ci]  XI-ci,5
Boxtel, Martha van (*04-10-1883) [Nummer X-bb]  X-bb
Boxtel, Martha Elisabeth van (*18-11-1909, †16-08-1911) [Dochter van X-ay]  X-ay,8
Boxtel, Martha Maria van (*15-09-1908, †12-10-1908) [Dochter van X-ay]  X-ay,7
Boxtel, Martina Joanna Petronella van (*30-09-1927) [Dochter van XI-bj]  XI-bj,5
Boxtel, Martina Johanna Henrica van (*05-07-1941) [Dochter van XI-bl]  XI-ar,1
Boxtel, Martina Maria van (*24-06-1917, †12-11-1918) [Dochter van X-af]  X-af,4
Boxtel, Martina Maria van (*16-07-1920) [Dochter van X-af]  X-af,5
Boxtel, Martinus van (*03-03-1904, †21-05-1904) [Zoon van X-an]  X-an,9
Boxtel, Martinus Johannes van (*04-06-1936) [Zoon van XI-bb]  XI-bb,3
Boxtel, Michael Cornelis van (*11-04-1917) [Zoon van XI-m]  XI-m,3
Boxtel, Michael Petrus van (*15-04-1912, †29-02-1988) [Nummer XII-g]  XII-g
Boxtel, Michaël Petrus van (*04-03-1920, †29-02-1988) [Nummer XII-i]  XII-i
Boxtel, Michael Petrus Gerardus van (*06-04-1925) [Zoon van XI-q]  XI-q,1
Boxtel, Michiel van (*21-05-1855) [Nummer X-m]  X-m; XI-k; XI-l; XI-m; XI-n; XI-o; XI-p; XI-q
Boxtel, N.N. van [Partner van XI-av]  XI-av
Boxtel, N.N. van (*02-04-1943, †02-04-1943) [Dochter van XI-an]  XI-an,5
Boxtel, Nicolaas Johannes van (*11-10-1935) [Zoon van XI-an]  XI-an,2
Boxtel, Nicolasien van (*16-06-1834, †27-03-1890) [Nummer VIII-y]  VIII-y
Boxtel, Nicolasina van (*25-02-1864, †11-10-1889) [Dochter van VIII-x]  VIII-x,5
Boxtel, Nicolasina van (*24-08-1916) [Dochter van X-i]  X-i,1
Boxtel, Nicolaus van (~05-10-1778, †02-05-1808) [Nummer VII-k]  VIII-l; VII-k; VIII-q; VII-m
Boxtel, Pascal van (*06-05-1969) [Nummer XIII-e]  XIII-e
Boxtel, Petronella van (*1766) [Dochter van VII-f]  VII-f,1
Boxtel, Petronella van (*03-10-1883, †22-06-1975) [Nummer X-au]  X-au
Boxtel, Petronella van (*20-08-1914) [Dochter van X-ab]  X-ab,13
Boxtel, Petronella Henrica van (*16-05-1917, †04-12-1918) [Dochter van XI-k]  XI-k,5
Boxtel, Petronella Henrica van (*21-10-1919) [Dochter van XI-k]  XI-k,7
Boxtel, Petronella Henrica Maria van (*22-09-1931) [Dochter van XI-bv]  XI-bv,1
Boxtel, Petronella Machiel van (*17-03-1910, †04-07-1911) [Dochter van XI-l]  XI-l,1
Boxtel, Petronella Machielia van (*24-12-1915) [Dochter van XI-l]  XI-l,5
Boxtel, Petronella Michael van (*30-01-1915, †08-11-1972) [Nummer XII-e]  XII-e
Boxtel, Petronella Wilhelmina Joanna van (*14-08-1910) [Nummer XI-cg]  XI-cg
Boxtel, Petrus van (*02-03-1873) [Nummer X-i]  X-i
Boxtel, Petrus van (*22-04-1919) [Zoon van X-ad]  X-ad,12
Boxtel, Petrus van (*13-07-1923) [Zoon van XI-bj]  XI-bj,2
Boxtel, Petrus Johannes van (*17-03-1860, †18-04-1935) [Nummer X-p]  X-p
Boxtel, Petrus Johannes van (*26-01-1921, []03-11-1941) [Zoon van XI-k]  XI-k,8
Boxtel, Petrus Johannes van (*11-05-1933, †27-07-1933) [Dochter van X-af]  X-af,13
Boxtel, Petrus Martinus Jacobus van (*10-02-1925) [Zoon van XI-o]  XI-o,3
Boxtel, Petrus Michaël van (*06-09-1912, †05-06-1964) [Nummer XII-d]  XII-d
Boxtel, Pieternella van (*01-04-1838, †29-03-1892) [Nummer IX-p]  IX-p
Boxtel, Pieternella van (*20-04-1861, †25-04-1861) [Dochter van IX-j]  IX-j,6
Boxtel, Pieternella van (*19-05-1862) [Nummer X-n]  X-n
Boxtel, Pieternella Johanna Maria van (*07-05-1901) [Dochter van X-ad]  X-ad,4
Boxtel, Pitronella van (~04-01-1793, †16-01-1865) [Dochter van VII-h]  VII-h,5
Boxtel, Raven Larenskevan (*19-08-1999) [Dochter van XIII-d]  XIII-d,1
Boxtel, Saskia Eileen van (*24-12-1972) [Nummer XIII-c]  XIII-c
Boxtel, Sebastiaan van (*03-02-1829, †10-03-1902) [Nummer IX-h]  IX-h; X-i; X-j
Boxtel, Sijke van (*20-09-1848, †10-06-1919) [Nummer IX-w]  IX-w
Boxtel, Simon Adrianus van (*08-06-1886, †21-01-1973) [Nummer X-am]  X-am
Boxtel, Simon Marinus van (*20-09-1911, †07-02-1916) [Zoon van X-ak]  X-ak,11
Boxtel, Simone Monique van (*05-01-1970) [Nummer XIII-b]  XIII-b
Boxtel, Soetje van (~19-06-1777, †14-09-1862) [Nummer VII-e]  VII-e
Boxtel, Soetje van (~17-07-1784) [Dochter van VII-a]  VII-a,1
Boxtel, Soetje van (~29-06-1790) [Nummer VIII-a]  VIII-a
Boxtel, Sophia Johanna van (*29-04-1910, †17-11-1910) [Dochter van X-ak]  X-ak,9
Boxtel, Stephanus Cornelis van (*12-10-1908, †11-02-1909) [Zoon van X-as]  X-as,4
Boxtel, Stephanus Cornelius van (*06-11-1902, †03-02-1906) [Zoon van X-as]  X-as,1
Boxtel, Steven van (*17-07-1821, †17-02-1840) [Zoon van VII-m]  VII-m,4
Boxtel, Steven van (*16-02-1843, †08-02-1900) [Nummer IX-u]  IX-u; X-as; X-at; X-au; X-av; X-aw
Boxtel, Teuntje van (~26-10-1727) [Dochter van V-a]  V-a,2
Boxtel, Theo van [Zoon van XI-u]  XI-u,4
Boxtel, Theodora van [Schoonmoeder van X-e]  X-e
Boxtel, Theodora van (*08-04-1913) [Dochter van X-ay]  X-ay,10
Boxtel, Theodora van (*20-11-1920) [Dochter van X-ar]  X-ar,4
Boxtel, Theodorus van (*1739) [Zoon van VI-b]  VI-b,3
Boxtel, Theodorus van (*26-04-1879, †31-05-1955) [Zoon van IX-u]  IX-u,2
Boxtel, Theodorus Adrianus van (*05-04-1889, †26-06-1966) [Nummer XI-m]  XI-m; XII-h
Boxtel, Vincent van (*28-03-1973) [Nummer XIII-f]  XIII-f
Boxtel, Waltherus Antonius Josephus van (*17-03-1919, †28-11-2000) [Dochter van X-i]  X-i,2
Boxtel, Wilhelmina van (*17-03-1882) [Nummer X-ba]  X-ba
Boxtel, Wilhelmina van (*30-11-1885, †25-07-1935) [Nummer XI-j]  XI-j
Boxtel, Wilhelmina van (*10-04-1891, †06-11-1891) [Dochter van X-ax]  X-ax,1
Boxtel, Wilhelmina van (*13-12-1905, †30-06-1984) [Nummer XI-az]  XI-az
Boxtel, Wilhelmina Cornelia van (*05-04-1898, †05-04-1895) [Dochter van X-ax]  X-ax,7
Boxtel, Wilhelmina Francisca van (*10-05-1896, †18-10-1896) [Dochter van X-ax]  X-ax,5
Boxtel, Wilhelmina Hendrica van (*14-03-1922, †26-08-1970) [Nummer XI-br]  XI-br
Boxtel, Wilhelmina Jacoba van (*13-06-1900) [Nummer XI-cb]  XI-cb
Boxtel, Wilhelmina Johanna van (*22-10-1937) [Dochter van XI-bv]  XI-bv,4
Boxtel, Wilhelmina Maria van (*14-08-1907) [Nummer XI-cj]  XI-cj
Boxtel, Wilhelmina Maria van (*31-10-1937) [Dochter van XI-aa]  XI-aa,5
Boxtel, Wilhelmus van (*20-01-1839, †03-02-1865) [Zoon van IX-e]  IX-e,2
Boxtel, Wilhelmus van (*04-08-1868, †06-12-1941) [Nummer X-ax]  X-ax; XI-ca; XI-cb; XI-cc; XI-cd; XI-ce; XI-cf; XI-cg; XI-ch
Boxtel, Wilhelmus van (*22-08-1879) [Zoon van IX-h]  IX-h,6
Boxtel, Wilhelmus van (*26-11-1902) [Zoon van X-an]  X-an,8
Boxtel, Wilhelmus Cornelis van (*20-09-1911, †26-10-1911) [Zoon van X-ak]  X-ak,10
Boxtel, Wilhelmus Cornelis van (*01-06-1915) [Zoon van X-ak]  X-ak,12
Boxtel, Wilhelmus Daniel Hendrikus van (*25-03-1914, †01-10-1919) [Zoon van XI-h]  XI-h,3
Boxtel, Wilhelmus Gerardus van (*21-05-1946) [Zoon van XI-an]  XI-an,7
Boxtel, Wilhelmus Hermanus Josephes van (*27-03-1932) [Zoon van XI-ci]  XI-ci,2
Boxtel, Wilhelmus Joannes van (*16-01-1920) [Zoon van XI-h]  XI-h,4
Boxtel, Wilhelmus Martinus van (*16-04-1927) [Zoon van X-af]  X-af,8
Boxtel, Wilhelmus Petrus van (*02-06-1867, †21-05-1893) [Zoon van IX-k]  IX-k,4
Boxtel, Willem van (*03-10-1816, †06-01-1876) [Nummer VIII-v]  VIII-v; IX-v; IX-w; IX-x
Boxtel, Willem Janse (Heerschap) van (*±1662, []22-06-1706) [Nummer IV-c]  IV-c
Brands, Maria Elisabeth [Schoonmoeder van X-ay]  X-ay
Braspenning, Anneke Cornelis (~22-12-1640)  IV-i
Brekelmans, Hendrik [Schoonvader van X-o]  X-o
Brekelmans, Wilhelmus (*07-01-1862) [Partner van X-o]  X-o
Brioel, Henricus [Getuige bij doop van VIII-n]  VIII-n
Briool, Gerdina (*16-11-1859) [Schoonmoeder van X-aq] [Schoonmoeder van XI-y]  XI-y; X-aq
Briool, Johanna [Schoonmoeder van VII-n]  VII-n
Broeders, Maria [Schoonmoeder van X-bf]  X-bf
Broek, Andreas Johannes van den [Partner van XI-aw]  XI-aw
Broek, Jacoba v.d. [Partner van XI-bt]  XI-bt
Broek, Jacobus van den (*22-12-1832)  VIII-p
Broek, Johanna Maria van den [Schoonmoeder van XI-aq]  XI-aq
Broek, Johanna van den (*06-06-1881) [Partner van X-al]  X-al; XI-bb; XI-bc; XI-bd; XI-be; XI-bf; XI-bg
Broek, Johannes van den [Schoonvader van X-al]  X-al
Broek, Maria Paulina van den [Schoonmoeder van XI-d]  XI-d
Broekhoven, Gerardus van (*±1874) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van X-ak]  X-ak
Broekhoven, Maria van (*24-09-1876) [Partner van X-ak]  X-ak; XI-aw; XI-ax; XI-ay; XI-az; XI-ba
Broekhoven, Petronella van [Schoonmoeder van VIII-l]  VIII-l
Broekhoven, Willem van [Schoonvader van X-ak]  X-ak
Brokken, Johannes [Partner van XI-ad]  XI-ad
Brouwer, Antonie de [Schoonvader van IX-i]  IX-i
Brouwer, Johanna Gertruida de (*±1832, †26-01-1868) [Partner van IX-i]  IX-i
Brouwers, Petronilla Janse [Schoonmoeder van VII-f]  VII-f
Brugge, Maria van [Schoonmoeder van IX-h]  IX-h
Bruijckere, Bernard de (*1897, †1976) [Partner van XI-p]  XI-p
Bruijsschaart, Catharina Alberdina [Schoonmoeder van XI-w]  XI-w
Buursink, Johanna [Schoonmoeder van XI-x]  XI-x
Castelijn, Cornelia Christina (*28-07-1902) [Partner van XI-ci]  XI-ci
Castelijn, Wilhelmus Hermanus (*01-09-1875, †10-03-1945) [Schoonvader van XI-ci]  XI-ci
Claessen, Herman [Getuige bij doop van partner van V-a]  V-a
Cleijn, Hendrina Peeterse (*±1785) [Schoonmoeder van VI-b]  VI-b
Colman, Adrianus (~26-12-1699) [Zoon van IV-f]  IV-f,4
Colman, Elisabetha (~?-06-1702) [Dochter van IV-f]  IV-f,5
Colman, Joannes (~23-12-1696) [Zoon van IV-f]  IV-f,3
Colman, Leonardus Leonarduszn (Linderse) [Partner van IV-f]  IV-f
Colman, Maria (~06-09-1694) [Dochter van IV-f]  IV-f,2
Colmans, Antonius (*1704) [Zoon van IV-f]  IV-f,6
Colmjon, Adriana van [Schoonmoeder van XI-f]  XI-f
Colsteren, Petronella [Schoonmoeder van IX-b]  IX-b
Cooijmans, Jacobus [Getuige bij kerkelijk huwelijk van VI-e]  VI-e
Cop, Joanna Jansen [Schoonmoeder van V-b]  V-b
Corler, Pierre van [Partner van XI-az]  XI-az
Cornelius, Maria [Getuige bij doop van IV-d] [Getuige bij doop van IV-e]  IV-d; IV-e
Corstanje, Hendrika van (*17-05-1884, †10-05-1970) [Partner van X-aq]  X-ao; X-aq; XI-bl; XI-bm; XI-bn; XI-bo; XI-bp; XI-bq; XI-br; XI-bs
Corstanje, Karolus van (*21-09-1855) [Schoonvader van X-aq] [Schoonvader van XI-y]  XI-y; X-aq
Corstanje, Marinus van (*±1885) [Partner van XI-y]  XI-y
Couwenberg, Adrianus Martinus [Partner van X-j]  X-j
Couwenberg, Antonia [Schoonmoeder van XI-bh]  XI-bh
Couwenberg, Cornelia [Schoonmoeder van XI-ae]  XI-ae
Couwenberg, Gerardus (~03-03-1800) [Partner van VIII-i]  VIII-i
Couwenberg, Hendrik [Schoonvader van X-j]  X-j
Couwenberg, Hendrik (*±1802) [Getuige bij geboorteaangifte van IX-s]  IX-s
Couwenberg, Johanna Maria [Schoonmoeder van X-q]  X-q
Couwenberg, Johannes [Schoonvader van VIII-i]  VIII-i
Couwenberg, Pieter (*±1846) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van IX-u] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van X-ab] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van X-ak]  X-ab; X-ak; IX-u
Cox, Jan  XII-o
Cuijpers, Maria Lambertus [Schoonmoeder van IX-c]  IX-c
Daelen, Adriana Cornelia van [Schoonmoeder van X-be]  X-be
Daelen, Johannes van [Partner van VII-g]  VII-g
Daemen, Gerardus [Getuige bij doop van partner van VII-m]  VII-m
Daemen, Hendrica (†15-09-1786) [Schoonmoeder van VII-j]  VII-j
Daemen, Henrica [Schoonmoeder van VII-m]  VII-m
Dalen, Antonia van [Schoonmoeder van XI-g]  XI-g
Dalen, Cornelis van (~04-12-1782, †26-02-1857) [Partner van VII-e]  VII-e
Dalen, Daniel Hendrikus van [Partner van IX-z]  IX-z
Dalen, Pieter van [Schoonvader van VII-e]  VII-e
Dalen, Willem van [Schoonvader van IX-z]  IX-z
Damen, Anthonia (~19-10-1752, †17-08-1818) [Partner van VI-e]  VI-e; VII-k; VII-l; VII-m; VII-n
Damen, Christiaan [Schoonvader van X-av]  X-av
Damen, Cornelia Johanna [Partner van XII-j]  XII-j
Damen, Engelbert [Schoonvader van VII-l]  VII-l
Damen, Engelbert [Schoonvader van XI-g]  XI-g
Damen, Francijna [Schoonmoeder van VIII-v]  VIII-v
Damen, Franciscus [Schoonvader van VIII-n]  VIII-n
Damen, Gerdina (*09-09-1879) [Partner van X-ab]  X-ab; XI-y; XI-z; XI-aa; XI-ab; XI-ac; XI-ad; XI-ae
Damen, Hendrik (*05-03-1875) [Partner van XI-g]  XI-g
Damen, Henrica (*1795) [Partner van VIII-n]  VIII-n; IX-m; IX-n
Damen, Jacoba (*26-04-1891) [Partner van X-af]  X-af; XI-as; XI-at; XI-au; XI-av
Damen, Johanna (*±1912) [Partner van XIII-a]  XIII-a
Damen, Johannes [Schoonvader van X-ab]  X-ab
Damen, Lambertus [Schoonvader van XIII-a]  XIII-a
Damen, Martinus [Schoonvader van X-af]  X-af
Damen, Martinus [Partner van X-av]  X-av
Damen, Nicolaas [Schoonvader van VI-e]  VI-e
Damen, Petronella (~19-09-1788, †12-05-1865) [Partner van VII-l]  VII-l; VIII-r; VIII-s; VIII-t
Damen, Petrus [Schoonvader van XI-bj]  XI-bj
Damen, Sandra [Partner van XIII-f]  XIII-f
Damen, Wilhelmina (*30-06-1900) [Partner van XI-bj]  XI-bj
Daniels, Johanna [Schoonmoeder van X-c]  X-c
Dank, Maria Anna [Schoonmoeder van X-ai]  X-ai
Dekkers, Andreas [Schoonvader van X-at]  X-at
Dekkers, Andreas Stephanus (*05-02-1903) [Nummer XI-by]  XI-by
Dekkers, Cornelia Maria (*26-09-1905) [Nummer XI-bz]  XI-bz
Dekkers, Gerdina Petronella (*11-06-1914) [Dochter van X-at]  X-at,8
Dekkers, Gerdina Pietronella (*17-03-1912, †20-06-1912) [Dochter van X-at]  X-at,7
Dekkers, Hendrika Cornelia (*01-03-1902) [Nummer XI-bx]  XI-bx
Dekkers, Henricus (*±?-07-1922, †13-05-1923) [Zoon van X-at]  X-at,11
Dekkers, Jan Baptist (*12-03-1875, †25-02-1943) [Partner van X-at]  X-at; XI-bx; XI-by; XI-bz
Dekkers, Johannes (*30-08-1910) [Zoon van X-at]  X-at,6
Dekkers, Petronella (~20-04-1917) [Dochter van X-at]  X-at,10
Dekkers, Petrus (*±?-02-1916, †24-10-1916) [Zoon van X-at]  X-at,9
Dekkers, Stephana Maria Dijmphna (*13-10-1902, †04-07-1908) [Dochter van X-at]  X-at,2
Dekkers, Stephanus Andries (*16-01-1909) [Zoon van X-at]  X-at,5
Delft, Nicolaas C. J. van [Partner van XI-cb]  XI-cb
Delvers, Wilhelmina Johanna Maria (*28-04-1877, †<07-04-1953) [Partner van X-y]  X-y
Dijk, Joanna Maria van [Schoonmoeder van XI-bm]  XI-bm
Dingemans, Adrianus [Partner van X-aw]  X-aw
Dingemans, Antonia [Schoonmoeder van XI-i] [Schoonmoeder van X-as] [Schoonmoeder van XI-j] [Schoonmoeder van XI-bi]  XI-i; XI-j; XI-bi; X-as
Dingemans, Antonia J. [Partner van XI-ak]  XI-ak
Dingemans, Dingena (*29-03-1813) [Partner van VIII-l]  VIII-l
Dingemans, Engelina [Schoonmoeder van X-ak]  X-ak
Dingemans, Engelina [Schoonmoeder van X-j]  X-j
Dingemans, Jacoba [Schoonmoeder van X-ar]  X-ar
Dingemans, Jan [Schoonvader van VIII-l]  VIII-l
Dingemans, Peter [Schoonvader van X-aw]  X-aw
Dingemans, Wilhelmina [Schoonmoeder van XI-bv]  XI-bv
Dongen, Adriaan van [Schoonvader van VI-a]  VI-a
Dongen, Arnolda van (*±1831, †06-06-1862) [Partner van IX-i]  IX-i
Dongen, Dorothea van (~21-06-1733, †13-01-1812) [Partner van VI-a]  VI-a; VII-d; VII-e
Dongen, Francesca van (*30-01-1912) [Partner van XI-an]  XI-an
Dongen, Jan Janse van (*±1662) [Partner van IV-e]  IV-e
Dongen, Johanna Francisca Petronella van (*18-04-1904, †04-03-1945) [Partner van XI-cd]  XI-cd
Dongen, Johannes Cornelis van (†11-07-1941) [Schoonvader van XI-cd]  XI-cd
Dongen, Leendert van [Schoonvader van IX-i]  IX-i
Dongen, Nicolaas Adrianus van [Schoonvader van XI-an]  XI-an
Dortmond, Adriana van [Schoonmoeder van X-b]  X-b
Duijvekam, Adriaan (*01-02-1855) [Partner van IX-p]  IX-p
Duijvekam, Cornelis [Schoonvader van IX-p]  IX-p
Ee, Dirk van [Schoonvader van IX-x]  IX-x
Ee, Frans van (*19-04-1833, †<01-12-1879) [Partner van IX-x]  IX-x
Elshout, Adrianus [Schoonvader van XI-cf]  XI-cf
Elshout, Henrica Maria Antonia van (*11-02-1906) [Partner van XI-bb]  XI-bb
Elshout, Petrus Cornelis Martinus (*27-06-1911) [Partner van XI-cf]  XI-cf
Endert, Cornelia van den [Schoonmoeder van X-v]  X-v
Eppenhof, Johanna Maria Adriana (*17-11-1948) [Schoonmoeder van XIII-d]  XIII-d
Erp, Jacoba van [Schoonmoeder van XI-a]  XI-a
Es, Antoon van [Schoonvader van X-d]  X-d
Es, Francijna van (*12-05-1843) [Partner van X-d]  X-d; XI-c; XI-d; XI-e; XI-f
Evers Zuidweg, Adriana Maria (*21-12-1912) [Partner van XI-ao]  XI-ao
Evers Zuidweg, Hendricus [Schoonvader van XI-ao]  XI-ao
Fijnenbuijk, Adriaentie [Schoonmoeder van VI-a]  VI-a
Floris, Teuntje [Schoonmoeder van V-a]  V-a
Franken, Hendrika [Schoonmoeder van X-at]  X-at
Franssen, Maria Cornelia [Schoonmoeder van XII-h]  XII-h
Gelandi, Francisca [Schoonmoeder van VIII-o]  VIII-o
Gels, Agnes Maria (*04-05-1888, †>04-09-1932) [Partner van X-w]  X-w; XI-v; XI-w
Gels, Lucas [Schoonvader van X-w]  X-w
Gendering, Selma (†?-12-2000) [Partner van XI-t]  XI-t
Gest, Cornelis Hermense van Hest of (†<23-11-1695) [Partner van IV-a]  IV-a
Gestel, Martinus van [Schoonvader van XI-cg]  XI-cg
Gestel, Martinus Johannes Hubertus van (*10-10-1907) [Partner van XI-cg]  XI-cg
Gompel, Danny Petrus Johannes Josephus van (*10-11-1985) [Partner van XIII-g]  XIII-g
Gompel, Lisa Irene Catharina van (*07-07-2021) [Dochter van XIII-g]  XIII-g,1
Gool, Aaltje van [Schoonmoeder van VI-a]  VI-a
Gool, Cornelia van (*16-11-1902) [Partner van XI-af]  XI-af; XII-n
Gool, Pieternella van [Schoonmoeder van VII-d]  VII-d
Gorkom, Adriaantje van [Schoonmoeder van X-o]  X-o
Govers, Anna Catharina (*19-12-1876, †23-04-1934) [Partner van X-ax]  X-ax; XI-ca; XI-cb; XI-cc; XI-cd; XI-ce; XI-cf; XI-cg; XI-ch
Govers, Elisabeth (*10-11-1847) [Schoonmoeder van X-ae]  X-ae
Govers, Johannes [Schoonvader van X-ax]  X-ax
Graaff, Antonius de [Schoonvader van XII-h]  XII-h
Graaff, Cornelius Antonius de (*16-01-1909) [Partner van XII-h]  XII-h
Grootswager, Adrianus [Schoonvader van VIII-m]  VIII-m
Grootswagers, Petronella (*1799) [Partner van VIII-m]  VIII-m; IX-l
Grootswagers, Pitronella [Getuige bij doop van zoon van VII-i]  VII-i,6
Grootzwagers, Gerardus P. [Partner van XI-ab]  XI-ab
Grootzwagers, Sibila [Schoonmoeder van VIII-k]  VIII-k
Guilielmusdr, Adriana [Partner van III-d]  III-d; IV-i
Gulik, Anna Catherina van (*24-06-1844) [Partner van X-c]  X-c; XI-a; XI-b
Gulik, Gerrit van [Schoonvader van X-c]  X-c
Gulik, Johanna van [Schoonmoeder van IX-p]  IX-p
Gulik, Pieternella van [Schoonmoeder van IX-u]  IX-u
Haan, Adriana de (†06-03-1852) [Partner van VIII-f]  VIII-f; IX-b; IX-c
Haan, Wouterke de [Schoonmoeder van VII-b]  VII-b
Haar, Charissa ter (*12-04-2000) [Dochter van XIII-c]  XIII-c,2
Haar, Dennis Frederk ter (*10-03-1971) [Partner van XIII-c]  XIII-c
Haar, Kelly Jolanda ter (*16-08-1996) [Dochter van XIII-c]  XIII-c,1
Hamers, Peter Hendrik [Partner van IV-a]  IV-a
Hasselt, Petronella van [Schoonmoeder van VIII-j]  VIII-j
Heefer, Hubertus Cornelius Johannes Antonius (*23-07-1944) [Schoonvader van XIII-d]  XIII-d
Heefer, Rachel Johanna (*16-03-1972) [Partner van XIII-d]  XIII-d
Heeffer, Eusebius [Schoonvader van IX-s]  IX-s
Heeffer, Johanna Maria (*16-09-1841, †25-01-1931) [Partner van IX-s]  IX-s; X-ah; X-ai; X-aj; X-ak; X-al; X-am
Hees, Cornelis van [Schoonvader van IX-c]  IX-c
Hees, Henrica van (*1800) [Partner van IX-c]  IX-c
Heijden, Gerardus Arnoldus van der [Partner van X-bc]  X-bc
Heijden, Josephus Wilhelmus van der [Schoonvader van X-bc]  X-bc
Heijden, Maria Wilhelmina van der [Schoonmoeder van XI-ca]  XI-ca
Heijmans, P (*12-04-1936, †10-01-2018) [Partner van XII-l]  XII-l
Heijmans, Theodorus Janse (Dirk) (†<16-06-1753)  IV-h
Hendriksen, Antonie [Schoonvader van VIII-u]  VIII-u
Hendriksen, Henrica (*19-01-1809, †17-02-1887) [Partner van VIII-u]  VIII-u; IX-s; IX-t; IX-u
Henkelman, Johanna Maria (*23-06-1878) [Partner van X-ay]  X-ay; XI-ci; XI-cj
Henkelman, Lambertus [Schoonvader van X-ay]  X-ay
Henkes, Bernardus [Schoonvader van X-az]  X-az
Henkes, Hendrikus [Partner van X-az]  X-az
Hessels, Cornelia [Schoonmoeder van XI-ao]  XI-ao
Heuer, Wilhelmus Adrianus (*±1884) [Getuige bij overlijdensaangifte van X-aq]  X-aq
Heuvel, Bastiaan van den [Schoonvader van VIII-j]  VIII-j
Heuvel, Helena van den (*16-02-1802) [Partner van VIII-j]  VIII-j; IX-g; IX-h; IX-i
Hoedemakers, Antonia [Schoonmoeder van IX-e] [Schoonmoeder van IX-f]  IX-e; IX-f
Hoek, Adrianus Joannes van den [Partner van XI-ay]  XI-ay
Hoek, Nicolasina Mathea van (†01-03-1946) [Schoonmoeder van XI-cd]  XI-cd
Hoimeijer, Adriaentje Jans [Partner van III-c]  III-c; IV-d; IV-e; IV-f; IV-g; IV-h
Holstijn, Helena (~11-08-1756) [Partner van VIII-e]  VIII-e; IX-a
Holstijn, Petrus [Schoonvader van VIII-e]  VIII-e
Hoof, Johanna Maria van [Schoonmoeder van XI-cg]  XI-cg
Hoogh, Adrianus de [Schoonvader van IX-n]  IX-n
Hoogh, Maria Catharina de (*±1839) [Partner van IX-n]  IX-n
Hooijmaijers, Ria [Partner van XII-m]  XII-m
Hornes, Elisabeth Huberdina Maria (Liza) (*08-07-1926, †13-12-2011) [Partner van XI-bs]  XI-bs; XII-p; XII-q; XII-r; XII-s; XII-t
Houdt, Anna Antonia van den (*02-06-1883, †28-04-1923) [Partner van X-i]  X-i
Houdt, Waltherus van den [Schoonvader van X-i]  X-i
Hout, Adriana van den [Schoonmoeder van XI-n]  XI-n
Hout, Hendrik van den [Schoonvader van IX-r]  IX-r
Hout, Ida van den (*±1855) [Partner van IX-r]  IX-r; X-ag
Hoven, Adriana van den [Schoonmoeder van VIII-t]  VIII-t
Hoven, Johanna van den (*01-04-1835, †21-12-1901) [Partner van IX-k]  IX-k; X-p; X-q; X-r; X-s
Hoven, Michiel van den (*±1810) [Getuige bij overlijdensaangifte van partner van VII-m]  VII-m
Hoven, Petrus van den [Schoonvader van IX-k]  IX-k
Huijsmans, Johanna Maria (*17-08-1896) [Nummer XI-x]  XI-x
Huijsmans, Johannes [Schoonvader van X-aa]  X-aa
Huijsmans, Marijnus (*26-12-1862) [Partner van X-aa]  X-aa; XI-x
Huismans, Quirijnna (*06-10-1861) [Schoonmoeder van XI-ax]  XI-ax
Iersel, Geertruida van (*15-03-1832) [Partner van IX-h]  IX-h
Iersel, Jan van [Schoonvader van IX-h]  IX-h
Iersel, Johannis van [Schoonvader van IX-h]  IX-h
Iersel, Nicolasina van (*16-01-1838, †03-12-1913) [Partner van IX-h]  IX-h; X-i; X-j
Ijpelaar, Hendrikus [Schoonvader van X-ah]  X-ah
Ijpelaar, Henricus [Partner van XI-bd]  XI-bd
Ijpelaar, Nicolaas (*03-02-1866) [Partner van X-ah]  X-ah
Ijpelaar, Nicolasina Maria (*11-02-1894) [Partner van X-am]  X-am
Jacobs, Johannes [Schoonvader van X-t]  X-t
Jacobs, Thomas [Partner van X-t]  X-t
Jans, Margarita [Partner van IV-c]  IV-c
Jansen, Adriaan [Schoonvader van X-k]  X-k
Jansen, Lambertus (*16-10-1846) [Partner van X-k]  X-k
Johannes, Johanna [Getuige bij doop van IV-h]  IV-h
Jois, Gerarda [Getuige bij doop van IV-g]  IV-g
Jolie, Petronella [Schoonmoeder van XI-ac]  XI-ac
Jong, Francisca de [Schoonmoeder van X-ab]  X-ab
Jong, Gijsbert de (~11-07-1751) [Partner van VII-b]  VII-b
Jong, Ijda de (*11-09-1828, †06-01-1870) [Partner van IX-t]  IX-t
Jong, Jan de [Schoonvader van VII-b]  VII-b
Jong, Johanna de [Schoonmoeder van IX-j]  IX-j
Jong, Johannes de [Schoonvader van IX-t]  IX-t
Jong, Thea de [Schoonmoeder van XIII-e]  XIII-e
Joosten, Joannes Lambertus (*30-04-1831) [Partner van X-h]  X-h
Joosten, Maria Josepha [Schoonmoeder van X-h]  X-h
Jue, Gerarda (*21-10-1902) [Partner van XI-q]  XI-q
Kamp, Gerdina van de [Schoonmoeder van VIII-p]  VIII-p
Kars, Benjamin Martinus (†>16-07-1949) [Partner van X-x]  X-x
Kearns, Heather Morgaine Alice (*28-08-1999) [Dochter van XIII-b]  XIII-b,1
Kearns, Tim (*01-05-1960) [Partner van XIII-b]  XIII-b
Keijzers, Maria Anna (†>27-05-1871) [Schoonmoeder van IX-o]  IX-o
Kelders, Cornelis [Schoonvader van IX-p]  IX-p
Kelders, Hendrik (*23-09-1837) [Partner van IX-p]  IX-p
Kemmeren, Antonia [Schoonmoeder van X-s]  X-s
Kemmeren, Hendrik [Partner van IX-g]  IX-g
Kemmeren, Hendrik [Schoonvader van IX-g]  IX-g
Kemmeren, Pieternella [Schoonmoeder van X-ba]  X-ba
Kerkhof, Maria Martina [Schoonmoeder van XII-a]  XII-a
Kerkhofs, Anna Cornelia [Schoonmoeder van X-ax]  X-ax
Kipping, Alfonsus J. (*19-12-1919) [Zoon van XI-al]  XI-al,1
Kipping, Alphonsus Gerardus [Schoonvader van XI-al]  XI-al
Kipping, Martinus [Partner van XI-al]  XI-al
Klaassen, Johanna [Schoonmoeder van X-f]  X-f
Klerx, Anouk Adriana Elisa (*20-04-1991) [Nummer XIII-h]  XIII-h
Klerx, Christa Jacoba Marina (*11-02-1995) [Dochter van XII-r]  XII-r,3
Klerx, Renate Elisa Adriana (*30-12-1988) [Nummer XIII-g]  XIII-g
Klerx, Waltherus Nicolaas Maria (Walther) (*21-12-1961) [Partner van XII-r]  XII-r; XIII-g; XIII-h
Klessens, Helena Catharina [Schoonmoeder van XI-bo]  XI-bo
Klijn, Hendrica [Schoonmoeder van IX-l]  IX-l
Klis, Francis [Schoonvader van X-z]  X-z
Klis, Hendrik (*27-12-1866) [Partner van X-z]  X-z
Kluitmans, N.N. [Partner van XI-bp]  XI-bp
Knaap, Willemina [Schoonmoeder van VIII-c]  VIII-c
Kok, Adriaan de [Schoonvader van IX-v]  IX-v
Kok, Cornelis de [Schoonvader van XI-m]  XI-m
Kok, Gerdina de (*14-03-1892) [Partner van XI-m]  XI-m; XII-h
Kok, Wilhelmina de (*06-12-1846, †04-03-1909) [Partner van IX-v]  IX-v; X-ax; X-ay; X-az; X-ba; X-bb; X-bc
Konings, Adriaan [Partner van VII-c]  VII-c
Kop, Dirk Cornelissen [Schoonvader van VI-a]  VI-a
Kop, Soetje (~14-11-1728, †18-05-1770) [Partner van VI-a]  VI-a; VII-a; VII-b; VII-c
Kops, Andries (*23-03-1833) [Partner van X-b]  X-b
Kops, Antonia [Schoonmoeder van IX-a]  IX-a
Kops, Cornelia (*21-04-1848, †10-05-1911) [Partner van IX-u]  IX-u; X-as; X-at; X-au; X-av; X-aw
Kops, Johanna (*22-03-1895) [Partner van X-ar]  X-ar; XI-bt; XI-bu
Kops, Maria [Schoonmoeder van VIII-r]  VIII-r
Kops, Martinus [Schoonvader van X-b]  X-b
Kops, Theodorus [Schoonvader van IX-u]  IX-u
Kops, Theodorus [Schoonvader van X-ar]  X-ar
Korthout, Antonetta Petronella (*13-03-1901) [Partner van XI-am]  XI-am
Korthout, C.P.J. (Lian) [Partner van XII-p]  XII-p
Kroot, Johanna [Schoonmoeder van IX-r]  IX-r
Kuijper, Jan Gijsbertse  III-b
Kusters, Maria Berbara [Schoonmoeder van XI-an]  XI-an
Laar, Petronella van de [Schoonmoeder van X-ah]  X-ah
Laarhoven, Catharina van [Schoonmoeder van X-al]  X-al
Lamberts, Jacobus Josephus Wilhemus (*±1858) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van X-aq]  X-aq
Lammers, J.J. [Partner van XI-as]  XI-as
Laros, Adriaan [Schoonvader van X-bb]  X-bb
Laros, Antonia (*30-06-1871) [Partner van X-an]  X-an; XI-bh; XI-bi; XI-bj; XI-bk
Laros, Cornelia [Getuige bij doop van zoon van VI-e]  VI-e,3
Laros, Cornelis [Schoonvader van X-an]  X-an
Laros, Cornelis [Partner van XI-ai]  XI-ai
Laros, E.J.P. (Berry) (*16-04-1965) [Partner van XII-t]  XII-t
Laros, Franciscus [Partner van X-bb]  X-bb
Laros, Gerarda Johanna (*31-03-1918) [Partner van XI-au]  XI-au
Laros, Gerrit (*±1850, †<13-05-1924) [Schoonvader van X-ad]  X-ad
Laros, Hermanus [Getuige bij doop van zoon van VI-e]  VI-e,3
Laros, Jan [Schoonvader van VIII-t]  VIII-t
Laros, Maria (*18-10-1874, †13-05-1924) [Partner van X-ad]  X-ad; XI-al; XI-am; XI-an; XI-ao; XI-ap
Laros, Maria Catharina [Schoonmoeder van XI-al]  XI-al
Laros, Peter (*07-05-1824, †29-05-1891) [Partner van VIII-t]  VIII-t
Lee, Elisabeth van der [Schoonmoeder van IX-h]  IX-h
Leempoel, Teunis Peters (†<1666)  III-e
Leeuw, Adriaan de [Schoonvader van VII-a]  VII-a
Leeuw, Johanna de (~29-03-1761, †19-09-1835) [Partner van VII-a]  VII-a; VIII-a; VIII-b; VIII-c; VIII-d
Leijtens, Adriana Henrica (*±1914) [Partner van XI-ac]  XI-ac
Leijtens, Adrianus Antonius [Schoonvader van XI-ac]  XI-ac
Lend, Hendrina van [Schoonmoeder van IX-f]  IX-f
Lenders (Colman), Joanna (~10-04-1692) [Dochter van IV-f]  IV-f,1
Leuw, Cornelia de [Schoonmoeder van VIII-i]  VIII-i
Lewille, Helena [Schoonmoeder van X-av]  X-av
Leys, Cornelia Maria [Partner van XI-bu]  XI-bu
Lievens, Adriana Henrica Petronella (*24-06-1924, †30-03-1991) [Partner van XI-ao]  XI-ao
Ligtenberg, Huberdina [Schoonmoeder van IX-p]  IX-p
Ligtvoet, Adriane [Schoonmoeder van VII-l]  VII-l
Ligtvoet, Antonia (*02-05-1903, †15-04-1951) [Partner van XI-bv]  XI-i; XI-bv; XII-u
Ligtvoet, Dingena (*<1768) [Schoonmoeder van IX-d]  IX-d
Ligtvoet, Dymphna Gerritse [Partner van VI-c]  VI-c; VII-f; VII-g
Ligtvoet, Geertruij [Schoonmoeder van VIII-u]  VIII-u
Ligtvoet, Geertruij [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VII-k]  VII-k
Ligtvoet, Johanna [Schoonmoeder van IX-m]  IX-m
Ligtvoet, Leonardus [Schoonvader van XI-bv]  XI-bv
Ligtvoet, Maria [Schoonmoeder van VIII-n]  VIII-n
Linden, Johannes van der (*±1876) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van XI-bv]  XI-bv
Linthorst, Jannigje (†<04-04-1945) [Partner van X-u]  X-u
Lith, Hendrik van  VI-c
Locht, Jan Jansen ter  III-b
Looij, Joanna van de (*±1772, †15-03-1845) [Partner van VIII-g]  VIII-g; IX-d; IX-e; IX-f
Looij, Johannes van de [Schoonvader van VIII-g]  VIII-g
Looijestein, Henricus Leonardus [Schoonvader van XI-v]  XI-v
Looijestein, Krelisje Clara (*±1909) [Partner van XI-v]  XI-v
Loon, Dionijs van (†<1771)  VI-a
Louw, Cornelis Antonius de (*11-07-1895) [Partner van X-be]  X-be
Louw, Cornelis Henricus van de (*03-09-1914) [Partner van XI-bo]  XI-bo
Louw, Cornelis Marinus van de [Schoonvader van XI-bo]  XI-bo
Louw, Laurens de [Schoonvader van X-be]  X-be
Louw, Lucia Gijsberta Maria de (*±?-02-1923, †18-12-1923) [Dochter van X-be]  X-be,1
Luchters, Nicolaa [Getuige bij doop van VII-m]  VII-m
Luchters, Wilhelmus (*1751) [Zoon van VI-d]  VI-d,2
Lughters, Gerardus (*1750) [Zoon van VI-d]  VI-d,1
Lughters, Wilhelmus (*1723) [Partner van VI-d]  VI-d
Lugters, A.P.M. [Partner van XI-ag]  XI-ag
Lugters, Alida [Schoonmoeder van X-ag]  X-ag
Lugters, Anthonij (†12-06-1757) [Schoonvader van VI-e]  VI-e; VI-e
Lugters, Henrica [Getuige bij doop van VIII-l]  VIII-l
Lugters, Hermanus (*14-10-1821) [Partner van VIII-w]  VIII-w
Lugters, Huiberdina (~06-04-1786) [Partner van VII-j]  VII-j; VIII-o; VIII-p
Lugters, Johanna (†27-03-1776) [Partner van VI-e]  VI-e; VII-h; VII-i; VII-j
Lugters, Petronella [Schoonmoeder van X-ao]  X-ao
Lugters, Pieternella [Schoonmoeder van VIII-w]  VIII-w
Lugters, Willem (†13-10-1821) [Schoonvader van VII-j]  VIII-k; VII-j
Luijts, Elisabeth (*12-04-1822, †07-06-1895) [Partner van IX-f]  IX-f
Luijts, Hendrik [Schoonvader van IX-f]  IX-f
Maas, Adriaan [Schoonvader van X-m]  X-m
Maas, Adrianus Leonardus Arnoldus (*±1874) [Partner van XI-d]  XI-d
Maas, Hermanus [Schoonvader van XI-d]  XI-d
Maas, Johanna [Schoonmoeder van VIII-s]  VIII-s
Maas, Leo [Partner van XII-u]  XII-u
Maas, Pieternella (*10-12-1859, †05-12-1933) [Partner van X-m]  X-m; XI-k; XI-l; XI-m; XI-n; XI-o; XI-p; XI-q
Maasen, Carel [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VII-l]  VII-l
Maes, Catharina (*1797) [Partner van IX-a]  IX-a; X-a; X-b
Maes, Cornelia [Schoonmoeder van VIII-e]  VIII-e
Maes, Johannes [Schoonvader van IX-a]  IX-a
Mallee, Cornelis Hendrik Simon (*±1828) [Getuige bij overlijdensaangifte van VII-m]  VII-m
Marcus, Lucia (~21-01-1793, †01-09-1847) [Partner van VII-m]  VII-m; VII-m; VIII-u; VIII-v; VIII-w; VIII-x; VIII-y
Marcus, Stephanus (Etienne) [Schoonvader van VII-m]  VII-m
Martijn, Anna Allegonda (*±1875) [Partner van XI-b]  XI-b; XII-a
Martijn, Jilles [Schoonvader van XI-b]  XI-b
Matheii, Judocus [Getuige bij doop van IV-f]  IV-f
Matheijsen, Christiaan Johannes (*±1901) [Partner van XI-z]  XI-z
Meerendonck, Maria Janse [Partner van VI-c]  VI-c
Meeuwen, Lambertus van [Partner van XII-e]  XII-e
Meijden, Johannes van der (*19-07-1819)  VIII-p
Meirbach, Paulus [Schoonvader van XII-b]  XII-b
Meirbach, Theodora (*±1892) [Partner van XII-b]  XII-b; XIII-a
Merloo, Aart van  VI-c
Meulenberg, Maria Helena [Schoonmoeder van X-a]  X-a
Meulengraf, Hendrikus van den (*±1852, †15-02-1858) [Zoon van VIII-p]  VIII-p,1
Meulengraf, Hendrina van den (*02-11-1831) [Partner van VIII-p]  VIII-p
Meulengraf, Willem van den [Schoonvader van VIII-p]  VIII-p
Moer, Wilhelmina Margaretha de [Partner van XII-g]  XII-g
Moer, Wilhelmina Margaretha de [Partner van XII-i]  XII-i
Mols, Cornelis (*26-05-1851) [Partner van X-l]  X-l
Mols, Petrus [Schoonvader van X-l]  X-l
Montee, Franciscus [Schoonvader van X-ax]  X-ax
Montee, Maria Catharina (*24-05-1865, †17-06-1898) [Partner van X-ax]  X-ax
Moreval, Elisabeth [Schoonmoeder van IX-c]  IX-c
Moseman, Carolina Maria [Schoonmoeder van XII-b]  XII-b
Mulders, Adriana Allegonda (*±1866) [Partner van XI-c]  XI-c; XII-b
Mulders, Allegundis Gerarda Mulders [Schoonmoeder van XI-c]  XI-c
Mulders, Joanna Petronella [Schoonmoeder van XI-b]  XI-b
Musters, Theodorus [Partner van XI-bk]  XI-bk
N.N [Partner van I]  I; II-a; II-b
N.N, N.N. [Schoonvader van X-h]  X-h
N.N. [Partner van II-a]  II-a; III-a; III-b; III-c
N.N. [Partner van XII-o]  XII-o
N.N. [Partner van XI-bw]  XI-bw
N.N., Geertrui (†27-08-1763) [Schoonmoeder van VI-e]  VI-e
N.N., N.N. [Schoonvader van VIII-w]  VIII-w
Naas, Johannes [Schoonvader van X-ba]  X-ba
Naas, Johannes Cornelis [Partner van X-ba]  X-ba
Nes, Elisabeth van [Schoonmoeder van IX-k]  IX-k
Netten, Cornelia [Schoonmoeder van IX-w]  IX-w
Netten, Hendrien (*15-04-1821, †25-03-1899) [Schoonmoeder van X-g]  X-g
Netten, Henricus [Schoonvader van XI-o]  XI-o
Netten, Huijbert [Schoonvader van IX-b]  IX-b
Netten, Jacoba Maria (*18-04-1900) [Partner van XI-o]  XI-o; XII-i; XII-j
Netten, Jan [Schoonvader van IX-p]  IX-p
Netten, Johanna [Schoonmoeder van X-an]  X-an
Netten, Johannes [Schoonvader van X-f]  X-f
Netten, Martina (*06-02-1833, †11-11-1879) [Partner van X-f]  X-f; XI-g
Netten, Michael (*1803) [Partner van IX-b]  IX-b
Netten, Paulus (*03-07-1834) [Partner van IX-p]  IX-p
Netten, Pieternella (*13-10-1877) [Partner van XI-h]  XI-h; XII-c
Netten, Th. [Partner van XII-c]  XII-c
Netten, Wilhelmus [Schoonvader van XI-h]  XI-h
Nijs, Adriaan de [Schoonvader van X-bc]  X-bc
Nijs, Hendrikus de [Partner van X-bc]  X-bc
Nunen, Cornelia van [Partner van IX-l]  IX-l; X-t
Nunen, Petrus van [Schoonvader van IX-l]  IX-l
Oerlemans, Marijnus (*±1860) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van X-ak] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van X-aq]  X-ak; X-aq
Oorschot, N.N. van [Partner van XI-av]  XI-av
Oosterhout, Hendrik van (~22-06-1783, †19-02-1855) [Partner van VII-d]  VII-d
Oosterhout, Michiel van [Schoonvader van VII-d]  VII-d
Oosting, Dina Pieterdina Hendrika (*22-08-1946) [Partner van XII-o]  XII-o; XIII-d; XIII-e; XIII-f
Otterdijk, Geertruij (~06-11-1701) [Partner van V-a]  V-a; VI-a
Otterdyk, Peter Hendriks [Schoonvader van V-a]  V-a
Paaijmans, Machiel [Schoonvader van IX-j]  IX-j
Paaijmans, Theodora (*08-01-1825, †04-11-1889) [Partner van IX-j]  IX-j; X-k; X-l; X-m; X-n; X-o
Paans, Johanna [Schoonmoeder van VII-a]  VII-a
Paenacker, Joannes Geertse [Getuige bij doop van zoon van V-b]  V-b,7
Pagie, Johanna [Schoonmoeder van IX-v]  IX-v
Pardoen, Johannes Gerhardus (*03-04-1893) [Partner van XI-x]  XI-x
Pardoen, Stephanus [Schoonvader van XI-x]  XI-x
Peters, Maijken (†<1666) [Partner van III-e]  III-e
Pickkers, Charles Cornelis (*±1910) [Partner van XI-w]  XI-w
Pickkers, Cornelis [Schoonvader van XI-w]  XI-w
Pieck, Wilmina Maria Barbara [Schoonmoeder van X-aj]  X-aj
Pinxtere, Adriana Henricus van [Getuige bij doop van zoon van V-b]  V-b,7
Pinxtere, Henricus Jansen van [Schoonvader van V-b]  V-b
Pinxtere, Ida Henrici van [Getuige bij doop van VI-d]  VI-d
Pinxtere, Maria Hendrix van (~10-12-1690, †14-04-1761) [Partner van V-b]  V-b; VI-b; VI-c; VI-d; VI-e
Poisson, Dirk (†<04-01-1806)  VIII-f
Ponsard, Maria Johanna [Schoonmoeder van X-d]  X-d
Pooters, Hendrik [Schoonvader van X-ap]  X-ap
Pooters, Johannes [Partner van X-ap]  X-ap
Popelier, Corstiaan Goijerse  III-c; IV-h
Populier, Maria Christiaense (Maijken) (~20-02-1661, †>16-06-1753) [Partner van IV-h]  IV-h; V-b; V-c
Pruimboom, Maria [Schoonmoeder van XI-h]  XI-h
Pullens, Lodevicus Cornelis (*±1912, †15-12-1967) [Partner van XI-bp]  XI-bp
Pulles, Milan (*26-09-2018) [Zoon van XIII-h]  XIII-h,1
Pulles, Renatus Franciscus Godefridus (René) (*30-03-1992) [Partner van XIII-h]  XIII-h
Put, Antonia Maria van der [Schoonmoeder van XI-ch]  XI-ch
Raaijmakers, Adriana Cornelia (*08-09-1879) [Partner van X-ac]  X-ac; XI-af; XI-ag; XI-ah; XI-ai; XI-aj; XI-ak
Raaijmakers, Hendrikus [Schoonvader van X-ac]  X-ac
Raak, Jacobus van [Schoonvader van XI-bm]  XI-bm
Raak, Maria Wilhelmina Francisca Henrica van (*18-04-1914, †18-06-1981) [Partner van XI-bm]  XI-bm
Raamdonk, Gerrit van (~28-07-1799) [Partner van VIII-c]  VIII-c
Raamdonk, Pieter van [Schoonvader van VIII-c]  VIII-c
Rademakers, Hendrina [Schoonmoeder van XI-bj]  XI-bj
Ree, Ludovicus W. van [Partner van XI-ah]  XI-ah
Reeles, Joanna [Getuige bij doop van partner van VII-m]  VII-m
Retera, Johanna Christina [Schoonmoeder van X-bc]  X-bc
Riel, Anna van (*<1774) [Schoonmoeder van IX-d]  IX-d
Riel, Engelbert van [Schoonvader van XI-bh]  XI-bh
Riel, Johanna Gerdina van (*27-09-1897) [Partner van XI-bh]  XI-bh
Riel, Pietronella van (†>13-05-1924) [Schoonmoeder van X-ad]  X-ad
Rijken, Pietronella van den [Schoonmoeder van X-p]  X-p
Robemont, G. de [Getuige bij kerkelijk huwelijk van III-d]  III-d
Roeloffs, Jenneken (†<1662) [Schoonmoeder van IV-h]  IV-h
Roessel, Adriaan van [Schoonvader van X-p]  X-p
Roessel, Johanna Francisca van (*28-03-1861, †05-05-1920) [Partner van X-p]  X-p
Roestenberg, Catharina [Schoonmoeder van IX-i]  IX-i
Roestenberg, Johanna Maria [Schoonmoeder van X-i]  X-i
Rooij, Antonie van (*±1857) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van X-aq]  X-aq
Rooij, Arnoldus de [Schoonvader van VIII-k]  VIII-k
Rooij, Christiaan van (*±1871) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van X-ab]  X-ab
Rooij, Cornelis van (*±1865) [Getuige bij overlijdensaangifte van X-aq]  X-aq
Rooij, Hendrika de (*1797) [Partner van VIII-k]  VIII-k; IX-j
Roos, Wilhelmina [Schoonmoeder van VIII-m]  VIII-m
Sage, Gerrit Andries Le [Schoonvader van XIII-e]  XIII-e
Sage, Patricia Heiltje Adriana Antonia Le (*09-08-1972) [Partner van XIII-e]  XIII-e
Sanden, Johanna van der [Schoonmoeder van XI-ce]  XI-ce
Schans, Adriana van der [Schoonmoeder van VIII-y]  VIII-y
Schellekens, Everdina Theodora Leonarda (*09-07-1876, †10-08-1942) [Schoonmoeder van XI-ci]  XI-ci
Schouten, Adriana [Schoonmoeder van IX-x]  IX-x
Schroot, Anna [Schoonmoeder van IX-x]  IX-x
Sebregts, Adrianus Hendrikus (*±1874) [Getuige bij geboorteaangifte van XI-ax]  XI-ax
Sebregts, Huberdina [Schoonmoeder van XI-by]  XI-by
Semler, Johannes (†09-04-1869) [Schoonvader van IX-o]  IX-o
Semler, Maria Anna (*31-08-1848, †16-06-1917) [Partner van IX-o]  IX-o; X-u; X-v; X-w; X-x; X-y
Seters, Catharina van [Schoonmoeder van VII-e]  VII-e
Simonis, Cornelia [Schoonmoeder van X-p]  X-p
Smans, Clasina Johanna [Partner van XII-n]  XII-n
Smits, Geertrui [Schoonmoeder van IX-t]  IX-t
Smits, Gijsbertus Franciscus [Schoonvader van X-e]  X-e
Smits, Gijsbertus Franciscus (*21-02-1847) [Partner van X-e]  X-e
Smits, Huibert [Schoonvader van VIII-x]  VIII-x
Smits, Pitronella (*13-08-1824, †22-10-1897) [Partner van VIII-x]  VIII-x; IX-y; IX-z
Snaphaan, Corneille Francois (†<1813)  VII-l
Snaphaen, Elisabeth [Partner van VII-i]  VII-i; VIII-k; VIII-l; VIII-m; VIII-n
Snellaars, Adriana [Schoonmoeder van IX-n]  IX-n
Snoeren, Anna [Schoonmoeder van IX-y] [Schoonmoeder van X-n]  X-n; IX-y
Snoeren, Cornelis [Schoonvader van XI-i] [Schoonvader van X-as] [Schoonvader van XI-j] [Schoonvader van XI-bi]  XI-i; XI-j; XI-bi; X-as
Snoeren, Cornelis [Schoonvader van XI-bx]  XI-bx
Snoeren, Gerardus (*05-06-1878) [Partner van XI-i]  XI-i; XI-bv
Snoeren, Hendrikus (*±1902) [Partner van XI-bx]  XI-bx
Snoeren, Johannes Cornelis (*22-01-1884) [Partner van XI-j]  XI-j
Snoeren, Petronella (*27-03-1880, †07-04-1912) [Partner van X-as]  X-as; XI-bv; XI-bw
Snoeren, Waltherus (*05-05-1888, †28-10-1955) [Partner van XI-bi]  XI-bi
Soeterboek, Adrianus [Schoonvader van X-r]  X-r
Soeterboek, Anna Catharina (*17-04-1867) [Partner van X-r]  X-r
Somerhof, Gerard (*14-03-1812, †24-02-1856)  IX-f
Somers, Franciscus [Partner van XI-ba]  XI-ba
Spierings, Hendrikus [Schoonvader van XII-a]  XII-a
Spierings, Henricus Hubertus (*±1897) [Partner van XII-a]  XII-a
Staak, Peternella van der [Schoonmoeder van IX-g]  IX-g
Stam, Jenneken Franss (*±1632) [Partner van III-e]  III-e
Stoffer, Jan (*25-08-1913, †03-11-1989) [Schoonvader van XII-k]  XII-k
Stoffer, Maria Johanna Theodora (*04-01-1945) [Partner van XII-k]  XII-k; XIII-b; XIII-c
Sulsters, Anna Maria (*01-02-1810) [Partner van IX-c]  IX-c; X-c; X-d; X-e
Sulsters, Johanna Pieternella [Partner van XI-bu]  XI-bu
Sulsters, Johannes [Schoonvader van IX-c]  IX-c
Tabbers, Christiaan [Schoonvader van VIII-h]  VIII-h
Tabbers, Goverdina (*31-07-1814, †05-06-1861) [Partner van VIII-v]  VIII-v; IX-v; IX-w; IX-x
Tabbers, Hermanus [Schoonvader van VIII-v]  VIII-v
Tabbers, Jacobus (*01-10-1815) [Zoon van VIII-h]  VIII-h,1
Tabbers, Johannis (*1786, †10-12-1819) [Partner van VIII-h]  VIII-h
Tabbers, Maria [Schoonmoeder van XI-cc]  XI-cc
Taks, Antonetta [Schoonmoeder van XIII-a]  XIII-a
Talen, Bastiaenken Cornelis [Partner van III-b]  III-b
Talen, Gerrit [Schoonvader van VIII-d]  VIII-d
Talen, Gerrit (~06-06-1804) [Partner van VIII-d]  VIII-d
Tijsmans, Adrianus [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VII-l]  VII-l
Tillieu, Francois Louis (*±1851) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van IX-u]  IX-u
Timmer, Geerit Peters [Partner van IV-d]  IV-d
Timmer, Peter (~22-12-1686) [Zoon van IV-d]  IV-d,1
Timmerman, Anneke Bastianse [Partner van IV-g]  IV-g; V-a
Timmers, Johannes Cornelis (*±1902) [Partner van XI-bz]  XI-bz
Timmers, Petrus [Schoonvader van XI-bz]  XI-bz
Tobaben, Bernd (*07-06-1967) [Partner van XII-q]  XII-q
Toorians, Johanna Maria [Schoonmoeder van IX-z]  IX-z
Toorians, Martha [Schoonmoeder van XI-bx]  XI-bx
Turnhout, Arnoldus van (†<08-11-1777)  VI-e
Valck, Adrianus (~02-11-1770)  VII-f
Valck, Joanna (~21-12-1738) [Partner van VII-f]  VII-f; VIII-e; VIII-f; VIII-g
Valck, Joanna (~14-12-1757)  VII-f
Valck, Lucas Joannes (~14-05-1698) [Schoonvader van VII-f]  VII-f
Valentijn, Helena Hubertus (~04-12-1703) [Partner van VI-b]  VI-b
Valentijn, Hubertus Dirckse (*<1678) [Schoonvader van VI-b]  VI-b
Valentijn, Johannes [Schoonvader van VII-n]  VII-n
Valentijn, Martin (~09-08-1793) [Partner van VII-n]  VII-n
Valk, Cornelia Hendrika Maria (*20-07-1938) [Dochter van XI-ax]  XI-ax,3
Valk, Cornelis [Schoonvader van VIII-s]  VIII-s
Valk, Cornelis (*15-04-1855) [Schoonvader van XI-ax]  XI-ax
Valk, Cornelis Josephus Johannes (*28-04-1931) [Zoon van XI-ax]  XI-ax,1
Valk, Geertruij (*13-12-1813, †10-12-1889) [Partner van VIII-s]  VIII-s; IX-p; IX-q; IX-r
Valk, Johannes Cornelis (*13-01-1896, †29-05-1962) [Partner van XI-ax]  XI-ax
Valk, Johannes Wilhelmus Lucas Hendrikus (*±?-01-1943, †25-04-1943) [Zoon van XI-ax]  XI-ax,5
Valk, Lamberta [Nummer XI-aq]  XI-aq
Valk, Maria [Schoonmoeder van XI-m]  XI-m
Valk, Maria Catharina Johanna (*03-08-1933) [Dochter van XI-ax]  XI-ax,2
Valk, Martina (†12-04-1907) [Dochter van X-ae]  X-ae,2
Valk, Martina (*12-05-1908) [Nummer XI-ar]  XI-ar; XII-o; XI-bl
Valk, Martinus Johannes (*11-03-1849) [Schoonvader van X-ae]  X-ae
Valk, Quirina Johanna (*18-03-1939) [Dochter van XI-ax]  XI-ax,4
Valk, Wilhelmus (*02-11-1878) [Partner van X-ae]  X-ae; XI-aq; XI-ar
Velden, Wim van de [Partner van XI-bg]  XI-bg
Verduijn, Hendrik (*±1795, †<14-09-1865) [Schoonvader van IX-q] [Schoonvader van IX-t]  IX-q; IX-t
Verduijn, Maria Huiberdina (*26-03-1850) [Partner van IX-t]  IX-t; X-an; X-ao; X-ap; X-aq; X-ar
Verduin, Hendrina (*20-09-1845, †16-06-1913) [Partner van IX-q]  IX-q; X-z; X-aa; X-ab; X-ac; X-ad; X-ae; X-af
Verhagen, Johannes (Jan) (~13-10-1782) [Partner van VIII-a]  VIII-a
Verhagen, Joost [Schoonvader van VIII-a] [Schoonvader van VIII-b]  VIII-a; VIII-b
Verhagen, Marijnus (~14-02-1790) [Partner van VIII-b]  VIII-b
Verhagen, Pieternella Janse [Schoonmoeder van VIII-a] [Schoonmoeder van VIII-b]  VIII-a; VIII-b
Verheijden, Maria [Schoonmoeder van XI-cf]  XI-cf
Verheijen, Johannes Franciscus  XI-bm
Verhoeven, Adriaan [Schoonvader van XI-aq]  XI-aq
Verhoeven, Anna (*±1916) [Partner van XI-ae]  XI-ae
Verhoeven, Hendrick Jansen (†<1689)  IV-c
Verhoeven, Henricus Andreas [Partner van XI-aq]  XI-aq
Verhoeven, Marinus [Schoonvader van XI-ae]  XI-ae
Verhoeven, Willem [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VII-l]  VII-l
Verhoofstad, Alida (*12-06-1919) [Partner van XI-bq]  X-aq,7; XI-bq
Verhoofstad, Gijsbertus [Schoonvader van XI-bq]  XI-bq
Verhoofstad, Johannes Albert (*01-03-1905) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van XI-bq]  XI-bq
Verschuren, Joannes Cornelus [Schoonvader van X-v]  X-v
Verschuren, Maria Huberdina (*04-04-1891) [Partner van X-v]  X-v
Versteeg, André [Partner van XI-ap]  XI-ap
Vervoort, Andries [Partner van XI-bf]  XI-bf
Voogd, Franciscus [Partner van XI-br]  XI-br
Voogd, L. [Partner van XI-cj]  XI-cj
Voort, Joanna van de [Schoonmoeder van VIII-l]  VIII-l
Vries, Jacobus de [Schoonvader van IX-m]  IX-m
Vries, Joannes de (*±1820) [Partner van IX-m]  IX-m
Vrijhoeven, Peter (*±1814) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van IX-u]  IX-u
Vrinten, Hendrika [Schoonmoeder van X-bc]  X-bc
Vught, Josephus van [Getuige bij burgerlijk huwelijk van VII-l]  VII-l
Vugt, Antonia van [Schoonmoeder van X-ap]  X-ap
Waal, Cornelia van der [Schoonmoeder van XI-v]  XI-v
Wagemakers, Gerardus [Schoonvader van XI-n]  XI-n
Wagemakers, Hendrika (*22-01-1888) [Partner van XI-k]  XI-k; XII-d; XII-e
Wagemakers, Maria Anna [Schoonmoeder van X-bb]  X-bb
Wagemakers, Petrus Johannes [Partner van XI-n]  XI-n
Walterus, Petra [Getuige bij kerkelijk huwelijk van III-d]  III-d
Wanroij, Engelbert van (*<1761) [Schoonvader van IX-d]  IX-d
Wanroij, Thomas van (*1803) [Partner van IX-d]  IX-d
Wanrooij, Bernardus van (*1797) [Partner van IX-d]  IX-d
Wanrooij, Bernardus van (*15-09-1832) [Partner van VIII-y]  VIII-y
Wanrooij, Christianus van (*<1767) [Schoonvader van IX-d]  IX-d
Wanrooij, Cornelia van [Schoonmoeder van X-af]  X-af
Wanrooij, Francijna (Francisca Stevense) van [Schoonmoeder van VI-e]  VI-e
Wanrooij, Hendrina van [Schoonmoeder van XI-o]  XI-o
Wanrooij, Hubertus van [Schoonvader van VIII-v]  VIII-v
Wanrooij, Jacobus van [Schoonvader van IX-w]  IX-w
Wanrooij, Johannes van [Schoonvader van VIII-y]  VIII-y
Wanrooij, Johannes van [Partner van XI-bc]  XI-bc
Wanrooij, Johannes van [Partner van VIII-q]  VIII-q
Wanrooij, Johannes van (*25-01-1847) [Partner van IX-w]  IX-w
Wanrooij, Maria van [Schoonmoeder van VII-h]  VII-h
Wanrooij, Maria van (*08-03-1824) [Partner van VIII-v]  VIII-v
Water, Anna van der [Schoonmoeder van VIII-v]  VIII-v
Weerdt, Lamberta Berendina van der (*30-10-1912, †28-09-1999) [Partner van XI-r]  XI-r; XII-k
Wel, G. (Dien) van der [Partner van XI-u]  XI-u
Wezenbeek, Adriana Johanna van (*22-12-1896) [Partner van X-bf]  X-bf
Wezenbeek, Bertha van [Partner van XI-be]  XI-be
Wezenbeek, Johannes van [Schoonvader van X-bf]  X-bf
Wiel, Cornelis van der [Schoonvader van XI-cc]  XI-cc
Wiel, Wilhelmus van der (*27-11-1904) [Partner van XI-cc]  XI-cc
Wijdemans, Andreas (*±1861) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van X-ab] [Getuige bij burgerlijk huwelijk van X-ak] [Getuige bij geboorteaangifte van XI-ax]  X-ab; X-ak; XI-ax
Wijdemans, Ludovicus (*±1866) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van X-ab]  X-ab
Wijnen, Corstiaen Jan [Schoonvader van III-a]  III-a
Wijnen, Maijken Corstiaen (Christiaan) Jan [Partner van III-a]  III-a; IV-a; IV-b; IV-c
Wijtvliet, Evert (*±1791) [Getuige bij geboorteaangifte van IX-s]  IX-s
Wit, Andreas Aloysius Wilhelmus (André) de (*05-07-1965) [Partner van XII-s]  XII-s
Wit, Arnoldus Albertus de [Partner van X-ai]  X-ai
Wit, Fleur Marina Andrea de (*31-07-2000) [Dochter van XII-s]  XII-s,1
Wit, Jacoba de [Schoonmoeder van X-ax]  X-ax
Wit, Johannes de [Schoonvader van X-ai]  X-ai
Woensel, Jacobus van (*±1809) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van IX-u]  IX-u
Woensel, Peter van [Schoonvader van XI-ce]  XI-ce
Woensel, Wilhelmina Elisabeth van (*11-03-1909) [Partner van XI-ce]  XI-ce
Wouw, Adriana Cornelia van de (*±1906) [Partner van XI-by]  XI-by
Wouw, Hendrik van de [Schoonvader van XI-by]  XI-by
Wouw, L. van de [Partner van XI-at]  XI-at
Ypelaar, Hendrik [Schoonvader van X-ag]  X-ag
Ypelaar, Hendrik (*±1867) [Partner van X-ag]  X-ag
Zacht, Maria [Schoonmoeder van X-ac]  X-ac
Zelst, Cornelia van (*08-05-1831, †>27-05-1871) [Partner van VIII-o]  VIII-o; IX-o
Zelst, Gerard van [Schoonvader van VIII-r]  VIII-r
Zelst, Peter van [Schoonvader van VIII-o]  VIII-o
Zelst, Pieter van (*01-05-1813) [Partner van VIII-r]  VIII-r
Zon, Bernardus van [Partner van X-au]  X-au
Zon, Waltherus van [Schoonvader van X-au]  X-au
Zwart, Sijke [Schoonmoeder van X-z]  X-z
Gegenereerd met Aldfaer-versie 8.1 op 18-07-2021 17:53:16